Tìm hiểu: "Lũng kê hữu mễ..." của Đức Lý

thanhtuan_kdd

New member
<P> chào chư huynh tỷ chúc chư huynh tỷ mạnh khoẻ!</P>
<P>xin chư huynh tỷ giúp đỡ đệ đinh viết đề tài của hai câu thơ sau</P>
<P>"Lũng Kê hữu mễ than oa cận</P>
<P>Giả Hạc vô lương thiên địa khoan"</P>
<P>nghe nói hai câu thơ trên của Đức Lý xuất phát từ một điển tích bên Trung Quốc. huynh tỷ nào biết giúp cho đệ với</P>
<P>cám ơn chư huynh tỷ nhiều</P>
 

Facebook Comment

Top