TÌM HIỂU VỀ CƠ BÚT CAO ĐÀI GIÁO

Đạt Tường

New member
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Khi Khai Lập DDTKPD Thầy đã phán: “Khai Đạo bởi Cơ Bút thì ngày thành đạo cũng bởi Cơ Bút”. Do đó nếu nói rằng ngày nay các Hội Thánh không còn dùng Cơ bút nữa thì không được chính xác. </FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Vấn đề “lập đàn” để thông công với Ơn Trên phải tuân theo những qui định rất nghiêm khắc. Có được như vậy<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>thì điển “hậu thiên” của con người mới ít ảnh hưởng được vào “Tiên Thiên điển”. Vì chữ CƠ đã gợi ý cho chúng ta hình ảnh của một bộ máy.</FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>- Bộ máy thâu và phát này có khả năng bị nhiểu sóng nếu như chất lượng các thành phần cấu tạo máy (các thành viên bộ phận thông công mà xí muội đã giới thiệu qua) không đạt tiêu chuẩn ISO của Ơn Trên. (phải ít tạp chất)</FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>- Phương pháp và chất lượng thông công phụ thuộc rất nhiều vào đồng tử (là Tướng Sóai của Thầy): tiền căn, sự thiền định, chay lạt, tâm hạnh v.v…</FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>- PHẢI CÓ THÁNH LỆNH của Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài vô vi thì Bộ phận thông công mới hành sự được. (Do đó nói rằng chức sắc CTD từ Giáo Hữu trở lên có thể lập đàn là không đúng. Vì đây là nhiệm vụ của HTD thì làm sao CTD có thể lấn sân được ! Vì ngay cả chức sắc HTD tự ý cầu cơ cũng chưa chắc đã được). Huynh đã từng được mời dự đàn mà bộ phận HTD muốn xin Ơn Trên dạy bảo đạo sự, nhưng khi cơ lên thì vị Thiêng Liêng báo đàn đã rầy ra lệnh phải ngưng ngay vì không có lệnh lập đàn. Thế là mất 15 phút nghi thức kinh kệ nhưng cơ lên chỉ có 2 ph mà thôi !)</FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></O:p></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-pagination: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Ngày nay chỉ có các Chức Sắc cao cấp mới có thể thông công để được học “Pháp môn tu luyện” và đôi khi được dạy về hành chánh đạo. (Hồi 1/6 Bính Tuất, có đấy)</FONT></P> 
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Kính chào quý huynh, tỷ, đệ, muội!</FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>Sau đây là trích đoạn trong mục PHÒ CƠ của Cao Đài Tự Điển II, Soạn giả Đức Nguyên, trang 1325</FONT>.</strong></P>
<P><FONT color=#0000ff> " <FONT size=3>Trong Thánh Giáo Minh Thiện Đàn ở Phú Mỹ (Mỹ Tho) ngày 24-10- Nhâm Thân (dl. 21-11-1932), đức Lý Giáo Tông có giáng dạy về người phò loan.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>  " <EM>Vậy Lão nói cho khá nghe, câu 31 (trang 8 TNHT) nói về phận sự của kẻ phò loan là Tướng sóai của Thầy. Vậy chư hiền hữu luận coi phần Tướng sóai làm sao cho phải phép mà điều độ tam quân?</EM></FONT></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3> Khá luận cho Lão nghe, Lão bãi đàn, chờ chư nhu đáp rồi sẽ cắt phận sự cho. Lão thăng điện.</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3> TÁI CẦU:     <strong>LÝ GIÁO TÔNG</strong></FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3><strong> </strong>Này chư nhu, luận ấy hiệp nhằm đề, nhưng không đủ lý.</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3> Nghe Lão phân cho rõ:</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3> <U>Phần Tướng sóai có đủ 8 đức</U> là : <FONT color=#ff0000><strong>HẠNH, ĐỨC, TRÍ, LỰC, OAI, </strong></FONT></FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#ff0000><strong>NGHIÊM, MINH, CHÁNH,</strong> </FONT>mới đủ phận.</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3> Những Tướng sóai mà không oai lịnh thì ba quân sợ giặc mà không phục, thì tất nhiên loạn hàng thất thứ; còn hiệu lịnh mà chẳng nghiêm thì ba quân sợ giặc mà không kiêng Tướng sóai thì trăm trận trăm thua ".....</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3></FONT></EM> </P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3></FONT></EM> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff><strong>LỊCH SỬ XÂY BÀN</strong> </FONT>trong Cao Đài Giáo</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Như hiền đệ DT đã giới thiệu đoạn tài liệu về lời bộc bạch của Đức Hộ Pháp PCT: Ông đã bị kích thích sự tò mò qua lời kể của anh thanh niên về "sư huyền diệu của cái bàn xây" để rồi tìm kiếm tài liệu về vấn đề này.</FONT></P>
<P><FONT size=3>- <strong>Đầu tháng 6 năm Ất Sửu 1925</strong>, tại nhà của ông Cao Hoài Sang <strong>ở phố Hàng Dừa</strong> (đường Cống Quỳnh quận 1 Sài gòn, là chỗ của Cơ quan PTGL ngày nay ) 3 ông Cư, Tắc, Sang đã khởi sự tập xây bàn với chiếc <strong>bàn tròn 3 chân</strong>.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau đó tại nhà ông Cao Quỳnh Cư ở đường Bourdais (nay là Ngân Hàng Eximbank đường Calmette quận 1 Sài gòn) 3 vị tiếp tục xây bàn cùng một vài người anh em bà con. Bà CQCư nhớ là: tại nhà bà thì dùng chiếc bàn vuông 4 chân</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Giữa tháng 8 Ất Sửu, các ông được lệnh tìm Đại Ngọc Cơ</FONT></P>
<P><FONT size=3>Dần dần khi đã thông thạo việc dùng DNC thì ít dần hình thức XB nhứt sau khi đã làm lễ Vọng Thiên Cầu Đạo mùng 1 tháng 11 Ất Sửu </FONT></P>
<P><FONT size=3>- Đầu tháng giêng 1926, ngày 02.01.1926 Đức Chí Tôn khởi sự dạy đạo thì đây là thời điểm hình thức XB chính thức cáo chung</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Nhưng giữa năm 1927, Khi Đức HP.PCT đi làm ở Nam Vang thì có tổ chức xây bàn và cải tiến chiếc bàn (phối hợp với hình thức ngọc cơ): trên mặt bàn có bảng mẫu tự được viết trên vòng cung rẻ quạt, 1 thanh gỗ xoay quanh trụ cốt . Tay đồng tử nắm ở đầu thanh gỗ, khi điển nhập thanh gỗ xoay qua lại và dừng ở từng chữ cái trên bàn. Cách này tuy có chậm hơn DNC nhưng dẫu sao cũng nhanh hơn nhiều so với XB truyền thống</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Các bạn có suy nghĩ gì về Lý đạo qua hình thức bàn tròn 3 chân và bàn vuông 4 chân? <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></strong></FONT></P> 
 

