THANH VA HƯƠNG CÓ NGHĨA GÌ ?

TUONGVANDA

New member
Xin hỏi huynh đệ đồng ĐẠO :
<br />Tại sao THANH là THÁNH DANH cho nam giới , HƯƠNG lại là THÁNH DANH cho nữ giới . Đệ xin hỏi tại sao lại phân ra như vậy ?
<br />    Đầu đệ xin được biết !
<br />              TIỂU NGÃ
 

Xí muội

New member
<P>Xin kính chào account TUONGVANDA,</P>
<P>Xin phép chia sẻ vài ý trước câu hỏi của đạo huynh đặt ra.</P>
<P>Theo Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo, chúng ta đang tu học trong thời gian Giáo Tông Đại Đạo là Đức Lý Giáo Tông, nam phái lấy chữ "<B>THANH</B>", nữ phái lấy chữ "<B>HƯƠNG</B>" làm tịch. Thanh, Hương gọi là tịch Đạo. Qua đời Giáo Tông khác, tịch Đạo sẽ thay đổi. Ơn Trên dạy như vậy, tại sao là 2 chữ này mà không phải 2 chữ khác thì chưa thể biết được.</P>
<P>Theo hệ thống cấp bậc chức sắc ở Cửu Trùng Đài thường thấy ở các Hội Thánh, Thánh thất, Thánh tịnh, các vị chức sắc được chia làm 3 phái là phái Thái, phái Thượng, phái Ngọc. Ví dụ, nếu vị chức sắc thế danh tên là Nguyễn Văn A, thuộc phái Ngọc thì tên trong Đạo là Ngọc A Thanh. Ngọc cho biết thuộc phái Ngọc, A cho biết thế danh, Thanh cho biết tịch Đạo là Thanh tương ứng với đời Giáo Tông là Đức Lý Giáo Tông. </P>
<P>Đối với nữ phái, tịch Đạo đặt trước, sau đó đến thế danh. Ví dụ Hương Hiếu.</P>
<P>Có rất nhiều Thánh danh ở rất nhiều nơi trong đạo Cao Đài không theo cách đặt tên này, không phải vì họ không tuân theo cách đặt tên trong Pháp Chánh Truyền, mà vì do Ơn Trên giáng đàn, ban Thánh danh trực tiếp cho họ. Ví dụ ở Minh Lý Thánh Hội, Thánh tịnh Thanh Tịnh Đàn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Thánh thất Tân Định,.....</P>
<P>Xin kính chào và xin góp ý thêm cho đạo muội. Xin cám ơn rất nhiều.   </P>   
 

Facebook Comment

Top