"Tim ...zero" đi tìm Đạo"

truonghuuduyen

New member
Kính huynh nguyennhantu ;<br /><br />Nghe nói tất cả kinh sách đều không diễn tả những gì ngoài thân tâm con người , huynh có đồng ý với quan điểm nầy không ? Nều đồng ý thì huynh có thể giải thích mấy câu kinh nầy nói gì trong người chúng ta :<br /><br /><br /><br /> Đạp Thái Sơn nhảy qua Đâu suất ,<br /><br /> Định kim câu đến chực Thiên môn.<br /><br /> Chơn thần đã nhập càn khôn.<br /><br /> Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh .<br /><br /><br /><br />Xin cám ơn huynh trước . Kính<br />
<br /> <br />

MẤY CÂU NÀY HUYNH TÌM ĐÂU RA VẬY... THÊM VÀI CÂU HOẠC CHỦ ĐỀ THÌ MỚI ĐÃ PHÁ ĐƯỢC....
CÒN ĐÃ LÀ THƠ NGƯỜI ĐỌC HIỂU NHƯ NÀY ....NGƯỜI HIỂU THẾ KIA.
NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỌC THÌ TẠM LÀ CHO NHƯ VẬY ....NGƯỜI KHÔNG ĐẠO THÌ HIỂU SAO NÀO.....?CƯỜI
RẤT MONG HUYNH THÊM CHO VÀI CÂU NỮA...../
 

nguyennhantu

New member
Thích Học Đạo kính mến ;
Rất nhiều kinh sách và nhiều người cũng đồng ý , nay nguyennhantu cũng nhất trí cho rằng mọi kinh sách từ xưa tới nay cũng như từ đông sang tây đều giải thích những gì có trong nhân thân mà thôi . Trong cuốn kinh Đạo Học Chỉ Nam của Minh Lý Thánh Hội có một câu rất hay : Phật Tiên không có dư thì giờ đâu mà nói những chuyện để con người trên trái đất nầy không thể nhìn thấy . 36 cõi trời , 3000 thế giới , 72 địa cầu v.v. . . không thể ở ngoài thân người được . Vì nói những cái ở ngoài thân người như thế thì không biết bao giờ con người mới thấy rõ được ?

Đạp Thái sơn nhảy qua Đâu suất.
Định kim câu đến chực Thiên môn
Chơn thần đã nhập Càn khôn
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh .


Mấy câu kinh nầy tả cảnh người khi chết đi qua tuần cữu thứ tư.Nhưng gẫm nghĩ lại chúng ta thấy có nhiều chỗ khó hiểu : Núi Thái sơn thì ở bên Tàu còn sao Bắc Đẩu (cung Đâu suất ) ở rất xa trong thiên hà cũng phải cả 100 năm ánh sáng mới đi tới , sao lại đem núi Thái sơn ví với sao Bắc Đẩu ? Có chênh lệch quá không ? Định kim câu đến chực Thiên môn . Sao lên Trời lại dùng ngựa ?

Chỉ có thể giãi thích trong nhân thân như sau thì mới có lý : Thái Sơn là ý nói sự tịnh định thân tâm , ngồi yên vững như núi . Cung Đâu suất là chỉ vào thận thủy . Định kim câu là nói dừng lại cái ý mã tâm viên . Đọan nầy là kinh thiên đạo , dành cho người tu tịnh định . Khẩu khuyết ở đây chỉ cho người tu phải tịnh định thân tâm thì mới điều khiển thận thủy , ngưng tụ ý niệm ( phi tưởng ) thì dẫn đạo đến cửa trời . Làm được như thế là các chơn thần ( nhân chủng linh quang ) sinh ra từ thận đã nhập với càn khôn đó là người tu làm được việc cứu độ chúng sanh ,không để nó phải bị lọt ra ngoài trời đất mà chết oan , không thể đầu thai được .( oan hồn uổng tử ). Kính .
 

truongtam

Administrator
Chào quý huynh tỷ!
Kính chào hiền huynh nguyennhantu!
Theo huynh giải thích vẫn còn chưa rõ ý, đệ đọc không hiểu lắm,
Ví như tịnh định thân tâm thì mới điều kiển thận thủy, ngưng tụ ý niệm ...
Hàng ... tỉ tỉ nhân chủng được sinh ra (chơn tinh) từ thận theo huynh đã nhập vào càn khôn là nhập vào đâu? (nhớ là Càn - Khôn). Đến khi nhập vào chưa chắc cứu độ được hết, ví như cho huynh xuống thuyền chứ chưa chèo thuyền cho huynh đi qua sông, hi hi.
 

nguyennhantu

New member
Kính chào Hiền huynh truongtam ;
Vì bài viết ngắn quá nên khó hiểu , mong huynh thông cảm . Nay xin đựơc viết thêm, hy vọng giúp được phần nào đồng cảm .
Trong Đại Thừa Chơn Giáo , phần Cữu chuyển có đoạn :


Sang Nhị Chuyển diệu mầu ứng lộ,

Bế ngũ quan Tứ Tổ qui gia,

Âm dương thăng giáng điều hòa,

Huân chưng đầm ấm tam hoa kiết huờn.

Khai cửu khiếu kim-đơn phanh-luyện,

Vận ngũ hành lưu chuyển Càn-Khôn,

An nhiên dưỡng dục chơn hồn,

Làm cho cứng cát, lớn khôn diệu huyền.Bế ngũ quan tứ tổ qui gia . Muốn bế ngũ quan thì trước tiên chúng ta phải thân tâm tịnh định. Chơn tâm hiện , hay ngươn thần hiện xuất thì thức thần được thâu trở về , ngũ khí theo đó qui trung không bị phát tán ra ngoài tức là Lạc Thư chuyễn thành Hà Đồ ( Hậu Thiên thành Tiên Thiên ).Lưu chuyễn càn khôn tức là mình biến trời đất hậu thiên chuyễn qua trời đất tiên thiên . Càn khôn hậu thiên có tính ly tâm ,mọi tinh quang đều hướng ra ngoài ly tán mãi mãi ,sự phân rã nầy là con đường chết . Nếu chúng ta biết dùng pháp Phi tưởng Diệu Thiên mà chuyễn hóa càn khôn hậu thiên thành tiên thiên thì tinh quang sẽ quay ngược vô tâm theo nguyên lý hà đồ .


Đắc văn-sách thông Thiên định Địa,
Phép huyền-công trụ nghĩa hóa thân.
Kỵ Kim Quang kiến Lão Quân
Dựa xe Như-Ý oai thần tiễn thăng.Muốn làm được việc nầy phải xin Thầy mà học phép huyền công thì mới hóa thân được ( sanh sanh hóa ). Cỡi Kim Quang thì sẽ gặp Cha Già đó . Chiếc Xe Như Ý ( hà xa ) nầy muốn nó chạy phải dùng ý tưởng điều khiển nhưng phải có oai thần tiễn thì mới Thăng lên .

Thăng lên được rồi nhưng phải giáng xuống thì mới nhập vào nơi huyền khung . Đa số người tu ,thăng thì dễ nhưng giáng rất khó. Ít người làm được ! Kính .
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Huynh Nguyennhantu viết:
"Chiếc Xe Như Ý ( hà xa ) nầy muốn nó chạy phải dùng ý tưởng điều khiển nhưng phải có oai thần tiễn thì mới Thăng lên ."
cho HQ hỏi: Hà xa ( xe như ý) và Luân xa giống nhau hay khác nhau? HQ kg biết xe như ý (Hà xa) nằm ở đâu! và tác dụng của nó như thế nào?
theo HQ biết trong cơ thể con người có khoản 5 hay 7 luân xa ( là những cánh sen)như trên đỉnh đầu( trong12 và ngoài 960), ấn đường (96), ngực (2), lá lách..., rún..., thận..., hai bên hông..., và làm thế nào để các luân xa này quay và tác dụng của nó như thế nào?
ý HQ là giống như đức mahacadiep ngày xưa nhìn đóa sen của Đức Phật và mỉm cười ấy! có lẽ ngài nhìn đóa sen quay trên tay của đức Phật giống những cánh sen đang quay tại nơi Ấn Đường của mình (đức mahacadiep) nên Ngài mới cười và Đức Phật liền truyền ...(xin lỗi HQ quên mất) cho ngài mahacadiep chăng?
vì HQ kg tu cao như HTĐM nhưng có chút thắc mắc nên hỏi! cảm ơn Huynh và HTĐM trước!
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh Hao Quang ;
Trong chơn truyền Cao Đài không thấy nói 5 hay 7 cái luân xa như một số sách thuộc Thông Thiên học giải thích , mà chỉ có nói độc nhất một cái luân xa là Hà Xa . Hà xa nầy có người gọi là 2 mạch nhâm và đốc . Nhâm và đốc là nói theo y học còn đạo pháp thì có phần khác biệt . Y học thì nói khí lực vận chuyễn trong mạch, còn đạo học thì:

Hà xa quay nước biển dâng ,
Côn đoài ngọc chiếu 3 vầng hào quang.