DT

New member
<FONT size=3>Trời tròn, đất vuông . <BR><BR>Bánh dầy, bánh chưng. Hà Đồ, Lạc Thơ. <BR><BR>Số lẽ số dương. Số chẳn số âm. <BR><BR>Thế là Trời (Càn) dương đi trước Đất (Khôn) âm một bước phải không huynh trưởng <BR><BR>Quả là hay quá xá. Cám ơn huynh Đạt Tường đã giúp tiểu đệ "sáng mắt sáng lòng" thêm một chút nữa về Luật của Đạo Trời Đất</FONT>  
 

DT

New member
<P>Đệ có thấy đoạn này, xin gởi quý huynh tỷ xem. <BR><BR><strong>Samedi 15 Janvier 1927 (<FONT color=#0000ff>12-Tháng Chạp </FONT><FONT color=#ff0000>Bính Dần</FONT>)<BR></strong><BR>Lão khen nhiều người chẳng kể quyền cao tước trọng, phế trọn sự đời mà hành Ðạo, nhứt là người đương thời dưới quyền Chánh Phủ như hai cột Ðạo là Tương, Trang; kế nữa người đại công là Hóa. Chẳng cần phải nói đến mấy em nhỏ chịu cực nhọc cùng Ðạo trăm điều. Khen thay, dường ấy mà chẳng một lời than thở. <BR><BR>Lão mới để dạ lo lường; nếu Lão nói rõ ra, e cho chư Hiền Hữu phải kinh khủng sợ sệt nên dặn rằng: Ðạo vốn nơi Cơ Bút mà phát thành. Vậy Lão khuyên cẩn thận cho lắm.</P>
<P><BR>Ðời với Ðạo chẳng đồng; tuy biết có Ðời mới có Ðạo, có Ðạo mới nên Ðời; nhưng Ðạo Ðời hằng nghịch lẫn. Vậy Lão tỉ như trong bọn của chư Hiền Hữu muốn toan phản loạn nắm cơ viết đùa ra hay là quỉ nhập viết ra rằng: Thầy xúi chư Hiền Hữu làm giặc thì Ðạo phải thế nào? <BR><BR>... Trả lời..... <BR><BR>Cười.... Nếu nói dễ dàng dường ấy còn luận đến làm gì. <BR>... <strong>Như Lão chẳng vì lời Thầy dặn bảo thì đã cấm Cơ Bút rồi</strong>. Vậy Ðạo chưa thành, <strong><FONT color=#ff0000>Lão kỳ tới cuối tháng sáu năm tới thì cấm tuyệt Cơ Bút</FONT></strong>.  </P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P>                             <FONT size=5><strong>TÌM HIỂU THÊM</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=5>   A.- VỀ CƠ BÚT TRONG CAO ÐÀI GIÁ0</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=5>  </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Trích dẫn LỊCH SỬ ĐẠO C AO ĐÀI Quyển I nơi trang 455- 461 do Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Từ Khởi Nguyên đến Khai Minh. Ấn hành năm 2005. In lần thứ nhất.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>     Xưa nay , việc liên lạc với thế giới huyền linh vô hình là điều nhiều người quan tâm mong muốn .  Sự liên lạc ấy thông qua nhiều cách : Bói toán, cầu cơ và trực nhận....</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Tôn giáo Cao Ðài khởi kỷ nguyên Tam Kỳ Phổ Ðộ được Đức Thượng Ðế chọn phương tiện huyền diệu cơ bút để thông công dạy Ðạo  .  Ngày 8-10-Bính Dần Thầy cho biết : " <EM>Chánh Ðạo chẳng dùng sự phi thường , nhưng mà lập Tam Kỳ Phổ Ðộ , Ta phải mượn Tiên bút , chư nho chẳng lấy làm lạ  ".</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>       </EM>Cơ bút có nhiều loại, được Ơn Trên sử dụng đến là : HUYỀN CƠ , XÂY BÀN , CHẤP BÚT và cuối cùng  quy về sử dụng Ðại Ngọc Cơ .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>    a.- <U>Huyền Cơ</U> :  <EM>Một bao thơ , trong ấy có một lá phù, giữa đạo phù có một mẫu giấy trắng . Ðạo phù và mẫu giấy được xếp hai, bỏ vào bao thơ treo lên nóc Chuà , ở một nơi mà không có ai lấy được . Bao thơ ấy cột vào tám sợi chỉ chuyền từ bao thơ xuống đến đất , và do tám vị hầu đàn mặc lễ phục cầm và đứng cách nhau hình tròn .</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>      Khởi đầu cuộc lễ cầu nguyện , bao thơ được treo trên một bàn hương án , có hương, đăng, trà, hoa bày bố đúng phép . Cuộc cầu kinh bắt đầu và kéo dài đến 48 tiếng đồng hồ, nhất là thường cầu chính vào các giờ Tý , Ngọ, Mẹo và Dậu . Lẽ dĩ nhiên, tám vị hầu đàn đều phải trai giới tinh nghiêm và nơi lập đàn phải tinh khiết, thanh tịnh tuyệt đối. Sau 48 giờ, vị Chủ đàn mới bắt tiến lên mở và đem bao thơ xuống . Bao thơ mở ra, nhiều khi không có chi cả, vì cuộc lễ không được tín thành  .  Một đôi khi, sau khi mở bao thơ ra  thì có nhiều bài thơ trong ấy, lời chữ viết cách chân thật và bằng một chất gì xám xám đủ rõ để đọc chớ không phải hẵn là một chất than hay viết chì . Lối chữ viết là chữ quốc ngữ (223)</FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                              ( còn  tiếp )                                 </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT size=3>(<FONT size=4>223 ) Huệ Lương - Cao Đài Giáo Lý. số 76 , tháng 3 Nhâm Tý (1972 ) trang 20.</FONT>                                   </FONT></FONT></strong></P><FONT size=3>  </FONT>   
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><FONT size=4><strong>TÌM HIỀU THÊM</strong> <strong>VỀ CƠ BÚT CAO ĐÀI GIÁO(tiếp theo) </strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Huyền cơ trước thường được Chi Minh Lý áp dụng , về sau, khi mở Đạo Cao Đài , Ơn Trên không dùng đến và đòi hỏi nhiều điều kiện nghiêm ngặt và cần nhiều thời gian.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4> Năm 1968, tại Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất ( Minh Tân )    Ơn Trên dạy lập Huyền Cơ với một hình thức khác : Một lò Bát Quái đường kính 0,81m , cao 0,96m, bên trên lò đậy bằng một miếng gỗ trắng, mặt trên vẽ một vòng tròn Vô Cực , bên ngòai vòng viết tám chữ <EM>"Liễu Nhứt Chơn Nhơn Trấn giữ Trung Phù </EM>". màu châu sa.  Bên trong vòng viết 29 chữ ( theo mẫu tự Việt Nam  ) và 5 dấu , màu đỏ. Úp lên vòng Vô Cực là một khung nhựa trong suốt cung bát giác. Trên khung có hai thanh kết hình chữ Thập ( tượng trưng Tứ Tượng ), giữa chữ Thập cột  sợi chỉ màu vàng mà đầu dưới là một mũi bút màu đen , đầu bút vừa chấm sát trung tâm cực đồ.   </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>      Khi nhập đàn,  một nam đồng tử ngồi trong Lò Bát Quái được trợ điển bỡi bốn vị Hiệp Thiên Đài ngồi bên ngòai.   Chung quanh nhiều Chức sắc trấn thủ đúng theo lời chỉ dạy của Ơn Trên . Lúc Thiêng liêng giáng điển , dù không có sự trực tiếp tác động của đồng tử ngồi phía dưới , sợi chỉ vàng trở nên như sợi kẽm , hướng đầu bút vào những mẫu tự đã viết trong vòng tròn bền  trên.  Các vị điển ký theo đó ghi lại lời Thánh Giáo .</FONT></strong></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><strong>       Huyền Cơ dạng nầy đã được thực hiện ba lần, hai lần vào năm 1968 và lần cuối vào Tý thời 30-02-Kỷ (1969).   ( còn tiếp )</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                                            </FONT></strong> </P>
<P><FONT size=4><strong><FONT face="Times New Roman">    </FONT></strong> </FONT></P> 
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Cơ bút là một điểm đặc biệt của Cao Đài. Do lần này Thầy " không giao cho tay phàm " mà chính Thầy lập Đạo. Không như các kỳ phổ độ khác, lần này Ơn Trên dùng Cơ Bút để dạy Đạo. </P>
<P>Là một tín hữu Cao Đài chúng ta không mấy khó chấp nhận Cơ Bút. Nhưng điều này rất khó giải thích với người ngoại Đạo nếu không thuyết phục được tính khách quan của Cơ Bút, chẳng hạn họ sẻ hỏi về tính khách quan khi chỉ có một người chấp bút??? Quí huynh đệ tỷ muội có đóng góp gì cho trường hợp này chăng, hay đã từng được gặn hỏi về điều này chưa; xin được chia sẻ. </P> 
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Sự huyền diệu của Cơ bút đã giúp cho cơ phổ độ được dễ dàng trong giai đoạn sơ khai của nền tân giáo. Trong một thời gian ngắn đã độ được hàng vạn tín đồ. Ơn trên đã dùng hình tướng, huyền diệu của Cơ bút để phổ độ chúng sanh.</P>
<P>Nhờ điểm hồng danh, những đàn cơ tiên tri, giúp tăng niềm tin...</P>
<P>Quí huynh đệ tỷ muội có thể chia sẻ các mẫu chuyện về sự huyền diệu của Cơ bút cho đàn hậu tấn.  </P>
 

