TÌM HIỂU VỀ CƠ BÚT CAO ĐÀI GIÁO

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Chào ACE!</FONT></P>
<P><FONT size=3>T.Đức xin góp ý với câu hỏi số 2 của DT:</FONT></P>
<P><EM><FONT size=3>Có sự khác biệt nào trong việc giáng cơ giữa các cấp thiêng liêng có đẳng cấp cao thấp khác nhau?</FONT></EM></P>
<P><FONT size=3>Theo T.Đức biết thì ở cấp độ Đại Tiên, Bồ Tát, Tam Trấn trở lên thì thường có 1 vị Tiên Đồng, Thánh Nữ, Tiểu Thánh v.v... báo tin trước.</FONT></P>
<UL>
<LI><FONT size=3>Thí dụ: có đàn cơ có đức An Hòa Thánh Nử, Thể Liên Tiên Nữ, v.v.. báo tin đức Mẹ lai đàn.</FONT></LI>
<LI><FONT size=3>Có đàn thì đức Quan Bình Tiểu Thánh, Thành Hoàng Bổn Cảnh  báo tin đức Hiệp Thiên Đại Đế lai đàn.</FONT></LI>
<LI><FONT size=3>Có lúc thấy đức Kim Quang Đồng Tử báo tin đức Đông Phương Chưởng Quản giáng.</FONT></LI></UL>
<P><FONT size=3>Một số chơn linh vừa mất được dịp giáng đàn, thường thì Thần của vị này còn yếu phải cần có chư Thần hay 1 đấng Đại Tiên dẫn nhập đàn để hộ điển cho vị này. Do đó vị này khổng đủ điển giáng cơ lâu.</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Do Chủ đề này đã chứa nhiều thông tin quá nên rất "ì ạch" mỗi khi cần "nhập" vào. Vì thế xin được mở một trang mới cũng vẫn với chủ đề này tại <strong><A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=930&PN=1" target="_blank">TÌM HIỂU VỀ CƠ BÚT CAO ĐÀI (2)</A></strong>. </P>
<P>Xin ACE thông cảm nhé!</P> 
 

Facebook Comment

Top