Khi quay xe nước nầy thì linh quang trong thận thủy theo nước mà đi lên ,khi lên trời nước biến thành mưa và rơi xuống , linh quang theo mưa mà đi xuống .Khi đi xuống nước mưa là dưỡng chất hữu hình trở lại nhiệm vụ nuôi phần xác còn linh quang thì trở về ngôi xưa vị cũ mà nuôi dưỡng phần hồn .

Ngày xưa , Đức Phật cầm hoa sen mà thuyết pháp nầy,hoa sen tinh khiết thơm ngát hương , nhưng cái tốt đẹp nầy lại cậy nhờ bùn dơ mà thành. Ngài MahaCaDiep đã làm được và đang hành trì diệu pháp nầy nên khi nghe dạy thì thấm ý và cười. Trong truyện Tây Du Ký có ẩn ý về nụ cười nầy rất hay . Ngộ Không trộm nhân sâm, ( ngươn tinh ) Thanh phong Minh nguyệt buộc tội Ngộ Không cười . Thanh Phong Minh Nguyệt nói : Người nào cười là đúng ! Người nào cười là đúng !!!

Ngày nay , cũng vậy ! Pháp Thầy lập đủ và chỉ rõ . Ai làm được sẽ tức cười vì có quá nhiều người hiểu sai ,rồi sinh ra cãi lý và bất hòa .

Ít lời góp ý , mong được thảo luận nhiều thêm để có thể tìm được chỗ sai mà tránh . Kính .
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Nghe quí huynh luận chữ “ Cười ” làm hh có thấy trong Thánh Ngôn của Thầy là khi Thầy nói hay là các Đấng nói thì cũng có để chữ “ Cười ”
Ta lại nghe các tiền bối nói rằng : Khi mà nói Đạo cho những người đời không hiểu Đạo thì họ lại “ Cười ” ( Đạo Vi Tiếu ).
Vậy cái “Cười” của người Đạo như Ngài MaHaCaDiep và cái “Cười” của người đời ! Nó có khác nhau không ?
Nếu đem so sánh thêm với cái “ Cười ” trong Thánh Ngôn của Thầy đối với chúng ta thì nó ra sao ?....Cười…. Đạo Vi Tiếu….
 
Đạo là cười ! Không có cười là chưa thấy đạo. Đạo là con đường dẫn người đi đến miền đất cực lạc . Một nơi vui sướng như thế,nhất định phải có nhiều tiếng cười .
Người một lòng vì đạo , lo tìm tòi học đạo thì khi nghe lời dạy đạo lý làm sáng tỏ lòng mình thì vui sướng mà cười. Đạo là chân lý quý báu nhất đời , chỉ nói cho ai nhứt tâm muốn học , nếu vì cớ gì đó mà đem rao bán , ép người ta nghe , giống như hàng chợ ế ,người ta không muốn nghe mà ta nói cho người ta nghe tất nhiên người ta sẽ cười. Cái cười nầy là cười chế nhạo , khác với cái cười của người cảm thấy mình được đạo .
Trong Thánh ngôn chúng ta hay thấy Thầy cười . Thích Học Đạo để ý thì thấy khi đó thường thì Thầy nói câu gì đó thể hiện đạo pháp cao sâu .


Ngươn thần ngươn khí với ngươn tinh,
Ráp lại lâu lâu nó tượng hình . cười , cười , cười ! ! ! ( Đ.T.C.G )


Chỗ nầy Thầy cười rất dài .Ai biết ráp lại cho nó thành hình và nó thành hình như thế nào, ở đâu ? Câu nầy có liên quan đến một bài kinh trong chân truyền chỉ cho biết tất cả ,nhưng không ai để ý nên Thầy cười to như thế cho chúng ta quan tâm .

Năm mới xin nói thêm về tiếng cười cho vui .Cầu chúc HTĐM có nhiều tiếng cười trong niềm vui đạo pháp .
 

Hao Quang

New member
nhân bàn về chuyện cười trong tiếng việt cũng thú vị! có người thì cười ...mỉm chi, có người cười nắc nẻ ...có người cười ruồi, cười nhếch mếp, đến nụ cười ...nhột, cười vui và cả nụ cười ..tức tưởi!

tất nhiên nụ cười của phàm trần thì muôn hình muôn vẻ! vậy cái cười của Đạo thì sao? chắc có lẽ chỉ có ..2 nụ cười!
nụ cười của người hiểu đạo và nụ cười của người không hiểu đạo! đều có điểm chung là cười nhưng nụ cười của người hiểu đạo thường khiến đối phương khó hiểu! nụ cười của người không hiểu đạo thì .."dễ hiểu" vô cùng

ngày xưa đức Lão tử từng dạy: thượng sĩ cần nhi hành chi, trung sĩ nhược tồn nhược vong, hạ sĩ bất tiếu chi" tạm dịch " người Thượng Căn nghe đạo thì thực hành nghiêm chỉnh, không thối chí ngã lòng. người Trung Căn thì lúc hành lúc không, lúc siêng năng lúc thì làm biếng. còn người Hạ Căn thì nghe đến đạo là ,,,cười! và cái cười mà Huynh HH nói : " Đạo vi tiếu". góp chút vui cùng HTDM

kính Huynh Nguyennhantu: cách viết của Huynh làm HQ liên tưởng Hà xa chính là một vòng CHâu Thiên 360 độ phải không Huynh? HQ nghĩ tới vòng châu thiên vì nó cũng liên quan đến 2 mạch Nhâm( phía trước cơ thể đi từ yết hầu xuống huyệt hội âm )và mạch Đốc ở phía sau dọc theo sương sống qua đầu và xuống ngang xống muỗi chính xác là nó đi từ Cốc Đạo đến huyệt Huyền Ưng! mà trong Đạo tu luyện hay gọi là " tấn dương hỏa - chiếc khảm và thối âm phù - Điền Ly"
"Đạo là hít thở tầm hơi
Thủy thăng Hỏa giáng tứ thời đó thôi" (thánh giáo)
không biết có đúng không?

những gì HQ chia sẻ trên diễn đàn là có trong sách vở của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đó huynh không ngoài! nhưng vì có những quyển sách ơn trên giáng toàn là chữ nho! mà hiện nay các đạo hữu hạn chế về chữ nho ngưuờii có sách thì không biết chữ nho, người hiểu chử nho thì lại không có sách! đó là thực trạng! HQ không biết chữ nho chủ do vô tình "học lóm" được thôi!

theo HQ được biết trong sách CAO ĐÀI có nói về luân xa! trong cơ thể người có 10 cái luân xa 3 cái là tả đạo hay dùng còn bảy cái là các bậc chơn tu chính xác của 7 cái luân xa: nằm trên đỉnh đầu, ấn đường, yết hầu, tim, lá lách, rún, và bên hông!
khi người thiền càng nhiều thì cách luân xa này quay rất nhanh và phát ra ánh sáng mục đích là thu hút thiên điển từ cỏi hư linh xuống cơ thể! lục thông được khai mở phần lớn nhờ các luân xa này!(luân xa là những cánh sen, tiếng phạn là chakra là bánh xe)

niêm hoa vi tiếu hiện nay các bậc chơn tu đều giải thích giống như " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bun" và HQ đọc trong thánh giáo có nói là: khi đức phật đưa hoa sen lên và Xoay xoay ( có chữ xoay)để xem người nào hiểu được diệu dụng của việc này đức mahacadiep liền mỉm cười vì biết rằng cái luân xa tại ấn đường của mình giống ý như thế tức là đã được khai mở! và Phật chọn đức mahacadiep làm sơ tổ! và điều quan trọng là bửu bối mà Đức Phật để lại cho thế gian chính là Chánh Pháp Nhãn Tạng! là khiếu nằm ngay tại ấn đường!
và trong thánh giáo tại Trung Hưng Bửu Tòa có dạy:
"Ai HÒA được Thăng Long Giáng Hổ
HÒA là nơi tứ tổquy gia
HÒA xong mở các Luân Xa
Luân Xa chuyển được - Bửu Tòa chung vui"

vì HQ chỉ đọc qua sách vở chứ không tự tu tự chứng nên cũng không chắc chắn! HTDM cũng đừng chê HQ là ăn cơm dưới đất mà bàn chuyện trên trời!biết đâu HTDM sẽ tìm thấy cái ý gì đó! hoặc đúng hoặc sai cũng là để tham khảo và học hỏi lẫn nhau! chỉ là thảo luận cùng huynh và HTDM góp vui chút cho Diễn Đàn nhân dịp năm Tân Mão!
chúc HTDM công trong năm Tân Mão này!

