Tìm Hiểu Thánh Lễ Phật Mẫu & Hội Yến ...

ThachKhe

Member
 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">“Thưa quý huynh tỷ và các bạn, sau khi đọc bài thuyết trình của giáo sư <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ngọc Trường Thanh </B>(do Vongmotangsao giới thiệu) – Thạch Khê đọc và cảm nhận được những đạo lý sâu xa của bài viết,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Thạch Khê mạo muội đăng lại một lần nữa<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>- <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tuy bài viết hơi dài, nhưng bài viết thật sự cần thiết để lớp trẻ chúng ta tìm hiểu & nghiên cứu </B>!!!”</SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>
</O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p><FONT size=5><FONT color=#ff0000><strong>TÌM HIỂU <FONT face=Arial>ĐẠO LÝ</FONT><FONT face=Arial></FONT></strong></FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><strong>THÁNH LỄ PHẬT MẪU</strong></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5>VÀ LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CỦA </FONT><FONT size=5><FONT face=Arial color=#ff0000>ĐẠO CAO Đ</FONT><FONT color=#ff0000>ÀI</P></FONT></FONT></strong><I><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=5> </FONT></I></FONT><FONT size=2> </FONT><B><I><U><FONT color=#7f7f00 size=5>Giáo Sư</U> :</B> </I><B>Ngọc Trường Thanh</P></B></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></P>
<P>   <FONT size=3>Sống trong thời </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đại văn minh vật chất đang cuồn cuộn dâng cao, đa phần nhơn sanh đang đắm ch</FONT><FONT color=#ff00ff>ìm trong mọi thú vui của thể xác, phần Tâm hồn dường như </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã lãng quên hoặc chối bỏ. Thành trì </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đạo đức tinh thần gần như bị sụp đổ, tội ác x</FONT><FONT color=#ff00ff>ã hội càng ngày càng phát triển, Ngọn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff>èn Chân Lý </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đang bị lu mờ trước phong ba b</FONT><FONT color=#ff00ff>ão tố. Một vài Tia Lửa Tâm Linh dẫu còn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>được thắp sáng, nhưng cũng phải ẩn t</FONT><FONT color=#ff00ff>àng trong Tịnh </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đường Mật Thất, v</FONT><FONT color=#ff00ff>ì Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đế đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã xa người. Người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đâu c</FONT><FONT color=#ff00ff>òn thích nghe </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo đức tu h</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ành nữa. Các tôn giáo có còn tồn tại cũng chỉ là hình thức lễ bái cúng tế theo tập quán thông thường mà thôi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Nay nhân dịp Lễ Kỷ Niệm Vía Phật Mẫu Diêu Trì, tôi tin tưởng ngày lễ trọng </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đại n</FONT><FONT color=#ff00ff>ày, người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đạo hữu Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ài không thể quên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>được, v</FONT><FONT color=#ff00ff>ì là ngày tưởng nhớ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đến “<FONT color=#0000ff>Mẹ Linh Hồn</FONT>” của chúng ta, n</FONT><FONT color=#ff00ff>ên tôi có bài thuyết trình này </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để l</FONT><FONT color=#ff00ff>àm của lễ hiến dâng cho </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Mẹ, tỏ l</FONT><FONT color=#ff00ff>òng hiếu kính tôn vinh </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Mẹ Từ Tôn của đứa con s</FONT><FONT color=#ff00ff>ùng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo, Đồng thời cũng có dịp trao đổi, gởi gấm thâm t</FONT><FONT color=#ff00ff>ình của tôi với tất cả </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đạo tâm nam nữ xa gần.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Chúng ta </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã gọi cuộc lễ này là Kỷ Niệm Vía </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff>êu Trì, và các </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đấng Ti</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ên – Phật nơi Diêu Trì Cung, nhân buổi lễ hôm nay tôi muốn nêu lên các câu hỏi:</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P></FONT><B><FONT size=3><FONT color=#0000ff>1 - <FONT face=Arial>Đức Phật Mẫu Di</FONT></FONT><FONT color=#0000ff>êu Trì là ai?</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff>2 - Cuộc lễ Hội Yến Diêu Trì xuất xứ từ </FONT><FONT face=Arial><FONT color=#0000ff>đâu?</FONT></P></FONT></FONT>
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff>3 - Bữa tiệc Hội Yến diễn ra như thế nào? Và ý nghĩa Bàn </FONT><FONT color=#ff0000><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial>Đ</FONT>ào Hội Yến là gì?</P></B></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3>   Nếu chúng ta hành lễ mà không tìm biết ý nghĩa của cuộc lễ là </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3>điều thiếu sót quan trọng.</FONT></P></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Như chúng ta cảm nhận </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Mẹ Vô Cực Đại Từ Tôn tr</FONT><FONT color=#ff00ff>ên tinh thần là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đấng Hoá Sanh dưỡng dục muôn lo</FONT><FONT color=#ff00ff>ài vạn vật, là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Mẹ Tối Cao của to</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>àn thể nhơn loại.