THIÊN BÀN (trật tự sắp đặt)

hienhuu

New member
Bạn Truong huu Duyen lại sắp đặt sai vị trí ?

Lư Hương phải nằm chính giữa của cặp đèn Lưỡng-Nghi tạo thành 1 đường thẳng nằm ngang.
Chớ Lư-Hương mà sắp đặt ở phía dưới riêng biệt không thẳng hàng với cặp đèn Lưỡng-Nghi là sai rồi ! ???
 

dong tam

New member
Không biết Sơ đồ bài trí nơi Thiên Bàn (chữ màu xanh da trời) được huynh Truonghuuduyen trích từ đâu của tác giả nào? mà lại SAI căn bản !

Nó KHÔNG THỂ HIỆN ĐƯỢC hình tượng chữ CHỦ của lễ phẫm nơi Thiên Bàn

Cụ thể:

Đèn Thái Cực không có để cùng hàng ngang với bình hoa và dĩa quả mà phải để nhích lên trên một chút
(ở Tòa Thánh, đèn Thái cực ở trong quả Càn Khôn đâu có xếp ngang với hoa quả!)

1. Hàng thứ nhứt gồm bình hoa và dĩa quả

2. Hàng thứ hai gồm 3 chung rượu và 2 tách nước âm dương

3. Hàng thứ ba gồm cặp đèn và lư nhang
Lư Nhang phải để cùng hàng với cặp đèn lưỡng nghi chứ không có để bị tụt xuống đứng riêng rẻ

(Xem đối chiếu với tấm hình mà huynh đã post lên thì thấy ngay)

Ba hàng tượng trưng cho 3 vạch ngang của chữ VƯƠNG.

Đèn Thái cực nhỉnh lên một chút tượng trưng cho một phết như dấu huyền trên chữ Vương tạo thành chữ CHỦ

Ý nghĩa: Người tín hữu Cao Đài phải biết LÀM CHỦ Tam Bửu Ngũ Hành trong châu thân mình (Tiểu thiên địa) tu luyện để phối Thiên (cùng Đại Thiên Địa)
 

hienhuu

New member
Theo Quyển Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo tức là Kinh Lễ hay Tân-Kinh của Đ Đ T K P Đ thì :

Đèn Thái-Cực Đặt ngay chính giữa và bên hữu của Thầy là Dĩa Quả còn bên tả của Thầy là Bình Bông tức tạo thành đường thẳng nằm ngang.( Đèn Thái Cực tượng trưng cho Thần thị Thiên; Dĩa Quả tượng trưng cho Khí thị Địa; Bình Bông tượng trưng cho Tinh thị Nhơn tức là Tam Thiên Vị hay Tinh, Khí, Thần hay là Tam Tài nên Phải để Thẳng hàng nằm ngang ).
Còn phần để ở trên hết là Thánh Tượng Thiên-Nhãn tạo thành một phết mà làm chữ Chủ./. Thân
 

hienhuu

New member
Huynh DT nói đúng lắm ! Vì ở Tòa-Thánh thì Đèn Thái Cực đặt trong Quả Càn-Khôn thì nó đặc biệt phải khác hơn Thiên Bàn tại Tư Gia.
Ở Tòa-Thánh thì tang Lễ Đầu Quan-Tài phải day Vô trong, Khi Ở Tư-Gia tức là Đời kễ cả người không có Đạo thì tang Lễ để đầu Quan-Tài day ra sân ?
Ở Tòa-Thánh Khi cúng xong Quay ra đằng sau mà Xá 1 Xá nó khác với Tư-Gia là không buộc Xá nếu Xá là sái phép ?
Cho nên Quyển Kinh Thiên-Đạo và Thế Đạo thì Hội-Thánh sắp đặt vị trí nó có Khác với Tòa-Thánh là vì Tòa-Thánh có Quả Càn-Khôn thật sự và có chổ để Đèn Thái-Cực vào được bên trong Lòng Quả Càn-Khôn.
Còn tại Tư-Gia thì không thể được như vậy mà là lấy Thánh Tượng Thiên Nhãn Đặt lên trên hết để làm 1 phết thì đó cũng là chữ Chủ mà Hội-Thánh đã có ý sắp đặt như thế thì hợp lý và cũng đủ 12 món ( không tính Chuông, Mõ vì phần này rời ra riêng cho người cúng )./. Thân
 