 

1234

Active member
Bạn Hào Quang :

vì HQ chỉ đọc qua sách vở chứ không tự tu tự chứng nên cũng không chắc chắn! HTDM cũng đừng chê HQ là ăn cơm dưới đất mà bàn chuyện trên trời!

Khà. khà.khà !... chuyện này chắc bạn Hào Quang đừng quá lo là sẽ bị chê vì ăn cơm dưới đất mà bàn chuyện trên trời ! Vì mình nghĩ chuyện này cũng là chuyện dưới đất thồi mà ! hì,hì,hì ..... :110: ( bạn H.Q đừng quá lo như vậy )


biết đâu HTDM sẽ tìm thấy cái ý gì đó! hoặc đúng hoặc sai cũng là để tham khảo và học hỏi lẫn nhau! chỉ là thảo luận cùng huynh và HTDM góp vui chút cho Diễn Đàn nhân dịp năm Tân Mão!
chúc HTDM công trong năm Tân Mão này!

Hì,hì ... ! đọc những gì bạn H.Q diễn trình ở bài trên mình có cảm nhận đôi lúc ngồi tịnh tâm nhắm mắt thu thần , trong ... tâm không tịnh lặng chúng ta sẽ có cảm nhận ( cái cảm nhận chung không của riêng ai ! chỉ duy có người không để ý tới, hay do thoáng qua mà chợt không kịp ghi nhận lấy đó thôi ! ) Cái cảm nhận ... trong cái ... tịch mịch , tịnh lặng của dòng tâm thức,của xác phàm trôi nổi lăng xăng... trong giây phút tịnh lặng ,.. ( cái tịnh lặng này không kẹt chấp nơi sắc tướng hình danh mà là cái tịnh lặng của dòng tâm thức ...cho dù là nơi xác thể ấy đang trong tướng thể .... động ! ) Trong 1 thoáng của dòng thời gian hay 1 sát na chừng mực nào đấy nếu kịp ghi nhận chúng ta sẽ có cảm nhận rằng trong cái Tịnh lặng, tịch mịch luôn kèm theo cái sự sống động âm ỉ không ngừng nghĩ... bên trong, và trong cái sự sống động của tâm thức hay của dòng khí điển trong không trung đang lưu diển lại qua trong chúng ta, trong thế giới hữu vi và vô vi song hành này những sự sống động này luôn ẩn chứa 1 sự an nhiên tịnh lặng ...tuyệt đối .

Bởi vậy đệ 1234 đã từng nghe trong đời đâu đó có câu nhận xét : Thiền chính là trạng thái nghĩ ngơi hoàn toàn và Tích cực nhất ! ( Có lẽ ... vì Thiền đó luôn mang đầy đủ 2 mầm yếu tố sống động và tịnh lặng ! 2 trong 1 mà 1 trong 2 )

Để góp cùng bạn H.Q trong chủ đề ( đây là 1 trong những bài mình viết ra trong trạng thái tịnh định và sống động cùng dòng khí điển lưu chuyển... trong trạng thái 2 trong 1 , trong 1 mà 2 trong tịnh có động , trong động có tịnh ! )


.............................

Trăng treo lơ lững trên cao

Rọi xuống thế trần chiếu sáng... muôn phương !

( Trăng trong Trời Đất - Đất Trời trong Trăng )

Đạo thì chẳng ở trong Trăng

Chẳng trong Trời Đất nhưng mà .... khắp nơi !

Tìm Trăng thì thấy Trăng treo

Tìm nguồn Đạo Pháp không ngoài nơi Trăng

Chiều tàn gió lặng thâu canh

Tiếng tiêu ngân khúc Xuân Ca trong chiều

Rộn ràng tâm thể liêu xiêu !

Tiếng tiêu tấu khúc Xuân Ca ... rộn ràng .

Lòng phàm giủ bõ trong tâm

Để cho tâm thể về đàng thượng Tiên

Tu tâm thể tánh định tâm

Tu thân thì tánh dưỡng tồn ... theo tâm

Không tu thì ...chẳng được gì !

Chỉ .... mang một kiếp, uổng ... đời mà thôi !

Mặc ai ở thế ... Lao Chao !

Mặc tình , mặc tánh, con đừng ...bận lo !

Tu cho đắc quả ... trở về .

Cha chờ - Mẹ đợi , trông con đáo hồi .


Vài dòng cảm nhận tham gia chia sẽ cùng bạn H.Q

Kính và Chúc chư H.T.Đ.M 1 năm Tân Mão đầy Lạc Quan - Tinh Tấn trên con đuờng Tu Học. 1 năm mới ai cũng sẽ có ... Nón Mới ( Tân Mão mà lị ... hì hì )

Chúc gia đình vui vẻ .
 

thanhquan

New member
Hi!
Ace nhà mình viết bài hay quá, trí tưởng tượng thật phong phú. Nhưng có một đoạn e hơi thắc mắc là tại sao nói "tim" là "tâm"? lâu nay cũng thử tìm tâm nhưng hổng tìm được, nay thấy a nói vậy e thật cang thấy mơ hồ hơn. Mong a chỉ giúp...
Thanhks!
 

1234

Active member
Chào bạn thanhtu.

Theo như câu hỏi của bạn : Tại sao nói "tim" là tâm ?

Theo sát câu hỏi này mình nghĩ tâm này có lẽ là : tâm điểm, mạch huyết của sự vận hành sống động ! Là linh hồn của nhịp đập, là hơi thở của Linh Thể Càn Khôn .

Lâu nay mình tìm tâm mà chẳng thấy tâm nơi đâu ?

Ví như mình đang sống , hòa trộn và đang lưu chuyển sống động không hề ngừng nghĩ trong không gian với đủ đầy không khí, dưỡng khí .... ! ấy vậy mà mình mãi đi tìm không khí ? lâu dần chúng ta quên bén đi ... Tay chúng ta có thể quơ nắm là :

Bắt , chộp liền đuợc ngay tức khắc một mớ không khí ! Mặc dù vậy nhưng chúng ta không hề cảm nhận được là chúng ta đã & đang có "nó" trong tay ? và hầu như chúng ta thường không ý thức và nhận ra, trong 1 thoáng "quên" là chúng ta vẫn thường Hằng ... gần gủi, chung đụng ,giao tiếp,,, cùng "nó" trên suốt quảng đường dài ( kể từ khi chúng ta cất tiếng oe,oe...oe ! mở mắt chào đời, cho đến lúc tận cùng cuối đời chúng ta trả cái xác thúi này để ra đi , để ... trở về ! chúng ta mãi cho tới tận ngày nay chưa hề từng rời lìa "nó" (không khí,dưỡng khí ...)

Lâu nay mình tìm tâm mà chẳng thấy tâm nơi đâu ?