</FONT></P>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đạo Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ài hình dung bằng hình tượng: Thái – Cực là Cha, là Thầy, Vô – Cực là Mẹ, Cha sinh Mẹ dưỡng. Thái – Cực Vô – Cực biến sanh hai khí Âm và Dương. Hai Khí này vận hành thuận nghịch, luân chuyển, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đun đẩy, ho</FONT><FONT color=#ff00ff>à hiệp nhau mà sinh thành thiên hình vạn tượng bao la trong Trời </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất. Có điều chúng ta không khỏi thắc mắc danh từ Vô – Cực (0) l</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à cái Chân Không mà sao lại sanh hoá kỳ diệu như vậy?</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Ta nên hiểu Vô – Cực là Hư Vô Chi Khí nó chất chứa vàn vàn muôn muôn Nguyên Chất, hay Linh Khí của Vũ Trụ mà mắt thường chúng ta không thể thấy </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đặng, ví như bầu Khí Quyển Địa Cầu vận chuyển hằng ng</FONT><FONT color=#ff00ff>ày ta </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đâu có thấy. Các Từ Trường Địa Cầu đang hoạt động ta cũng không thấy, cho đến Hơi Thở vô ra hằng ng</FONT><FONT color=#ff00ff>ày của chúng ta </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để sống, ta cũng không hay biết, Khí ấy từ đâu có? Huống hồ t</FONT><FONT color=#ff00ff>ìm biết </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff>êu Trì là một danh từ trừu tượng, là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>điều vô c</FONT><FONT color=#ff00ff>ùng khó kh</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăn.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Nếu nói: </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff>êu Trì không có, tại sao các tôn giáo và người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đời từ xưa đến nay đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đặt ra nhiều t</FONT><FONT color=#ff00ff>ên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để tôn xưng như: Địa Mẫu, Di</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>êu Trì Kim Mẫu, Phật Mẫu, Thiên Hậu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Mẹ Linh Hồn, …</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Kinh Bát Nhã có câu: " <B><I><FONT color=#0000ff>Sắc tức thị không, không tức thị sắc – Sắc bất dị không, không bất dị sắc</FONT></B></FONT></I><FONT size=3>", <U>nghĩa là</U>: <B><I><FONT color=#0000ff>Sắc uẩn chẳng khác gì Chân Không, Chân Không chẳng khác gì Sắc uẩn – Sắc uẩn tức là Chân Không, Chân Không tức là Sắc uẩn.</FONT></P></B></FONT></I>
<P><FONT size=3>   Kinh Bát Nhã nói Ngũ uẩn là n</FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3>ăm thứ uẩn như:</FONT></P></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3>1 - Sắc là hình tướng màu sắc.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2 - Thọ là chịu nhận.</FONT></P>
<P><FONT size=3>3 - Tưởng là tưởng nghĩ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>4 - Hành là làm, là hành </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3>động.</FONT></P></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>5 - Thức là biết, là phân biệt.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   N</FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăm thứ uẩn n</FONT><FONT color=#ff00ff>ày chất chứa, dấu cất sâu kín trong lòng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều l</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à không thiệt, nên Kinh nói: <B>"<FONT color=#0000ff>Ngũ uẩn giai không</FONT>"</B>.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Nhưng cái Chân Không ấy </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo gọi l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Khí Hư Vô, nó rất cần thiết và quan trọng cho sự sống của muôn loài vạn vật biết bao. Nhờ cái Khí ấy mà muôn loài </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>được sống, vạn vật diễn tiến vô c</FONT><FONT color=#ff00ff>ùng kỳ diệu, biến hóa vô cùng kỳ ảo. Cho nên Dịch Học </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đặt ngôi Vô – Cực l</FONT><FONT color=#ff00ff>à nguyên nhân khởi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đầu của Vũ – Trụ, m</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à Vô – Cực cũng gọi là Thái – Cực ( Vô – Cực nhi Thái – Cực ) mới biến sanh Lưỡng Nghi, Tứ Tượng và Bát Quái …</FONT></P>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đạo n</FONT><FONT color=#ff00ff>ào buổi khai nguyên cũng cùng một Chân Lý, nay ta dựa vào Kinh Dịch </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để t</FONT><FONT color=#ff00ff>ìm hiểu c</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăn nguy</FONT><FONT color=#ff00ff>ên của Vũ – Trụ. Ta thấy Vũ – Trụ gồm có hai thể: </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đó l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Thần và Khí. Thần là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đại Linh Quang – Đại Trí Tuệ, l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Tiên Thiên Khí, người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đời h</FONT><FONT color=#ff00ff>ình tượng hoá thành Ông Trời hay Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đế – Thi</FONT><FONT color=#ff00ff>ên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đế – Ngọc Đế ... C</FONT><FONT color=#ff00ff>òn thể Khí tức là Khí Kim Quang – Linh Khí – Khí Sống – Hậu Thiên Khí, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo Cao Đ</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ài hình tượng hóa thành Phật Mẫu Diêu Trì.</FONT></P>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff>êu Trì là Người tạo ra tất cả những gì là hữu hình, tất cả những gì là sản phẩm của hóa hợp, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều bắt nguồn từ sự tạo sanh của Đức Mẹ, hay l</FONT><FONT color=#ff00ff>à quẻ Khôn trong Dịch. Phật Mẫu Diêu Trì hóa ra Khí. Chất Lỏng, Chất </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đặc biến th</FONT><FONT color=#ff00ff>ành Mặt Trời, Mặt Tr</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăng, Trái Đất v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Tinh Tú… Mẹ nắn ra thân người, cầm thú, cây cỏ, sắt </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đá, vạn vật chúng sanh, nói chung l</FONT><FONT color=#ff00ff>à tất cả Ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hoả – Thổ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều do Đức Phật Mẫu Di</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>êu Trì tạo thành.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Kinh Phật Mẫu có câu: </FONT></P><B><I>
