Tìm hiểu khối giao lưu các hội thánh cao-đài và tổ chức trong đại-đạo tam-kỳ phổ-độ

Thanh Hoang

New member
(bài này là công trình nghiên cứu của hiền huynh Chí Đạt - Chánh Hội Trưởng Nam Thành Thánh Thánh Thất nghiên cứu và chia sẻ qua email cho Đạo đệ, phần dưới này là nguyên văn không chỉnh sửa bất cứ một ký tự nào, Thanh Hoàng xin được phép chia sẻ của quý bằng hữu)
- - - - - - - - o o O o o - - - - - - - -
Đã gần 40 (1975-2014) năm qua, hầu hết Tín hữu Cao-Đài của chúng ta luôn mong ước sao cho toàn Đạo có chung một Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hay một Giáo hội Duy Nhất của Đạo Cao-Đài, mà Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế đã Khai sinh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ vào ngày 23/8 Bính-Dần (thứ tư, 29/9/1926) tại Thánh thất Cầu-Kho, số 38-40-42 General Leman, thành phố Sài-Gòn của Đạo CAO-ĐÀI, và chúng ta hãy hình tượng hóa xem như đó là Vườn Lâm-Tỳ-Ni, nơi Đức Phật Thích-Ca sinh ra đời vào ngày 15-4 Mậu-Tuất tại thành Ca-Tỳ La-Vệ của PHẬT-GIÁO, hay Hang Bêhlem, nơi Đức Chúa JéSus sinh ra đời vào 25-12 Dương lịch (cách đây 2013 năm) tại thành Jérusalem của THIÊN-CHÚA-GIÁO, mà Tòa Thánh TÂY-NINH của chúng ta được xem như Tòa Thánh VATICAN vậy.

Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các giai đoạn lịch sử của nền Đạo Cao-Đài với các Tổ chức như sau :
1. Vào khoảng năm 1935, tại Thánh thất Cầu-Kho có một tổ chức tên gọi là Cao-Đài Đại-Đạo Liên-Đoàn do các vị Tiền bối : Nguyễn-Văn-Kiên, Cao-Triều-Phát và Đoàn-Văn-Bản, … sáng lập;
2. Tiếp đến năm 1936, Liên-Hòa Tổng Hội cũng được thành lập tại Thánh thất Cầu-Kho, và đã tổ chức được 12 kỳ Hội Long-Vân tại 12 Thánh thất, Thánh tịnh, ... của các Hội Thánh ở các tỉnh thành, . . . .;
3. Cơ Quan Đại-Đồng Thống Nhất : do cụ Lê-Văn-Lịch đảm trách, cùng hợp tác có các vị : Nguyễn-Ngọc-Thơ, Nguyễn-Hữu-Đắc, Lê-Văn-Hóa, ... vào 1939;
4. Cơ Quan Cao-Đài Hiệp Nhất (Tổ chức Cao-Đài 11 Phái Hiệp Nhất) : bầu cụ Cao-Triều-Phát làm chủ tịch, vào ngày 15/05 Ất-Dậu (24/06/1945) tại Tam-Giáo-Điện Minh-Tân, Quai de Marine (nay là Bến Vân-Đồn, quận 4, Tp.HCM). Sau đó có thêm Phái Tây-Ninh trung thành nên được gọi là Cao-Đài Cứu quốc 12 Phái, hội nghị được tổ chức tại Chiến khu Đồng-Tháp-Mười, từ ngày 14-17/10/1947. Và đến năm 1949 do hai cụ Lê-Kim-Tỵ và Bùi-Văn-Nhàn tiếp tục công việc này;
5. Ban Liên Giao Chi Phái : do các cụ : Nguyễn-Phan-Long, Đoàn-Văn-Bản, Trần-Văn-Quế, Nguyễn-Văn-Phùng, Trần-Quang-Nghiêm, Phan-Thanh, Phan-Trường-Mạnh, Lương-Văn-Bồi, Thái-Tường-Thụy, ... thành lập vào năm 1938 sau khi chấm dứt nhiệm vụ của Liên-Hòa Tổng hội, trụ sở đặt tại Thánh thất Cầu-Kho (số 40 General Leman, Saigon), với 12 Hội Long-Vân, và kết hợp cùng đảm trách Cao-Đài Giáo-Lý Viện * Thiên-Đạo Học-Đường từ Liên-Hoa Cửu cung, Thủ-Đức (1930) chuyển đến đặt trụ sở tại Nam-Thành Thánh thất (1948) 122-128 Nguyễn-Cư-Trinh, quận 2, Saigon. Năm 1961 cụ Phùng mất, từ năm 1962 trở đi Ban Liên Giao Chi phái được đổi tên là Ban Liên quan Hành đạo và Tang tế, sau đổi tên là Ban Liên giao Hành đạo, do các cụ Đinh-Nhựt-Thanh, Lê-Văn-Non, Nguyễn-Văn-Đức, Trần-Văn-Ô, ... tiếp tục nhiệm vụ này. Năm 1965, cụ Lê-Văn-Non (Đạt-Minh), Hội trưởng Thánh thất Bình-Hòa được bầu làm Trưởng ban Liên giao Hành đạo;
6. Cơ Quan Cao-Đài Qui Nhất : do các cụ Nguyễn-Bửu-Tài, Trần-Văn-Tìa, Phan-Khắc-Sửu, Nguyễn-Văn-Phùng, Phan-Trường-Mạnh, Lê-Minh-Tòng, Trần-Văn-Quế, ... chung lo, vào năm 1952. Trụ sở đặt tại Tam-Giáo-Điện Minh-Tân, Vĩnh-Hội, Sài-Gòn;
7. Cơ Quan Cao-Đài Thống-Nhất : là hậu thân của Cao-Đài Qui Nhất do các cụ Nguyễn-Phan-Long, Phan-Khắc-Sửu, Trần-Văn-Quế,... vào năm 1952, và đến năm 1954 đại hội được triệu tập tại Tòa Thánh Châu-Minh (Kiến-Hòa), và đã bầu ra thành phần Ban Chưởng quản gồm có các cụ : Nguyễn-Bửu-Tài, Phan-Khắc-Sửu, Nguyễn-Trung-Hậu, Lê-Quang-Nghi, ... chính vì vậy, năm 1955, tại Đại hội Bình-Linh của Hội Thánh Cao-Đài Tiên-Thiên, HTCĐTT đã trực thuộc Cơ quan này. Năm 1960, được đổi tên lại là Giáo Hội Cao-Đài Thống-Nhất Trung-Ương, trụ sở đặt tại 221 Bến Vân-Đồn, Vĩnh-Hội, Sài-Gòn;
8. Cơ Quan Hiệp-Thiên-Đài Cao-Đài Duy Nhất : được thành lập vào năm 1961, do các Chức sắc của Hiệp-Thiên-Đài các Chi phái, gồm có : 1) Bảo pháp Huệ-Vân (HT Tiền-Giang, VP đặt Minh-Kiến-Đài, Gò-Vấp); 2) Khai pháp Huệ-Ngọc (HT Cao-Thượng Bửu Tòa, Bạc-Liêu); 3) Tiếp đạo Ngọc-Ánh-Huỳnh {Trần-Minh-Thông} (HTCĐ Tiên-Thiên) ... . đi liên giao khắp nơi để lo Thống nhất HTĐ trước, sau mới Thống nhất Cửu-Trùng-Đài của Đạo Cao-Đài. Nhân dịp Đại lễ Vía Đức Chi-Tôn 8-9/01 Tân-Sửu (1961), phái đoàn Đại diện HTĐ về Tòa Thánh Tây-Ninh hội kiến với quý ngài : Thượng sanh Cao-Hoài-Sang, Bảo thế Lê-Thiện-Phước, Khai đạo Phạm-Tấn Đãi, … , được đức Thượng sanh cho phép xưng hô bằng anh lớn (đại huynh) và hiền đệ, vì tất cả là Sứ giả của Đức Cao-Đài. Nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu;
9. Liên Chi Cao-Đài Duy Nhất : do cụ Bạch-Pháp, thay mặt Tòa Thánh Cao-Đài Tây-Ninh chủ xướng, vào năm 1965, trụ sở đặt tại Nam-Thành Thánh thất;
10. Rồi, ngày 08-09/01 Kỷ-Dậu (1969), ngài Phan-Khắc-Sửu (*1) hướng dẫn phái Đoàn Đại diện các Hội Thánh Cao-Đài về Tòa Thánh Tây-Ninh gồm có : (*2);