Trạng thái này là chuyện ... " Không của riêng ai ! " Vì chúng ta đa phần đều bị lầm chấp và kẹt nơi tướng trạng : Vác tâm mà đi ....tìm tâm ! Tránh sao mà tìm hoài,tìm mãi mà chẳng thấy nơi mô ? ( hì, hì... hì ! ) :38:

Ví như chúng ta đeo kính mà cứ mãi loay hoay đi tìm "cặp mắt kính" ? Tìm hoài sao thấy đây ? đây có lẽ cũng là đều trăn trở của mình,của bạn và của cả bao người . Chỉ là vài dòng cảm nhận sẽ chia ngắn ngủi cùng bạn thanhtu chúc bạn vui vẻ trong Tu - Học

( Chỉ là vài hàng cảm nhận chứ mình không mong kiến giải được hơn, vì trình độ Ngộ Đạo và trình độ Tu Học của mình còn non kém, chỉ là sẻ chia cùng bạn vài hàng)

Thân
 

tungtieutu

New member
ô.tâm là vũ trụ,vũ trụ đâu,quanh ta,và cả ta,ta đâu,1 xác 2 hồn hay vũ trụ?Không khí?ko có không khí,tâm,kô có tâm,vũ trụ,ko có luôn.
"Hễ ngộ là tâm,ko thì chỉ là .... "Tìm gì?giơ tay lên là có,hạ tay xuống là không!
Kính biêu đôi dòng cho chiêm nghiễm
 

tungtieutu

New member
hay lém

Hi!
Ace nhà mình viết bài hay quá, trí tưởng tượng thật phong phú. Nhưng có một đoạn e hơi thắc mắc là tại sao nói "tim" là "tâm"? lâu nay cũng thử tìm tâm nhưng hổng tìm được, nay thấy a nói vậy e thật cang thấy mơ hồ hơn. Mong a chỉ giúp...
Thanhks!
theo thầy phải lo cho thầy,anh ơi!cha mẹ là cha mẹ thôi
 

Hao Quang

New member
kính Huynh 1234, Thanhtu và HTĐM! huynh tungtieutu viết ngắn quá thực sự HQ không hiểu! Huynh có thể nói rõ hơn không?

sau khi thấy câu hỏi quý huynh thanhtu HQ cũng chẳng biết nữa! và lật đật đi tìm trong sách vở ......thử nêu ý kiến xem! hi vọng sẽ không làm HTĐM bùn ngủ

các tôn giáo trong trên thế giới và Cao Đài Đại Đạo đều luôn đề cập đến chữ Tâm! và cá nhân HQ biết về Tâm cũng mơ hồ có cái gì đó trừu tượng và kg định hình cụ thể! nhưng vì Huynh Thanhtu hỏi nền HQ cũng đi tìm hiểu chút ít và xin được thảo luận cùng HTĐM!
Đời hay gọi Tâm là: Tâm trí, Tâm sự, tâm tư, tâm đầu ý hợp ....hay Nguyễn Du từng nói: " chữ tâm kia mới = 3 chữ tài" ....
Đạo hay gọi Tâm là: Chánh tâm, vọng tâm, chơn tâm, Đạo tâm, nhơn tâm, hay Minh Tâm Kiến Tánh hoặc Tâm vật bình hành... vân vân và vân vân......

Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì có : Tâm Pháp và Tướng Pháp!
Tâm Pháp: tu chứng ở bên trong nội thể
Tướng Pháp: là hình tướng bên ngoài
hai pháp này tương quan với nhau tức là nhờ hình tướng bên ngoài mà đạt tu chứng bên trong! ví như Đức Phật dùng tay chỉ Trăng! tay là phương tiện để thấy trăng chứ Tay không hải là mặt trăng!
Vậy Tâm nằm ở bên trong nội thể!

Nhưng Tâm là gì? trong càn khôn vũ trụ hay trong Hà - Lạc ( Hà Đồ và Lạc thơ) có Trung Tâm điểm là Thái cực, một quốc gia có trung tâm là Quốc vương quyết định sự Hưng - Vong của Đất nước, Vậy ở con người Trung Tâm của Con người là đâu? Theo cá nhân của HQ nghĩ nằm ở Qủa Tim! vì Tim là chung cơ hoạt động của con người, nơi cung cấp máu để nuôi toàn bộ Thân thể, không có máu thì con người sẽ chết! nhiều người họ tự tử chỉ cần ..cắt động mạch ở Tay cho máu chảy ra hết và ...chết!


chúng ta có thể đi sâu hơn trong cuốn Đại Thừa Chơn Giao Thầy có dạy: " Nhãn thị chủ Tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên dã ngã dã, nhãn là cửa trái tim con người, trái tim ấy là tạo hóa, tức là Thần, mà Thần là cái lý hư vô, lý hư vô ấy là trời vậy"!


ơn trên cũng từng dạy phải học cho thuộc: ngũ hành,ngũ ngươn, ngũ đức, ngũ vật, ngũ tặc, ngũ khí, ngũ tạng, ngũ giới cấm, ngũ vị......tất cả đều có liên hệ với nhau rất mật thiết,(HTĐM có thể nghiên cứu thêm vấn đề này trong sách Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)

HQ lấy ví dụ:
Ngũ tạng: Tim - Can - Tỳ - Phế - Thận và
Ngũ Hành: Hỏa - Mộc - Thổ - Kim - Thủy sẽ ứng với:
Ngũ Ngươn: ngươn Thần - Ngươn Tánh - Ngươn khí - Ngươn Tình - Ngươn Tinh ứng với
Ngũ vật: Thức Thần - Du hồn - Vọng ý - Qủy Phách - Trược Tinh!

như vậy với câu hỏi: Tâm có phải là Tim không?

ta thấy:Tim ---> Hỏa ---> ngươn Thần ------> Thức Thần!
Tim thuộc hỏa mà hỏa là thần! Hỏa là lửa là ánh sáng, là Quang " Quang thị Thần thần thị thiên.." mà trong Tâm Pháp hay gọi: " Tim thuộc hỏa cung Ly , Thận thuộc Thủy cung khảm"
Huynh thanhtu có thấy Đức Phật Thích Ca có chữ Vạn ở Ngực không! theo HQ nghĩ phần nào nói lên ý nghĩa này!
................
và trong con người có hai cái đối nghịch nhau: ngươn thần và Thức Thần!

ngươn thần thì ưa thanh tịnh vô vi (tịnh), thức thần thì luôn quấy phá làm cho Thất tình, lục dục dấy khởi ..(động)
người tu thì phải làm sao cho Thức Thần thành ngươn Thần!

như trong Truyện Tây du ký ấy! Tề Thiên (bằng Trời) là Thần, Ngộ Năng là Khí, Ngộ Tịnh là Tinh! Tam Tạng là nơi Tam Bảo Quy tụ!

Tề Thiên vì cái Thần hay dấy Động ( Thức Thần) còn gọi là "Tâm Viên --. Tâm nhảy nhót như ...khỉ) nên Tề Thiên có chiếc vòng Kim cô để khống chế khi Tam Tạng niệm thần chú thì Tề Thiên kêu đâu vật vã! con HTĐM khi tu Tâm Loạn Động thì phải làm sao? tự HTĐM nghĩ cách! hjhj

còn cách của HQ thì cũng xin chia sẽ với HTĐM cuộc sống rất nhiều lo toan, ồn ào của phố thị nhiều lúc HTĐM có cảm giác rất áp lực, xì trét cách của HQ hay làm khi ngồi 1 mình hay ngồi trong quán cafe là:


mắt nhìn thẳng 1 đốm sáng trước mặt như ánh đèn, giọt nắng, hột nút phát sáng, hay 1 viên kim cươn để ở đâu đó hihi! nhìn thẳng vào đó đặc biệt là cái tròng đen trong mắt đừng có lay động dù 1 chút xíu cũng không! nhìn như mèo rình chuột, như Hổ ngồi trong buội rậm mà rình con mồi ấy!lúc ấy HTĐM kg còn si nghĩ gì nữa vì mắt là cửa của Tâm( tim) mà! khoản trong 15 phút hay nữa tiếng HTĐM sẽ có cảm giác thật kỳ diệu khi đang và sau khi .."rình" như vậy thường xuyên! hi vọng HTĐM sẽ làm như vậy thường xuyên thì cảm giác mệt mỏi, lo âu sầu muộn sẽ tan biến mà còn lại ...trẻ ra nữa đấy! HTĐM tin không??
hjhj
chỉ cần tâm tịnh, không nghĩ suy, thoải mái tâm hồn trong khoảng khắc nào đó dù là mấy phút ngắn ngủi cũng là vui rồi!

