Thượng Phẩm, Thượng Sanh ?

NAMMÔ

New member
Kính quý anh em trong diễn đàn, cho em hỏi về ý nghĩa của 2 chữ Thượng Phẩm, và Thượng Sanh ?
Kính ân !
 

Facebook Comment

Top