DT

New member
<br />Tiểu đệ xin chào huynh Đông Phong
<br />
<br />Xin quý huynh tỷ cho phép tiểu đệ trờ lại vấn đề: "Nhưng thường phải là các chức sắc từ phẩm Giáo Hữu trở lên mới nên cầu cơ"
<br />
<br />Chúng ta thí dụ rằng đang có Hội Thánh Duy Nhứt. Với số lượng 3000 Giáo Hữu, 72 Giáo Sư, 36 Phối Sư, 3 Đầu Sư, 3 Chưởng Pháp, 1 Giáo Tông. Tồng cộng có 3.118 chức sắc.
<br />
<br />Nếu chỉ tính từ cấp Giáo Sư đổ lên cho đến Giáo Tông thì còn 118 chức sắc. Giả sử 1 phần 3 trong số chức sắc muốn thực hiện cầu cơ riêng thì tương đương 40 trường hợp.
<br />
<br />Trong khi đó trong các chức sắc của Hiệp Thiên Đài thì chỉ có quý vị Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân mới được ban ơn làm đồng tử. (theo tổ chức của HT.Tây Ninh). Vậy tồng cộng có 15 đồng tử. Theo cách truyền thống của Tây Ninh thì dùng 2 đồng tử cùng một lúc. Thế thì trong cùng một lúc có thể lập 7 ban cơ mà thôi.
<br />
<br />Trở lại 40 trường hợp chức sắc Cửu Trùng Đài muốn lập đàn cơ để được học hỏi lời dạy Thiêng liêng. Thế thì, ai sẽ làm đồng tử ? 15 vị đồng tử chức sắc Đại Thiên Phong HTD có chấp nhận thỉnh cầu của các vị chức sắc CTD để ngồi vào vị trí đồng tử hầu lập đàn hay không ? (cũng cần lưu ý là đối phẩm của 12 Thời Quân HTD tương đương phẩm Chưởng Pháp CTD là bậc Tiên). Vậy chư Tiên này có dễ dàng làm theo lời thỉnh nguyện của các chức sắc là Giáo Sư và Phối Sư để tổ chức cầu cơ?
<br />
<br />Theo Pháp Chánh Truyền, khi có việc cần thỉnh lệnh dạy bảo của Ơn Trên thì chỉ có phẩm Chưởng Pháp mới có quyền hành chánh chuyển kiến nghị sang Hiệp Thiên Đài xin được hầu đàn.
<br />
<br />Tiểu đệ xin trả bài như thế.
<br />
<br />Vậy thì nếu một số chức sắc CTD từ Giáo Hữu trở lên cứ muốn xin lập đàn thì:
<br />
<br />1. Với nhiệm vụ "Giũ gìn luật pháp Đạo" thì 12 vị Thời Quân có dám "vi hiến" do mình đang có trách nhiệm gìn giữ ?
<br />
<br />2. Không có đồng tử "chính qui thủ Đại Ngọc Cơ" vậy chức sắc CTD kiếm ở đâu cho ra "chiếc máy thông công" cũng như phương cách vận hành máy này (chỉ có các Đại Thiên Phong HTD nắm giữ)
<br />
<br />3. Một mình chấp bút có được hay không ? Nếu có được đi nữa thì có đáng tin cậy hay không ?
<br />
<br />Xin quý huynh tỷ chỉ giáo thêm
<br />
<br />Thân ái
 

