Thiệt giả? giả thiệt

thanhquan

New member
<P> xin phép được trả lời đây</P>
<P> người khách chỉ cần hỏi  "vui lòng cho hỏi đây có phải là ranh giới của hai làng hay ko " là đủ rồi phải ko mấy huynh đệ tỷ đệ muội</P>
<P> vì khi hỏi vậy người nào gật đầu là người của làng nói thật và bên đó là làng nói thật còn bên người còn lại ( tức người nói dối - lắc đầu ) là làng nói dối. </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

thanhthanh92

Moderator
 Nhưng huynh à, nếu hỏi như vậy lỡ người nói thật đang ở bên làng người nói dối và ngược lại thì sao.Làm sao biết được làng nào vì chỉ hỏi có 1 câu thôi.
 

Forever

Administrator
 mà đang đứng ở rang giới 2 làng chứ đâu có đứng ở làng nào đâu mà hỏi câu gì để bít mình đang đứng ở làng nào<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0">
 

khanh_son

New member
 việc hỏi 2 người của 2 làng 1 câu hỏi để tìm đúng đường đến làng nói thật thì quá dễ lun.<br>vấn đề là tìm...............câu hỏi để hỏi 1 người kìa..<br><br>hihihihi<br>mọi người cùng nhau cố gắng suy nghĩa kìa.<br>chào hòa ái.<br>
 

Forever

Administrator
 trả lời đi huynh khanh_sơn ơi ACE bí hết rồi<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

truongtam

Administrator
khanh_son nói:
Có 2 làng "chuyên" nói thật và nói dối. Có 1 vị du khách đến ranh giới 2 làng nhưng không biết đang đứng ở làng nào. Có 2 người ở 2 làng nói thật và nói dối đi tới. Đố các bạn Ông khách phải hỏi câu gì để biết mình đang ở làng nào? Hai người đó trả lời bằng cách gật đầu và lắc đầu.<br>Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản. ACE  cẩn thận bị "lừa" đấy<br> 
<br>Theo mình vị khách sẽ hỏi một người ở bất khì làng nào cũng được. Theo mình họ sẽ hỏi là: <font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 204);">Có phải anh (chị) là người ở làng này không?</span></font> <br>Trường hợp 1: Nếu người dân làng đó đang đứng trong làng nói thật và nếu người dân làng đó thuộc làng nói thật thì họ sẽ gật đầu<img src="smileys/smiley4.gif" border="0"> (vì người dân làng này luôn nói thật). Nếu người dân làng này thuộc làng nói dối thì họ sẽ gật đầu<img src="smileys/smiley4.gif" border="0"> (vì dân làng này luôn nói dối).<br>Trường hợp 2: Nếu người khách đang đứng trong làng nói dối và người dân làng mà anh ta hỏi là người của làng nói thật thì họ sẽ lắc đầu<img src="smileys/smiley11.gif" border="0">, nếu người dân làng là người của làng nói dối thì họ sẽ lắc đầu<img src="smileys/smiley11.gif" border="0">.<br>Đây là khâu quan trọng: Nếu Khách đứng trong làng nói Thật thì ông ta sẽ luôn thấy cái Gật đầu<img src="smileys/smiley4.gif" border="0">. Còn nếu Khách đứng trong làng nói dối thì luôn thấy Lắc đầu<img src="smileys/smiley11.gif" border="0">, hehe....không biết đúng hay gần đúng đây nhóc khanh_son.<img src="smileys/smiley9.gif" border="0"><br><br>
 

AloneBin

New member
 hjx hjx hjx sao huynh khánhon không post bài giải lên nhỉ bao nhiêu HDTM bị huynh làm cho bí hết rôi...huynh post bài giải lên nhé  <IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0">
 

khanh_son

New member
hihihihi.<br>mọi người thấy huynh truongtam nói quá đúng rùi còn gì nữa.....<br>hoan hô!<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>chào hòa ái.<br>
 

Facebook Comment

Top