Trò Chơi Phạt

truongtam

Administrator
<div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;"> 
01. BƠM XE</span><br></div>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt, vận động nhẹ trong phòng hoặc ngoài tròi,áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Những người bị phạt ngồi xổm. Quản trò (Qt) đứng trước mặt họ, ra tác động giả “bơm xe”. Khi Qt bơm “phù phù” thì xe từ  từ đứng lên. Khi Qt “xì xì” thì xe từ từ xẹp xuống. Nhanh chậm tuỳ Qt.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div>Lưu ý:<br><div style="margin-left: 40px;"> Làm thật đều.<br></div><br><span style="font-weight: bold;">02. GỘI ĐẦU CHO NHAU</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt ngoài trời, áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Dành cho nhiều người bị phạt. Những người này đứng thành 2 hàng đối diện nhau.Mỗi hàng mang 1 tên dầu gội đầu. Thí dụ: hàng 1: Camay; hàng 2: Palmovie.* Nếu Qt  nói “Camay” thì hàng 1 vò đầu hàng 2.* Nếu Qt  nói “Palmovie” thì hàng 2 vò đầu hàng 1.* Nếu Qt nói “May” thì không ai được vò đầu ai cả.Ai sai thì ngồi xuống đợi hình phạt tiếp.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div>Lưu ý:<br><div style="margin-left: 40px;"> Không được vò mạnh, chủ yếu làm xù tóc.<br></div><br><span style="font-weight: bold;">03. VỊT ĐẺ – GÀ ẤP – DIỀU XỚT</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt ngoài trời theo vòng tròn, hình phạt dành cho số đông người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Những người bị phạt đi vòng tròn (ở trong), làm cử điệu trong khi mọi người vừa nói vừa vỗ tay (mỗi chữ vỗ 1 cái):“Vịt đe đe đe, Vịt đe đe đe, vịt đẻ.Gà ấp ấp, Gà ấp ấp, gà nở.Diều xớt xớt, Diều xớt xớt, gà đá”.<br></div>Cử điệu:<br><div style="margin-left: 40px;">* Vịt đe đe đe: 2 tay trên hông, 2 chân rùn gần sát đất, đi kiểu vịt.* Vịt đẻ: sà đít xuống.* Gà ấp: 2 tay úp trên đầu, đi như trên.* Gà nở: 2 tay mở rộng ra trên đầu.* Diều xớt: 2 tay dang ra làm cánh, đi rùn chân, nhưng cao hơn kiểu vịt đi.*Gà đá: chân phải đá người trước.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div><br><span style="font-weight: bold;">04. XAY LÚA</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt, áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:  <br><div style="margin-left: 40px;">Tất cả đọc thuộc cây này: “Xay thóc – nhọc mệt – hết hơi – ai ơi – giúp tôi – một tí.”Cử điệu: đứng, 2 tay đưa ra, kéo vào như tư thế xay lúa. Tay đưa ra, miệng đọc “xay” tay kéo vào miệng đọc “thóc”.<br></div><div style="margin-left: 40px;">Qt ra 1 hiệu còi, tất cả vừa đọc vừa làm cử điệu. Lần 1 chậm, lần 2 nhanh hơn, lần 3 nhanh nữa. Lần 6, 7 thật nhanh. Lần 8 chậm dần ... và chậm dần đến khi đọc khao khao không ra tiếng và 2 tay rã rời thì thôi.<br></div>“Thiếu tinh thần thì tình thương không thể được chứng minh và thiếu sự chứng minh này thi không thể có sự tin tưởng” (Don Bosco)<br>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div><br><span style="font-weight: bold;">(còn tiếp)</span><br><br> 
 