Xí muội

New member
<P>DT và quý huynh tỷ đệ muội thân mến,</P>
<P>Chính DT đã nhắc đến ý "Nhưng <strong>thường</strong> phải là các chức sắc từ phẩm...", điều đó có nghĩa là còn có những trường hợp khác, khác là do thời thế !</P>
<P>Nếu câu  "Nhưng thường phải là các chức sắc từ phẩm Giáo Hữu..." là đúng (vì Xí muội chưa kiểm tra lại), thì có tính luôn phẩm Giáo Hữu !</P>
<P>Theo Xí muội, trong tương lai, việc đàn cơ sẽ không phổ biến nữa vì Ơn Trên có dạy : những gì Ơn Trên đã dạy là đã đủ cho con đường tiến hóa của tất cả chúng ta, chúng ta chỉ việc mở ra xem lại và thực hành cho đúng, hoặc "các con phải tự thắp đuốc mà đi". </P>
<P>Về đồng tử, phải do Ơn Trên khai khiếu, huấn luyện và quyết định, con người chỉ là thỉnh ý Ơn Trên mà thôi. Vì vậy, đồng tử thật sự là nguyên căn giáng phàm để thực hiện sứ mạng thông công, cần phải tu luyện rất tinh nghiêm. </P>
<P>Thân ái</P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><strong><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>        <FONT size=3>( tiếp theo ) </FONT>TÌM HIỂU THÊM về CƠ BÚT....</FONT></strong> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>  b.-  <strong><U>Xây Bàn</U></strong>  : kỹ thuật xây bàn ( la technique de  la ta table  tournante ) phổ biến ở Châu Âu và truyền sang Việt Nam vào những năm 1920. Quý Ngài Cao Quỳnh Cư , Phạm Công Tắc, Cao Hòai Sang, Cao Quỳnh Diêu trong buổi đầu áp dụng phương thức này.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>        Vài người ngồi chung quanh một chiếc bàn nhỏ ( được kê hỏng một chân ), hai tay cùng để úp trên mặt bàn  ( đầu ngón cái và ngón út giao nhau ). Cạnh đó một chiếc  bàn khác chưng bày hương đăng hoa trà quả nghiêm chỉnh kỉnh lễ Ơn Trên.  Mọi người lẳng lặng định thần , khi cơ lên, chiếc bàn giao động, chân bàn gỏ từng cái  được đếm chữ theo thứ tự Alphabet, đến chữ nào cần dùng , bàn sẽ ngưng gỏ .  Ráp các chữ đơn ấy lại sẽ thành những chữ nguyên, những câu văn xuôi, những câu thơ.. Để trả lời một câu hỏi, bàn gỏ một cái là không ; hai là được. Khi xây bàn mọi người dự cầu đều tĩnh táo, do vậy, điển khó đạt mức thông linh.  Hơn nữa, để tiếp được một câu , một ý rất lâu và mất nhiều công sức. Về sau, quý Ngài Tiền Khai Đại Đạo được lệnh chuyển qua dùng Đại Ngọc Cơ. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>   <strong> c .- <U>Chấp Bút</U> :"</strong><EM><strong> Chấp bút là khi đồng tử không nương Đại Ngọc Cơ mà chỉ chấp bút  hay thủ bút.   Cây bút có thể là cây bút lông theo điệu viết chữ Hán hoặc là cây bút chì theo  điệu quốc ngữ .</strong> </EM></FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=4>    <strong>Điều cần thiết là đồng tử phải ở chỗ thanh tịnh và được tịnh tâm.  Trong khi chấp bút dồng tử thường tĩnh táo, thiên linh điển chỉ nhập vào tay đồng tử mà thôi . Trong lúc  ấy sự cử động của tay đồng tử không còn theo ý muốn của đồng tử được nữa. "</strong></FONT></EM></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>     </EM>Cây bút cũng có thể bằng gổ, dài độ 2 tấc tây, lớn hơn ngón tay cái. Một đầu tượng hình búp sen , đầu trên chạm hình hoa sen  ( có chỗ cắm nhang ). Toàn thân cây bút được sơn son thếp vàng.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Ngài Ngô Minh Chiêu khi còn làm việc ở Tân An  cuối năm 1919, đã cùng một số thân hữu tập chấp bút để chữa bệnh bá tánh .</FONT></strong>  </P>
<P>     <strong> </strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>d.-</strong>  <strong><U>Đại Ngọc Cơ </U>:  Gọi là Đại Ngọc Cơ để phân biệt với Tiểu Cơ ( planchette )</strong> <strong>Tiểu Cơ là một miếng ván mõng hình trái tim, dưới có ba hòn đạn  để dễ di chuyển , đầu nhọn chỉ vào các chữ cái viết trên một tờ giấy .     Cách cầu Tiểu cơ  ( còn gọi là xây cơ ) thiếu nhiều điều kiện và nghi lễ thiếu nghiêm túc , nên chỉ có các vong linh  cấp thấp nhập vào mà thôi .  Ơn Trên cấm dùng phương pháp nầy.</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Đại Ngọc Cơ về cấu tạo , gồm một chiếc giỏ làm bỡi 28 ngọn trúc ( lực cây trúc có ngọn xoay về hướng Đông , vì theo Đạo học , phương  Đông phát xuất sinh khí ), phía bên ngòai bọc bằng vải trắng ( hoặc vàng ). Chiếc ổ ấy được ráp thêm một thanh gổ nhỏ làm bằng cây dâu tằm ăn , dài độ 7 tấc , ngòai đầu chạm hình chim loan  ( do đó phò cơ còn gọi là phò loan ), phía trên chim loan có một lổ nhỏ để cắm nhang , phía dưới gắn một cây cọ ngắn. Toàn bộ Đại Ngọc Cơ kết thành hình chòm sao Thất Tinh ( Đại Hùng Tinh ).</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Điều hành chung buổi lập đàn là vị Pháp đàn  .  Diễn tiến cuộc hầu cơ như sau  :  Trước hết tất cả vị hiện diện đồng làm lễ trước Thiên Bàn, sau đó phân ban nam nữ đứng hai bên .  Lúc ấy vị Pháp đàn trấn đàn với những phép bí tích riêng .   Tiếp đến tất cả đồng vào quỳ hầu. Bộ phận Hiệp Thiên Đài gồm : Pháp đàn, Đồng tử, điển ký...vào vị trí được dành riêng , đọc bài cầu cơ. Khi Thiên điển bất đầu giáng, quý vị đọc tiếp bài Thúc cơ.</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                      </strong>Bài Kinh<strong>  :</strong> <strong>THÚC CƠ</strong>    </FONT> </P>