"Mắt mở thấy xem chừng chẳng thấy

mê tuy mê vẫn lấy âm dương
bịt tai tư tưởng mọi đường
mới dò ngay Đạo tỏ tường vô vi
Tâm con định cứ y cựu Pháp (Thánh Giáo )


"Cao thắng linh diệu quán thần thông

Đài cát nguy nga nỗi bận lòng
Tiên phật thoát ra ngoài cảnh khổ
Ông thành Đạo chỉ "giữ Tâm không" (Thánh giáo)

Tâm có định thì thân mới an! Tâm không định thì Thân sẽ không ..an! hjhj
kính lời Học hỏi! chúc HTĐM vui vẻ!
 

1234

Active member
1234 chào bạn Hào Quang

Quả là nhà thơ Nguyễn Du có phần nào có lý khi viết : Chữ Tâm kia mới = 3 chữ Tài ( mình có thể hiểu thuận, hiểu nghịch hiểu xuôi và kể cả hiểu đảo ngược ! hì,hì,hì... Tài này có lẽ gồm cả Tài Năng , Tài Đức , Tài Tình và ...không loại trừ trong đó gồm có cả luôn những ... Tài Lẽ => để bổ sung cho cái TÀI + TÀI + TÀI ... => TÂM

TÀI hiểu theo nghĩa đen ( dốt) mình còn hiểu là ( Tài - Xỉu. Lớn-Nhỏ ) ùmh vậy nếu mình hiểu theo nghĩa đen (dốt) thì Tài trong này là : Đại, là Lớn ! Mà đã tuy là Lớn là Tài nhưng vẫn còn là quá thiếu so với chữ Tâm vì 3Tài = Tâm => Tài = Tâm/3

Đắc Kỷ ( một danh từ ) gợi đầy vẽ vị kỷ , tư lợi... lợi dưỡng ... So với 1 Tỷ Cang mang đầy tính Nghĩa đảm, cang trường, Nghĩa Khí - Hùng Anh của bậc trượng phu Quân Tử . Đã là bậc Nghĩa khí hùng anh,đã là đấng trượng phu quân tử thì ... đã sao ! ?

Nếu 1 khi tự Tỷ Cang không còn Đắc Kỷ ( trong lòng mình ! ) => sẽ dùng được món rau "Vô Tâm" sẽ không còn động lòng phàm khi bị thọ nạn ( bị Đắc Kỷ bày vẽ mưu ma, chước quỷ moi tim 9 lỗ ) trên dọc đường về nếu nghe và y theo ( làm đúng theo lời Thầy dặn ! ) là phải vô Tâm vì Tỷ Cang còn vướng Đắc Kỷ trong lòng, còn nặng lòng với 2 chị em Tự KỷĐắc Kỷ nên chi khó đạt đến Vô Tâm nên đành phải Thọ Nạn KiếpĐạo thì ở cạnh bên ta .
Nhưng tâm không định Đạo kia ... khó tầm !
Đạo thì khó thấu - khó tường
Nhưng tâm kia Định, Đạo thì... Lộ Chơn !

Đạo không có bóng và hình
Nhưng hình với bóng đều kề bên trong
Vầng Trăng treo ở trên cao
Rọi xuống mặt hồ bóng chiếu lung linh

Tâm kia tuy khó kiếm tầm
Nhưng mà ... vẫn chiếu lung linh trong người
Tâm tuy khó định - khó phân
Nhưng Tâm... thấu hết mọi đường con ôi !

Tu thì con phải lóng Tâm
Định tâm - định trí để mà ... đạt chơn !
Đạt nguồn suối Đạo trong tâm
Đạt tâm, đạt tánh Đạo mà ... kề bên !

Coi trong Trời - Đất mà coi
Tu tâm, tồn tánh Đạo - Đời song đôi
Lên non mới biết Cao - Sâu
Xuống chốn Vực - Hào thì tỏ... cạn , sâu !

Không Tu thì đứng ở ngoài.
Muốn tỏ Đạo thời ... phải gắng công tu
Sắt kia muốn bén phải ... mài
Ngọc kia muốn sáng phải mài... Công Tu

Cầu Đò là để qua sông
Nhưng con chớ nệ Cầu - Đò con ôi !
Chỉ e chẳng chịu... rời Đò !
Rời Cầu , ở mãi vậy thời ... ta tiêu !

Đạo Thầy chẳng nệ Cầu - Đò
Đạo Thầy chỉ độ, dắt người ...qua sông
Sông kia tuy lớn , tuy to
Nhưng Ta đã quyết độ trò qua sông

Phần trò thì phải ... gắng công
Bền tâm , vững chí để mà ... sang sông
Ái Hà bến khổ - bờ mê !
Thoát vòng bể Ái - bến Mê ta về

Tầm chơn lý Đạo của Thầy
Tầm cho ra được mối giềng để Tu
Tu thì con phải định Tâm
Để Ta điểm hóa - độ mà cho con.

( Đây chỉ là 1 bài Tâm Pháp Vô Vi thọ truyền, 1234 tiếp thọ trong quá trình công phu vì trong bài Vô Vi có đề cập về chữ Tâm. Còn nếu bàn nói về chữ tâm thì e rằng => bất khả tư nghì vì tâm luôn Diệu Ảo - Lung Linh ánh hiện, 1234 chỉ là góp chút ý lời tham gia cùng chủ đề. ngoài ra không có ý chi khác ! )

Chào bạn Hào Quang và chúc Gia Đình Vui Vẻ !
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
:Dcảm ơn Huynh 1234! HQ cũng nói Tâm có cái gì đó trừu tượng, không định hình cụ thể! ý trên chỉ là thảol luận cho vui thôi! hôm nay nghĩ lễ ở nhà tiếp tục "thả hồn" ..Tim zero đi tìm Đạo
Có câu rằng
"Muôn sự chi chi cũng tại lòng
Tâm Thành ắc có việc đời xong
Vào đời mượn vật bày thân thế
Đại Đạo nhờ Tâm ngọc sáng ngần
Tháng tháng ngày ngày vui đạo lý
Vào ra nơi tịnh bỏ tham sân
Tâm không ngắm cảnh lòng thanh thản
Nhìn suối cánh hoa dạo bước trần"

Lại nói về chuyện Tim Zero đi tìm Đạo ..
Sau khi nghe Hiền Tỷ Thái Hư nói xong Tim mắt sáng lên và nói:
"Ôi! Vậy mà đệ cứ tưởng bấy lâu muốn tìm thuốc trường sinh phải vào ngôi chùa thật to, tín đồ thật đông mới tìm thấy đặng! Còn những nơi có ngôi chùa nhỏ, tín đồ lèo tèo vài ba người thì lại cho rằng tìm không thấy”!
ôi! Chính cái sự phân biệt, cái suy nghĩ thấp hèn ấy đã cản trở con đường Tìm Đạo của Đệ bấy lâu! Nó năm ngay trong thân mình mà lại kiếm đâuxa tít tận chân trời! "
"Ôi …..ôi …..ôi":17:
Lúc ấy Hiền Tỷ Ngọc Ánh nói vô:
"Thôi! Hiền Đệ đừng trách mình như thế
Hiền Đệ có ý ấy là Do Hiền Đệ chưa có cơ hội tiếp cận với những bài Thánh Ngôn, Thánh Giao trong nền Đại Đạo với lại Hiền Đệ là Qủy Sứ nên cái âm trược rất nhiều nó còn lưu lại trong “ai, lại, gia, thức” chờ ngày quấy phá hiền đệ, che mờ cái linh tánh của Hiền Đệ đó thôi!"Hiền Tỷ Ngọc Ánh nói
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Ôi! Có thật không Tỷ? Tim hỏi
Tỷ là người tu có nói dối Hiền Đệ đâu nào? NA nói
Vậy bậy giờ Đệ muốn xóa tan cái âm trược ấy thì làm thế nào hả Tỷ?
Ngọc ánh nói: “ Vậy Hiền Đệ có muốn đi tu thật không?
“dạ thật! Đệ chán cảnh địa ngục tối tăm quá rồi”Tim nói