11. Hội Đồng Thống Nhất : do cụ Hồ-Tấn-Khoa đảm trách, 1972;
12. Liên Giao I được khai mạc vào lúc 9 giờ, ngày 16/07/1972 (06/06 Nhâm-Tý) tại Thánh thất Đô-Thành thuộc Giáo hội Bến-Tre, số 414/30 Đại lộ Hậu-Giang, quận VI, thành phố Sài-Gòn. Đại hội gồm : 16 Hội Thánh trong toàn quốc (*3);
13. Và Liên Giao II : Thỏa ước các Hội Thánh liên hệ cuộc nhóm đại hội ngày 26/7/47 CĐ (3/9/1972) tại Thánh thất Đô Thành Giáo hội Bến Tre, Số 414/30, Đại lộ Hậu Giang (Saigon VI). Và đến ngày 15/12/1972 tức ngày 10/11/Al năm Đạo Cao-Đài thứ 48 - Nhân cuộc liên hoan của các Hội Thánh trong ngày lễ Đại tường của Cố Chánh Hội trưởng Hội Giáo Cao-Đài Thượng-Đế là Anh lớn Thiên-Huyền-Minh tại Tây Thành Thánh thất, số 55 đường Nguyễn Huỳnh Đức, Cần-Thơ, các Hội Thánh đã thỏa thuận giao ước gồm : 17 Hội Thánh, Tổ chức … : (*4)
Những Hội Thánh, Tổ chức có tên trên đã thống nhất về Lý tưởng, Tôn chỉ - Mục đích hoạt động, Lập trường, Đường lối và Bổn phận với Đại-Đạo. Bên cạnh đó, nhằm đạt được sự thống nhất trên, các Hội Thánh, Tổ chức đã thỏa thuận về sự tôn trọng lẫn nhau. Tránh tự đề cao mình hay xuyên tạc công việc của Hội Thánh bạn. Các Hội Thánh cần mở rộng Liên giao, thăm viếng nhau thường xuyên. Tại các cuộc Đại Hội chung để giải quyết những vấn đề có tánh cách chung, có ít nhất là một HT đề nghị và 3 HT tán thành. Đặc biệt, ngoài tinh thần Thỏa ước thì mỗi Hội Thánh tự chịu trách nhiệm về các hành vi riêng của mình, mà không liên quan đến Hội Thánh bạn.
Tuyên bố chung về "Lập trường thống nhứt Đạo" của các HT ĐĐTKPĐ
Chung qui, các Hõi Thánh đều nhìn nhận một Giáo lý Cao-Đài, đồng hướng chung một mục đích Giáo dân vi thiện - Giải khổ quần sinh, đồng tôn thờ một Đấng Cha Lành Ngọc-Hoàng Thượng-Đế.
Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển của mỗi HT đều có bối cảnh lịch sử đặc biệt. Đôi khi những nhận thức căn bản cũng chưa đồng nhất, hình thể tự lập, tự tồn và tính chất độc lập của từng HT biểu hiện rất rõ. Đó là một thực tế trong Đại Đạo.
Theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, các HT đã biểu lộ sự nhiệt tình trong công trình vận động Quy Thống nền Đạo.
Tuyên bố chung về "Lập trường thống nhất Đạo" của các Hội Thánh ĐĐTKPĐ là sự công bố lập trường Thống nhất Đạo của các Hội Thánh. Những HT, Tổ chức đồng ký tên dưới bản Tuyên bố chung, gồm 15 HT, Tổ chức (*5):
14. Ban Vận-Động Thống-Nhất Cao-Đài;
15. Ban Cao-Đài Liên Phái, v.v... .
Và, từ năm 1975 đến 2004 ngót gần 30 năm, ngày 21-22/11/2004 tại Tòa Thánh Ngọc-Sắc thuộc Hội Thánh Cao-Đài Minh-Chơn-Đạo, xã Hồ-Thị-Kỷ, huyện Thới-Bình, tỉnh Cà-Mau đã chủ động và tiên phong đi đầu khai mạc Hội thảo : “Đạo Cao-Đài đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt-Nam”. Hội Thánh Minh-Chơn-Đạo đã thể hiện tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, và với sự hòa hợp của các Chi phái Đạo đã nói lên nguyện vọng chính đáng và cao trọng của toàn thể Tín hữu trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Tại cuộc Hội thảo này, các Hội Thánh và Tổ chức tham dự gồm : HT Minh-Chơn-Đạo, HT Ban-Chỉnh-Đạo, HT Tiên-Thiên, HT Bạch-Y Liên-Đoàn, HT Truyền Giáo Cao-Đài, v.v… và các Thánh sở Độc lập: Nam-Thành Thánh thất, Cơ quan PTGL Đại-Đạo, Thánh-Đức Tổ đình v.v… đã bắt đầu chung tay nhau và âm thầm trở thành một Hội đoàn Cao-Đài kể từ khi sau 3 ngày (19/11/2004) với "Tọa đàm Khoa học Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và Tư tưởng cởi mở của người Việt Nam-Bộ" tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.
I- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ I * KN 62 năm Lễ Đăng Tiên Đức Ngọc-Chưởng pháp Trần-Đạo-Quang - Ngày 17-2 Mậu-Tý (24-03-2008) tại Thánh thất Thiên-Cảnh-Đàn, khóm 6, phường 1, Tp Cà-Mau, tỉnh Cà-Mau, do Hội Thánh Cao-Đài Minh-Chơn-Đạo khởi xướng và tổ chức.
Tại Đơn đề nghị V/v : Giao lưu hành Đạo của các Phái Đạo Cao-Đài, số 04/ĐĐN-CĐMCĐ-2007, ngày 12/12/2007 của HTCĐ Minh-Chơn-Đạo, và sau đó vào ngày 05/03/2008 Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận cho HTCĐ Minh-Chơn-Đạo tổ chức “Cuộc họp mặt Giao lưu Tôn giáo Cao-Đài”, vào ngày 24/03/2008 với Sự hiện diện 11 Tổ chức Đạo là Thành viên sáng lập và có Tư cách pháp nhân, gồm :
A- Bảy (7) Hội Thánh Cao-Đài :
1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);
2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);
3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);
4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);
5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);
6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);
7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);
B- Bốn (4) Tổ chức độc lập :
1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);
2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);
3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);
4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);
C- Ngoài ra, còn có Một (1) ĐD Khách mời trong Đạo là Ban Qui ước Đạo Cao-Đài (một tổ chức họp - tan) tại thành phố Cần-Thơ. HTCĐ Minh-Chơn-Đạo có Thư mời Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài (Đà-Nẵng) và Phái Đạo Cao-Đài Thượng-Đế (Cần-Thơ), nhưng vắng mặt trong kỳ Hội nghị đầu tiên này.