<P>                        <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Trời còn, sông biển đều còn ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>             Khắp xem cõi dưới núi non đượm nhuần.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                   Thanh minh trong tiết vườn Xuân ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>              Phụng chầu, hạt múa gà rừng gáy reo .</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">                    Đường đi trên <FONT face="Times New Roman, Times, serif">núi </FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> dưới đèo ,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Lặn tìm cao thấp ải trèo chông gai.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                      Phận làm con thảo há nài ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Biết phương Tiên , Phật, Bồng Lai mà tìm.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                      Xem qua  xét lại  cổ kim ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Một bầu Trời Đất thanh liêm chín mười.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                        Vàng trau ngọc chuốt càng tươi,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                  Bền lòng theo Phật cho người xét suy.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                          Thần , Tiên  vốn chẳng  xa chi ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                   Có lòng triêm ngưỡng nhứt thì giáng linh./</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>           Phò Đại Ngọc Cơ gồm có hai đồng tử :    Một Dương ( tích cực ) và một Âm ( hổ trợ ). Thời Khai Đạo có nhiều cặp Đồng tử, thí dụ ( tên vị tích cực đặt trước ).</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                    Cao Quỳnh Cư               </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4>Phạm Công Tắc</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                    Trương Hữu Đức         Nguyễn Trung Hậu</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                    Trần Duy  Nghĩa          Trương văn Tràng</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                     Ca  Minh  Chương        Phạm Văn  Tươi</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                     Phạm Tấn  Đãi               </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4> Nguyễn  Thiêng Kim </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                     Cao Hòai  Sang                Cao Quỳnh  Diêu</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       Riêng trường hợp Ngài Phạm Công Tắc vốn là một đồng tử tích cực , nhưng nhường phần tích cực cho Ngài Cao Quỳnh Cư    Sau này lúc Ngài Cao Thượng Phẩm đã quy Thiên , Ngài Phạm Công Tắc có thể chấp cơ hay phò cơ với bất cứ ai.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Khi Ơn Trên giáng điển , lúc ấy người Đồng tử đã xuất chơn thần, hoàn toàn trong trạng thái mê....</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Một người làm nhiệm vụ độc giả, đọc nét cọ được đồng loan viết phớt trên mặt bàn. Vì độc giả ( đã thọ Thiên điển ) thấy nét chữ đó sáng lên như có lân tinh, đọc rõ từng chữ cho mộg một vị khác làm điển ký, ghi chép lại lời Thánh huấn . Cũng có khi đồng tử  vừa <strong>viết vừa khai khẩu, không cần độc giả.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>      Phò Đại Ngọc Cơ là một điều rất bí nhiệm, đồng tử và các vị hầu đàn phải trọn phần thanh tịnh, tinh khiết và kỉnh thành. Đây là ân phước cho tín đồ Cao Đài , do vậy cần được trân trọng đặc biệt, chỉ những vị được đặc trách phò loan , và những lúc cần thiết mới tổ chức phò cơ, không được dễ duôi  phải mang trọng tội.  Đức CHÍ TÔN căn dặn :</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>    <EM>"Kẻ phò cơ chấp bút cũng như tướng sóai của THẦY để truyền Đạo cho Thiên hạ, các con đừng tưỡng việc cơ  bút là việc tầm thường... Vậy khi nào chấp cơ thì phải đợi lịnh THẦY rồi sẽ thi hành. "       ( Thánh Ngôn Hiệp Tuyển )</EM></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                                           ______________  </EM></FONT><EM>  </EM></P>
<P><EM>                                           </EM></P>   
 

