Thiên văn học

dophin

New member
  Cho tiểu muội này hỏi có ai biết về thiên văn học không . Hay có ai biết về mấy ngôi sao dùng xác định phương hướng cũng được, chỉ cho muội biết với (lỡ lạc đường trong rừng thì cũng biết lối ra??).<br>
 

Forever

Administrator
<P> <A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1989&PN=1" target="_blank">http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1989&PN=1</A></P>
<P>dzô đây mà lấy nè<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

Facebook Comment

Top