<P align=center><FONT size=3>" <FONT color=#0000ff>Càn Khôn sản xuất hữu hình</FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Bát Hồn vận chuyển hoá thành chúng sanh</FONT>"</FONT></P></B></I>
<P><FONT size=3>   Thần là Thượng </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đế l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Khí Tiên Thiên, tác </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>động v</FONT><FONT color=#ff00ff>ào Khí Hậu Thiên là Phật Mẫu Diêu Trì, tức là Thần vận dụng Khí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để tạo th</FONT><FONT color=#ff00ff>ành Vũ – Trụ. Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đế l</FONT><FONT color=#ff00ff>à nguồn sanh hóa ra tất cả những gì mà ta gọi là Linh Lực, Thần Lực, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Động Lực, Năng Lực… Nó biểu hiện dưới dạng thức vận động, Hấp Dẫn Lực, Từ Điển Lực, Thần Kinh Lực.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Tiên Thiên và Hậu Thiên hay Càn và Khôn tác </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>động với nhau m</FONT><FONT color=#ff00ff>à thành Trời – </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất, vạn vât, cho n</FONT><FONT color=#ff00ff>ên Dịch nói "Nhất Âm Nhất Dương Chi Vị </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo”.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Kinh Ngọc Hoàng Thượng </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3>Đế Bửu Cáo có câu:</FONT></P></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><B><I><FONT size=3>"<FONT color=#0000ff>Tiên Thiên Hậu Thiên</FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3>Tịnh Dục </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Đại Từ Phụ</FONT>”</FONT></P></B></I></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Nghĩa là Khí Tiên Thiên và Khí Hậu Thiên lặng lẽ âm thầm nuôi nấng muôn loài vạn vật ấy là </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3>Đại Từ Phụ.</FONT></P></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Bây giờ tôi muốn hạ thấp tầm nhận thức về Thượng </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đế – Đấng Cha Trời v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Phật Mẫu Diêu Trì – Bà Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất để chúng ta dể cảm nhận. Dịch có hai Khí Âm v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Dương, Âm tượng quẻ Khôn chỉ cho </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Địa Mẫu ( Mẹ Đất ), Dương quẻ C</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>àn tượng Cha Trời.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Càn Dương bao giờ cũng tác </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>động mạnh mẽ khắp Vũ – Trụ để gây mầm sanh, trong khi Khôn Âm lặng lẽ hóa th</FONT><FONT color=#ff00ff>ành tất cả những gì Dương </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã biến sanh có nghĩa là Trời Cha ban rải sanh khí khắp trong vạn vật, gây tạo phần vô hình thuộc phần Thần – Khí. Còn Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất th</FONT><FONT color=#ff00ff>ì tạo hình vạn vật thành hình thể, cũng như tinh thần của </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đứa con l</FONT><FONT color=#ff00ff>à của Cha mà hình hài cốt nhục của </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đứa con l</FONT><FONT color=#ff00ff>à của Mẹ. Xem </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đó th</FONT><FONT color=#ff00ff>ì biết sự sanh thành của Trời </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất, Trời th</FONT><FONT color=#ff00ff>ì tạo Sanh, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất th</FONT><FONT color=#ff00ff>ì hóa Thành, cho nên người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đời gọi Trời – Đất l</FONT><FONT color=#ff00ff>à "</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đấng Tạo Hoá”. C</FONT><FONT color=#ff00ff>àn – Khôn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều có đủ bốn đức Nguy</FONT><FONT color=#ff00ff>ên – Hanh – Lợi – Trinh, nhưng vì bản chất của Âm Khôn là Nhu Thuận, nên chỉ thừa thuận với Càn vì vậy mà Trái </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất phải vận h</FONT><FONT color=#ff00ff>ành theo quỹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đạo Mặt Trời không giờ phút sai lệch. Đó l</FONT><FONT color=#ff00ff>à </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức tính Nhu Thuận v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Lợi Trinh của quẻ Khôn hay là Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Địa Cầu.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Hôm nay chúng ta tưởng niệm "<FONT color=#0000ff>Công </FONT></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#0000ff>Đức Sanh Th</FONT><FONT color=#ff00ff><FONT color=#0000ff>ành</FONT>" của Mẹ, tất nhiên phải nghiên cứu tu học theo </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức tính của Mẹ Khôn. Dịch nói: “ <FONT color=#0000ff>Địa Thế Khôn Quân Tử Dĩ Hậu Đức Tải Vật</FONT>”.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Xem quẻ Khôn thấy 6 hào </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Âm, từ trên xuống dưới từng lớp chồng nhau, tượng như </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất d</FONT><FONT color=#ff00ff>ày mà chứa </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đựng tất cả vạn vật d</FONT><FONT color=#ff00ff>ù xấu hay tốt, sạch hay dơ, thiện hay ác, không có giống gì ở trên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất m</FONT><FONT color=#ff00ff>à Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất lại chối từ. Ấy l</FONT><FONT color=#ff00ff>à </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Từ Bi Quảng Đại của Khôn, Khôn lại c</FONT><FONT color=#ff00ff>òn có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Tín Th</FONT><FONT color=#ff00ff>ành, chúng ta trồng thứ gì trên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất được thứ ấy, gieo giống g</FONT><FONT color=#ff00ff>ì </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>được giống ấy, Nhân n</FONT><FONT color=#ff00ff>ào thì có Quả ấy không bao giờ dối gạt, dù con người Thiện hay Ác, Chánh hay Tà, Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều mở rộng l</FONT><FONT color=#ff00ff>òng thương chở che dung chứa chẳng từ một ai. </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức bao dung của Khôn thật vô c</FONT><FONT color=#ff00ff>ùng vĩ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đại.