TRI ÂM TƯƠNG HỘI

1234

Active member
<P> </P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ĐỜI TÌNH VỐN GỐC ĐAU THUƠNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TÌNH ĐỜI BẠC BẺO TỰA LÀ SƯƠNG MAI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CUỐI THU LÁ ĐỔ NGOÀI RỪNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>VÀNG TRỜI CHIẾU ÁNH TRĂNG VÀNG CUỐI THU</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>XẠC XÀO VÀI DẤU CHÂN ĐI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>VÀI CƠN GIÓ THỎANG LÁ VÀNG RƠI RƠI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>LÁ VÀNG VỀ VỚI ĐẤT VÀNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>NẾU KHÔNG CÓ ĐẤT LÁ VÀNG VỀ ĐÂU?</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>THU BUỒN GIÓ THỔI LAO XAO!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>NGÀN CÂY NGHIÊNG ĐÓN GIÓ THU MỘT CHIỀU</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>QUA ĐÔNG HIỆP HỘI RỞ RÀNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ĐÔNG VUI HIỆP HỘI RỞ RÀNG CƯỜI VUI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ĐÔNG NGƯỜI,ĐÔNG HỘI ĐÔNG TÀI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ĐÔNG SAO TA THẤY LÒNG TA VUI MỪNG!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>BIẾT RẰNG ĐÔNG TỚI MỪNG VUI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>NHƯNG LÒNG TA NHỚ TRI ÂM HỘI KỲ</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>NHÌN DÒNG NƯỚC THẢ LẶNG LỜ</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>LÒNG TA TIẾC NHỚ! BÓNG NGƯỜI TRI ÂM</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>BẬT ĐÀN TẤU KHÚC TIÊU DAO</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>NGÀN NĂM <FONT color=#ff0000>TRI KỶ </FONT>ĐỢI CHỜ! <FONT color=#ff0000>TRI ÂM</FONT></strong></FONT></P>     
 

Facebook Comment

Top