Thôi được! Đệ nói vậy thì Tỷ sẽ giúp Hiền Đệ một tay, nhưng khi Tỷ giúp Hiền Đệ thì số năm tu luyện thì tuổi thọ của Tỳ sẽ giảm xuống!
Sao giúp đệ bỏ cái âm trược mà tuổi thọ của Tỷ giảm xuống?
À! Vì mỗi ngày tu luyện của Tỷ thì sẽ tạo bên người Tỷ những ánh hào quang bao xung quanh để giúp Tỷ khỏi bị bệnh tật, bị ma quỷ quấy phá! Khi giúp Hiền Đệ thì Tỷ sẽ lấy một phần điển Thanh của Tỷ để mà hóa giải cái âm trược của Hiền Đệ! Cho nên để chắc rằng công việc của tỷ không tốn công vô ích Tỷ muốn Hiền Đệ lấy cái gì đó để làm bằng! Để sau này Đệ không nói là Tỷ không giúp Đệ!
Dạ! Đệ đồng ý! Nhưng ngoài cặp chùy vạn tiền ra Đệ kg có gì để làm bằng cả! Vậy Đệ sẽ đưa cặp chùy vạn tiền cho tỷ để làm bằng nhé? Tim nói
Này Hiển Đệ! Người tu xem tiền bạc, phú quý tựa như bèo nổi mây trôi thì dù có vạn tiền ích gì! Hiền Tỷ chỉ cần một câu nói thật lòng, hoặc hay hơn là Đệ làm một bài thơ con cóc, con gà, con mèo gì cũng được! Miễn là nó xuất phát từ tấm lòng tu học thật sự của Hiền Đệ! Đệ Thấy thế nào?

Chưa nghe Hiền Đệ Tim phản ứng thế nào thì Hiền Tỷ Thái Hư nói xen vô:
"Hay đấy! Hay đấy! Chúng ta đang ở trên đỉnh Đèo Cả có những chòm mây uốn lượn xa xa, phong cảnh thật hữu tình khiến lòng người ngây ngất hay là mỗi chúng ta làm một bài thơ để kết giao Tỷ Đệ! Sau này nếu có duyên gặp lại chúng ta đọc lên thì chắc sẽ nhận ra? Được không Tỷ?
Ồ! Hay đấy! Hay đấy! Ý của Tim thấy thế nào? NA nói
Đệ chỉ là Qủy Sứ thì sao biết làm thơ?
Này hiền đệ! Chuyện đó không lo, chuyện đó không lo! Miễn Đệ thật lòng tu học ắt sẽ có cao nhân giúp đỡ thôi!
Hiền muội Thái Hư đề xuất thì làm trước đi! Rồi Tỷ Muội tui theo sau

Hiền Tỷ Thái Hư kiếm chổ cao nhất ngọn núi nhìn xa xa mà ngâm rằng:

Mây trời lồng lộng phía xa xa <o:p></o:p>
Cảnh tục người tiên cũng một nhà<o:p></o:p>
Thanh trược đất trời thưa chẳng lọt <o:p></o:p>
Đường trần nẻo thánh khó người qua”
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Dường như không thích lắm với lời thơ của Hiền muội ..Hiền Tỷ Ngọc ánh đọc thơ của mình:

<o:p></o:p>
Mây kéo từ đâu? Thấy rất xa <o:p></o:p>
Tình Huynh Tỷ Muội cũng như nhà<o:p></o:p>
Phổ truyền Đại Đạo người tu niệm<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> Bắc đường lành khách lại qua!
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Khi Hiền Tỷ Ngọc Anh vừa dứt lời bài thơ thì bỗng đâu phía dưới ngọn núi có tiếng cười :21:ha …ha …ha… ha.. và thốt lên hay cho câu: "Nam Bắc đường lành khách lại qua” hay lắm..hay lắm ..hahahah :21:và nói tiếp cho Đệ làm một bài tham gia nhé:
<o:p></o:p>
Mây trời lồng lộng phía xa xa <o:p></o:p>
Dìu dẫn nhơn sanh lánh vạy tà <o:p></o:p>
Ví muốn tu thân nhồi quả trước<o:p></o:p>
Gắng công sau sẽ đến cùng Cha
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ồ! Tưởng cao nhân nào hóa ra là Hiền Đệ Thiên Vãnh! Sao Hiền Đệ biết mà tới vậy? Ngọc ánh nói!
Phải biết thôi! Phải biết thôi! Thế gian là cõi tạm mà! Nơi nào mà Đệ không biết
<o:p></o:p>
Tỷ Thái Hư nói: bây giờ đến lượt TIM ZERO làm bài thơ “làm bằng” của mình đi!
Khi nghe đến lượt mình TIM ZERO ú ớ nói:
Mây trời lồng lộng phía xa ..xa. xaa
Mây trời lồng ….lộng phía …xa xaaaa
Và nói:
Đệ không làm được! :102::102:
Ngọc ánh nói: “ thôi được! Đệ hãy ngồi xuống giữ im lặng trong khoản ..5 phút! Để hóa giãi cái âm trược của Đệ!
Sau khoản im lặng 5 phút ấy Tim zeor đứng dậy vào nói: “ ô! Sao thân thể của Đệ nhẹ nhõm này nè! Trong lòng thấy phơi phới, mát mẻ cả tấm thân”
Đó là do Tỷ Ngọc ánh đã hóa giãi âm trược của Đệ rồi đó! Vây đệ Hãy làm bài thơ làm bằng của mình đi! Mau lên thời gian sắp hêt rồi
Tim Zero nhìn xa xa và ngâm rằng:
Mây trời lổng ……lộng phía xa xa x<o:p></o:p>
Ngọa Qủy luân hồi chán quá ta<o:p></o:p>
Mong muốn thoát vòng xe tứ tướng<o:p></o:p>
Tu thân tìm chốn lánh can qua<o:p></o:p>
Bước đời may gặp cao nhân kết<o:p></o:p>
Nguyện phát Tâm Trung tránh ác tà<o:p></o:p>
Văn tự làm bằng không thất hứa<o:p></o:p>
Kiếp sau lo Đạo nguyện về Cha!
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thái Hư sau khi nge xong lền ngửa mặt lên trời nói: “oh! May god( lạy chúa tôi) QS làm thơ hay quá:113:
Thiên vãnh nói: sao lại là kiếp sau? Kiếp này kg được hả?
Tim nói: dạ! Đại ca! kg được vì Đệ là QS kg có thể xác nên kg thể tu hành được
“ à! Phải vậy, phải vậy” TV nói
<o:p></o:p>
Ngọc ánh nói: hay cho câu :
“văn tự làm bằng không thất hứa<o:p></o:p>
Kiếp sau lo Đạo nguyện về cha”
<o:p></o:p>
Hiền Đệ Tim hãy nhớ lấy câu này!sau này đầu thai là người thì phải thực hiện cho tròn thì sinh vô lượng công đức còn không sẽ mang lấy vô vàn nghiệp chướng!
Thôi! Tới giờ rồi! Chúng ta chia tay từ đây nhé! Sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Ngọc ánh nói
<o:p></o:p>
Hiền Đệ Tim zero! Lên xe như ý của Tỷ để Tỷ chở về con đường Hoa Sữa hôm nào! Rồi trở về Địa ngục đi đầu thai ….
Thắt dây an toàn chưa Hiền Đệ? Dạo này mức phạt tăng gắp đôi rồi đó! Lạm phát lên 10% rầu! :D
Dạ! Đệ thắt dây an toàn xong rồi! Chúng ta bay thôi Hiền Tỷ!
Vù ………….vù ….vù!
Tới nơi rồi! Xuống đi Hiền Đệ!
Dạ! Xin tỷ nán lại trong giây lát Đệ có Điều thắc mắc

Đệ thắc mắc điều gì?? Cứ nói ra hết! Sau nay Tỷ Muội chúng ta sẽ xa nhau vĩnh viễn đó! Kg thể gặp lại đâu
Tim Nói: có lần Tỷ nói Đệ cũng là con Của Đức Thượng Đế phải không? Vì sao vậy trong khi Đệ là QS mà
Này Hiên Đệ đễ Tỷ kể cho Hiền Đệ câu chuyện:
Ngày xưa có một gia đình nọ có một cô con gái đến tuổi lấy chồng! Khi tổ chức đám cưới xong rồi thì người con gái lưu luyến cha, Mẹ, khóc lóc tham thiết và than rằng không muốn xa cha mẹ! Nhưng khi về nhà chồng rồi, ăn ở theo nếp sống nhà chồng rồi dần dà kg về với cha mẹ đẻ của mình nữa!
Tim nói vô: vậy có liên quan gì đến chuyện QS là con của Đức Thượng đế chứ?
Này Hiền Đệ! Chúng ta ngày xưa ở trên thiên đình lập nguyện với đức Cha Thượng Đế là xuống trần để độ nhơn sanh về Tây phương, trước khi đi cũng thề thốt, lưu luyến không muốn xa rời miền cực lạc! Khi xuống trần gian rồi thì bị cái danh mồi, qỷ câu mà đắm sa trần tục! Cứ thế luân hồi chuyển tiếp mãi mãi

Xuống trần ……rảo mắt xưa nay
Ra đi rồi lại mấy ai trở về!

