Tìm Hiểu Phướn Tử Tôn

Qui Khong

New member
<P> Kính , mời chư vị cùng tệ nhơn tìm hiểu về PHƯỚN TỬ TÔN :</P>
<P><I><B>Tử:</B></I> con. <I><B>Tôn:</B></I> cháu.</P>
<P =THAN1><I>Phướn tử tôn được dùng khi đưa quan tài người chết đi an táng, có ý nghĩa là để cho các chơn hồn con cháu của người chết, nương theo lá phướn đó, đến đưa tiễn thể xác người chết đến nơi an nghỉ cuối cùng cho trọn tình nghĩa.</I></P>
<P =THAN1>Thông thường thì phướn tử tôn được làm 6 lá, chia ra bên nam phái 3 lá và bên nữ phái 3 lá, do các em đồng nhi cầm, đi cặp hai bên và phía sau linh vị. Những người đưa đám thì đi sau linh cữu. Có bài thi:</P>
<P =THI><B>                    THI:</B><BR>Phất phướn tử tôn đã tử trần, <BR>Cũng vì hiếu nghĩa với người thân.<BR>Xúm nhau đưa đón về ngôi vị,<BR>Vọng tưởng Thiên cung rước khách trần.</P>
<P =THAN1>Hình thức và màu sắc của lá phướn tử tôn như sau:</P>
<P =THAN1>Phướn làm bằng vải đen, phía dưới hình đuôi cá, viền chung quanh bằng vải trắng, bề ngang chừng 30 phân, bề dài chừng 60 phân, trên phướn có kết vào những đốm trắng hình giọt lệ để tượng trưng sự thương tiếc.</P>
<P =THAN1>Ba lá phướn tử tôn bên nam phái, mỗi lá kết 7 giọt lệ, ba lá phướn bên nữ phái kết vào 9 giọt lệ (nam thất nữ cửu). <FONT color=#808000>(Theo tài liệu của Lễ Sanh Ngọc Sảnh Thanh)</FONT></P>
<P =THAN1>Phướn tử tôn thường được gọi là cờ tang.</P>
<P align=center><FONT color=#ff00ff>Lý do kỹ thuật, phần đồ hình chưa thực hiện được.<BR>Xin kính cáo.</FONT></P>
<P =THAN1>Trong tang lễ của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, các cây cờ tang được may kiểu vở khác hơn và màu sắc cũng khác hơn.</P>
<P =THAN1>Bán Nguyệt San Thông Tin số 33, bài Tường Thuật Thánh lễ Đạo táng Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, trang 30 có thuật lại như sau:</P>
<P =THAN1>"Trong dịp cung nghinh liên đài kỵ long mã nầy, thấy nam nữ đồng nhi đã cầm 12 cây cờ tang, nam 6, nữ 6. Được biết, đây là 12 cây cờ tang do Bà Giáo Sư Hương Cúc may. Bà đã căn cứ theo lời dạy của Đức Hộ Pháp chỉ dạy về cách thức may cờ tang mà may thành kiểu cờ nầy.</P>
<P =THAN1>Cờ tang hình chữ nhựt, chiều dài khoảng 8 tấc, rộng khoảng 4 tấc, nền trắng, xung quanh viền màu xanh da trời, hai góc trên, mỗi góc viền một hình chữ nhựt, cạnh dài xuôi xuống khoảng 2 tấc, rộng 1 tấc. Ngay trung tâm hai hình chữ nhựt nhỏ nầy là hai chấm tròn đen, mỗi chấm có đường kính khoảng 2 phân. Khoảng cách còn lại giữa hai hình chữ nhựt nhỏ, cũng ngay khoảng giữa, có một dấu lệ xanh.</P>
<P =THAN1>Ngay trung tâm của cờ tang là một dấu lệ xanh, hai góc dưới cờ tang, mỗi góc một giọt lệ xanh, cộng chung trong cờ tang có 4 dấu lệ màu xanh da trời."</P>
<P =THAN1>Cây cờ tang nầy có ý nghĩa giống như phướn tử tôn đã nói bên trên, nhưng hình thức và màu sắc đổi khác.</P>
<P =THAN1>( Trích Cao Đài Từ Điển ) </P>
 

Facebook Comment

Top