truongtam

Administrator
<span style="font-weight: bold;">05. ĐUA TÔM</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt, áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Đặc tính của tôm là đi lùi. Chơi cá nhân. Mỗi người là một con tôm. Những con tôm đứng ngang nhau ở mức khởi hành, cách mức tới 5m. Mỗi người khum sâu xuống, 2 bàn tay nắm lấy cổ chân, gối phải thẳng.Có tiếng còi, tôm đi lùi về mức tới. Tôm nào về trước là thắng.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div><br> <br><span style="font-weight: bold;">06. VỖ ĐẦU – XOA BỤNG</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt, áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">*Vỗ đầu: tay phải vỗ đầu theo nhịp 1= xuống; 2 = lên.         &a mp;n bsp;        <br>* Xoa bụng: tay trái xoa bụng theo hình tròn: 1= ½ vòng; 2= ½ vòng còn lại.Qt bắt 1 bài hát, mọi người vừa hát vừa tay phải vỗ đầu, tay trái xoa bụng hết bài hát, hát trở lại nhưng đổi tay: tay trái vỗ đầu, tay phải xoa bụng.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div>Lưu ý:<br><div style="margin-left: 40px;"> Vỗ đầu và xoa bụng theo nhịp bài hát. Vỗ đầu và xoa bụng cùng 1 lúc nhưng vỗ đầu cho ra vỗ đầu, xoa bụng cho ra xoa bụng.Ai làm sai, mời ra giữa sẽ có hình phạt.<br><br><br></div> <span style="font-weight: bold;">07. BÒ LÚC LẮC – BÒ NHÚNG GIẤM</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt, áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Mọi người đứng, chống nạnh.Lúc lắc: lúc – lắc mông qua phải.Lúc – lắc mông qua trái.Nhúng giấm: nhúng – rùn sâu chân xuống. Giấm – đứng thẳng lên.<br>* Khi Qt nói “Bò lúc lắc. Bò bò bò” TC lúc lắc 3 cái, vừa lúc lắc vừa nói lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. <br>* Qt nói: “bò nhúng giấm. Bò bò bò” TC nhún xuống đứng lên 3 lần, vừa nhún vừa nói: nhúng giấm, nhúng giấm.Tuỳ Qt nói bao nhiêu tiếng “bò” thì phải làm bấy nhiêu lần lúc lắc hay nhúng giấm.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br><br><br></div><br><span style="font-weight: bold;">08. DÀNH PHẦN</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt ngoài trời theo vòng tròn, hình phạt dành cho số đông người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Nếu 10 người thì dùng 9 chiếc dép, tức là số dép ít hơn số người 1 chiếc.<br></div><div style="margin-left: 40px;">Những người này đứng vòng tròn, quay mặt ra, nắm tay nhau.- Số dép sắp hình tròn sau lưng những người này.<br></div><div style="margin-left: 40px;">Tất cả hát 1 bài nào đó, bất thần, Qt thổi một tiếng còi, đang khi những người này di chuyển theo chiều kim đồng hồ.- Nghe tiếng còi, mỗi người cố gắng ngồi xuống trên 1 chiếc dép. Ai không ngồi trên 1 chiếc dép thì bị loại.- Loại 1 người, phải bỏ đi 1 chiếc dép, để giữ cho số dép ít hơn số người là 1.- Trò chơi tiếp tục cho đến khi còn lại 1 người. Người đó chiến thắng.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div><br><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">(còn tiếp)</span><br><br>  
 

truongtam

Administrator
<span style="font-weight: bold;"> 
09. TẬP NÓI NHANH:</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt, áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Người bị nói nhanh, không lộn, không vấp câu nào “Trứng vịt lộn, lượm , luộc, lột, lủm liền.”<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div><br><br><br><span style="font-weight: bold;">10. BÀ CÕNG CHÁU</span><br>Thể loại:<br><div style="margin-left: 40px;">Trò chơi phạt, áp dụng cho những người bị phạt từ các trò chơi khác theo hàng ngang.<br></div>Luật chơi:<br><div style="margin-left: 40px;">Những người dự chơi đứng chống nạnh, cúi mình xuống, co 1 giò lên. Qt đặt khăn quàng trên lưng. Dự chơi cờ từ mức khởi hành đến mức tới (hay cò 1 vòng) sao cho khăn không rơi xuống đất.<br></div>Mục đích:<br><div style="margin-left: 40px;">Tạo bầu khí vui vẻ sinh động, giúp cho các thành viên này chơi tốt hơn.<br></div><div style="margin-left: 40px;"><br></div>
 

Hao Quang

New member
<P> để Q thử nha! dễ ợt chớ gì!</P>
<P>“Trứng vịt lộn, lượm , luộc, lột, lủm liền</P>
<P>“Trứng vịt lộn, lượm , luộc, lột, lủm liền</P>
<P>"trứng vịt lộn lượm lột lủm liền"</P>
<P>"trứng vịt lộn lộn lụp lủm liền"</P>
<P>"trứng ịt lộn lộn lượm luột liển lùm"</P>
<P>"trứng vịt lộn lựa lượm luộc lủm liền"</P>
<P>"trứng vịt lộn lượm khỏi lột....lủm liền"</P>
<P>hic! ai đọc được 1 câu này 10 lần tốc độ nhanh đúng chính xác Q xin bái làm sư phụ đóa! khó quá! </P>
<P> </P>
 

truongtam

Administrator
  câu đó truongtam thuộc làu làu vì thường cho các bạn chơi trò này, hi hi, hôm nào Huynh HQ đi chơi thử cho biết he he.<br>
 

Facebook Comment

Top