Tịch địa đài

nhattrung

New member
<P><FONT size=3>Đệ có nhắc đến, ngòai Nghi Phong Đài còn có Tịch Địa Đài.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy Tịch Địa Đài là gì?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Quý Huynh tỷ nào biết xin chỉ giáo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong.</FONT></P>   
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>                          HIỂU  SAO  NÓI  VẬY</strong></FONT> </P>
<P>    <FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Nhẫn Nại</FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> xin đóng góp vào câu hỏi của Bạn Nhat Trung về  <strong><U>Tịch Địa Đài là gì</U></strong> , trúng trật còn  có nhiều người  cao kiến hơn giải trình  cho chúng ta cùng nhau học hỏi trao đổi để được  thu nhập hầu đạt kết quả hiểu  về Giáo lý Đạo. Thật tình mà thưa :  Giáo Lý Đạo Cao Đài  rất uyên thâm diệu vợi, cần nghiên cứu nhiều.  Khổng Mạnh  nói : " Học bất sĩ hạ vấn  " Vậy chúng ta có ngần ngại gì. Người nói không có lỗi, người nghe thêm sáng tỏ , nhưng nhớ rằng phải nói cho đúng Pháp đạo, kẽo Ban Quản Trị đã thông báo nhiều lần. </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>  * <strong>Cửu Trùng Đài</strong>  gồm có 9 cấp từ phía Hiệp Thiên Đài vào đến Bát Quái Đài . Mỗi cấp hơn nhau 18 phân.  Ở cấp thứ 5 là cấp trung ương : Mồ, Kỷ, Thổ, giữa cấp nầy có <strong><U>Tịch Địa Đài ,</U></strong> phía trên có <strong>Nghinh Phong Đài</strong> , hai bên có <strong>lưỡng Long Đài</strong>.<U> </U>Ba  Đài  nầy biểu thị lý Tam Tài ( Thiên, Địa, Nhơn ).</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>   <strong><U>Tịch Địa Đài</U></strong> : Nằm ở vị trí  Địa Thánh là cấp Ngủ cửu thuộc con số trung cung.  Đài nầy gồm có 24 miếng gạch màu đen  hình bánh đúc, phần âm sâu 1,2 mét . Đây là nơi Chức sắc hành pháp <strong>độ thăng và lễ Hôn phối.     Cảm ơn </strong> Bạn Nhật Trung và chúc tất cả được trọn hưởng ân lành  Chí Tôn Phật Mẫu./-</FONT></P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Hoa sen trang

New member
   <FONT size=3><EM>   Thơ rằng :<BR><BR>          <strong>Cao-Đài</strong> rồi xuống thấp đài ,<BR>  Nghinh-Phong , <strong>Tịch-Địa</strong> không ngoài tự Tâm<BR>          Các em chớ có lạc lầm ,<BR>  Chạy theo chữ-nghĩa sa hầm hố sâu !<BR>          <strong>Cửu-Trùng</strong> , chín cấp gom thâu<BR>  Nấc thang tiến-hóa bắt cầu chúng sanh.<BR>          <strong>Hiệp-Thiên</strong> tiếp điễn ân lành ,<BR>  Khai minh <strong>Bát-Quái</strong> hiễn danh Cao-Đài<BR>         <strong> Nghinh-Phong</strong> hô hấp trong ngoài ,<BR>  An thiên định-địa đạo dài bền lâu.<BR>         <strong> Ngủ-Lôi</strong> sấm sét nhiệm mầu<BR>  Giải tan trược khí minh- châu tỏ bày !<BR>          <strong>Tịnh-Tâm-đài</strong> ấy ngày nay ,<BR>  Trước cửa Đền-Thánh hàng ngày quan chiêm.<BR>         <strong>Thông-Thiên</strong> tiếp điễn im-lìm ,<BR>  Giáo-Tông , Hộ-Pháp lim dim xuất thần.....<BR><BR>                                                     Hoa sen Trắng..</EM></FONT>  
 

Facebook Comment

Top