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Công </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đức của Địa Mẫu vô c</FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ùng to tát như vậy nên Kinh Phật Mẫu có câu:</FONT></P><B><I>
<P align=center><FONT size=3>"<FONT color=#0000ff>Càn Khôn Tạo Hoá Sánh Tài</FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Nhứt Triêu Nhứt Tịch, Kỉnh Bài Mộ Khang</FONT>"</FONT></P></B></I>
<P><FONT size=3>   Công sanh thành dưỡng dục bảo </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đảm h</FONT><FONT color=#ff00ff>ình hài và sự sống của muôn loài vạn vật, cái ân cao trọng ấy sánh bằng công Tạo Hóa ra Càn Khôn Thế Giới, cho nên mỗi buổi mai, buổi chiều ta </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đến viếng Đức Mẹ như Mẫu Thân của chúng ta vậy.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Trên </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đây đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã giải thích rõ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Phật Mẫu l</FONT><FONT color=#ff00ff>à ai? Và công </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đức của Người chúng ta cũng đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã hiểu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>được phần n</FONT><FONT color=#ff00ff>ào.</P></FONT></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3>Nay tìm hiểu tiếp </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=Arial>đầu ti</FONT>ên Lễ Vía Phật Mẫu xuất xứ tại <FONT face=Arial>đâu?</P></B></U></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đầu ti</FONT><FONT color=#ff00ff>ên lập </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo ở Tây Ninh l</FONT><FONT color=#ff00ff>à do Cửu Vị Tiên Nương và Phật Mẫu giáng cơ dạy các bậc </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đệ tử ban đầu như các Ng</FONT><FONT color=#ff00ff>ài: Phạm Công Tắc, Nguyễn Trung Hậu, Cao Huỳnh Cư, Trương Hữu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức, thủ chấp Huyền Cơ Diệu Bút m</FONT><FONT color=#ff00ff>à lập thành hình thể </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đại Đạo, cho n</FONT><FONT color=#ff00ff>ên tại Tây Ninh có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đền Thờ Phật Mẫu v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Cửu Vị Tiên Nương. Có kinh Cúng Phật Mẫu Chơn Kinh và Kinh Xưng Tụng Công </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Người.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Từ khi </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo khai đến nay, v</FONT><FONT color=#ff00ff>ì nạn phân chia chi phái, nên các Hội Thánh coi theo Kinh Thiên Thế </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo m</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à tổ chức lễ, chưa có dịp nghiên cứu kỹ, nên mỗi nơi tổ chức lễ có khác nhau.</FONT></P>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đọc Kinh Phật Mẫu, chúng ta thâm cứu thấy Kinh có chứa </FONT><B><I><FONT color=#ff00ff>"<FONT color=#0000ff>Bí Pháp Ẩn Tàng</FONT>"</B></FONT></I><FONT size=3> trong </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3>đó, thử trích một câu để phân tích:</FONT></P></FONT><B><I><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3>"<FONT color=#0000ff>Thập thiên can bao hàm vạn tượng</FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3>Tùng </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#0000ff size=3>địa chi hóa trưởng C</FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3><FONT color=#0000ff>àn – Khôn</FONT>"</FONT></P></B></I>
<P><FONT size=3>   Ta hãy tìm hiểu, Thập thiên can là gì? Do </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đâu m</FONT><FONT color=#ff00ff>à có? Có phải do Ngũ Hành biến sanh không? Mộc thì có Can Giáp Ất, Hỏa có Can Bính </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đinh, Thổ có Can Mậu Kỷ, Kim có Can Canh Tân, Thuỷ có Can Nhâm Quý. Mỗi H</FONT><FONT color=#ff00ff>ành </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều có chứa đủ Âm Dương. Mượn số học để gọi: Nhứt Lục Thuỷ, Nhị Thất Hoả, Tam Bát Mộc, Tứ Cửu Kim, Ngũ Thập Thổ, đây l</FONT><FONT color=#ff00ff>à lý số chứa trong bản </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đồ Lạc Thơ, m</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à <B><FONT color=#0000ff>Lạc Thơ là Bức Tâm Thơ Huyền Khí của Phật Mẫu Diêu Trì.</FONT></P></B></FONT>
<P><FONT size=3>   Thập Nhị chi do </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đâu m</FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à có? Có phải do Lục Khí mà sanh ra 12 chi không? Lục Khí biến sanh 12 chi tượng là 12 giờ hay 12 tháng.</FONT></P>
<DIR>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<DIR>
