Triết Học Cao Đài - Học Thuyết Âm Dương

Q

QuanTriVien1

Guest
dajxmafcyzftcboknapv.jpg
Thưa Admin và các kỹ thuật viên của diễn đàn.
QTV1 kính đề nghị bộ phận kỹ thuật xem xét lại phần kỹ thuật:
- Việc upload hình lên diễn đàn đã có trục trặc nên không thực hiện được chức năng này.
- Xem xét lại lý do của việc một số hình ảnh đã đăng tải không còn (không thấy được trên giao diện).
- Có thông báo cho các thành viên diễn đàn được biết.
QTV1 thay mặt BQT thành thật xin lỗi Quý thành viên diễn đàn Tuổi trẻ Đại Đạo vì sự cố kỹ thuật vừa qua.
Trân trọng.
(Bài viết sẽ được di chuyển sau thời gian cần thiết)
 

Facebook Comment

Top