Đạt Tường

New member
<P =MsoPlainText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trong nền tổ chức của Cao Đài Giáo, Hiệp Thiên Đài là bộ phận bán hữu hình trung gian giữa phần hữu hình Cửu Trùng Đài với phần vô vi là Bát Quái Đài. Hiệp Thiên Đài có 3 nhiệm vụ căn bản sau: giữ gìn chơn truyền Luật Pháp của Đạo, truyền bá Đạo Pháp tịnh luyện, thông công cùng các Đấng Thiêng Liêng. Tùy theo từng giai đoạn của Thiên cơ trong cơ phổ độ mà chức năng thông công được thực hiện công khai rầm rộ hoặc âm thầm lặng lẽ chứ không bao giờ bị triệt tiêu hoàn toàn. Một đấng Tiền Khai Đại Đạo đã nhắc qua phương tiện này:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoPlainText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">“<I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT color=#0000ff>Các em còn nhớ lời Chí Tôn nói chăng? Hễ còn đạo Cao Đài là Hiệp Thiên Đài vẫn còn, vì đạo Cao Đài đã phát sinh từ Hiệp Thiên Đài, từ huyền cơ diệu bút</FONT>.</I></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Chỉ tiếc vì người đời còn quá vọng tâm bản ngã, không biết chấp hành cơ bút, và sử dụng Hiệp Thiên Đài, nên nếu để áp dụng rộng rãi nơi địa phương, e đã và sẽ xảy ra những gì đáng ti</I>ếc.” </SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">(Đức Nguyễn Ngọc Tương, Tt Bình Hòa 28.8 Đinh Mùi (01.10.1967)<o:p></o:p></SPAN></P></SPAN>
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>BỘ PHẬN THÔNG CÔNG<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=4></FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>1. Thành phần của Bộ Phận Thông Công.<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=4></FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Thầy có tiên tri rằng: Cơ bút là tối nhiệm mầu, Thầy cậy huyền diệu nầy mà trực tiếp dạy dỗ các con để dễ bề phổ thông Chơn Đạo. Than ôi! Thầy biết rằng: Trao cho các con món cơ bút, khác nào trao cho vạn loại một con dao rất bén! Nếu chúng sanh biết là một lợi khí thì sẽ giành giựt nhau cũng chết, còn chúng sanh cho đó là một vật vô dụng cũng sẽ lầm mà đứt tay. Bởi thế bao giờ Thầy cũng nắm chắc phần lưỡi, nào dám trao trọn quyền cho các con …… Thầy có tiên tri rằng: “Sau một thời gian truyền Đạo nơi ấy, Thầy sẽ bế cơ</I>”. </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=right ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>(Đức Chí Tôn, Thánh Truyền Trung Hưng 1 trang 188, 25.12 Mậu Dần (1939)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=4></FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>- Vì thế về mặt vô vi, Đức Đông Phương Lão Tổ được Đức Chí Tôn trao quyền chưởng quản Hiệp Thiên Đài. Do đó thành phần của một Ban Hành Sự Thông Công bao giờ cũng phải do “quyền pháp” của Ngài đặt để qua những sắc lệnh hành chánh cụ thể. Thí dụ:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>. “ ... <I style="mso-bidi-font-style: normal">Mẹ phân cho các con tường. Như các cơ cấu tạo thành do Đông Phương Chưởng Quản trách nhiệm Hiệp Thiên Đài tạo ra từng thành phần, chọn lọc những nguyên căn để trao phần trách nhiệm tiếp điển Tiên Thiên</I>.” </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=right ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>Đức Me, Đạo Lý 41 trang 66, Huờn Cung Đàn 16.03 Kỷ Dậu (02.5.1969)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>. “<I style="mso-bidi-font-style: normal">ĐÔNG phong thu nguyệt cảnh trần ai,<O:p></O:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>PHƯƠNG chước thực hành chọn đức tài;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>CHƯỞNG chấp cơ quan y lịnh phán,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoPlainText"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>QUẢN truyền phận sự Hiệp Thiên Đài.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P><FONT size=4><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Bần Đạo Chưởng Quản Vô Vi Hiệp Thiên Đài mừng chung chư Thiên mạng lưỡng phái. Bần Đạo miễn lễ, chư hiền bình thân. Hôm nay, Bần Đạo thừa vưng lịnh sắc Tam Tòa lai cơ để truyền lời dạy về phận sự Hiệp Thiên Đài trong đôi phút</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">.” <SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">[1]</SPAN></SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=4></FONT></O:p></SPAN></P>
<P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=4>(Đức Đông Phương Chưởng <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:CITY w:st="on">Quản</ST1:CITY>, <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> Thành Tt 22.8 Canh Tý (12.10.1960)</FONT></SPAN></P>   
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Như chúng ta biết các bổn kinh chính của các tôn giáo lớn, theo tệ đệ phần nào không còn là nguyên ý, hay hoàn toàn khách quan từ các vị Giáo Tổ, mà đã bị "tam sao thất bổn" vì đã được chép lại bởi những đệ tử của các Ngài:</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>1/ Kinh Koran của Hồi Giáo:</FONT></strong> được ghi chép bởi các đệ tử của Thánh Mohammad về những lời dạy của Alla ( Ông Trời theo tiếng Ả Rập ) cho Mohammad thông qua thiên thần Grabiel.</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>2/ Luận ngữ của Nho Giáo:</FONT></strong> Những đệ tử của Đức Khổng Phu Tử ghi lại những lời dạy của Ngài.</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>3/ Kinh Pháp Cú của Phật Giáo:</FONT></strong> Cũng được ghi lại từ những lời giảng của Đức Phật Thích Ca</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>4/ Tân Ước & Cựu Ước của Ki tô Giáo và Do Thái Giáo:</FONT></strong> ghi lại những hành động và lời dạy của Chúa Jesus cũng đã kém phần khách quan trãi qua nhiều thế hệ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kỳ Ba này Thầy quyết không giao cho tay Phàm. Và Cơ bút để ban truyền Thánh Giáo như TNHT, Tân Luật Pháp Chánh Truyền, theo tệ đệ trộm nghĩ cũng không ngoài lý do nhằm bớt "phàm hóa" Thánh Ý đi, điều mà các tôn giáo trước đã gặp phải.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy để giữ vững giá trị khách quan của Thánh Giáo, Cơ bút cần phải thật sự khách quan. Nhưng làm sao để kiểm chứng... thật là khó. Như một lần hiền huynh Đạt Tường đã tâm sự:</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>"-Ngày nay, việc sử dụng hình thức "chấp bút" có vẽ bị lạm dụng từ trong nứơc cho đến hải ngọai. (Nhắc lại, vì chỉ có người chấp bút mới biết thật sự tâm của mình có hoàn toàn vô tư hay không !) Do đó các bạn phải hết sức dè dặt khi có ai đó giới thiệu một bài đàn chi đó, nhứt là những lời dạy về "hành chánh đạo"như: ban thánh danh, phong chức sắc, kêu gọi cất thánh thất, đóng góp tài chánh làm việc chi đó v.v...</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Thầy đã dạy: "Chỉ có ngai của Thầy quỷ vương không dám ngự chứ danh Thầy thì vẫn bị quỷ mượn". "</FONT></P>   
