Thương Yêu - Đoàn Kết - Qui Hiệp

Hao Quang

New member
<P> cảm ơn HH về bài viết này! </P>
<P>Q cũng hi vọng 1 ngày nào đó tuổi trẻ như HH sẽ ngồi vào 1 vị trí nào đó, có một cái nhìn bao quát - tổng thể hơn theo cách nào đó, bỏ qua những cái nhỏ, bỏ qua những gì gọi là...nhạy cảm, biết cảm thông, biết chia sẻ và biết đâu.....có khi nào Q sẽ gặp HH trong "1 hoàn cảnh khác", hihi hi vọng ngày đó kg xa! </P>
<P>cảm ơn bạn nhìu nhìu!</P>
<P>Chúc vui vẻ</P>
 

Facebook Comment

Top