TÍN ĐỒ ĐẠI ĐẠO BẬC HẠ THỪA HIỆN NAY!

Quoc Sach

New member
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">NGƯỜI TÍN ĐỒ ĐẠO CAO ĐÀI TU Ở BẬC HẠ THỪA TỨC LÀ PHẢI LÀM TRÒN BỔN PHẬN NHƠN ĐẠO ( BỔN PHẬN VỚI GIA ĐÌNH) VÀ THẦN ĐẠO ( BỔN PHẬN CÔNG DÂN VỚI XÃ HỘI, CỘNG DỒNG) TRONG THỜI BUỔI XÃ HỘI HIỆN NAY MUỐN LÀM TRÒN NHỮNG ĐIỀU NÀY THÌ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">NGÀY XƯA ÔNG CHA TA CHO RẰNG NHƠN ĐẠO LÀ PHẢI “ TAM TÙNG TỨ ĐỨC” “ PHU XƯỚNG PHỤ TÙY”,” QUÂN XỬ THẦN TỬ” …………… TỨC LÀ ĐẠO TAM CANG NGŨ THƯỜNG. <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>NGÀY NAY NHỮNG ĐẠO LÝ ẤY CÒN ỨNG DỤNG ĐƯỢC KHÔNG HAY PHẢI ĐIỀU CHỈNH NHƯ THẾ NÀO?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">TAM CANG NGŨ THƯỜNG ĐƯỢC NGƯỜI ĐỜI NAY ĐIỀU CHỈNH SAO CHO PHÙ HỢP VỚI LỐI SỐNG HIỆN ĐẠI.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">- NGŨ GIỚI CẤM VÀ TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI CÓ LẼ NHƯ AI CỦNG VI PHẠM NẾU VẬY NGƯỜI TÍN ĐỒ TRONG THỜI BUỔI NGÀY NAY THẬT LÀ KHÓ GIỮ………thử hỏi mỏi ngày khi chúng ta đi làm, bước chân ra ngoài xã hội làm ăn là mổi ngày chúng ta vi phạm những giáo điều này rồi, còn nếu lúc nào cũng tuân thủ thì quả thật chúng ta khó sống, bởi vậy những tưởng chỉ là người tín đồ tức là bậc tu thấp nhất và dễ nhất trong Tam Thừa nhưng thât sự không dễ tí nào<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">- QUỐC SÁCH không dám lạm bàn vấn đề này với những quý Hiền Huynh, Tỷ hiện đã lập nguyện Trung Thừa, Thượng Thừa mà chỉ đưa ra để quý Huynh Tỷ Muội góp ý chỉ điểm bởi trong hoàn cảnh xã hội hiện tại rất cám giổ chúng ta, chỉ có nhập môn vào đạo thôi mà đôi khi chúng ta chưa làm tròn bộ phận của mình bởi vậy thông qua đề tài này với sự đóng góp của mọi người coi như là lời nhắc nhở cho mỗi bản thân mình rằng lúc nào mình của là người có đạo <o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Mong Quý Hiền Huynh, Tỷ, Muội luận bàn chỉ điểm.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Mong huynh Đạt Tường, Thach Khe giao huấn đề tài này.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><QUỐC SÁCH><o:p></o:p></SPAN></P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Chào hiền đệ "Quốc sách"</P>
<P>1. "<strong><EM>NHO TÔNG CHUYỂN THẾ</EM></strong>"</P>
<P>Do đó về nguyên tắc thì những vấn đề căn bản của đạo đức Nho giáo vẫn áp dụng tốt trong thời đại văn minh khoa học ngày nay. </P>
<P>Vấn đề căn bản là thật sự chúng ta đã hiểu đúng tư tưởng của Nho Giáo hay chưa mà thôi. </P>
<P>Thí dụ: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung". Quân phải là MINH QUÂN có đức hạnh "Xem dân như xích tử" chứ còn là "hôn quân" thì good bye.</P>
<P>Chúng ta hãy đọc bộ Tam Thừa Chơn giáo của Hội Thánh Tam Quan Trung Việt phần Tiểu Thừa và Trung Thừa thì sẽ thấy Tam cang Ngũ thường, Tam tùng Tứ đức được giảng dạy theo nhãn quang Tam Kỳ</P>
<P>2. "<EM><strong>Nếu không giới luật chuẩn thằng, Làm sao đem Đạo hoá hoằng độ nhơn</strong></EM>" (Đức Lê Đại Tiên)</P>
<P>Vấn đề Quốc Sách nêu ra là cần thiết để các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Nơi đây ĐỨC TIN là điều cốt lõi.</P>
<P>Nếu bạn được học và hiểu: "<EM>Nhứt ẫm nhứt trác giai do tiền định</EM>" (<strong>Miếng ăn miếng uống đã được định trứơc do luật Nhân Quả</strong>). Và chúng ta hãy nhớ những câu đầu của Kinh Sám Hối: "<EM><strong>Cuộc danh lợi là phần thưởng quý, Đấng Hoá Công xét kỹ ban ơn</strong>..</EM>." thì bạn sẽ có cảm nhận rằng kinh nghiệm mà người lớn hay nhắc lớp trẻ: "Đức năng thắng số" và "Có phần không cần gì lo" là những điều chân lý</P>
<P>Thu nhập không chính đáng sẽ không giữ bền lâu được. Tiền của sẽ ra đi bằng rất nhiều cách, tiền đã mất mà tật lại vươn mang !</P>
<P>ĐỨC THỊNH THỜI HƯNG</P>
<P>Có nhiều chuyện thực về điều nầy. Ai sẽ kể đây? </P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top