Trò Chơi Vận Động Mạnh

truongtam

Administrator
<br><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-at:eek:ther;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
.MsoChpDefault
{mso-style-:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
ms o-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-al t:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
fon t-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Cal ibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font -family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi- font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
m so-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->

<p style="margin: 6pt 0in; text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-size: 15pt;">BỒ CÂU TRẮNG và<span style="">  </span>BỒ CÂU ĐEN<o:p></o:p></span></i></b></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Thể loại</span></i></b><span style="">:<span style="">     </span>Trò
chơi vận động mạnh, ngoài sân, có nhiều người tham dự.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Rèn luyện</span></i></b><span style="">: <span style="">   </span>Phân
biệt sự<span style="">  </span>khác nhau của<span style="">  </span>lời nói mà thực hiện hành động.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Giáo</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dục</i></b>:<span style="">   </span>Chú
ý vào lời nói mà thực hiện một cách<span style=""> 
</span>chính xác và nhanh nhẹn.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 40px; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 90%;"><b style=""><i style=""><span style="line-height: 90%;">Luật</span></i></b><span style="line-height: 90%;"> <b style=""><i style="">chơi</i></b>: <span style=""> </span>Chia thành 2 phe,
01 phe làm bồ câu trắng 01 phe làm bồ câu đen. 2 phe đứng đối diện nhau, cách
nhau 2m. Sau lưng mỗi phe có 1 lằn mức cách đó 2m. Qt đứng giữa 2 phe. Khi Qt
hô <i style="">“<b style="">bồ
câu trắng</b>”</i> thì phe bồ câu trắng rượt đánh chạm tay vào người của phe bồ
câu đen. Khi Qt hô <i style="">“<b style="">Bồ câu đen</b>”</i> thì ngược lại.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt; line-height: 90%;"><b style=""><i style=""><span style="line-height: 90%;"><span style="">         </span>* </span></i></b><span style="line-height: 90%;">Qt hô bồ câu vàng, xám,
đen... ai nhốm chân thì bị loại.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 80px; text-align: justify; text-indent: -49.65pt; line-height: 90%;"><b style=""><i style=""><span style="line-height: 90%;"><span style="">      </span>* </span></i></b><span style="line-height: 90%;">Không được vượt qúa lằn ranh
phía sau.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt; line-height: 90%;"><b style=""><i style=""><span style="line-height: 90%;">Mục</span></i></b><span style="line-height: 90%;"> <b style=""><i style="">đích</i></b>: <span style="">  </span>Làm sôi động, phấn
khởi và có sự tranh đua.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Vật</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dụng</i></b>: <span style="">  </span>Phấn để vẽ đường.</span></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><br></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><br><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-at:eek:ther;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
.MsoChpDefault
{mso-style-:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
ms o-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-al t:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
fon t-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Cal ibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font -family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi- font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
m so-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->

</p><p style="margin: 6pt 0in; text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-size: 15pt;">THỎ CÓC THI ĐUA<o:p></o:p></span></i></b></p>

<p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Thể loại</span></i></b><span style="">:<span style="">     </span>Trò
chơi vận động mạnh, ngoài sân, có nhiều người tham dự.<o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Rèn luyện</span></i></b><span style="">: <span style="">   </span>Nhận
định chính xác môi trường chung quanh mà thực hiện một cách nhanh nhẹn.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Giáo</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dục</i></b>:<span style="">   </span>Chú
ý vào tiếng còi mà thực hiện một cách nhanh nhẹn.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Luật</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">chơi</i></b>: <span style=""> </span>Số người chẵn, 1 người làm thỏ, 1 người làm cóc.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style=""><span style="">                     </span>* </span></i></b><span style=""><span style=""> </span><b style=""><i style="">Thỏ</i></b>: đứng chống nạnh.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>*<span style="">  </span><b style=""><i style="">Cóc</i></b>: ngồi chống nạnh.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>- Mức khởi hành cách mức tới
4m.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>- Khi Qt thổi 1 tiếng còi thì
Thỏ bước.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>* 1 bước dài tối đa có thể,
còn cóc thì nhảy 2 cái dài tối đa có thể.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>.* Ai đến mức trước thì
thắng.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Mục</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">đích</i></b>: <span style="">  </span>Làm sôi động, phấn khởi và có sự tranh đua.</span></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><br></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><br><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-at:eek:ther;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
.MsoChpDefault
{mso-style-:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
ms o-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-al t:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
fon t-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Cal ibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font -family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi- font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
m so-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->