<P align=justify><FONT size=3>1.</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=3>    </FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>Chi Dần, Mẹo là tháng Giêng, tháng Hai – Khí Quyết Âm Phong Mộc làm chủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>2.</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=3>    </FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>Chi Thìn, Tuất tháng Ba, tháng Tư – Khí Thiếu Âm Quân Hoả làm chủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>3.</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>    </FONT><FONT color=#ff00ff>Ngọ, Mùi, tháng n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăm, tháng sáu – Khí Thiếu Dương Tướng Hỏa l</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>àm chủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>4.</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=3>    </FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>Chi Thân, Dậu, tháng Bảy, tháng Tám – Khí Thái Âm Thấp Thổ làm chủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>5.</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=3>    </FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>Chi Tuất, Hợi, tháng Chín, tháng Mười – Khí Dương Minh Táo Kim làm chủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>    </FONT><FONT color=#ff00ff>Tý, Sửu, tháng mười một, tháng chạp – Khí Thái Dương Hàn Thuỷ làm chủ. Mỗi vận có 72 ngày, n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăm vận có (72x5) 360 ng</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ày. Mỗi Khí có 60 ngày, sáu Khí có (60x6) 360 ngày.</FONT></P></DIR></DIR>
<P><FONT size=3>   Khí vận tuy bất bình </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đẳng, nhưng đồng gặp nhau trong một ước số l</FONT><FONT color=#ff00ff>à 360 ngày. Do Khí vận mà sanh ra bốn mùa: Xuân, Hạ Thu, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đông.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   <U>Tám Tiết</U>: Lập Xuân, Xuân Phân, Lập Hạ, Hạ Chí, Lập Thu, Thu Phân, Lập </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đông, Đông Chí. Ta gọi l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Tứ Lập, Nhị Chí, Nhị Phân.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>   <U>Hai bốn Khí</U>: </FONT></P>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<P align=justify><FONT size=3>-</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=3>         </FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>Lập Xuân, Vũ Thuỷ, Kinh Thập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>-</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>         </FONT><FONT color=#ff00ff>Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đại Thử.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=justify><FONT size=3>-</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=3>         </FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>-</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>         </FONT><FONT color=#ff00ff>Lập </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đông, Tiểu Tiết, Đại Tiết, Đông Chí, Tiểu H</FONT><FONT color=#ff00ff>àn, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đại H</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>àn.</FONT></P></DIR></DIR></DIR>
<P><FONT size=3>   Lục Khí còn tạo ra mỗi n</FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>ăm có Sáu Khí: Phong (gió), H</FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>àn (lạnh), Thử (nắng), Thấp (ẩm ướt), Táo (khô ráo), Hỏa (nóng).</FONT></P>
<P><FONT size=3>   N</FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăm H</FONT><FONT color=#ff00ff>ành ở dưới </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đất l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Thập Can lại </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đặt l</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ên Trời thành Thiên Can.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Sáu Khí ở trên trời biến thành 12 chi lại </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đặt xuống Đất th</FONT><FONT color=#ff00ff>ành </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Địa Chi.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3>   Cái Lý Trời cao phải hạ mình xuống thấp, </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất thấp phải chuyển nghịch l</FONT><FONT color=#ff00ff>ên trời, cũng như Lửa phải </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để dưới, Nước phải để tr</FONT><FONT color=#ff00ff>ên mới thành hữu dụng, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đó l</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à Pháp "<B>Thuỷ Hỏa Ký Tế</B>" chỗ này có tu Tâm Pháp mới ngộ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Ta thấy Trời – </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đất cũng phải t</FONT><FONT color=#ff00ff>ùng luật tự nhiên của Âm – Dương Ngũ Hành mới hóa trưởng Càn – Khôn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đặng.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đọc một câu kinh, buộc ta phải t</FONT><FONT color=#ff00ff>ìm hiểu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo Pháp ẩn t</FONT><FONT color=#ff00ff>àng trong </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đó.</P></FONT></FONT>
<P align=center></P><B><U><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3>Hội Yến Diêu Trì là sao?</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3>   Dưới </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đây tôi xin giải thích phần Tướng Pháp v</FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à Tâm Pháp về Lễ Hội Yến Diêu Trì. Theo lời Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Quế Thanh kể:</FONT></P>
