Tín đồ Cao Đài cần gì hiện nay?

chantu

New member
<p ="Msonormal"><font size="4"><b style="">HI</b><b style=""><span style="font-family: "Times New Roman";">ỆN
NAY </span>NG</b><b style=""><span style="font-family: "Times New Roman";" lang="VI">ƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI
CẦN GÌ</span></b><b style=""><span style="font-family: "Times New Roman";">?<o:p></o:p></span></b></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><b style=""><span style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></b></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Đầu năm Mậu Tý,
xin mở</span><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "Times New Roman";">một hướng thảo luận mới, mong chư huynh
tỷ bốn phương tham gia.<o:p></o:p></span></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Quả địa cầu 68,
nơi Đức Chí Tôn mở Long Hoa hội, từ thuở có loài người vốn luôn thay đổi về mọi
mặt. Đầu thiên niên kỷ mới này còn hứa hẹn nhiều thay đổi nữa, và với trình độ
kỹ thuật khoa học như hiện nay, không loại trừ việc sẽ có những thay đổi ngoài
sức tưởng tượng của chúng ta. <o:p></o:p></span></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Vậy khi mọi thứ
chung quanh mình đều thay đổi thì tín đồ Cao Đài<span style="">  </span>có nên xét lại xem mình cần phải làm gì để
thích ứng với môi trường “đang toàn cầu hóa” hiện nay không? Dĩ nhiên là cần
rồi, phải không chư huynh tỷ?<o:p></o:p></span></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Trước tiên, cần
phải biết trong Cao Đài<span style="">  </span>những gì có thể
thay đổi và những gì không thể thay đổi. Rõ ràng, kinh, luật có giá trị bất
biến không thể sửa đổi tùy tiện, ngoài kinh luật ra chúng ta có thể điều chỉnh rất
nhiều thứ:<o:p></o:p></span></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Thứ nhất, điều
chỉnh trình độ nhận thức của bản thân. Trong môi trường hiện nay, trình độ nhận
thức thấp không những khiến chúng ta khó có thể hiểu được thấu đáo những khuynh
hướng mới trên thế giới mà còn làm cho chúng ta trở thành mất giá trị trong con
mắt của mọi người. Muốn nâng cao trình độ nhận thức của bản thân, chúng ta có
nhiều cách tùy vào hoàn cảnh của từng cá nhân. Hoặc chúng ta đi học thêm một
chương trình gì đó, vừa nâng cao tay nghề, vừa có dịp tiếp xúc với những người
thầy hiểu biết nhiều hơn để học hỏi, hoặc chúng ta đọc thêm nhiều sách về tôn
giáo, triết học, văn học của thế giới. Khi trình độ nhận thức được tăng lên,
thì chúng ta sẽ hiểu biết triết lý của Cao Đài sâu xa hơn, sẽ bớt đi tình trạng
ngộ nhận hiểu lầm. Có như thế, chúng ta, con cái của Đức Chí Tôn, mới có thể
thực hiện chức năng “phổ độ” để làm tròn nhiệm vụ của mình trong lần mở đạo thứ
ba này. <o:p></o:p></span></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Thứ hai, cần
phải cập nhật nền văn hóa của Cao Đài. Xin phân biệt rõ giữa “nền văn hóa” và
“trình độ văn hóa”. Trình độ văn hóa là “số bằng cấp” của một người mà chúng ta
vẫn thường dùng để tuyển dụng trong công việc. Nền văn hóa thể hiện qua tất cả
những hình thức văn, thơ, nghệ thuật của một đoàn thể. Người ta đánh giá văn
hóa Cao Đài<span style="">  </span>qua những bài vở, văn thơ …
nói tóm lại, qua những gì chúng ta đang viết trên trang web này hoặc bất cứ nơi
nào có hình thức thờ phụng, hoặc rao giảng triết lý Cao Đài. Và phải đau lòng
mà nói, đa số những đánh giá đó là không có lợi cho chúng ta! Dù những đánh giá
đó đôi khi thiên lệch, nhưng chúng ta phải tự trách mình chưa làm tốt việc phổ
độ mà Đức Chí Tôn đã giao. Xin đơn cử một ví dụ nhỏ: những bài thơ đường luật khoán
yêu, khoán thủ vân vân…cách đây tám thập kỷ sẽ có một sức thu hút mãnh liệt,
nhưng bây giờ chỉ còn giá trị về mặt lịch sử, nhất là đối với giới trẻ! Cần
phải có những hình thức phổ độ theo sát với thời đại. Chúng ta không cần đến
những bài nhạc hip hop hay rap về Cao Đài, cũng không bác bỏ những hình thức
văn hóa nay đã không còn hợp thời nữa, nhưng ít ra, văn hóa Cao Đài<span style="">  </span>phải có một sức hút tối thiểu. Nếu muốn phổ
độ cho đến kẻ “hoài sanh” thì đây là một yếu tố cần phải được xem xét cẩn thận.<span style="">  </span><o:p></o:p></span></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Thứ ba, cần phải
loại bỏ những suy nghĩ quá chủ quan của mình, nên quan tâm đến suy nghĩ của
người xung quanh, nhất là những bạn ở các quốc gia khác. Ví dụ, chúng ta phải
xem khi nói về tôn giáo thì mọi người lưu tâm đến điều gì? Ở các nước ngoài
tiên tiến người ta chấp nhận điều gì, không chấp nhận khía cạnh nào? Thần Học,
Thông Linh Học, Triết Học, hoặc Siêu Hình Học …Nếu không quan tâm đến điều này,
e rằng mình sẽ lâm vào tình cảnh: mình say sưa nói về một điều mà mình cứ cho
là hay đẹp, không biết rằng đó là thần bí khó tin đối với người khác. Như thế
có nói đến tận thế cũng uổng công vô ích mà thôi.<o:p></o:p></span></font></p>