</p><p></p><p style="margin-top: 3pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 34.04pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 6pt 0in; text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-size: 15pt;">SĂN CỌP<o:p></o:p></span></i></b></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Thể loại</span></i></b><span style="">:<span style="">     </span>Trò
chơi vận động mạnh, ngoài sân, có nhiều người tham dự.<o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -42.55pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Rèn luyện</span></i></b><span style="">: Nhận định chính xác môi trường chung quanh
mà thực hiện một cách nhanh nhẹn.<o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Giáo</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dục</i></b>:<span style="">   </span>Chú
ý để thực hiện một cách nhanh nhẹn để tranh đua với đối phương.<o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin-top: 3pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 28.35pt; text-align: justify; text-indent: -28.35pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Luật</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">chơi</i></b>: <span style=""> </span><span style="letter-spacing: -0.2pt;">1 người làm thờ săn, 1 số người
làm cọp. Thợ săn rượt đuổi cọp, đánh vào người cọp bất cứ chỗ nào: cọp chết,
ngồi xuống tại chỗ.<o:p></o:p></span></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 28.35pt; text-align: justify; text-indent: -28.35pt;"><b style=""><i style=""><span style=""><span style="">          </span>* </span></i></b><span style="">Nếu
cọp chạy không kịp, để khỏi bị đánh chết, thì cọp đưa tay phải vòng xuống chân
phải (<i style="">co chân phải lên</i>), rồi ngược
tay lên, khum đầu xuống, bóp mũi. Làm như thế, thợ săn không được quyền đánh
cọp.<o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 28.35pt; text-align: justify; text-indent: -28.35pt;"><b style=""><i style=""><span style=""><span style="">          </span>* </span></i></b><span style="">Trong
thời gian 3 phút, cọp nào chết sẽ bị phạt, cọp nào còn sống sẽ được thưởng.<o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 28.35pt; text-align: justify; text-indent: -28.35pt;"><span style=""><span style="">          </span>* Đội nào xong trước thì thắng.<o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

</p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -42.55pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Mục</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">đích</i></b>: Làm sôi động, phấn khởi và có
sự tranh đua.<o:p></o:p></span></p><p></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 4.28pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

<br><span style=""><o:p></o:p></span></p><p></p><p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;">

<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">(còn tiếp)</span><br><span style=""><o:p></o:p></span></p>

 
 

truongtam

Administrator
<br><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-at:eek:ther;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
.MsoChpDefault
{mso-style-:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
ms o-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-al t:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
fon t-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Cal ibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font -family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi- font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
m so-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->

<p style="margin: 6pt 0in; text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-size: 15pt;">ĐUA XÍCH LÔ<o:p></o:p></span></i></b></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Thể loại</span></i></b><span style="">:<span style="">     </span>Trò
chơi vận động mạnh, ngoài sân, khoảng 04-08 đội tham dự.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Rèn luyện</span></i></b><span style="">: <span style="">   </span>Nhận
định chính xác môi trường chung quanh mà thực hiện một cách nhanh nhẹn.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Giáo</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dục</i></b>:<span style="">   </span>Tương
trợ và sẳn sàng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau gánh vác trách nhiệm.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Luật</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">chơi</i></b>: <span style=""> </span>. 3 người làm thành 1 xích lô.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style=""><span style="">                     </span></span></i></b><span style="">. 2 người đứng sát nhau, choàng tay trên vai, chân phải của người này
cột với chân trái của người kia. 2 chân bị cột này co lên.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>. Người thứ ba, lái xích lô,
đứng sau 2 người kia, 2 tây cầm 2 chân bị cột của họ làm cần lái.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>. Nhiều chiếc xích lô sẵn
sàng ở mức khởi hành, cách mức tới 4m, đợi còi hiệu xuất phát.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>. <b style=""><i style="">Chiếc nào đến đích trước</i></b>:
thắng.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>. <b style=""><i style="">Chiếc nào lật giữa đường</i></b>:
thua<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><span style=""><span style="">                     </span>. <b style=""><i style="">Những chiếc đụng nhau</i></b>:
thua.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Mục</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">đích</i></b>: <span style="">  </span>Làm sôi động, phấn khởi và có sự tranh đua.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Vật</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dụng</i></b>: <span style="">  </span><span style=""> </span>Dây cột cho mỗi đội.<o:p></o:p></span></p> 