Đây là buổi họp mặt Giao lưu đầu tiên và vô cùng quan trọng của các Phái Đạo Cao-Đài do HTCĐ Minh-Chơn-Đạo đăng cai, và tổ chức vào ngày 24/03/2008 với một thành quả to lớn của toàn Đạo từ 33 năm qua (1975-2008), là một sự chủ động và nỗ lực phi thường của 11 Thành viên sáng lập, mà HTCĐ Minh-Chơn-Đạo đã tiên phong, chủ đạo và đã mở một trang sử mới tiếp bước cho nền Đại-Đạo; là một sự thương yêu, hòa hiệp của các Phái Đạo Cao-Đài trong thời kỳ đổi mới và hòa nhập vào sự Đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với xu hướng mới "Tột đỉnh của Văn hóa là nền hòa bình thật sự của Nhân loại toàn cầu.".
Tại Hội nghị Giao lưu này mãi mãi sẽ để lại trong lòng mọi người bằng BẢN GHI NHỚ lịch sử có nội dung, gồm năm (5) ý như sau :
1- Kể từ năm Mậu-Tý (2008) trở đi, mỗi năm các Phái Đạo Cao-Đài tổ chức họp mặt Giao lưu một lần vào thời điểm thuận lợi nhất. Năm Kỷ-Sửu (2009) HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo đăng cai tổ chức và lo toàn bộ thủ tục Pháp lý. Các Phái Đạo cùng ký vào Bản Ghi Nhớ, có trách nhiệm cử người về dự. Nếu vắng mặt phải có hồi âm lý do;
2- Tinh thần cuộc Giao lưu phải trên lập trường đoàn kết, Huynh Đệ đại đồng, thật sự thương mến giúp đỡ nhau trong kinh nghiệm hành Đạo, và theo đúng Chơn truyền Giáo lý, Pháp luật của Nhà nước;
3- Phải tôn trọng đặc điểm của các Chi phái anh em, không xen vào nội bộ công việc nhau, đối xử bình đẳng giữa các phái. Tùy điều kiện thực tế có thể tương trợ giúp đỡ nhau về tinh thần lẫn vật chất;
4- Nội dung chính của Tổ chức Giao Lưu là : "Chấn hưng Cơ Đạo - Cứu khổ Nhơn sanh - Phụng sự Tổ quốc" theo phương châm "Phụng Đạo gắn liền Yêu nước";
5- Các Phái Đạo Cao-Đài đề đạt nguyện vọng với Nhà nước xem xét những điều thiết yếu sau : a) Phát hành Tạp chí Cao-Đài do HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo chủ động, phối hợp cùng HT Minh-Chơn-Đạo và HT Tiên-Thiên có trách nhiệm xin phép, và họp cùng các Chi phái Đạo bàn kế hoạch cụ thể; b) Mở lớp bồi dưỡng, đào tạo Chức sắc, Chức việc; c) In Kinh sách; d) Việc TTXH Nhân đạo hợp tác chung giữa các Phái Đạo Cao-Đài.
Bản Ghi nhớ này đã được biểu quyết thông qua trong cuộc Giao lưu các Phái Cao-Đài tại Thánh thất Thiên-Cảnh-Đàn thuộc HTCĐ Minh-Chơn-Đạo, khóm 6, phường 1, Tp Cà-Mau, tỉnh Cà-Mau, ngày 24-03-2008 (17-02 Mậu-Tý). Có 7 Hội Thánh Cao-Đài và 4 Tổ chức Độc lập đồng ký tên.
II- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ II * Sinh nhật Lần thứ 128 Đức Giáo-Tông Nguyễn-Ngọc-Tương * Lễ Ra mắt & Phát hành Tạp chí CAO-ĐÀI số 1 - Ngày 24-25/05 Kỷ-Sửu (16-17/06/2009) tại Tòa Thánh Bến-Tre (An-Hội), số 100 C Trương-Định, phường 6, Tx Bến-Tre, tỉnh Bến-Tre, do Hội Thánh Cao-Đài Ban-Chỉnh-Đạo đăng cai và tổ chức:
Ngày 15/05/2009, HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo có Tờ trình số : 184/BTT về việc xin phép họp Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài, và sau đó vào ngày 01/06/2009 Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận cho HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo tổ chức họp Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài, vào ngày 16/06/2009.
Và rồi Khối Giao lưu các Hội-Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ * Lần thứ II được diễn ra ngày 16-17/06/2009. Cuộc họp Giao lưu đạt kết quả tốt đẹp với những Báo cáo công việc hành Đạo và truyền Đạo được Hội nghị thông qua tại cuộc họp, và phương hướng hành Đạo năm thứ 85. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất ý kiến chung tại THÔNG BÁO số 02/ĐT-BTT (cùng ngày) gồm có sáu (6) điểm như sau :
1- Các Hội Thánh và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ giới thiệu Chức sắc bổ sung trong Ban Cố vấn Tạp chí Cao-Đài và cử Biên tập viên, Cộng tác viên, giới thiệu từ 1 đến 3 vị trong danh sách có ký tên & đóng dấu của Thánh sở mình. Kêu gọi các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ có Tư cách Pháp nhân hưởng ứng và tham gia vào Tổ chức Giao lưu có ý nghĩa Đại đoàn kết của toàn Đạo;
2- Chuẩn bị phát hành Tạp chí Cao-Đài số 2;
3- Tiếp tục và tiến hành làm công tác TTXH chung của toàn Khối. Đồng thời soạn thảo tập lịch năm 2010;
4- Vấn đề đào tạo Giảng viên, tiến tới mở các lớp Giáo lý cho Chức sắc, Chức việc chung của toàn Khối. Sẽ thảo luận cụ thể hơn trong kỳ họp tới;
5- Chuẩn bị nội dung, giới thiệu nhân sự và cử 2 Đoàn đại diện Các Hội Thánh và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ đi chúc Xuân Canh-Dần các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo tại Hà-Nội và Tp.HCM;
6- Các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thống nhất chọn HTCĐ Tiên-Thiên tổ chức họp Giao lưu Lần thứ III. Tiến trình tiếp theo về phương diện Pháp lý HTCĐ Tiên-Thiên cũng thực hiện giống như 2 lần trước của HTCĐ Minh-Chơn-Đạo Lần thứ I và HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo Lần thứ II.
DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 13 Đơn vị + 02 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ II :
A- Tám (8) Hội Thánh Cao-Đài :
1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);
2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);
3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);
4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);
5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);
6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);
7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);
8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng) (mới tham dự).
B- Năm (5) Tổ chức độc lập :
1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);
2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);
3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);
4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);
5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ) (mới tham dự).
C- Ngoài ra, còn có Hai (2) ĐD Khách mời trong Đạo :
1/ Minh-Lý Thánh Hội (Tam-Tông-Miếu, quận 3, Tp.HCM) (lần đầu);
2/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần đầu).
III- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - LẦN THỨ III * Đại lễ Khánh thành Ngôi Diêu-Trì Bửu Điện - Ngày 08-09/02 Canh-Dần (23-24/3/2010) tại Tòa Thánh Châu-Minh, xã Tiên-Thủy, huyện Châu-Thành, tỉnh Bến-Tre, do Hội Thánh Cao-Đài Tiên-Thiên đăng cai và tổ chức
Sau kỳ Hội nghị Giao lưu Lần thứ II thành công mỹ mãn tại Tòa Thánh Bến-Tre thuộc Hội Thánh Cao-Đài Ban-Chỉnh-Đạo ngày 16/06/2009, và tiếp theo Đơn xin phép số : 35/XP-BTT ngày 26/01/2010 của Hội Thánh Cao-Đài Tiên-Thiên đã được Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép tại Công văn số 101/TG-CP/CĐ ngày 01/03/2010 V/v : Chấp thuận tổ chức Hội nghị Giao lưu các Hội Thánh Cao-
Hội nghị Lần thứ III này có mấy điểm chủ yếu như sau :
I/ Hoạt động chung của Giao lưu các HTCĐ và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ :
1) Lập quỹ chung cho Khối Giao lưu dự kiến khoảng 500 triệu VND. Kinh phí tự nguyện đóng góp theo khả năng của từng Thánh sở; ba HT Tiên-Thiên, Ban-Chỉnh, và Minh-Chơn thay mặt toàn Khối Giao lưu làm chủ tài khoản, và có 02 Thủ quỹ và 02 Kế toán chịu trách nhiệm lập sổ sách, chuyển giao và báo cáo tại hội nghị hằng năm.