<P><FONT size=3>   "Khi xây dựng </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đền Phật Mẫu xong, Cửu Nương về dạy: Nhằm v</FONT><FONT color=#ff00ff>ào ngày Rằm tháng 8 Hội Thánh phải tổ chức Lễ Hội Yến Diêu Trì có Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương về dự, mừng cơ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã thành hình thể. </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Hộ Pháp v</FONT><FONT color=#ff00ff>à các Ngài trong Hội Thánh không biết tổ chức và </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ãi tiệc như thế nào? Nên cầu các Vị Tiên Nữ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đến dạy.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đ</FONT><FONT color=#ff00ff>àn Cơ dạy: phải có một cái bàn hình bầu dục </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đem đặt giữa Đền Thờ Phật Mẫu, đặt một cái ghế trang nghi</FONT><FONT color=#ff00ff>êm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để rước Mẹ giá lâm ngự tiệc, ghế n</FONT><FONT color=#ff00ff>ày </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để trong nh</FONT><FONT color=#ff00ff>ìn ra. Trên bàn có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đủ lễ phẩm , Rượu, Hoa, Tr</FONT><FONT color=#ff00ff>à, Quả, có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đủ Ngũ Quả v</FONT><FONT color=#ff00ff>à các thứ vật phẩm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để ăn. B</FONT><FONT color=#ff00ff>ên phía tay trái của Phật Mẫu nơi bàn tiệc có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để ba cái Đẩu để cho ba vị chức sắc ngồi: Hộ Pháp, Thượng Phẩm v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Thượng Sanh, trên bàn có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để ba cái chén v</FONT><FONT color=#ff00ff>à ba </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đôi đũa. B</FONT><FONT color=#ff00ff>ên phía mặc Phật Mẫu cũng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để chín cái ghế để cho chín Vị Ti</FONT><FONT color=#ff00ff>ên Nương ngồi dự tiệc, trên bàn cũng sắp chín cái chén và chín </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đôi đũa, b</FONT><FONT color=#ff00ff>ên hữu, bên vô cùng nhau dự tiệc </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăn uống như thật vậy. Trong bữa tiệc có Ngũ Quả v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Rượu Nho là lễ phẩm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đặc biệt. Theo tôi hiểu, Đức Phật Mẫu v</FONT><FONT color=#ff00ff>à Cửu Vị Tiên Nương, mượn bày bữa tiệc giả hình </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để chỉ truyền Pháp Luyện Khí – đem bữa tiệc đối chiếu với bản thân người, </FONT><B><FONT color=#ff00ff><FONT color=#0000ff>cái bàn hình bầu dục là Vòng<I> "Khí Tiểu Châu Thiên" </I>trong ta</FONT></B>, phía trước bụng là Mạch Nhâm, thuộc Âm chủ phần Huyết, </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đức Thượng Phẩm l</FONT><FONT color=#ff00ff>à biểu trưng Ngôi Thần, Hộ Pháp Ngôi Khí, Thượng Sanh Ngôi Tinh. Từ Thần xuống Khí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đến Tinh phải qua ba cấp. Đến Hạ Điền th</FONT><FONT color=#ff00ff>ì Tinh Hóa Khí, Khí chuyển ra phía sau Mạch </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đốc, nhờ chín Cô Ti</FONT><FONT color=#ff00ff>ên Nương hướng dẫn về với Phật Mẫu Diêu Trì, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đây l</FONT><FONT color=#ff00ff>à nói: Tinh </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã luyện thành Khí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đủ năng lực thông qua Cửu Khiếu về với Bầu Khí Di</FONT><FONT color=#ff00ff>êu Trì là Bản Nguyên của Khí, là vùng Huyệt Bách Hội nơi bộ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đầu, Ao Li</FONT><FONT color=#ff00ff>ên Trì ở Hạ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Điền l</FONT><FONT color=#ff00ff>à nơi chứa Tinh, Ao Diêu Trì ở Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Điền l</FONT><FONT color=#ff00ff>à nơi chứa Khí, trên dưới gặp nhau, Mẹ – Con sum hiệp một Nhà, Con </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ã </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>được về với Mẹ Di</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>êu Trì thì còn gì hạnh phúc bằng.</FONT></P>
<P></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>   Đây l</FONT><FONT color=#ff00ff>à Pháp Luyện Tinh Hoá Khí, Pháp này chia hai phần gọi là "<B><I><FONT color=#0000ff>Tiền Tam Tam, Hậu Cửu Khiếu</FONT></B></I>". Trước bụng là <B><I>"<FONT color=#0000ff>Tiền Tam Tam</FONT>"</B></I> là Ba Tiêu: Thượng Tiêu, Trung Tiêu, Hạ Tiêu, là ba lò Lửa. Ba nhân ba là chín số (3x3 =9), biểu trưng Cửu Phẩm Liên Hoa hay Tam Thừa Cửu Phẩm trong Cửu Trùng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ài. Hậu Cửu Khiếu là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đằng sau có Chín Lỗ Khiếu chạy d</FONT><FONT color=#ff00ff>ài theo </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đường Mạch Đốc, biểu trưng cho chín Vị Ti</FONT><FONT color=#ff00ff>ên Nương, mỗi Vị </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đều có t</FONT><FONT color=#ff00ff>ên và một bài thơ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>để khi dâng lễ phẩm đồng nhi th</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ài.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Dưới </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đây l</FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>à tên của chín Cô Nữ Tiên và mỗi Cô có một bài thơ:</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P align=center><B><U><FONT size=3>THI</FONT></P></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center></B></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Cửu</FONT> Phẩm Hiên Viên thọ sắc </FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Thiên<BR></FONT><FONT color=#ff0000>Thiên</FONT> Thiên cửu phẩm </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff><FONT size=3>đắc Đạo </FONT><FONT color=#ff0000 size=3>Huyền<BR></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Huyền</FONT> Hư tác thế Thần Tiên </FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Nữ<BR></FONT><FONT color=#ff0000>Nữ </FONT>hảo thiện c</FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăn đạt Cửu <FONT color=#ff0000>Thi</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT color=#ff0000>ên</FONT></P></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><B><U><FONT size=3>1- Cô Hoa</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Hoa</FONT> thu ủ như màu thẹn nguyệt<BR>Giữa thu ba e tuyết </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>Đông về<BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>Non sông trải cánh Tiên lòe<BR>Mượn câu thi hứng vui </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đề ch</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ào nhau.