hienhuu

New member
Huynh truonghuuduyen à ! Không phải toàn bộ cơ sở là TNHT đâu ?
Mà Huynh trích dẫn từ trong Cao Đài Từ Điển của Hiền Tài N-V-Hồng nhưng Hội-Thánh chưa có kiểm duyệt coi cái nào trúng và cái nào là sai ???
Hiền-Tài Hồng có Công làm ra sách và cũng có cái đúng, và cũng có cái sai. Nhưng Huynh phải biết cách coi thì cái nào đúng thì Huynh dùng nó, còn cái nào sai thì Huynh không nên dùng nó. Cũng giống như là Thầy có nhắc cho chúng ta biết có 2 con đường để chọn là Chánh và Tà hay đúng và sai, mà chọn ra một cái để phổ truyền, Xin góp ý là Huynh nên chọn cái Chánh và cái Đúng mà Phổ Truyền nha! Thân
 

hienhuu

New member
Hình liền kề mà Huynh vừa đăng thì trúng rồi như trong sơ đồ bổn Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của Hội-Thánh.
Còn phần Sơ đồ mà Huynh đăng thì nó bị sai với Hình trên và sai đối với sơ đồ của Quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của Hội-Thánh./.
 

Phụng Thánh

New member
Các Bạn mến .
Tôi không đồng ý cách sắp đặt này :
nhứt là cấp 1 va cấp 3

<LINK href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel=File-List><STYLE>@page Section1 {size: 8.5in 11.0in; margin: 1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin: .5in; mso-footer-margin: .5in; mso-paper-source: 0; }P.MsoNormal { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"}LI.MsoNormal { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"}DIV.MsoNormal { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"}DIV.Section1 { page: Section1}</STYLE>
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 75%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%" border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in" width="33%">
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: rgb(17,17,17) 1pt inset; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: rgb(17,17,17) 1pt inset; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: rgb(17,17,17) 1pt inset; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: rgb(17,17,17) 1pt inset" width="100%"><O:p></O:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in" width="33%">
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="20%"><O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt inset; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: 1pt inset; WIDTH: 60%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="60%">
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="100%">
<O:p></O:p>


1.<O:p></O:p>


<O:p></O:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="20%"><O:p></O:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
CẤP I<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in" width="33%">
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
3.<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="40%">
2.<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
4.<O:p></O:p>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
5.<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="40%">
7. 8. 9.<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
6.<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in" width="33%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
CẤP II<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in" width="33%">
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
10.<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="40%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
11.<O:p></O:p>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="40%">
12.<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in" width="33%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
CẤP III<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in" width="33%">
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="33%">
<O:p></O:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 33%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="33%">
<O:p></O:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 34%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width="34%">
Chuông<O:p></O:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p></O:p>
</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 15%; PADDING-TOP: 0in" width="15%">
<O:p></O:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

hienhuu

New member
Nói chung tại tư gia là nhỏ nhứt nên Hôi-Thánh đã bố trí như thế là đúng rồi và đủ 12 món và sắp theo hình Chữ Chủ.
Thánh-Thất cũng vậy, mà Đền-Thánh cũng thế.
Nhưng vì Đền-Thánh rất lớn vì có Quả Càn-Khôn nên bên trong lòng thì có ngọn Đèn thường sáng đó cũng là lời cầu nguyện chung cho nhơn loại. và ở bên ngoài Quả Càn-Khôn vẫn có Đèn Thái-Cực đặt chính giữa Dĩa Quả và Bình Bông cũng giống như Thánh-Thất và Tư-Gia cũng thế, mà ta lại thấy có nhiều Dĩa Quả và Bình Bông cũng như là có nhiều Cặp Đèn lưỡng Nghi vậy.
Ví dụ như ở tại Tư-Gia là nhỏ nên dọn đủ 12 món mà không có rọi thêm.
Còn ở Đền-Thánh như Cung Vua lớn thì cũng là 12 món nhưng có rọi thêm như ta thấy có nhiều Dĩa Quả và Bình Bông và nhiều Cặp Đèn ở nơi Đền Thánh đó vậy. Nhưng Cơ Bản vẫn là 12 tên gọi tức là 12 món mà thôi ! ?./. Thân
 

mai_hanh

New member
mai_hanh có cùng ý kiến với huynh Phụng Thánh

Cách sắp đặt ở vị trí cấp 1 lạ quá!
3 ly rượu phải gộp lại để chung trong một cái dĩa chứ?
Còn cách sắp đặt để 3 ly rượu tách rời nhau thì mai_hanh chưa thấy bao giờ
 

hienhuu

New member
Bạn maihanh ! 3 ly rượu sắp như mấy hình trên là trúng rồi và hiện nay rất nhiều như vậy đâu có hiếm thấy đâu ?
Về ý nghĩa vẫn là 3 ly rượu để cúng lễ. nếu để chung gọp lại thì không được thẳng hàng và cũng trật với sơ đồ của Hội-Thánh bố trí trong Q. Kinh Thiên-Đạo./. Thân
 

