Tìm Hiểu Về " QUẢ CÀN KHÔN "

hoahao

New member
<P> <FONT size=3>Kính thưa quý chư Hiền Huynh Tỷ </FONT></P>
<P><FONT size=3>Một món báo của nền Đại Đạo chúng ta tôn thờ có lẽ là Quả Càn Khôn vậy, nhưng dù không ít Tín Đồ hiểu biết về Món Báo ấy , Vậy tiểu Đệ xin phép gửi câu hỏi cùng các Chư Hiền trao đổi cũng như học hỏi chung cho nhau về <strong>Quả Càn Khôn</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Quả Càn Khôn</strong> Được cơ dạy như thế nào , Được làm bằng gì và Tỉ lệ họa tiết ra sao , và có ý nghĩa gì trong cuộc sống Đời và Đạo</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin trao đổi và học hỏi chung ( <strong>Càn Khôn Tòa Thánh Tây Ninh</strong> )</FONT></P>
<P><IMG height=462 src="http://www.orientalarchitecture.com/tayninh/CaoDai18.jpg" width=312 border="0"></P>
 

Phụng Thánh

New member
<P> Kính thưa chư Hiền</P>
<P>1.- Ý nghĩa Quả Càn Khôn tôi hoàn toàn không biết. Nhưng có điều này, gọi là Quả Càn Khôn thật là độc đáo, vì cái mà chúng ta gọi Càn Khôn Vũ trụ mói có trăng sao... Còn Quả Càn Khôn thờ nơi Đền Thánh Tây Ninh lại vẽ trăng sao bên ngoài, nếu ai chịu khó nhìn kỹ trên trần lại có hình trăng sao, nếu nói theo chủ quan thì Quả Càn Khôn, nằm dưới bầu Càn Khôn... [chịu !!!]</P>
<P>2.- Có vị nào biết trước 30-4-75 nơi Thánh Thất Thị xã Tây Ninh hiện nay, lúc trước thờ Quả Càn Khôn và ngôi thờ này vốn là Thảo Xá Hiền Cung, lại phân làm ba gian : giữa thờ Chí Tôn, bên phía Nữ thờ Phật Mẫu, dưới danh Cửu Thiên Nương Nương (chữ Nho), bên phía Nam thờ chữ Chư Phật, Tiên, Thánh, Thần, kèm thêm hình bằng sành (?) mà tín đồ gọi là Phật Di Lạc.</P>
<P>Theo tôi chuyện huyền vi kẻ phàm không thể biết, cũng như thờ Thiên Nhãn, Đức Chí Tôn cũng đã nói : <FONT color=#0000ff><strong>Chưa phải hồi các con biết đặng... </strong></FONT></P>
<P>Xin vài hàng thô thiển cho vui tình đồng đạo !</P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Phụng Thánh</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong></strong></FONT> </P> <edited><editID>Phụng Thánh</editID><editDate>39452.7029976852</editDate></edited>
 

Trung ngôn

Active member
Phụng Thánh nói:
<P> 1.- Ý nghĩa Quả Càn Khôn tôi hoàn toàn không biết. Nhưng có điều này, gọi là Quả Càn Khôn thật là độc đáo, vì cái mà chúng ta gọi Càn Khôn Vũ trụ mói có trăng sao... Còn Quả Càn Khôn thờ nơi Đền Thánh Tây Ninh lại vẽ trăng sao bên ngoài, nếu ai chịu khó nhìn kỹ trên trần lại có hình trăng sao, nếu nói theo chủ quan thì Quả Càn Khôn, nằm dưới bầu Càn Khôn... [chịu !!!]</P>
<P>Xin vài hàng thô thiển cho vui tình đồng đạo !</P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Phụng Thánh</FONT></strong></P>
<P> 
 </P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><FONT face="Times New Roman">Bài 31 / Q.1</FONT></SPAN></P>
<P =ngay style="MARGIN: auto 0cm"><EM><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>Vendredi, 17 Septembre 1926 <BR>(12-8-Bính Dần) </FONT></EM></P>
<H3 style="MARGIN: auto 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" color=#000060>NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI <BR>GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG</FONT></H3>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0cm"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>.....</FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0cm"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>Bính – Thầy giao cho con lo một trái Càn Khôn; con hiểu nghĩa gì không?... Cười... Một trái như trái đất tròn quay, hiểu không? Bề kính tâm ba thước ba tấc, nghe con, lớn quá, mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời, cung Bắc Ðẩu và Tinh Tú vẽ lên Càn Khôn ấy. <EM><strong>Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Ðại Bộ Châu ở không không trên không khí</strong></EM>; <strong><EM><FONT color=#000000>tức là không phải Tinh Tú </FONT><FONT color=#00ff00>còn lại Thất thập nhị Ðịa và Tam thiên Thế giái thì đều là Tinh Tú.</strong></FONT></EM> Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Con giở sách thiên văn tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc Ðẩu con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc Ðẩu cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc Ðẩu vẽ Con Mắt Thầy; hiểu chăng? Ðáng lẽ trái ấy phải bằng chai đúc trong một ngọn đèn cho nó thường sáng; ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giới đó; nhưng mà làm chẳng kịp, thì con tùy tiện làm thế nào cho kịp Ðại Hội – Nghe à! (TNHT bản in điện tử)</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thưa huynh Phụng Thánh,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đàn cơ mà Đức Ngọc hoàng Thượng đế dạy về việc làm một quả càn khôn và "<FONT face="Times New Roman" color=#000060>Ðáng lẽ trái ấy phải bằng chai đúc trong một ngọn đèn cho nó thường sáng; ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giới đó". </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000060 size=3>Vậy Quả càn khôn được làm, nay đặt tại Bát quái đài của Tòa thánh Tây Ninh (cũng như các nơi khác) là biểu tượng thờ phượng mà Huynh.</FONT></P>
<P><FONT color=#000060 size=3>Ý nghĩa cũng tương tự như Huynh hay đệ và tất cả Huynh tỷ đệ muội đều có một Tiểu linh quang, mà ở đó có nguồn gốc từ một Đại linh quang là Thượng đế.</FONT></P>
<P><FONT color=#000060 size=3>Chắc không đến nổi "chịu" như huynh nói đâu nhỉ??!!</FONT></P>
<P><FONT color=#000060 size=3>Kính.</FONT></P>
 

Tầm Nguyên

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0pt 0pt 0pt 36pt"><SPAN style="COLOR: #300068; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Quả Càn Khôn là một Thiên cầu tượng trưng cho Càn Khôn Vũ Trụ hữu hình của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, lại được đặt trên Bát Quái Đài để thờ, nên biểu thị  Triết lý về Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0pt 0pt 0pt 36pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: #300068; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Càn Khôn Vũ Trụ</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #300068; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> của Đức Chí Tôn gồm có 2 phần : Phần hữu hình và Phần vô hình. </SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0pt 0pt 0pt 36pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #300068; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Kính tỏ cùng chư huynh tỷ</SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0pt 0pt 0pt 36pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #300068; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT> </P>
 

Facebook Comment

Top