</FONT></P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>2 – Cô Cẩm</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Cẩm</FONT> tú v</FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăn chương l</FONT><FONT color=#ff00ff>à khách </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>Đạo<BR></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>Thi Thần – Tửu Thánh vấn thuỳ nhân<BR>Tuy mang lấy tiếng hồng quần<BR>Cảnh Tiên còn mến cõi trần anh thư.</FONT></P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>3 – Cô Gấm</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Gấm</FONT> lót ngõ chưa vừa gót ngọc<BR>Vàng treo nhà ít học không ưa<BR></FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>Đợi trông nho sĩ t</FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>ài vừa<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đằng Giao cỡi Phụng mới vừa Ti</FONT><FONT color=#ff00ff>ên thi.</P></FONT></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3>4 – Cô Tuyến</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Tuyến</FONT> </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đức năng th</FONT><FONT color=#ff00ff>ành </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đạo<BR></FONT><FONT color=#ff00ff>Quảng trí </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đắc cao quyền<BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>Biển mê lắc lẻo con thuyền<BR>Chở che khách tục Cửu Tuyền ng</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăn sông</P></FONT></FONT><B><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><U><FONT size=3>5 – Cô Liễu</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Liễu</FONT> yểu </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>điệu c</FONT><FONT color=#ff00ff>òn ghen nét </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đẹp<BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>Tuyết trong ngần khó phép so thân<BR>Hiu hiu nhẹ gót thoát trần<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ài Sen mấy lượt gió Thần </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đưa hương.</P></FONT></FONT><B><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><U><FONT size=3>6 – Cô Huệ</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Huệ</FONT> ngào ngạt </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đưa hơi vỗ điệu<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đấng t</FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>ài ba chẳng thiếu tư phong<BR>Nương mây như thả cánh hồng<BR>Tiêu diêu phất Phướn cõi Tòng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>đưa Ti</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ên.</FONT></P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>7 – Cô Lễ</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Lễ </FONT>bái thường hành Tâm </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đạo khởi<BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>Nhân từ tái thế, tử vô ưu<BR>Ngày xuân gọi thế hảo cầu<BR>Tr</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăm duy</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>ên phước tục khó bù buồn Tiên.</FONT></P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff><FONT size=3>8 – Cô Hớn</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Hồ</FONT> Hớn hoa sen trắng nở ngày<BR>Càng gần hơi </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=3>đẹp lại c</FONT><FONT color=#ff00ff size=3>àng say<BR>Trêu tr</FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>ăng hằng thói dấu mây<BR></FONT><FONT color=#ff00ff>Cợt mây tránh chức Phật </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff>ài thêm hoa.</P></FONT></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3>9 – Khiết</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Khiết</FONT> sạch duyên trần vẹn giư<BR>Bạc Liêu ngôi cũ còn lời<BR>Chính chuyên buồn chẳng trọn </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=Arial color=#ff00ff>đời<BR></FONT><FONT color=#ff00ff>Thương người noi </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5><FONT size=3>Đạo, Phật Trời cũng thương</FONT>.</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff00ff size=3>(...)</FONT></P></O:p></SPAN>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p
</O:p></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-weight: bold">------------------------------------------------------------ ------------</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#666666><EM><FONT color=#ff00ff>(...)</FONT>* Đây là phần tóm lược theo ý chủ quan của ThachKhe để mọi người dễ theo dõi (ngắn lại) - nếu quý huynh tỷ và các bạn muốn đọc tiếp xin xem bài gởi của </EM><FONT color=#000000><A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=329&PN=1" target="_blank"><strong><EM><FONT color=#666666>VongMotAnhSao</FONT></EM></strong></A></FONT><EM> trong mục : <strong>Hội Yến Diêu Trì Cung</strong>.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P></O:p></SPAN>     
 

Đạt Tường

New member
Một bài viết rất cao sâu. Tuy nhiên có vài điểm cần trao đổi thêm (vì người gởi đã lược bớt bản gốc) cho nên có thể vì thế không còn sát ý của tác giả.
<br />
<br />1."Tiên Thiên và Hậu Thiên hay Càn và Khôn tác động với nhau mà thành Trời – Đất, vạn vât, cho nên Dịch nói "Nhất Âm Nhất Dương Chi Vị Đạo”."
<br />
<br />Nếu nói Vô Cực hay Khôn là HẬU THIÊN thì e rằng không được sát với định nghĩa về Tiên Thiên và Hậu Thiên. Tiên Thiên là trạng thái trước khi có Càn Khôn vũ trụ (nói gọn là trời đất) và Hậu Thiên là trạng thái sau khi đã phân lập thành Càn Khôn vũ trụ.
<br />
<br />Theo nguyên lý Dịch học: Vô Cực sinh Thái Cực, TC sinh Lưỡng Nghi, LN sinh Tứ Tượng, TT sinh Bát Quái và Ngũ Hành. Sau đó mới biến hóa ra Càn Khôn vũ trụ.
<br />
<br />Tứ Tượng được tượng trưng bằng hình chữ thập với điểm trung ương là HÒANG CỰC. Từ đây mới sanh Ngũ Hành và Bát Quái Tiên Thiên, Bát quái Hậu thiên để tạo nên vạn vật.
<br />
<br />Vậy thì khi nói Đức Mẹ Vô Cực là hậu thiên thì không được chính xác với luận lý dịch học !!!