hienhuu

New member
Bạn Truonghuuduyen à !
Đèn Thái-Cực thờ ở Tư-Gia, Thánh-Thất Và Đền-Thánh thì cái nào cũng ngay Giữa Tâm và 2 bên thì có Dĩa Quả và Bình Bông phải cân phân cho đồng và chỉ có vậy thôi chớ ở Long Châu Ngai thứ 7 chi ?
Ở Tư-Gia có Thánh Tượng Thiên-Nhãn như hình 1 thì không có Ngai ?
Ở Tư-Gia có Thánh Tượng Thiên-Nhãn như hình 2 thì thấy nghiêng không trực diện ?
Ở Tư-Gia có Thánh Tượng Thiên-Nhãn như hình 3 thì thấy trực diện.
Thì Đèn Thái-Cực cứ phân ngay giữa Tâm chu vi ngay Thánh-Tượng thì được !
Bạn dùng từ nhầm vì Đèn Thái-Cực Đặt bên ngoài Thánh-Tượng thì luôn-luôn phải đặt trực diện phía trước Thánh-Tượng Thiên-Nhãn chớ không phải là đặt sau Thiên-Nhãn ???./. Thân
 

dong tam

New member
Quý htdm,

Về cách bài trí nơi Thiên Bàn hiện nay chưa có sự phân biệt rõ: TB nơi Tòa Thánh khác TB ở thánh thất cái gì! Và TB tư gia đã được Thầy dạy thiết lập ra sao, khác với cách thờ ở Thánh thất và Tòa Thánh như thế nào!

Muốn xác định rõ vấn đề này cần phải khảo cứu về lịch sử xem Đức Chí Tôn đã dạy thế nào từ đó sẽ thấy hiện nay có độ chênh lệch ở đâu!

Thí dụ:
1. Cách sắp đặt Thiên Bàn vì sao có nơi xây dựng theo 3 nghi, có nơi chỉ có 1 nghi. Vậy cái nào đúng hay cả 2 đều đúng? Chứng cứ lịch sử lời dạy về những thiết kế này trong đàn cơ nào?

2. Nơi hàng Tam Giáo Đạo Tổ: hầu hết hiện nay các nơi đều thờ với tên gọi là Thái Thượng, Thích Ca, Khổng Tử. Có đúng như vậy hay không ?

Vì ai có học giáo lý đều rõ Đức Thái Thượng lập Tiên Đạo vào Nhứt Kỳ còn Đức Thích Ca và Khổng Tử lại là Giáo Chủ của Phật và Thánh Đạo trong Nhị Kỳ.

Sao lại trong cách thờ lại có sự lẫn lộn giữa các đấng Giáo Chủ trong Nhứt và Nhị Kỳ như thế ?

Thánh Ngôn nào Đức Chí Tôn dạy về vấn đề này ? (có đăng trong kinh sách nào?)

Rõ ràng, những vấn đề nêu trên chỉ có thể giải đáp qua nghiên cứu Đạo Sử mà thôi!

Vậy trong htdm chúng ta, ai sẽ cung cấp những dẫn chứng lời Thánh Ngôn dạy những vấn đề này hiện đang có trong kinh sách nào?

Hãy thử đặt vấn đề, khi người đạo hữu mới nhập môn hỏi những câu đại loại như thế thì chúng ta sẽ đưa ra chứng cứ từ đâu sao cho thuyết phục (có chứng cứ cụ thể khoa học)

Thân ái
 

hienhuu

New member
Ta thấy hình thờ hiển nhiên tại Thánh-Thất như Lão Tử, Thích-Ca, Khổng-Tử ?
Mà ai cũng biết Thái Thượng Đạo Tổ là Nhứt Kỳ sang Nhị Kỳ chính là Lão-Tử.
Và Nhiên-Đăng Cổ-Phật là Nhứt Kỳ sang Nhị Kỳ chính là Thích-Ca.
Và Văn-Tuyên Đế-Quân là Nhứt Kỳ sang Nhị Kỳ chính là Khổng-Tử.
Nên Tam-Giáo Nhứt-Kỳ và Tam-Giáo Nhị-Kỳ chính là Một nên không có lẫn lộn.
Đến Tam-Kỳ thì khác nên các Giáo-Chủ không có giáng sanh mà gọi là Tam-Trấn thì có Đức Lý Thái-Bạch lãnh Nhứt Trấn thuộc Tiên.
Đức Quan-Âm lãnh Nhị Trấn thuộc Phật. Đức Quan-Thánh lãnh Tam-Trấn thuộc Thánh chỉ Giáng Điển chớ không giáng sanh. Nên Thầy mới nói Không giao Chánh-Giáo cho tay phàm tức không giáng sanh nữa mà giáng điển để dạy Đạo và Ngai của Thầy tại Cung Đạo mà đồng tử là Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy Ngự mà Chúa Quỉ thì không dám ngồi vào những đồng tử tiền định mà Thầy đã định rồi.
Vậy Tam-Giáo Nhứt Kỳ và Nhị-Kỳ chỉ là một mà thôi nên Thái Thượng nhứt Kỳ cũng chính là Lão-Tữ của Nhị-Kỳ !./. Thân
 

