[Tin học] Không thể đăng nhập vào được DĐ

admin

Administrator
Thành viên BQT
Kính chào quý HTĐM,<br><br>Một số trường hợp khi chúng ta đăng nhập vào Diễn đàn TTĐĐ không được, dù tên đăng nhập và mật mã đúng. Gần đây nhất là trường hợp của hiền huynh LeVanVinh và HuynhDeDaiDong.<br><br>Để khắc phục sự cố này, quý huynh/tỷ hãy xoá COOKIES của trình duyệt trên máy, cụ thể như cách sau:<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">1. Đối với trình duyệt </span><a style="font-weight: bold;" class="expand" id="z_ie" href="javascript%20toggleZippy%27z_ie%27;toggleLayerDefault%27kb_ie%27" target="_blank" target="_blank">Microsoft Internet Explorer</a><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">:</span><br><p><a class="expand" id="z1d" href="javascript%20toggleZippy%27z1d%27;toggleLayerDefault%27sc1d%27" target="_blank" target="_blank">+ Internet Explorer 6.x</a></p>
<div style="" id="sc1d">
<ol><li>Nhấp vào trình đơn <strong>Tools</strong>. </li><li>Chọn <strong>Internet Options</strong>.</li><li>Nhấp vào tab <strong>General</strong>.</li><li>Nhấp vào nút <strong>Delete Cookies</strong>.</li><li>Nhấp vào nút <strong>OK</strong> trong cửa sổ xác nhận.</li><li>Nhấp vào nút <strong>OK</strong> để đóng cửa sổ 'Internet Options'.</li></ol><p><a class="expand" id="z1c" href="javascript%20toggleZippy%27z1c%27;toggleLayerDefault%27sc1c%27" target="_blank" target="_blank">+ Internet Explorer 7.x</a></p>
<div style="" id="sc1c">
<ol><li>Nhấp vào trình đơn <strong>Tools</strong>. Nếu bạn không thấy trình đơn, hãy nhấn nút <strong>Alt</strong> trên bàn phím để hiển thị các trình đơn.</li><li>Nhấp vào nút <strong>Delete cookies</strong>.</li><li>Nhấp vào nút <strong>Yes</strong> trong cửa sổ xác nhận.</li><li> Nhấp vào nút <strong>Close</strong>. </li></ol>
</div>
</div><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">2. Đối với trình duyệt Firefox</span><br><p><a class="expand" id="z2e" href="javascript%20toggleZippy%27z2e%27;toggleLayerDefault%27sc2e%27" target="_blank" target="_blank">+ Firefox 3.x dành cho Windows</a></p>
<div style="" id="sc2e">
<ol><li>Trong Firefox, nhấp vào trình đơn <strong>Tools</strong>.</li><li>Nhấp vào <strong>Options</strong>.</li><li>Nhấp vào <strong>Privacy</strong>.</li><li>Trong phần Cookies, nhấp vào <strong>Show Cookies</strong>.</li><li>Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào <strong>Remove All Cookies</strong>.</li><li>Nhấp vào <strong>OK</strong> để đóng hộp thoại Cookie.</li><li>Nhấp vào <strong>OK</strong> để đóng Options.</li></ol><p><a class="expand" id="z2g" href="javascript%20toggleZippy%27z2g%27;toggleLayerDefault%27sc2g%27" target="_blank" target="_blank">+ Firefox 2.x dành cho Windows</a></p>
<div style="" id="sc2g">
<ol><li>Trong Firefox, nhấp vào trình đơn <strong>Tools</strong>.</li><li>Nhấp vào <strong>Options</strong>.</li><li>Nhấp vào <strong>Privacy</strong>.</li><li>Trong phần Cookie, nhấp vào <strong>Show Cookies</strong>.</li><li>Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào <strong>Remove All Cookies</strong>.</li><li>Nhấp vào <strong>OK</strong> để đóng hộp thoại Cookie.</li><li>Nhấp vào <strong>OK</strong> để đóng Options.</li></ol>
</div>
</div><div style="text-align: center;">---------------------------<br><div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;">* Ghi chú:</span><br>1. Hướng dẫn trên áp dụng cho Hệ điều hành <a class="expand" id="z2e" href="javascript%20toggleZippy%27z2e%27;toggleLayerDefault%27sc2e%27" target="_blank" target="_blank">Windows</a><br>2. Cookies được hiểu đơn giản: là lịch sử truy cập mạng (lướt web)<br>3. Nếu quý HTĐM nào có nhu cầu tìm hiểu thêm, xin hãy đặt câu hỏi tiếp theo tại chủ đề này.<br>4. Hướng dẫn này được xem là phản hồi về các thư liên quan nhận được từ hộp thư BQT, trong đó có quý hiền LeVanVinh./.<br><br>Trân trọng!<br></div></div> 
 

Thanh Điện

New member
<P> BQT Thân Mến</P>
<P>Qua Tin nhắn của Hiền Huynh Levanvinh, Đạo đệ  xin báo cùng BQT xem xét lại cơ sở dữ liệu vì sau mấy hôm nay user: levanvinh không đăng nhập được, Đạo đệ đã dùng tin nhắn riêng đến Admin nhưng không thấy trả lời nên buộc lòng spam lên đậy</P>
<P>Vui lòng hổ trợ sớm</P>
<P>Trân trong.</P>
<P>Thanh Điện</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
Kính chào huynh Thanh Điện,<br><br>Bài viết liền kề bên trên được di chuyển từ chủ đề "Không đăng nhập được User" của huynh và gộp chung vào chủ đề này.<br><br>Nội dung yêu cầu của huynh đã được giải quyết bởi bài viết bên trên./.<br><br>Trân trọng!<br>
 

Facebook Comment

Top