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Cùng quý huynh tỷ đệ muội,<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Cơ bút là hình thức “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Thiên nhân hiệp nhất</I></B>”. Âm dương tương hiệp theo Lý Đạo.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nơi đây chúng ta không bàn đến loại giả cơ bút ! (cố tình dối gạt nhân sanh vì lợi ích riêng của phe nhóm nào đó). <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chỉ nói về cơ bút chính thống</B> mà thôi nhe.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Làm sao để hậu thiên điển (tư tưởng) của người còn ở thế gian ít chen vào và tác động được vào Thiên điển (Tiên Thiên) ? Như đã nói: luật về nghi thức thông công qui định rất kỹ !<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ngay từ nghi thức “bái mạng”</B> nhận sứ mạng trong Bộ Phận Thông Công, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">mỗi thành viên</B> đã <B style="mso-bidi-font-weight: normal">phải “minh thệ” hoàn toàn vô tư</B>, để trọn lòng tiếp điển thiêng.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">. Riêng với CQ.PTGL thì mỗi khi lập đàn đều phải đọc kinh với lời “thề”:<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Đầu cúi lạy Thiên Hoàng Thượng Phụ,<O:p></O:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Độ cho con xuống bể qua đèo… … …<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Nếu con trẻ vì thân thích thuộc</SPAN></I></B><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">,<O:p></O:p></SPAN></I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Để ý phàm</SPAN></I></B><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> … … … … … … … …<O:p></O:p></SPAN></I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">… … … … … … <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="COLOR: red">đọa miền trầm luân</SPAN></B></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.”<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Sau đây là lời thề của Đồng Tử bên cơ tuyển độ Chiếu Minh<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Voici la formule de serment que vous prêterez prochainement</I> … …<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Nom, prénom, âge. Je me prosterne devant l’autel divin et fais la promesse ferme de profresser la Foi CAODAIQUE avec une sincérité absolue. Je prends à témoins Ngọc Hoàng Thượng Đế appelé DIEU CAODAI, Lý Thái Bạch Kim Tinh Pape, Quan Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân et tous les esprits supérieurs. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Au cas où je ne tiendrais pas ma promesse</B>, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">j’accepterais d’avance, toutes les punitions sévères</B> de Lý Thái Bạch. Avant chaque séance, faites ce serment à hautes voix</I>.”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>(Đức Ngô Văn Chiêu, Gia Định 10g ngày 28.02 Quý Dậu (23.3.1933)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>(Đây là lời thề mà các Đồng Tử sẽ tuyên thệ:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>... ..<I style="mso-bidi-font-style: normal">. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Nếu đệ tử không giữ lời hứa</B>, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">đệ tử xin chấp nhận trước tất cả các trừng phạt</B> của Đức Lý Thái Bạch. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Trước mỗi đàn cơ, Đồng Tử phải đọc lời minh thệ này</B></I>.)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. Tất cả những người hầu đàn </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">đều được nghe lời nhắc của vị Chưởng Nghiêm Pháp Quân (Tuần Đàn)<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> phải để lòng thanh tịnh, không cầu nguyện việc chi</B>.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal">4</B>. Khi <B style="mso-bidi-font-weight: normal">c</B></FONT></FONT><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">ơ</SPAN><FONT face=VNI-Times> vi</FONT></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ết cũng như đồng tử xuất khẩu không có xác định chấm phết thế nào trong câu văn</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">. Vì thế “bản đàn” phải được qua việc chỉnh sửa của một ban kiểm duyệt do Ơn Trên điểm danh và sau cùng bản đàn hoàn chỉnh được trình lên vị đứng đầu Hiệp Thiên Đài xem lại lần cuối rồi mới chuyển qua Cửu Trùng Đài ban hành.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>“Sự cố kỹ thuật” có thể xuất hiện nơi khâu kiểm duyệt này. Thí dụ: một câu văn dài đến 5, 7 dòng chắc chắn sẽ khó hiểu hơn trường hợp cũng bao nhiêu chữ đó nhưng được ngắt thành nhiều câu. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vị trí chấm phết trong câu có thể làm cho ý nghĩa của câu bị thay đổi trầm trọng!<O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vì thế bản thánh giáo trước khi phát hành đến với nhân sanh thì “bản gốc” phải được cả hai bên HTD và CTD cẩn thận xem lại thêm lần nữa. Tuy nhiên, thật tế đôi khi vẫn còn sai sót !<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trên đây chỉ là khái quát (sẽ lần lượt trình bày chi tiết có thể) nhưng hy vọng qua đây cũng đủ cho chúng ta có được những hiểu biết căn bản để tự nhận định mức độ đáng tin của một buổi đàn hay 1 bản Thánh giáo trong tình hình tế nhị hiện nay</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.</SPAN></FONT></P> 
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 5pt 0in; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>THIEN LY ĐAN, Hợi thời Ram thang 6 Bính Ngu (01.8.1966)</FONT></P>
<P style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Đông Phương Chưởng Quản, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội…</FONT></P>
<P style="MARGIN: 5pt 0in; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>     Kìa chư hiền đệ hãy nhìn xem: Bao nhiêu cảnh chia ly, bao nhiêu điều trái đạo, đã diễn ra trong cai mong danh vị lợi quyền, hầu hết la do cơ bút mà ra. Không phải các Đấng không đủ quyền năng để sửa trị, mà quyền năng ấy phải nhường lại cho luật Thiên Điều.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 5pt 0in; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>     Dục vọng của người đời chỉ biết đòi ăn bánh vẽ, mà người hành đạo trong Cơ Quan không được đem bánh vẽ dể làm món rao hàng nữa. Và nên nhớ rằng: <strong>Người hành đạo đến với lẽ huyền diệu mà không biết chơn lý tức là người đòi ăn bánh vẽ chớ không phải bậc trí thức, ưu thế mẫn thời. Dầu có cũng không làm sao mà độ thân tế chúng được.</strong></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 5pt 0in; mso-layout-grid-align: none" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>     Thời kỳ mạt pháp, Thượng Đế không giao chánh pháp cho tay pham, nên mới dụng linh cơ mà dạy Đao. Nếu không có cơ bút thì Bần Đạo làm sao gặp gỡ với chư hiền. Nếu bế hẵn cơ bút thì tất cả nhơn sanh phải chết chìm trong dục hãi, do những tà điển, dục điển, hậu thiên điển mà ra.</FONT></P>   