hienhuu

New member
Còn về Nghi cúng thì Thánh-Thất thì phải 3 nghi ? lý do Nhơn-Sanh Tín-Ngưỡng lắm ? ở bên ngoài mà có ụ mối nổi lên giống dạng phật ngồi thiền thì chỉ một lời đồn thôi thì nhơn sanh kéo tới ùn ùn để bái lạy và nhiều ụ mối nổi lên thì nhơn sanh lại càng tín ngưỡng thêm ?
Cũng có nơi chỉ làm 1 nghi cúng thì cũng không sai ?
Khi ta đi giữa đồng trống chẳng có Nghi Cúng nào ? Mà tới giờ cúng thì ta day về hướng Bắc làm lễ vì Thầy nói Thầy Ngự nơi Sao Bắc Đẩu thuộc hướng Bắc.
Nếu ta đi giữa lòng Sài-Gòn xe cộ qua lại, mà tới giờ Cúng thì lúc tới Đèn Xanh được 30 giây thì ta ngừng lại mà niệm thầm Danh hiệu Thầy tại Tâm vì Thầy nói Thầy là thị Tâm.
Đến mức độ cao nữa thì ta không cần niệm thầm gì nữa mà lúc nào Tâm ta đã niệm rồi. Nên có câu : Nhứt Cú Di Đà Vô Biệt Niệm; Bất Lao Đàn Chỉ Đáo Tây-Phương. Có nghĩa là 1 câu A Di Đà Phật không cần niệm; Chẳng nhọc khải tay vẫn tới được Tây-Phương là vì Tâm đã Thuần và luôn niệm cho Ta, nên Ta không cần niệm lầm thầm nữa ?./. Thân
 

hienhuu

New member
Huynh Truong huu Duyen à ! Ai mà đi nói vậy ?
Thánh Tượng Thiên-Nhãn ngó về phía trước thì Đèn Thái-Cực đặt như thế thì gọi là Đặt ở phía trước Thiên-Nhãn, chớ ai mà lại nói sau Thiên-Nhãn ?.
Ở tại Tư-Gia trước Thập-Niên 70 trở về trước thì ở Tây-Ninh chỉ có Thánh Tượng Thiên-Nhãn 1 và 2 mà thôi ? Như Thánh-Tượng 1 thì đâu có Ngai Long Châu thứ 7 gì đâu ? Đèn Thái-Cực ngay giữa Tâm Thánh-Tượng thì được rồi !./. Thân
 

dong tam

New member
HTDM,

Lý giải của huynh hienhuu về Tam Giáo Đạo Tổ mà cho rằng 3 vị Lão Tử, Thích Ca, Khổng Thánh là 3 Đấng tái kiếp của Thái Thượng, Nhiên Đăng và Văn Tuyên thì e rằng chưa được thuyết phục trọn vẹn!

Điều quan trọng là trình bày của huynh hienhuu chỉ là ý kiến cá nhân chứ chưa đưa ra dẫn chứng cụ thể ý kiến này dưa theo kinh sách hay đàn cơ ngày nào!

Vấn đề cũng tương tợ là về hình thức xây dựng 3 nghi thờ hay 1 nghi thờ xuất xứ từ Thánh Ngôn của đàn cơ nào !

Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, ngày nay thói quen của dân trí phổ thông tầm thế giới đòi hỏi hể nói ra thì phải "Nói có sách, mách có chứng cứ"

Anh chị em hãy xem lại kiến thức của mình về vấn đề thông dụng này mà huynh truonhuuduyen nêu lại để học hỏi giáo lý, xem mình có thể lý giải thuyết phục hay không? hay bản thân mình cũng còn lơ tơ mơ! Có nhìn thẳng vào vấn đề và thấy khiếm khuyết của mình thì mới mong cải tiến. Có như thế thì mới hy vọng mai sau mình sẽ góp phần trong việc Hoằng Khai Đại Đạo ra năm châu thế giới. Đây chính là tinh thần học hỏi của Diễn Đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo.

Nhân đây, xin được ngõ lời cảm ơn người nhắc lại (Truonghuuduyen) một đề tài quá thông dụng nhưng phần đông tuổi trẻ Cao Đài vẫn chưa thông suốt! Đồng thời cũng hoan hô sự nhiệt thành đáp ứng của huynh hienhuu đã giúp mọi người học hỏi thêm và làm cho Diễn Đàn được sinh động :113:


Thân
 

Facebook Comment

Top