À! Ra vậy! Tim nói
Hiền Đệ còn gì muốn hỏi nữa không?
"Xin Tỷ tặng cho Đệ mấy câu khích lệ tinh thần trên con đương tu học sau này" Tim nói
Được lắm! Được lắm! Ta cảm phục tấm lòng tu học của Hiền Đệ ta tặng Hiền Đệ 3 câu:

Cách vật - Trí tri - Thành ý - Chánh Tâm -Tu thân – Tề Gia – Trị Quốc – Bình Thiên Hạ”
( Khổng tử)
“nhập môn – giữ đạo – học đạo – tu thân lập hạnh – hành Đạo và Đắc Đạo”
( Đức Quan thế âm)!
“Suất tánh chi vị Đạo – Tu đạo chi vị giáo”
(Châu dịch xiển chơn)

Ta tặng cho Hiền Đệ thêm câu này sau khi làm người:
"Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm! Đừng vì việc ác nhỏ mà làm!"
(lão từ)

Hãy nhớ lấy! Hãy nhớ lấy!
Thôi! Tới giờ rồi! Tỷ đi đây …
Sau khi Tỷ Ngọc ánh đi một đoạn Tim sực nhớ điều gì vội gọi với theo:
Nhưng Hiền Tỷ tu theo Đạo nào vậy?
Hiền Tỷ vừa đi vừa nói:
Ta tu theo Đạo Cao Đài!
Và ngâm:
"Ngoảnh mặt nhìn trời trời lồng lộng
Kề vai tựa đất đất mênh mông
Ra về nơi chốn hư không
Mới hay tạo hóa chí công nhiệm mầu
Không hiện tướng nơi nơi trải khắp
Bặt tăm hơi ngăn nắp điều hòa
Ba ngàn thế giới bao la
Mặc cho thế sự, người ta vẽ vời
(Thánh Giáo)
vừa ngâm xong và đi mất dạng! ……
hết!:D
 

mai_hanh

New member
Hao Quang nè! mai_hanh tin chắc Tim Zero là quỷ tiên chứ không phải quỷ thường đâu
Âm thần có 5 bậc và trong 5 bậc đó chỉ có quỷ tiên (bậc cao nhất) mới cướp thai người mà đầu thai được thôi

 

Hao Quang

New member
một mùa giáng sinh nữa sắp đến​


Thế là mới đó đã trải qua mấy chục mùa hoa! giáng sinh lại đến cái se lạnh của mùa đông chí khiến cho khung cảnh xung quanh mang một nỗi buồn man mác, cái mùa mà khi nhắt đến ai cũng thấy nhát gừng: mùa Hạ Ngươn.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Lại nhắt đến chú quỷ sứ! cuộc chia tay năm nào.....Chú được Đạo Tỷ Ngọc Ánh hóa giải cái âm trược của một Quỷ sứ tồn tại bấy lâu giờ đây đã đầu thai trở lại nhơn gian để thực hiện sứ mạng của mình! bấy giờ Vóc hình của chú kg còn mang lốt quỷ sứ nữa mà một hình người toàn vẹn! ồ! Chú ....giờ đã là một thanh niên rồi! lẹ kinh:D
<o:p></o:p>
Có thể cuộc sống cơm áo gạo tiền ở dương gian gương mặt chú hiện lên nhiều nỗi toan thường nhật! tuy nhiên mong ước tìm thuốc trường sinh vẫn còn lưu trong “ ai, lại, gia, thức” nên chú vẫn không từ bỏ ý định!
<o:p></o:p>
Một hôm chú lang thang lững thửng con đường Hoa Sữa năm nào! Cũng không biết tại sao chú lại đi lạc đến con đường này! Con đường đã để lại cho chú nhiều kỷ niệm của buổi đụng xe ngày ấy! Cái lành lạnh của mùa giáng sinh, khung cảnh mờ mờ khói sương, lâu lâu có một cơn gió mùa đông bắc nghe lạnh xương sống làm chú cũng chạnh lòng cho kiếp nhân sinh ngắn ngủi!
<o:p></o:p>
Chú lang thang lâu lâu lại cúi xuống lượm 1 chiếc lá vàng rồi tung lên không gian vô định, chiếc lá bay lượn lờ rồi rớt xuống con đường mưa giống như kiếp người sinh ra ...lớn lên ....rồi già nua, bệnh tật và đến một lúc nào đó .. người ta hay nói: “ lá rụng về cội”!

chú ngồi thui thủi bên chiếc ghế đá dưới trời mưa bay bay ...lâu lâu lại có một người bán nhạc di động chạy ngang qua ...tiếng nhạc giáng sinh làm trái tim chú " nóng" lên xua ta cái lạnh buốt của mùa đông chí! chú ngồi ngủa mặt ra phía sau hai tay dang ra hai bên hết cỡ, chân thì gác chữ ngũ, bàn chân thì nhịp chịp, cái miệng thì nhấp nhấp ...dường như chú hòa theo điệu nhạc của bài " last christmas":

