Tìm hiểu về Bài Cơ sau

NAMMÔ

New member
<P> Có một bài cơ (mà hình như là Thiên Cơ nghe rất lạ,quý huynh tỷ nào đã gặp được bài này và biết là do ai giáng cơin cho đạo đệ tường tận,vì đạo đệ có bài này trong một quyển kinh (chép bằng tay nên không ghi xuất xứ vì vậy nhờ huynh tỷ chỉ dùm và BÌNH LUẬN BÀI CƠ này)</P>
<P>Bài ấy như sau</P>
<P>"Ngựa hú rắn nhìn cảnh đổi thời</P>
<P> Vượn cười một tiếng,pháo đành mòn</P>
<P> Gà về sống động,thây đầy đất</P>
<P> Chuột đến an vui,nở nụ cười</P>
<P> Cười cảnh chó bay heo lội nước</P>
<P> Khóc ta ngủ giấc say ngoài trời</P>
<P> Hoả thiêu tứ xứ rồi hoa nở</P>
<P> Đặng thấy gió xuân gởi giấc nồng"</P>
<P>Hết !</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top