<br />
<br />Và nếu là hậu thiên thì đức Mẹ phải có hình hài nhưng vì là Hư Vô Chi Khí như Đức Chí Tôn nên chúng ta đâu có biết hình dáng Đức Mẹ. Vì thế chỉ thờ Mẹ qua dòng chữ VÔ CỰC TỪ TÔN hay DIÊU TRÌ KIM MẪU.(Nếu thờ hình tượng Đức Cửu Thiên Huyền Nữ để thay thế thì cũng không chính xác. Vì như thế thì cũng như thờ Đức Hồng Quân Lão Tổ mà nói là Ngọc Hòang Thượng Đế.)
<br />
<br />2. "Đầu tiên lập Đạo ở Tây Ninh (sau khi lập đền Phật mẫu) là do Cửu Vị Tiên Nương và Phật Mẫu giáng cơ dạy các bậc đệ tử ban đầu như các Ngài: Phạm Công Tắc, Nguyễn Trung Hậu, Cao Huỳnh Cư, Trương Hữu Đức, thủ chấp Huyền Cơ Diệu Bút mà lập thành hình thể Đại Đạo"
<br />
<br />Chúng ta xem lại trong ĐẠO SỬ XÂY BÀN của bà C Q Cư (Hương Hiếu) thì thấy rõ buổi lễ tiếp đón Đức Mẹ và Cửu Vị Tiên Nương hôm đó (14 rạng rằnm tháng 8 Ất Sửu 1925) tại Sài Gòn (chứ không phải ở Tây Ninh) chỉ có 4 vị là Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hòai Sang và bà Cư mà thôi. Bà Cư làm vai trò phục vụ bàn tiệc cho 3 ông tiếp đải. Nếu không như thế thì sẽ mâu thuẩn với đọan: "nơi bàn tiệc có để ba cái Đẩu để cho ba vị chức sắc ngồi: Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh,"
<br />
<br />Còn Đền Phật Mẫu mấy chục năm sau ở Tòa Thánh Tây Ninh mới được xây dựng (thật ra cũng chỉ mới là Báo Ân Từ mà thôi)
<br />
<br />Qua đây cho thấy SỰ PHẢN BIỆN CHO MỖI BÀI LÀ RẤT HỮU ÍCH để rộng đường học hỏi cho mọi người nhất là các bạn trẻ.
<br />
<br />(viết sau khi xem trong đêm khuya ở VN vì chưa ngủ được sau khi đi dự lễ Hội Yến Bàn Đào về)
<br />
 

vongmotanhsao

New member
<FONT color=#660066> </FONT>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đạt Tường thân mến!<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT color=#660066><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">            Đạo Trưởng</SPAN> Ngọc Trường Thanh thuyết trình bài này với Mục Đích nói lên Ý Nghĩa Ngày Lễ Phật Mẫu Diêu Trì đồng thời qua đó Đạo Trưởng gíải mã cho chúng ta thấy sự mầu nhiệm ẫn vi trong buổi Lễ Hội Yến chứ không chú trọng vào vấn đề lịch sử. Tuy nhiên không phải vì thế mà Đạo Trưởng Phớt lờ đi nơi bày sắp buổi Yến Tiệc ấy. Đạt Tường nên xem kỹ lại nội dung của buổi tiệc sẽ rõ. Riêng vongmotanhsao có đôi lời: Nhìn về thời gian lịch sử thì buổi tiệc nhằm ngày 1 tháng <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>9 năm Ất <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Sửu (1925) chỉ là buổi tiệc giữa người học Đạo với các vị Tiên Phật (mặc dù đó là Cửu Vị Tiên Nương và Đức Mẹ Diêu Trì) chứ chưa phải là buổi Yến Tiệc thực sự của các <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ngài</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Hộ Pháp, Thượng Sanh, Thượng Phẩm cùng với Cửu Vị Tiên Nương và Phật Mẫu Diêu Trì</B> (Bởi mỗi danh xưng của các Ngài ẫn chứa một Ý Nghĩa sâu xa). Còn Đạt Tường cho các Ngài Phạm Công Tắc, Cao Huỳnh Cư, Cao Hoài Sang (Có thêm Ngài <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Nguyễn <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Trung Hậu ) lúc ấy là <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh thì chưa hẳn như vậy</B>. Bởi trong thời gian đó các Ngài chưa chính thức là</SPAN><FONT face=VNI-Times size=3> </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>môn đệ của Đức Thượng Đế, vì ngày “Vọng Thiên Cầu Đạo của các Ngài là ngày mồng 1 tháng 11 năm 1925 như thế thì không thể xem buổi lễ này là buổi lễ Hội Yến Diêu Trì Được. Trong lịch sử Cao Đài Phần Phổ Độ của Soạn Giả Đồng Tân có đoạn:” <I style="mso-bidi-font-style: normal">Đêm ấy gọi là đêm “<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Phó Yến Diêu Trì</B>” mãi hiện nay tại Tòa Thánh Tây Ninh vẫn còn giữ thông lệ ấy</I>” có thể đây là sự nhầm lẫn của người viết sử!?(Trang47) Vì Khi xây xong Báo Ân Từ để thờ Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương thì các vị thiết một bửa tiệc gọi là “Hội Yến Diêu Trì” theo sự chỉ dẫn của ơn trên để cảm tạ Từ Ân của Mẹ.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><FONT face=VNI-Times><FONT size=3><FONT color=#9966ff> <O:p></O:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P><FONT color=#9966ff size=3><strong> Thân ai!</strong></FONT>
 

Facebook Comment

Top