2) Lập chương trình hội thảo giáo lý Cao-Đài và đã thống nhất với 03 chuyên đề cho việc đào tạo chung, gồm có :
2-1/ Nguồn gốc hình thành Đạo Cao-Đài do CQ-PTGLĐĐ soạn thảo và trình bày thảo luận;
2-2/ Tôn chỉ - Mục đích của ĐĐTKPĐ do HT Ban-Chỉnh-Đạo soạn thảo và trình bày thảo luận;
2-3/ Ngũ giới cấm – Tứ đại điều qui do HT Minh-Chơn-Đạo soạn thảo và trình bày thảo luận.
Địa điểm tổ chức hội thảo tại Tòa Thánh Bến-Tre của HT Ban-Chỉnh, với thời gian 03 ngày cuối tháng 03 Âm lịch, ba đơn vị hoàn tất nội dung chuyên đề trên và chuyển giao đến HTCĐ Tiên-Thiên có trách nhiệm lập Tờ trình Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận. Sau hội thảo, lập kế họach tổ chức hạnh đường, đào tạo giảng viên cho toàn Khối. Tiến đến thành lập trường đào tạo Chức sắc Cao-Đài chung.
3) Xây dựng Dự thảo QUY CHẾ cho các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ, gồm có 06 Chương, 16 Điều.
II/ Kế hoạch củng cố vững mạnh cho từng Hội Thánh & Tổ chức, gồm 08 điểm:
1) Có chương trình, học tập, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của từng đơn vị mình;
2) Cần phát huy mối quan hệ với các cấp Chính quyền và các Tôn giáo bạn;
3) Củng cố mối quan hệ giao lưu giữa các Hội Thánh và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ ngày càng thân mật và chặt chẽ hơn;
4) Thông tin Truyền thống cho toàn Đạo hưởng ứng đọc và đóng góp từ tinh thần đến vật chất cho Tạp chí Cao-Đài ngày càng lớn mạnh và phát triển;
5) Hưởng ứng sử dụng lịch của Đạo Cao-Đài;
6) Thành lập Quỹ TTXH chung cho toàn Khối Giao lưu;
7) Cần có kế hoạch xây dựng chương trình hạnh đường, đào tạo Chức sắc cho toàn Khối;
8) Các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ cần quan tâm đến đời sống Chức sắc, Tín đồ Cao-Đài hiện sinh sống ở nước ngoài.
DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 13 Đơn vị + 05 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ III :
A- Tám (8) Hội Thánh Cao-Đài :
1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);
2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);
3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);
4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);
5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);
6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);
7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);
8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng).
B- Năm (5) Tổ chức độc lập :
1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);
2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);
3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);
4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);
5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);
C- Ngoài ra, còn có Năm (5) ĐD Khách mời trong Đạo :
1/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An) (lần đầu);
2/ Chiếu-Minh Giáo Tòa (Bình-Minh, Vĩnh-Long) (lần đầu);
3/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp.HCM) (lần đầu);
4/ Liên-Hoa Cửu cung (Thủ-Đức, Tp.HCM) (lần đầu);
5/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp.HCM (lần đầu).
IV- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ IV * Đại lễ Kỷ niệm Chơn-Tu - Ngày 14-15/02 Tân-Mẹo (18-19/03/2011) tại Thánh Tòa Ngọc-Kinh, xã Mong-Thọ, huyện Châu-Thành, tỉnh Kiên-Giang, do Hội Thánh Cao-Đài Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý đăng cai và tổ chức.
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên-Giang tại Công văn số 124/UBND-VHXH ngày 28/02/2011, Hội Thánh Cao-Đài Bạch-Y đã tổ chức thành công Hội nghị Giao lưu lần thứ IV, với những điểm nỗi bật như sau :
1. Sự gia nhập : Minh-Lý Thánh hội Tam-Tông-Miếu (số 82 Cao-Thắng, quận 3, Tp. HCM) và Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang) là hai Thành viên chính thức trong Khối Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ;
2. Về Chương trình Giáo lý chung : Thống nhất ký tên thực hiện Bản Ghi nhớ từ Hội nghị Giao lưu Lần thứ III (Canh-Dần – 2010) có 3 Chuyên đề :
o Nguyên nhân Thượng-Đế khai mở Đạo Cao-Đài tại đất nước Việt-Nam;
o Tôn chỉ - Mục đích của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ;
o Ngũ giới cấm – Tứ đại điều qui.
3. Bộ phận phát hành của Tạp chí Cao-Đài gồm có : Ba anh lớn : CPS Ngọc-Nho-Thanh, Tiếp pháp Nguyễn-Văn-Tấn và Bảo Học Quân Tô-Văn-Tích. Phát hành theo từng số và nộp lưu chiểu theo quy định.
4. Về sự tín nhiệm đối với Nhà nước: Khối Giao lưu các HT Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ được chọn cử là Thành viên của UBTWMTTQVN gồm :
1- Al Thái-Đầu-Sư Trần-Đức-Tăng (Trưởng ban Thường trực Hội Thánh Minh-Chơn-Đạo);
2- Al Ngọc CPS Võ-Văn-Nho (Trưởng ban TT Hội Thánh Ban-Chỉnh-Đạo);
3- Al Thượng CPS Huỳnh-Văn-Bảy (Trưởng ban TT Hội Thánh Tiên-Thiên);
4- Al Phối sư Thượng-Hậu-Thanh (HĐCQ Lưỡng đài Hội Thánh Truyền-Giáo Cao-Đài);
5- Đạo tỷ Nguyễn-Thị-Ngọc-Điệp (Chánh hội trưởng HĐ Điều hành pháp môn CĐCM Tam-Thanh Vô-Vi.
DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 15 Đơn vị + 05 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ IV :
A- Mười (10) Hội Thánh :
1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);
2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);
3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);
4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);
5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);
6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);
7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);
8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng);
9/ Minh-Lý-Đạo Tam-Tông-Miếu (Q. 3, Tp. HCM) tham gia chính thức;
10/ Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang) tham gia chính thức.
B- Năm (5) Tổ chức độc lập :
1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh Vô-Vi (Tp. Cần-Thơ);
2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);
3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);
4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);
5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);
C- Ngoài ra, còn có Năm (5) ĐD Khách mời trong Đạo :
1/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An) (lần 2);
2/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần 2);
3/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp.HCM) (lần 2);
4/ Liên-Hoa Cửu cung (Thủ-Đức, Tp.HCM) (lần 2);
5/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp.HCM (lần 2).
V- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ V * Kỷ niệm Đại lễ An-Thiên khánh thành Hội Thánh * Năm thứ 52 (1960-2012) - Ngày 15-16-17-18/03 Nhâm-Thìn (05-06-07-08/04/2012) tại Tòa Thánh Trung Ương, thị trấn Tam-Quan, huyện Hoài-Nhơn, tỉnh Bình-Định, do Hội Thánh Cao-Đài Cầu-Kho Tam-Quan đăng cai và tổ chức
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình-Định tại Công văn số 941/UBND-NC ngày 20/03/2012, Hội Thánh Cao-Đài Cầu-Kho Tam-Quan đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị Giao lưu Lần thứ V, với những điểm nỗi bật sau :
1. Vĩnh-Nguyên-Tự (xã Long-An, huyện Cần-Giuộc, tỉnh Long-An) là Thành viên chính thức trong Khối Giao lưu các Hội Thánh Cao-Đài và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ;
2. Về sự tín nhiệm đối với Nhân dân : Khối Giao lưu các HT Cao-Đài và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ rất vinh dự có một vị đắc cử là Đại biểu Quốc hội Khóa XIII là Al Phối sư Trần-Văn-Huynh (Thánh danh Huệ-Tín);
3. Thực hiện Bản Ghi nhớ, trong đó có việc thành lập Ban Soạn thảo Giáo lý và Ban Thư ký.
3.1- Ban Soạn thảo Giáo lý : gồm có 15 vị, do Al Bảo-Văn Pháp quân Lữ-Minh-Châu, Quản lý Học viện HTCĐ Ban-Chỉnh-Đạo làm Trưởng ban; Trưởng huynh Thiện-Chí, Tổng Thư ký Cơ quan PTGLĐĐ, và chị lớn Phối sư Võ-Kim-Hoa, UV Ban Thường trực HTCĐ Minh-Chơn-Đạo làm Phó trưởng ban và 12 Thành viên;
3.2- Ban Thư ký : gồm 6 vị, do hai Đạo huynh Lễ sanh Huỳnh-Bửu-Lâm, UV Ban Thường vụ Hội Nhơn sanh, làm Trưởng ban và Giáo sư Huỳnh-Thanh-Phong, Phó phòng văn Thượng hội HTCĐ Tiên-Thiên, Phó ban;
4. Lập Bản Quy Chế tạm thời sinh hoạt Tổ chức Giao lưu các HT Cao-Đài và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ gồm 6 Chương - 26 Điều.
DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 16 Đơn vị + 06 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ V :
A- Mười (10) Hội Thánh :
1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);
2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);
3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);
4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);
5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);
6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);
7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);
8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng);
9/ Minh-Lý-Đạo Tam-Tông-Miếu (quận 3, Tp. HCM);
10/ Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang).
B- Sáu (6) Tổ chức độc lập :
1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);
2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);
3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);
4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);
5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);
6/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An).
C- Ngoài ra, còn có Sáu (6) ĐD Khách mời trong Đạo :
1/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần 3);
2/ Liên-Hoa Cửu cung (Thủ-Đức, Tp. HCM) (lần 3);
3/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp. HCM) (lần 3);
4/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp. HCM) (lần 3);
5/ Thánh thất Thủ đô Hà-Nội (không phải Thánh sở độc lập);
6/ Ban Đại diện HTCĐ Tòa Thánh Tây-Ninh tỉnh Bình-Định (không phải Thánh sở độc lập).
VI- HỘI NGHỊ GIAO LƯU CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ - Lần thứ VI tại Trung-Hưng Bửu Tòa, số 63 đường Hải-Phòng, Tp. Đà-Nẵng * Đại lễ Khánh thành Trung-Tông Tịnh Thánh - Ngày 08-09/04 Quý-Tỵ (17-18/05/2013), do Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài đăng cai và tổ chức:
Tại Đơn đề nghị V/v : Tổ chức Hội nghị Giao lưu các Hội Thánh và Tổ chức Cao-Đài, số 39/HT-HC, ngày 15/04/2013 của Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài, và sau đó vào ngày 02/05/2013 Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận việc tổ chức Hội nghị Giao lưu giữa các Hội Thánh và Tổ chức Cao-Đài tại Trung-Hưng Bửu Tòa, số 63 Hải-Phòng, quận Hải-Châu, thành phố Đà-Nẵng thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao-Đài, vào ngày 17-18/05/2013.
Hội nghị Giao lưu Lần thứ VI có tám (8) điểm quan trọng như sau :
1. Thông qua Bản Ghi nhớ (Dự thảo) Chương trình hành đạo của Khối Giao lưu gồm 10 điểm;
2. Hằng năm các Đơn vị gởi báo cáo vào ngày 15/10 Âm lịch, để Ban Thư ký tổng hợp báo cáo trước hội nghị;
3. Qua sáu (6) lần giao lưu đóng góp Bản Quy chế của Khối Giao lưu gồm 8 Chương – 40 Điều cũng khá hoàn chỉnh, thì nên tạm thời sử dụng đến 2016 (Năm đạo thứ 90);
4. 12 vị Lãnh đạo luân phiên điều hành hội nghị gồm :
1) Phối sư Thượng-Hậu-Thanh (Truyền-Giáo);
2) Đầu sư Thái-Tăng-Tinh (Minh-Chơn-Đạo);
3) Chánh Phối sư Ngọc-Nho-Thanh (Ban-Chỉnh-Đạo);
4) Chánh Phối sư Thượng-Bảy-Thanh (Tiên-Thiên);
5) Chánh Phối sư Huệ-Tín (Bạch-Y Liên-Đoàn);
6) Thừa sử Huệ-Mẫn (Cầu-Kho Tam-Quan);
7) Đầu sư Thái-Long-Nhựt (Chơn-Lý);
8) Phối sư Lê-Văn-Tròn (Cao-Đài Việt-Nam * Bình-Đức);
9) Đạo tỷ Nguyễn-Thị-Ngọc-Điệp (Thánh-Đức Tổ Đình);
10) Đạo trưởng Đại-Bác (Minh-Lý Thánh hội);
11) Trưởng huynh Thiện-Chí (Cơ quan PTGLĐĐ);
12) Phối sư Lê-Văn-Lễ (Chiếu-Minh Long-Châu).
5. Ban Thư ký thay đổi Trưởng ban và thay đổi nhân sự :
1) Giáo sư Huỳnh-Thanh-Phong (Tiên-Thiên), Trưởng ban;
2) Giáo hữu Bùi-Văn-Khỏe (Ban-Chỉnh), Phó ban;
3) Truyển trạng Huệ-Thanh-Triết (Tiên-Thiên), Ủy viên;
4) Giáo hữu Nguyễn-Văn-Sê (Bạch-Y), Ủy viên;
5) Đạo tỷ Lê-Thị-Bích-Nga (Cao-Đài VN Bình-Đức), Ủy viên;
6) Đạo tỷ Đinh-Thị-Hạnh (Cầu-Kho Tam-Quan), Ủy viên.
6. Tạp chí Cao-Đài được đánh giá cao, và cần phổ biến rộng rãi;
7. Định hướng xây dựng trường đào tạo Chức sắc kế thừa, mở lớp bồi dưỡng Chức sắc, Chức việc;
8. Khối Giao lưu cần có trụ sở đặt tại thành phố Hồ-Chí-Minh.
DANH SÁCH ĐOÀN CÁC HỘI THÁNH CAO-ĐÀI VÀ TỔ CHỨC TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (gồm có : 16 Đơn vị + 04 Khách mời) THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU LẦN THỨ VI :
A- Mười (10) Hội Thánh :
1/ Minh-Chơn-Đạo (Thới-Bình, Cà-Mau);
2/ Ban-Chỉnh-Đạo (Thị xã Bến-Tre);
3/ Tiên-Thiên (Châu-Thành, Bến-Tre);
4/ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);
5/ Bạch-Y Liên-Đoàn (Châu-Thành, Kiên-Giang);
6/ Chiếu-Minh Long-Châu (Châu-Thành A, Hậu-Giang);
7/ Cầu-Kho Tam-Quan (Hoài-Nhơn, Bình-Định);
8/ Truyền Giáo Cao-Đài (TP. Đà-Nẵng);
9/ Minh-Lý-Đạo Tam-Tông-Miếu (quận 3, Tp. HCM);
10/ Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức, Tiền-Giang).