<br><br><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-at:eek:ther;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
.MsoChpDefault
{mso-style-:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
ms o-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-al t:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
fon t-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Cal ibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font -family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi- font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
m so-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->

<p style="margin: 6pt 0in; text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-size: 15pt;">CHIM VỀ TỔ<o:p></o:p></span></i></b></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Thể loại</span></i></b><span style="">:<span style="">     </span>Trò
chơi vận động mạnh, ngoài sân, trên dưới 04-08 người tham dự.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Rèn luyện</span></i></b><span style="">: <span style="">   </span>Nhận
định chính xác môi trường chung quanh mà thực hiện một cách nhanh nhẹn và đúng
cách.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Giáo</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dục</i></b>:<span style="">   </span>Chú
ý vào lời nói mà thực hiện kịp thời và nhanh nhẹn.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Luật</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">chơi</i></b>: <span style=""> </span>Các dự chơi đứng ở mức khởi hành, co một chân, 2 tay để trên đầu.
Khi còi hiệu xuất phát, các dự chơi cò đến mức tới, rồi lại cò về mức khởi
hành.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style=""><span style="">                     </span>* </span></i></b><span style="">Ai về sớm nhất là thắng cuộc.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Mục</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">đích</i></b>: <span style="">  </span>Làm sôi động, phấn khởi và có sự tranh đua.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 63.8pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Vật</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">dụng</i></b>: <span style="">  </span>Phấn viết.<o:p></o:p></span></p>

<p style="margin: 3pt 0in 0.0001pt 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt;"><b style=""><i style=""><span style="">Lưu</span></i></b><span style=""> <b style=""><i style="">ý</i></b>:<span style=""> </span>Quản trò nên giải thích
và làm nháp trước.<o:p></o:p></span></p>

<br><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">(Còn Tiếp)</span><br><br>  
 

truongtam

Administrator
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Cbimeocon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Cbimeocon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Cbimeocon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
TÌM DÉP<o:p></o:p>
Thể loại: Trò chơi vận động mạnh, ngoài sân, có nhiều người (04-08 đội) tham dự.<o:p></o:p>
Rèn luyện: Nhận định chính xác môi trường chung quanh mà thực hiện một cách nhanh nhẹn.<o:p></o:p>
Giáo dục: Chú ý vào tiếng còi mà tương trợ và sẵn sàng thừa kế lẫn nhau để thực hiện một cách nhanh nhẹn.<o:p></o:p>
Luật chơi: 1. Tập trung thành vòng tròn. Mọi người gom dép lại để giữa vòng tròn, trộn dép lộn xộn. Bắt đầu một bài hát, đang khi hát vỗ tay, mọi người di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Bất thần Qt thổi 1 tiếng còi, mỗi người chạy vào xỏ chân vào dép rồi chạy về chỗ cũ, không được dùng tay. Người sau cùng sẽ bị phạt.<o:p></o:p>
2. Hàng đội. Tập họp hàng dọc. <o:p></o:p>
* Gom dép của cả đội, để lộn xộn, cách xa người thứ I của đội 3m. Số người mỗi đội bằng nhau.<o:p></o:p>
* Có tiếng còi, người thứ I của mỗi đội chạy đến xỏ chân vào dép mình, rồi chạy về đánh vào người thứ II, người thứ II chạy lên... cứ thế tiếp tục cho hết cả đội.<o:p></o:p>
* Đội nào xong trước thì thắng.<o:p></o:p>
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi và có sự tranh đua.<o:p></o:p>
Vật dụng: Dép<o:p></o:p></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>
 

Facebook Comment

Top