Last Christmas , I gave you my heart , But the very next day you gave it away , This year , To save me from tears , I'll give it to someone special (Giáng sinh năm trước , Tôi trao cho em trái tim, Nhưng chỉ ngày sau đó, em đã bỏ nó đi , Giáng sinh năm nay, Để giữ lại những giọt nước mắt , Tôi sẽ trao nó cho một người nào đó đặc biệt )​người bán nhạc đi khuất đó cũng là lúc chú ta trở về với hiện tại: sực nhớ như thiếu thiếu cái gì chú đứng dậy ghé một tiệm tạp hóa ven đường! và nói:
<o:p></o:p>
Chú: “ông chủ! Báo phụ nữ hôm nay có tin gì ..giật gân kg”:D
<o:p></o:p>
Ông chủ: “ không có chú ạ! Chỉ thấy toàn mấy cô chân dài khoe hàng thôi, chú có mua kg?”:D
<o:p></o:p>
Chú: “ không mua! Mấy cô người mẫu suốt ngày khoe hàng coi ….”chán”…. chết”:D
<o:p></o:p>
ông chủ sực nhớ điều gì liền nói: “ à! Báo Thanh Niên có nhiều tin mới lắm!”
<o:p></o:p>
Chú xòe ra 3000vnd và nói: vậy ông bán cho tui một tờ”
<o:p></o:p>
Ông chủ: “ tờ báo Thanh Niên nay lên 4.000vnd rùi chú ạ”
<o:p></o:p>
Chú than 1 tiếng lí nhí: “ mắc ghớm” rồi đưa them 1000vnd nữa”:D
<o:p></o:p>
Sau khi cầm tờ báo thanh niên chú lững thững đi đến cái ghế đá dưới hàng cây hoa sữa rồi ngồi đọc:
<o:p></o:p>
Điều đầu tiên ập vào mắt chú là tình hình thời sự trong nước: QH hội đang thông qua luật biểu tình, tình hình tái cơ cấu các ngân hàng , lãi suất ép xuống còn 12%, và tình hình kinh tế khó khăn trong nước, bất động sản đóng băng, chứng khoán ảm đạm, rồi tới chuyện động đất ở Quảng Nam tại huyện Trà My gần quê của Chú
<o:p></o:p>
lật qua trang tiếp theo thì thấy trang tin mấy chục tấn thịt thối đang chờ đưa vào Nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, rồi mấy chục tấn chân gà thối tiếp tục chực chờ thâm nhập và cái ….bao tử người tiêu dùng, rồi đến quá tải bện viện một giường 1 người nằm 2-3 người rồi thiếu giường bệnh nhân ngồi trên ghế …, rồi đọc thấy tin nữa một bé gái bị tông nát đùi mà chẳng thấy ai ra cứu, rồi một, 2, 3 xe tải chạy cán qua người bé gái mà chẳng một ai ra cứu, để rồi một bà bán ve chai phải hô hoán lên người ta mới đưa vào bệnh viện và bé gái kg qua khỏi ….đọc xong chú lắc đầu lè lưỡi ….
<o:p></o:p>
Lật qua trang giải trí: thì thấy cãi cọ vụ dàn sếp …trong cặp đôi hoàn hảo …rồi bình loạn câu tui thấy : “ ctx không thông minh” thật hết biết
<o:p></o:p>
Rồi chú lật qua trang thể thao: cái tin làm chú thất vọng: MU thua đau và dừng chân tại tứ kết Carling Cup vì để thua <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:placeName w:st="on">Crystal</st1:placeName> <st1:placeName w:st="on">Palace</st1:placeName></st1:place> , rồi tới chuyện u23 việt nam thua in đo trong trận bán kết, và thua luôn myanma trong trận tranh huy chương đồng, chú tỏ ra rất thất vọng<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Và chú tiếp tục đọc trong tin Thế giới: từ chuyện đồng euro có nguy cơ đổ vỡ, chuyện Mỹ đưa hai tàu sân bay vào cảng biển Homuz rồi đậu đối diện cảng biển ở iran, từ chuyện thiết lập vùng cấm bay ở syria của liên minh châu âu, vì cho rằng chính phủ nơi này tàn sát dân thường, rồi biển đông nỗi sóng với việc tranh giành hải đảo của các quốc gia …vân vân và vân vân …<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đọc xong tờ báo chú thở một hơi dài rồi ngồi ngẫm ngĩ: “ thì ra trần gian họ cũng đau khổ chẳng khác chi ở Địa Ngục! và nhớ lại câu mà thằng bạn quỷ sứ ở địa ngục hay nói: “ đúng là Địa Ngục Trần Gian”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nghẫm nghĩ trần gian kg phải là chốn hữu tình mà mình có thể ngao du sơn thủy cho quên đi ngày tháng mà cần phải gấp rút tìm thuốc trường sinh càng nhanh càng tốt! và để giữ lời vời Tỷ Ngọc Ánh, Thần Chuân và Thiên Vãnh năm nào ...
<o:p></o:p>
Thế là chú ,,,vọt lên chiếc xe ước mơ chạy vi vu trong thành phố một vòng rồi dừng lại một ngôi chùa Phật rất đông người qua lại vì nghĩ rằng nơi này chắc có thuốc trường sinh nên nhiều người mới lui tới như vậy!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú liền ghé vào liền thấy tấm bảng ghi: “ chùa Quang Minh tổ chức bán cơm chay làm từ thiện 4 ngày môĩ tháng 30, mồng 1 và 14 .15”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú ngồi ở một bàn trống và một ni sư đi ra hỏi:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni sư: “ mô phật! thí chủ dùng gì??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ dạ! một tô …mì quảng”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni sư: “ mô phật! xin lỗi thí chủ! ở chùa kg bán mì quảng! xin thí chủ chọn món khác ạ”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ dạ! xin hỏi ở chùa bán món gì ạ?”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni sư: “ Mô phật! ở chùa có bán Hủ tiếu, mì xào, cơm chiên dương châu, bánh bèo, hoàn thánh, cơm thập cẩm, gỏi rau củ, bột chiên, bánh xèo, bánh cuốn, bánh bao, ngoài ra còn có lẫu Thập cẩm, lẫu chua cay, lẫu Trung, Lẫu Nhỏ ….có các loại sinh tố trái cây, sữa đậu nành ….! <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ chùa bán nhiều món ngon quá! Phiền ni sư làm cho kẻ này một tô hủ tiếu! Phiền ni sư thêm một chút dược kg ạ??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni sư: “ mô phật! thí chủ cứ nói ạ”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ nếu có rau phiền Ni sư trụng rau dùm! Và phiền ni sư cho một lát chanh được kg ạ??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni Sư: “ mô phật! kg có chi đâu phiền! vậy thí chủ cần gì nữa kg ạ. Mô Phật??”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ dạ không” à …mà có “ phiền ni sư cho kẻ này hỏi một chút được kg ạ?”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni sư: “ mô phật! thí chủ cứ hỏi! Ni sư sẽ trả lời trong sự hiểu biết của ni sư. Mô Phật”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ cảm ơn ni sư! ở chùa này nhiều ngườii ra vô tấp nập, hương khói nghi ngút phải chăng ở chùa có thuốc trường sinh mà tôi tìm bấy lâu chăng??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni Sư: “ mô phật! thưa thí chủ! ở đây khách thập phương đến ăn chay để ủng hộ chương trình từ thiện của Chùa! Một số đến thắp hương cầu nguyện cho gia đình bình an, một số thì đến cầu duyên, một số thì đến lễ bái, một số đến tự nguyện xuất gia chứ chưa ai nói đến chùa tìm thuốc trường sinh bao giờ! Thưa thí chủ! Mô Phật”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ thưa ni sư! Vậy tôi muốn xuất gia vào chùa này tu được kg??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni sư: “ mô phật! thiện lành, thiện lành! Thưa thí chủ! Tuổi còn thanh xuân mà có ý muốn xuất gia đi tu thật là đáng hoang nghênh! Nhưng thưa thí chủ: ở chùa này chỉ nhận nữ tu! Còn Thí chủ là <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>! Kg được vào tu đâu ạ! Mô …Phật”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ vậy chùa nào có thể nhận tôi vào tu hành được thưa ni sư??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni sư: “ mô ….phật! cách chùa này 5km thí chủ đi thẳng một đường bên tay trái sẽ có một ngôi chùa Nhận <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> vào tu hành! Mô ….Phật!”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú: “ dạ! cảm ơn Ni Sư nhiều nhen”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ni Sư: “ mô… phật! kg có gì thưa thí chủ!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thế là sau khi ăn xong tô hủ tiếu 15.000 đồng! chú ta zọt lên xe ước mơ chay vi vu trên đường vì nghĩ rằng chỉ còn 5km nữa là tới một ngôi chùa có thể nhận mình vào tu hành tìm thuốc trường sinh! <o:p></o:p>
Đi một hồi bỗng chú ta nhìn xa xa có một ngôi chùa gì mà có 2 ngọn tháp rất cao! Một màu vàng …chú chạy tới gần thì thấy ghi dòng chữ: “ Đạo Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” phía dưới ghi: “ Thánh Thất Cao Đài ..”! và điều đặt biệt là hai bên cổng lớn có : “ Nữ Phái” còn bên kia là “ Nam Phái”<o:p></o:p>
Chú sực nhớ lần chia tay năm nào Đạo Tỷ Ngọc Anh trước khi đi khuất dạng chú có hỏi: <o:p></o:p>
Đạo tỷ tu đạo nào vậy?<o:p></o:p>
Đạo tỷ trả lời: “ ta tu theo Đạo Cao Đài” rồi ngâm một bài thơ và đi mất dạng!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú nghẫm nghĩ một hồi: “ phải chăng đây là Đạo mà trước kia Tỷ Tỷ tu đây sao vì có chữ Cao Đài”

<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
Và phía sau cánh cửa này là một ngôi Thánh Thất nguy nga đồ sộ …có một ngọn cờ rất dài bay phấp phới! như chính nỗi lòng của chú lúc này là rất háo hức được vào hỏi thăm vì có chữ “ Nam Phái” đúng giới tính của chú!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chú liền bấm chuống kêu: “ răng răng” lộn kêu vậy mới đúng: “ reng …reng”:D<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Và một người nam mặt áo dài trắng, đầu đội khăn đóng đen chạy ra mở cổng hỏi:
<o:p></o:p>
“ Xin lỗi! Chú tìm ai??”........<o:p></o:p>
…………<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Facebook Comment

Top