B- Sáu (6) Tổ chức độc lập :
1/ Thánh-Đức Tổ đình Chiếu-Minh Tam-Thanh (Tp. Cần-Thơ);
2/ Nam-Thành Thánh thất (quận 1, Tp.HCM);
3/ Cơ quan PTGL Đại-Đạo (quận 1, Tp.HCM);
4/ HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Tx Bạc-Liêu);
5/ Phái Cao-Đài Thượng-Đế (Tp. Cần-Thơ);
6/ Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc, Long-An).
C- Ngoài ra, còn có Bốn (4) ĐD Khách mời trong Đạo :
1/ Thánh Tòa Vô-Vi Huỳnh-Quang-Sắc (quận 8, Tp.HCM) (lần 4);
2/ Thánh thất Bàu-Sen (quận 5, Tp. HCM) (lần 4);
3/ Thánh tịnh Tân-Minh-Quang (quận 12, Tp. HCM) (lần 4);
4/ Thánh thất Thủ đô Hà-Nội (không phải Thánh sở độc lập) (lần 2).
LỜI KẾT :
Sau 6 (sáu) lần tổ chức thành công Hội nghị Giao lưu của các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã đem lại những kết quả to lớn và tốt đẹp không những về mặt Thể Đạo hay hình thức, mà cái chính yếu của nó là việc kết nối tổng hợp cả một Hệ thống của nền Đạo, đem lại sự thành tựu vĩ đại và cao quý về phương diện tinh thần. Và, từ nay Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã có chung một Liên hiệp các Hội Thánh và Thánh sở Độc lập, cùng có cơ quan Ngôn luận chung của toàn Khối, mà Ngày 17 tháng 2 Mậu-Tý (24/03/2008) chính là Ngày Thành Lập Khối Giao Lưu trọng đại này, tức là ngày Đại hội đầu tiên của nền Đại-Đạo từ sau ngày thống nhất đất nước, ngày kỷ niệm này sẽ mãi mãi đi vào Lịch sử của toàn Đạo (nhân Kỷ niệm Ngày Đăng Tiên Đức Ngọc-Chưởng-pháp Trần-Đạo-Quang) do Hội Thánh Cao-Đài Minh-Chơn-Đạo khởi xướng tổ chức và được sự đồng thuận - đồng hành của toàn Đạo đã diễn ra tại Thánh thất Thiên-Cảnh-Đàn, Khóm 6, phường 1, thành phố Cà-Mau. Như vậy, hằng năm Ngày 17/2 Âm lịch, người Tín hữu của toàn Khối có nên làm Lễ Kỷ Niệm cao trọng này để tưởng nhớ đến ngày thành lập ? - Ngoại trừ, ngày Hội nghị Giao lưu mà các Hội Thánh Cao-Đài và Tổ chức ĐĐTKPĐ đăng cai tổ chức.
Để kết thúc bài viết này, xin mượn lời nói của ngài Nguyễn-Xuân-Thắng, Tổng Thư ký UNESCO Thế giới, Chủ tịch UNESCO Việt-Nam : “Năm 2013 là năm hình thành Ngày Đạo đức toàn cầu”, và của Nhà Khoa học Lê-Văn-Tuấn phát biểu nhân Ngày thành lập UNESCOM : “Tột đỉnh của Văn hóa là một nền Hòa bình thật sự của nhân loại toàn cầu.”; mà đối với nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ của chúng ta là phải tiến đến sự thống nhất hoàn toàn và cùng chung của một GIÁO HỘI, rồi sẽ tiến đến thống hợp “Vạn giáo đồng nhất lý” của loài người trên hành tinh này./.
Chú thích :
(*1) : Tuân theo Thánh lịnh của Đức Phạm Hộ-Pháp giáng cơ đêm mùng 7 rạng sáng 8 tháng giêng Kỷ-Dậu (1969) tại Giáo hội Cao-Đài Thống-Nhất Trung Ương.
(*2) : 1- Giáo hội Cao-Đài Thống-Nhất (Chí-Thành Nguyễn-Bá-Lạc); 2- HT Tiền-Giang (Huệ-Vân); 3- HT Cao-Thượng Bửu Tòa (Huệ-Ngọc); 4) HTCĐ Tiên-Thiên (Huệ-Thiện); 5) HT Cao-Đài Thượng-Đế (Võ-Khúc-Tinh, Thiên-Huyền-Minh và Thiên-Huyền-Vân), 6) HT Chiếu-Minh Long-Châu (Ngọc-Ánh-Huỳnh); 7) HTCĐ Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý (Đồng tử Huệ-Bửu); 8) HTCĐ Tân Chiếu-Minh, Vĩnh-Long (Thiên-Đức), 9- HTCĐ Minh-Chơn-Đạo, Giồng Buốm (?), v.v… Phái đoàn đã được các ngài : Thượng sanh Cao-Hoài-Sang, Bảo thế Lê-Thiện-Phước, Khai đạo Phạm-Tấn Đãi tiếp đón trọng thể và nồng hậu, nhưng không bàn bạc gì cả vì không thỏa thuận được dùng đồng tử nào để lập đàn. Và, đến đầu giờ buổi chiều thì có một Hiền huynh Truyền trạng tự sửa đổi chương trình nghị sự và nói rằng cuộc họp đã hủy bỏ. Có lẽ chưa đến lúc sum họp một nhà, nên dù có cố gắng đến đâu Hội nghị cũng không thành. Phỏng vấn anh lớn Tiếp đạo Ngọc-Ánh-Huỳnh HTCĐ Chiếu-Minh Long-Châu, lúc 12 giờ, thứ sáu, ngày 27-12-2013.
(*3) : 1) Cơ quan PTGLCĐG Việt-Nam, 2) Hội giáo Cao-Đài Thượng-Đế, 3) HT Minh-Chơn-Đạo, 4) HT Tiền-Giang, 5) HT Giáo hội Tiên-Thiên (Minh-Đức), 6) HT Tiên-Thiên (Châu-Minh), 7) HT Giáo hội Bến-Tre (Đô-Thành), 8) HT Truyền giáo Cao-Đài Trung-Việt, 9) HT Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý, 10) Giáo hội Cao-Đài Thống-Nhứt Trung Ương, 11) HT Cao-Đài Chiếu-Minh (Long-Châu), 12) Giáo hội Cao-Đài Việt-Nam (Bình-Đức), 13) HT Cao-Đài Minh-Chơn-Lý, 14) Tòa Thánh Cao-Đài Việt-Nam (Bến-Tranh), 15) HT Lâm-Huyền-Châu, 16) HT Cao-Thượng Bửu Tòa. Đại hội có các Quyết nghị sau :
a) Quyết nghị I : Các HT đồng ký tên yêu cầu giữ nguyên trạng hoản dịch cho các Tu sĩ;
b) Quyết nghị II : Thành lập Ủy ban Soạn thảo văn thư gởi Tổng thống, gồm có 8 vị : 1) Hiến thế Trần-Chí-Thành, 2) Ông Trần-Luyện, 3) Ông Huệ-Đăng, 4) Ông Chí-Tín, 5) Bảo thế Hắc-Quang, 6) Thượng Chánh Phối sư Lê-Minh-Ngoạt, 7) Chánh Phối sư Ngọc-Huỳnh-Thanh, 8) Giáo sư Ngọc-Minh-Thanh.
c) Quyết nghị III : có mấy ý sau : c.1- Chấp thuận Bản dự thảo Văn thư do Ủy ban Soạn thảo trình hội nghị; c.2- Mỗi Hội Thánh chọn 2 Chức sắc ký tên trên Văn thư; c.3- Đại hội có gởi Thư mời Tòa Thánh Tây-Ninh, nhưng vắng mặt. Về Văn thư gởi Tổng thống (nguyên thủ quốc gia VNCH) vẫn để dành chỗ ký tên sau, nếu đồng ý; c.4- Hội nghị ủy nhiệm Phái đoàn Đại diện gồm có : 1) Thượng CPS Nguyễn-Minh-Ngoạt (Châu-Minh); 2) CPS Ngọc-Huỳnh-Thanh (Minh-Đức); 3) Phối sư Trần-Văn-Quế (Chủ trưởng HT Truyền Giáo); 4) Trần-Chí-Thành (Giáo hội Bến-Tre); 5) Ông Thanh-Long Lương-Vĩnh-Thuật (HT Truyền Giáo); 6) Ông Kiến-Minh Trương-Truyền-Chánh (Cao-Đài Thống-Nhất); 7) Ông Đạt-Minh Lê-Văn-Non (Cơ quan PTGLCĐGVN).
