TIÊU CHÍ, GÓP Ý, ĐỀ NGHỊ

Quang Hung

New member
 
<P><FONT size=4> Thân chào cùng tất cả ACE !!</FONT></P>
<P><FONT size=4><BR>Để <strong><FONT color=#ff0000>diễn đàn kỹ năng sinh hoạt trẻ</FONT> </strong>có thêm thông tin, kinh nghiệm của quý anh chị em và cũng như để mọi nguời tìm kiếm thông tin được nhanh gọn, chính xác và người viết bài có thể nhận biết tiêu đề của mình cho những bài kế tiếp đựoc liên kết thành một chuỗi thông tin hoàng chỉnh. KÍNH XIN đề nghị các A C E  khi tạo một chủ đề, một bài viết nào đó thì nên đăng đúng chổ </FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#00ff66>VD1:</FONT> muốn đăng bài viết mang tính tài liệu tham khảo hoặc kinh nghiệm cá nhân  thì viết bài hoặc tạo một chủ đề mới ở đây: <A href="http://caodaivn.com/forum_topics.asp?FID=87" target="_blank"><FONT color=#003366>http://caodaivn.com/forum_topics.asp?FID=87</FONT></A></FONT></P>
<P><FONT size=4>( ko mang tính thảo luận, trao đổi trong các chủ đề ưu tiên) (những bài viết mang tính thảo luận, mạng đàm, giải đáp, ý kiến của nội dung chủ đề A C E có thể gởi bài tại mục <A title="NƠI ĐÂY DÀNH RIÊNG CHO THẢO LUẬN CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO HAY BÀI VIẾT MANG TÍNH TÀI LIỆU
MONG ACE CÓ Ý KIẾN GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÀI VIẾT TRONG TÀI LI..." href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1781&PN=1" target="_blank"><FONT color=#003366>THẢO LUẬN CHUNG CHO CÁC BÀI VIẾT TRÊN</FONT></A><FONT color=#0000ff> tiêu đề chính này</FONT>[ ko phải là chủ đề ưu tiên] )</FONT></P>
<P><EM><FONT color=#ff0000 size=4>khi tạo một chủ đề có nội dung tài liệu tham khảo, kinh nghiệm cá nhân thì A C E click chọn dòng tiêu đề <FONT color=#0000ff>ưu tiên </FONT>để đựơc xếp vào đúng chổ</FONT></EM></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#00ff00>VD2</FONT>: các A C E  <FONT color=#ff0000>thảo luận chung </FONT>cho các vấn đề Kỹ Năng Sinh Hoạt Trẻ  hoặc các vấn đề khác thì tạo một chủ đề hoặc viết bài ở đây:</FONT></P>
<P><A href="http://caodaivn.com/forum_topics.asp?FID=75" target="_blank"><FONT color=#003366 size=3>http://caodaivn.com/forum_topics.asp?FID=75</FONT></A><A href="http://caodaivn.com/forum_topics.asp?FID=75" target="_blank"></A><FONT size=3>  =><FONT color=#ff0000 size=4><A class=boldLink href="http://caodaivn.com/forum_topics.asp?FID=75" target="_blank">Thảo Luận Chung</A></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=4></FONT> </P>
<P><FONT color=#ff0000><EM><strong>CÙNG MỘT NỘI DUNG ACE KO NÊN ĐĂNG BÀI CÙNG LÚC NHIỀU NƠI (TIÊU ĐỀ) TRÁCH VIỆC LOÃN Ý NGHĨA, THÔNG TIN</strong></EM></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000><U><EM>các bài viết ko đúng nơi, mục đích, ý nghĩa của tiêu đề chính, hoặc spam sẽ bị xóa hoặc di chuyển mà ko thông báo mong ace cùng hợp tác để trang mạng được y nghĩa hơn</EM></U></FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4><EM>nội dung này chỉ áp dụng cho mục <FONT color=#ff0000>diễn đàn kỹ năng sinh hoạt trẻ</FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=4>xin cám ơn !</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=4>thân chào!!!!</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>                   
 

Facebook Comment

Top