Tìm vàng giả!!!!

thanhthanh92

Moderator
<P> 3. Đợi con chim đó bay đi rồi lấy.</P>
<P> 4. Con của con mèo?</P>
<P> 5. Con sông.</P>
<P> 6. Vì bố mẹ chúng đâu có ở đó khi giáo viên đánh con của họ.</P>
 

khanh_son

New member
hoan hô<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>nhưng tiếc là chưa hoàn toàn đúng hết.<br>mong quý huynh tỷ syu nghĩ lại 1 số câu.<br>chào hòa ái.<br>
 

Vinh Nguyen

New member
Oh, mấy hôm nay Vinh Nguyên đi công tác, cách cân là thế này, để Vinh Nguyên nói xem đúng ý của khanhson không nhé :
<br />lấy ở toa số 1 là 1 đồng vàng, toa số 2 là 2 đồng, tương tự, toa thứ n là n đồng, cân xem tổng là bao nhiêu, lấy khối lượng thiếu chia cho 10g là ra số của toa tàu chở đồng vàng "lạ" ngay í mà!
<br />Hay đơn giản là nếu đồng vàng "lạ" ở tại toa thứ n thì tổng khối lượng thiếu là nx10g, đúng không hả khanh son?<edited><editID>Vinh Nguyen</editID><editDate>39754.9358796296</editDate></edited>
 

Thanthong

New member
 Đệ chưa hiểu được, khó hiểu quá!, huynh giải thích rõ hơn y<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

Vinh Nguyen

New member
Thanthong nói:
Đệ chưa hiểu được, khó hiểu quá!, huynh giải thích rõ hơn y<img border="0" src="smileys/smiley19.gif" border="0">

<br />Thế này nhé, nếu các đồng vàng là xịn hết thì tổng trọng lượng là : (1+2+3+....+10)*100gr= 5.500gr nhưng có một số đồng vàng dỏm tại toa thứ n (giả sử) nên tổng trọng lượng khi cân sẽ là X (đã biết khi cân), lúc đó X=5.500- n*10g. Suy ra được số   n=(5.500-X)/10 <img border="0" src="smileys/smiley2.gif" border="0"> , và n là số của toa chứa các đồng vàng thiếu <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> Suy luận ra bao nhiêu toa cũng được...
 

Sen Vàng

New member
3. Tại con chim đâu có đậu trên nhánh cây nên cứ lấy nhánh cây (chỉ do
<br />bạn nhìn thấy như vậy).
<br />6. Do Giáo viên là thầy dạy võ.
 

Facebook Comment

Top