(*4) :
1. Giáo hội CĐ Thống Nhất Trung Ương
2. Hội Thánh Tiên Thiên (Tòa Thánh Châu Minh)
3. Hội Thánh Giáo hội Bến Tre
4. Hội Thánh Minh Chơn Đạo
5. Hội Thánh Bạch Y liên Đoàn Chơn Lý
6. Hội Thánh Chiếu Minh (Tòa Thánh Long Châu)
7. Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa
8. Hội Giáo CĐThượng Đế
9. Tân Hội Thánh Chiếu Minh
10. Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo (Lâm Huyền Châu)
11. Hội Thánh Giáo hội Tiên Thiên Minh Đức
12. Nam Thành Thánh thất (Cầu Kho tái lập)
13. Hội Thánh Chơn Lý Định Tường (Cầu Vĩ - Mỹ Tho)
14. Giáo Hội Trương Ương, Toà Thánh Cao Đài Việt Nam
15. Đại diện Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam
16. Đại diện Hội Thánh Truyền Giáo Trung Việt
17. Đại diện Hội Thánh Tiền Giang (@)).
(*5) :
1. Giáo hội CĐ Thống nhứt Trung Ương
2. Hội Thánh Tiên Thiên (Tòa Thánh Châu Minh)
3. Hội Thánh Giáo hội Bến Tre
4. Hội Thánh Minh Chơn Đạo
5. Hội Thánh Bạch Y liên Đoàn Chơn Lý
6. Hội Thánh Chiếu Minh (Tòa Thánh Long Châu)
7. Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa
8. Hội Giáo CĐThượng Đế
9. Tân Hội Thánh Chiếu Minh
10. Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo Lâm Huyền Châu
11. Hội Thánh Giáo hội Tiên Thiên Minh Đức
12. Nam Thành Thánh thất (Cầu Kho tái lập)
13. Hội Thánh Chơn Lý Định Tường (Cầu Vĩ - Mỹ Tho)
14. Giáo Hội Trương Ương, Toà Thánh Cao Đài Việt Nam
15. Đại diện Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam.
(@) : Chữ nghiêng không có ký tên (17 Hội Thánh, chỉ có 15 HT ký tên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời cảm tạ
Xin chân thành cám ơn quý Huynh - Tỷ - Đệ - Muội đã ủng hộ, giúp đỡ, chịu khó tìm kiếm tư liệu, hình ảnh để trao tặng cho soạn giả. Kính dâng công đức Cửu Huyền Thất Tổ của các Quý vị có Thánh danh sau :
1) Đại huynh Đầu sư Thái-Tăng-Tinh, Trưởng Ban Thường trực HTCĐ Minh-Chơn-Đạo (Cà-Mau);
2) Đại huynh CPS Huệ-Tín, Trưởng Ban Thường trực HTCĐ Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý (Kiên-Giang);
3) Đại huynh Ngọc-Ánh-Huỳnh (Trần-Minh-Thông), Tiếp đạo HTCĐ Chiếu-Minh Long-Châu (Hậu-Giang);
4) Hiền huynh GS Thượng-Danh-Thanh, Phó phòng Hiệp lý HTCĐ Tiên-Thiên;
5) Hiền GS Thanh-Phong, Thư ký Thượng hội HTCĐ Tiên-Thiên (Bến-Tre); Trưởng ban Thư ký Khối Giao lưu các HTCĐ và Tổ chức trong ĐĐTKPĐ;
6) Hiền GH Nguyễn-Văn-Sê, HTCĐ Bạch-Y Liên-Đoàn Chơn-Lý (KG);
7) Hiền ThS Đoàn-Vũ-Thanh-Hoàng, HTCĐ Chơn-Lý (Mỹ-Tho, Tiền-Giang);
8) Hiền ThS Đinh-Thị-Hạnh, BĐD HTCĐ Cầu-Kho Tam-Quan tại Tp.HCM;
9) Hiền KS Trần-Ngọc-Duy-An, Phó ban Tạo tác Nam-Thành Thánh thất;
10) Hiền Hồ-Đạo-Hạnh, Hậu duệ của cố Đạo trưởng Thiên-Huyền-Minh, nguyên Chánh hội trưởng Hội giáo Cao-Đài Thượng-Đế (Cần-Thơ);
11) Hiền DS Nguyễn-Thị-Lài, Phụ tá Chánh hội trưởng Nam-Thành Thánh thất;
12) Nghĩa nữ Lê-Thị-Mạnh-Tàu, Thư ký Văn phòng Ban Cai quản Nam-Thành TT.
Quận 1, ngày 03 tháng 01 năm 2014
Chánh hội trưởng Nam-Thành Thánh thất
Nguyễn-Hữu-Nhơn Thánh danh Chí-Đạt
Xin cám ơn Thượng-Đế đã ban cho con công việc rất nhiều để làm, để con “Cực nhọc vô cùng”, và phía sau sự cực nhọc đó là những thành tựu, để con được “Sung sướng vô biên”, và phía sau sự sung sướng đó thì tấm lòng con đã trải rộng ra, để con được “Hạnh phúc vô tận” trong tình Thương yêu của Đấng Tạo-Hóa.
Noel 25-12-2013 * Người học trò nhỏ
Thơ chúc mừng Khối Liên-Giao các Hội Thánh
Cao-Đài và Tổ chức trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
& Hệ thống Chức sắc Tam thừa Cửu phẩm
GIAO hảo cùng nhau Đạo giúp Đời,
LƯU truyền Việt sử khắp muôn người;
CÁC Tòa Thánh đẹp hoằng Chơn lý,
HỘI sở khang trang phổ đạo Trời.
THÁNH giáo ngàn xưa kỳ mẫn thế,
VÀ kinh vạn thuở thức ưu thời.
TỔ Tiên Hồng-Lạc khai Nam quốc;
CHỨC sắc CAO-ĐÀI rạng biển khơi.
Rạng biển khơi, ấy người thuyền trưởng,
Lái con tàu định hướng la-bàn;
Là người điều khiển dọc ngang,
Vượt qua sóng gió bạc ngàn bão giông.
Thật bản lĩnh oai phong lẫm liệt,
Đấng anh tài khí tiết hơn người;
Dẫn đoàn thủy thủ về nơi,
Món quà chiến thắng rạng ngời nước non.
Người Chức sắc sắt son lời nguyện,
Thực thi điều Chân-Thiện-Mỹ luôn;
Đó là trung thực, chánh chơn,
Vô tư, trong sáng keo sơn dặn lòng.
Thường chẩn tế cộng đồng xã hội.