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=5><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=4>- Chúng ta hãy xem một trường hợp khi xưa của Hội Thánh Truyền Giáo được ân ban cho thành phần chính của Bộ Phận Thông Công là Đồng Tử và Độc Giả.</FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></P>
<P><FONT size=5><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Đông Phương Chưởng Quản. Bần Đạo chào chư chức sắc lưỡng đài, chào đệ muội lưỡng ban. Bần Đạo đến giờ nầy để dạy về việc khai khiếu Đồng Loan nơi Trung Hưng Hội Thánh. Miễn lễ an tọa nghe dạy:</I></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=5><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><FONT size=3>Hiệp Thiên Đài là cơ quan tối đại để thông công giữa Thánh và phàm, giữa Thượng Đế và Vạn linh, nên chi Đồng Loan cần phải chọn những người chơn tu thánh khiết, đức độ tài ba mà lại là thông dịch giả cho Thiêng Liêng. <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on">Chư</ST1:pLACE> hiền hẳn đã lưu ý nhiều về điều đó</FONT>. </FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Bần Đaọ rất buồn giữa thời ly loạn, đạo pháp phân vân, chơn lý và tà thần vẫn không được nhơn sanh xác nhận, mà nhơn sanh chỉ trông chờ ở Thần cơ diệu bút, ở Đồng Loan. Nhưng than ôi! Đồng Tử là một cơ quan kiến nghiệp cho Đại Đạo, mà cũng là một tai hại làm cho tiêu trầm tan tác cơ đạo. Vậy có phải chăng đây là bài học để người hướng đạo hành đạo được hiểu trong hiện tại ... Muốn trị bá thì phải dùng vương, muốn trị loạn thì phải dùng thượng Tín, Thành, Lễ, Nghĩa. Nếu dùng bá trị bá, dùng loạn trị loạn thì bá nọ chồng lên bá kia, loạn kia cuồng lên loạn nọ, thì thiên hạ đại nguy.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Ngày nay thế sự như cờ túng nước, mà thiên hạ vẫn tranh nhau giành lấy con cờ, nhưng không biết tạo cái thế. Nếu không tạo thế thì làm sao biết sử dụng con cờ. Cái thế ấy là xương minh chánh đạo vậy! Người lãnh đạo cần nên lưu ý điều nầy.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Về việc khai khiếu Đồng Loan, trước giờ thọ Thiên Lịnh, Đồng Loan Phúc, Lộc phải qua một tuần sám hối, để giũ sạch lòng trần. Vào Thiên Bàn, trước đặt một bàn Ngũ Lôi trong ngoại nghi, trên có một đôi nến trắng, và một cốc tịnh thủy để ngay chính giữa bàn. Đồng Loan vận sắc phục vào quì đối diện âm dương, dùng ba thước sáu lụa xanh (3m60), trên có đề hai chữ "Thần Thông" phủ lên đầu hai Đồng Loan. Thanh Long họa phù "Tam Thiên" nơi nê hoàn cung gọi là khai khiếu, xong đến họa phù "Kim Quang" vào cốc tịnh thủy. Khi Đồng Loan minh thệ xong, chia đôi tịnh thủy, ban cho uống.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=5><SPAN style="mso-tab-count: 1">            <FONT size=3> </FONT></SPAN></FONT><FONT size=3>Vào giữa giờ trang nghiêm ấy, chức sắc phải phân ra hai hàng để lưỡng đài chứng kiến, việc hành pháp nghi lễ, Thanh Long đã hiểu. Tuy trong thời hạn hai năm, nhưng điều quan trọng vẫn được Thiêng Liêng hoàn toàn ban bố. </FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=3></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Đây Bần Đạo ban Thánh danh cho Phúc và Lộc:</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">BÀI</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5></FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Lãnh sứ mạng chấp cơ độ chúng,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Rửa lòng phàm vận dụng Thánh Tâm;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Quên bao dĩ vãng luân trầm,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Vì đời vì đạo quyết tâm phụng hành.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><strong>Phúc, Thanh Liên Thánh danh ban phó</strong>,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Lãnh cơ huyền dẫn độ nhơn sanh;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Thông công thế tục Thiên đình,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Phải cần gìn giữ cho tinh lòng phàm.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Trí thông minh đã ham tu học,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Nghiệp duyên trần cố dốc vượt qua;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Rèn lòng gội nước ma ha,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Nơi miền <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on"><ST1:pLACE w:st="on">Nam</ST1:pLACE></ST1:COUNTRY-REGIoN> Hải sắc hoa điểm mầu.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><strong>Lộc, Ngọc Trúc</strong> lo âu phận sự,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Thánh danh ban cần giữ thân tâm;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Luyện rèn hạnh đạo cơ cầm,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Phò loan sứ mạng đồng âm điểm truyền.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Lòng ái mộ tầm tiên học đạo,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Giữ lòng phàm chớ tạo nghiệp duyên;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Lối đàng giải thoát cần chuyên,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Lo tròn phận sự ân Thiên hưởng đồng.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><strong>Bình, Độc Giả gắng công tập luyện</strong>,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Dầu nữ nam đồng tiến đồng hành;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Lo tròn sứ mạng tuổi xanh,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Con đường giải thoát trưởng thành mới nên.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><strong>Tấn, phụ trách đôi bên Độc Giả</strong>,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Giữ tâm thành trợ tá Đồng Loan;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Hợp hòa tinh tấn điễn quang;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Độ đời cứu thế thời gian sử đề.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Gương nhi nữ bốn bề soi sáng,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Đức tu hành chói rạng Trung Châu;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Hiệp Thiên đượm sắc khoe mầu,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Tinh thần đạo đức nêu cao hằng ngày.</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Bần Đạo khuyên trước đây chức sắc,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Phận lưỡng đài sắp đặt lo toan;</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Kịp thời đồng tiến đồng hàng,</SPAN></I><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=5> </FONT></O:p></SPAN></I><FONT size=5><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Trung Hưng Hội Thánh vững vàng muôn năm</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">.” </SPAN></FONT></P><FONT size=5><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT face="Times New Roman" size=3>
<P>Đức Đông Phương CQ, Thiên Lý Đàn 10.04 Ất Tỵ (10.5.1965)</P></FONT></SPAN></FONT> 
 

Đạt Tường

New member
<P>Đây là một lãnh vực rất rộng và thâm sâu trong văn hoá tín ngưỡng Cao Đài.</P>
<P>Các bạn hãy mạnh dạn nêu câu hỏi</P>
<P>Thân ái</P>
 

Facebook Comment

Top