<p ="Msonormal"><font size="4"><span style="font-family: "Times New Roman";">Thực sự ra, bằng
chân tình, đệ còn muốn trao đổi nhiều hơn nữa, nhưng e rằng độc diễn như thế là
không hay. Đề nghị chư huynh tỷ tham gia, cho thêm ý kiến. <br>
chantu – Jan 2008<o:p></o:p></span></font></p>

<p><br></p>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                          Kính CHANTU</P>
<P>CHANTU thật là người có hoài bão cao xa khi nói tới ở hải ngọai nghĩ như thế nào về đạo CAO-ĐÀI.</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

DT

New member
Không phủ nhận tính tích cực của bạn khi kêu gọi phải chú ý đến nhu cầu và tâm lý của "nhơn sanh" để phổ độ được hiệu quả
<br />
<br />Nhưng chắc gì những suy tính và sáng tạo của mình là hợp lý ! Thí dụ khi ta nói "trình độ văn hóa là số bằng cấp" thì cách hiểu như thế đã bị lệch xa với bản chất ý nghĩa của cụm từ "văn hóa" rồi ! Giữa Lục Tổ Huệ Năng và ông Thần Tú ai có trình độ văn hóa cao hơn ?
<br />
<br />Theo bạn : giữa mình và Ơn Trên ai sáng hơn ai ?
<br />
<br />Nếu Thiêng Liêng vẫn ban cho chúng ta những bài theo thể thơ Đường luật hay thể thơ phú nào khác thì chắc chắn điều này cho thấy cả nội dung của lời thơ và thể thơ đều có giá trị của nó
<br />
<br />Các đáng tiếc là bản thân chúng ta, người đạo Cao Đài chưa đủ sức để lột tả được cái hay cái đẹp từ đạo lý đến hình thức văn chương cho nhơn sanh lĩnh hội !
<br />
<br />Mong rằng bạn sẽ là người cầm cờ xung phong theo hướng mới sáng tạo để anh chị em được đi theo
<br />
<br /> <img border="0" src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

Facebook Comment

Top