Giúp chẩn bần thoát khỏi đói nghèo;
Nhân đạo từ thiện làm theo,
Ban vui cứu khổ quyết đeo phước lành.
Chức sắc Cao-Đài hành công quả,
Giúp nhơn sanh tùy khả năng mình.
Dù là tài vật hữu hình,
Hay là lời nói vẹn tình nghĩa nhân.
Việc giải khổ ân cần mở rộng,
Phát triển thành truyền thống yêu thương;
Bầu ơi thương lấy bí thường.
Tuy rằng khác giống trèo nương chung giàn.
Người Chức sắc là hàng anh lớn,
Dắt dìu em nhỏ hướng bước lên;
Kỷ cương Tân-Luật làm nền,
Pháp-Chánh-Truyền giảng chẳng nên bỏ rào.
Mới hiểu được thấp cao công sức,
Mới xứng tầm năng lực góp vào;
Ngày càng chuẩn mực trước sau,
Đi nhanh vấp té ngã đau trượt dài.
Rồi nãn chí u hoài trách phận,
Đổ than Trời, oán hận số phần;
Bởi chưng không chịu lập thân,
Đức tin chẳng trọn, lý chân không tròn.
Còn phải học Hiến chương hành Đạo,
Hay Đạo qui thấu đáo thuộc lòng;
Để mà thực hiện cho xong,
Làm sáng danh Đạo, đại công với Thầy.
Là Chức sắc Cao-Đài Đại-Đạo,
Thường ngày xem Thánh giáo chơn truyền;
Nào là Đạo sử khai nguyên,
Việt-Nam Lịch sử Rồng Tiên giống nòi.
Và, Địa-lý sông ngòi, biển cả,
Rừng bạt ngàn, núi đá, ruộng nương;
Nam Trung Bắc khắp muôn phương,
Hình cong chữ S quê hương đượm màu.
Là Chức sắc nâng cao nhận thức,
Văn hóa cần đạo đức xây nền;
Chuyên môn càng tiến bộ lên,
Ý thức trách nhiệm sáng tên Đạo Trời.
Cùng Chức việc trau giồi tâm tánh,
Hãy làm gương bá tánh noi theo;
“Đường đi lên đảnh xuống đèo,
Lần dò cao thấp phải trèo vượt qua.”.
Là Hướng đạo hiệp hòa làm trọng,
Thuyết trình viên chủ động chương trình;
Nói lời đạo đức xương minh,
Nói lời chân chính, công bình vô tư.
Khách quan, trung thực từ cửa miệng,
Hãy nhẹ nhàng, uyển chuyển dịu êm;
Ngọt ngào, tâm lý, mỏng mềm,
Đem lời lợi ích, càng thêm trải lòng,
Và, giọng nói nho phong tao nhã,
“Sự thương yêu” hành giả của Thầy;
Thuận Thiên rạng mặt là đây,
Thần Tiên Thánh Phật hằng ngày trợ duyên.
Thay lời nói nhất tuyên hành động,
Đó việc làm quý trọng thường xuyên;
“Tri hành hợp nhất” trung kiên,
Người tôn, kẻ kính hồn thiêng chứng lòng.
Là Chức sắc phổ thông Chơn đạo,
Đem đức tài dạy bảo nhơn sanh;
Tâm hạnh đầy đủ viên thành,
Truyền thừa hậu bối sáng danh Cao-Đài.
Là Chức sắc công khai hành Đạo,
Không vì thương chao đảo lòng mình;
Không vì nịnh hót cảm tình,
Đỡ nâng, che chở nghiêng chinh hại đời.
Không vì ghét, bỏ người hiền triết,
Đấng anh tài phân biệt trắng đen;
Sáng danh Thượng trí pha đèn,
Chưa nghe đã hiểu, chưa quen tưởng hình,
Vẫn chặt dạ ân tình sau trước,
Giữ một lòng mực thước thủy chung;
Vui thay kẻ sỹ hào hùng,
Tuổi tên muôn thuở hiếu trung đứng đầu.
Bậc Thượng trí tròn câu nhân nghĩa,
Trang Nữ sỹ vun tỉa cang thường;
Tam tùng, Tứ đức soi gương,
Hãy nên quý trọng khuếch trương mọi điều.
Công Ngôn Dung Hạnh nêu món báu,
Hãy trao truyền con cháu đời sau;
Đó là Quốc túy rạng màu,
Luân thường đạo lý cần trau bảo tồn.
Đại-ân-xá Hạ ngươn mạt pháp,
Đấng Cao-Đài quy nạp vạn linh;
Nhập môn cầu Đạo hữu hình,
Tín đồ tròn phận, xứng danh Địa-Thần.
Rồi năm năm mót dần công quả,
Thông sự, Phó - Chánh (*) đã qua;
Tu học hành Đạo thuận hòa,
Hy sinh phụng sự, tuyển qua Nhơn-Thần.
Khởi từ đây giai tầng Chức sắc,
Phẩm Lễ sanh nguyên tắc khởi đầu;
Thiên-Thần đối phẩm hòa nhau,
Tu thân, lập hạnh giồi trau tánh lành.
Phẩm Giáo hữu phiên thành Địa-Thánh,
Phổ thông truyền lý chánh Đạo Trời;
Khai tâm, mở trí cho người,
Nhơn sanh tu học muôn nơi phước lành.
Rồi từng bước chính danh định phận,
Bảo tinh, dưỡng khí vận tồn thần;
An nhiên tự tại xác thân,
Giáo-sư phẩm Đạo hồng ân toại lòng.
Nhơn-Thánh vị khai thông mọi lẽ,
Cắt ái, ly gia hệ Trung thừa;
Trở về Tòa Thánh duyên xưa,
Tùng lịnh Hội Thánh mới vừa tuyên công.
Tu tinh tấn đắc phong chánh vị,
Phẩm Phối-sư trọng quí biết bao;
Ngang tầm Thiên-Thánh trời sao,
Tiếp nâng Chánh-Phối-sư cao Chưởng quyền.
Công to lớn Hoàng-Thiên gia hộ,
Thăng tiến hơn, đức độ trùng phùng;
Đầu-sư Chưởng quản Cửu-Trùng,
Địa-Tiên Thiên phẩm Huyền-Khung sắc truyền.
Đức Chưởng-pháp đại duyên nhiều kiếp.
Phẩm Nhơn-Tiên chuyển tiếp ngàn xưa;
Đó là chánh vị Thượng thừa,
Công viên quả mãn sớm trưa đắc thành.
Tại thế gian chánh danh Phật vị,
Ngôi Giáo-Tông nguyên thủy Thiên-Tiên;
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế ban truyền,
Tam-thừa Cửu-phẩm phổ tuyên Địa cầu.
“Lục thập bát” thảy chung bầu,
Đại-đồng Thế-giới Ngũ-châu một nhà.
Cha Trời của cả chúng ta,
Mừng con tiến hóa, thăng hoa tốt lành.
Đời Mạt pháp, Thượng-Đế dành;
Ân xá Nhơn loại trả nhanh một lần;
Tiến lên Minh-Đức Tân-Dân,
Thượng ngươn Thánh-Đức thiện chân đời đời.
Tệ sỹ Nguyễn-Hữu-Nhơn
Thánh danh Chí-Đạt
• Địa chỉ : 124 – 126 Nguyễn-Cư-Trinh, P. NCT, quận 1, Tp.HCM;
• Điện thoại : 08.39201568 - 0933.333.138 – 0933.323138;
• E-mail : chidat32@gmail.comnamthanhthanhthat@gmail.com ;
• Website : liengiaohanhdao.com và nguyễnhữunhơn_chíđạt.com.
 

Facebook Comment

Top