Trở lại đề tài Thánh Thất Đầu Tiên

P

police

Guest
<font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Nói như Nammo là ủng hộ đấy. Việc gì phải xem Thánh thất nào là đầu tiên? Mà Thánh thất chỉ là tên gọi nơi thờ phụng Thầy các Đấng thôi. Tâm ta luôn có Thượng Đế ngự trị, vậy Tâm ta là thánh thất đầu tiên.</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Nếu chỉ bàn danh từ "Thánh thất" ra đời năm nào, ở đâu, tên gì thì hóa ra ta đang bàn về ngoại tướng. Chứ nếu đúng ra, bản chất của Thánh thất là nơi thờ phụng, sinh hoạt thì cái đầu tiên cũng chẳng biết là cái nào! Đức Ngô Minh Chiêu đã lập đàn học đạo, thờ thiên nhãn ở Phú Quốc từ rất lâu trước khi Khai đạo. Từ Thánh thất cũng không phải là duy nhất, là một. Thiên chúa vẫn có Hội thánh, Tòa thánh. Các danh xưng Đàn, Thánh thất, Thánh tịnh... chỉ là hình thức thôi, tâm ta mới là cái nơi thờ Thượng đế thiêng liêng và vĩnh tồn.</span></font><br><br><br>
 

NAMMÔ

New member
<P> nammô xin cám ơn poilice nha !</P>
<P>Huynh nói rất hay đấy hợp với đệ lắm à nha !<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>Nếu như chúng ta mỗi người ai ai cũng giữ đặng cái tâm cho trong sạch đừng để cho ố trược thì lúc nào thầy cũng ngự trong lòng mỗi chúng ta nhược bằng không thì chúng ta sẽ dọn đường cho chúng ma ngự đấy !<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P>NAM-MÔ THƯỢNG-ĐẾ CAO-ĐÀI !</P>
<P> </P>
 

thanhy

New member
 Y kiến của hai huynh HUYNHDEDAIDONG va NAMMO rat hay, đặc biệt là về khía cạnh nội tâm, nhưng câu hỏi mà huynh DatTuong đặt ra ở đây là về ngoại tướng. Như vậy liệu hai câu trả lời của hai huynh đã giải đáp thỏa đáng câu hỏi của huynh DatTuong chưa?
 

thanhy

New member
 Ngoài ra, dường như huynh DatTuong hỏi Thánh Thất nào là Thánh Thất đầu tiên trong kỳ phổ độ lần thứ Ba này, chứ không có hỏi về thuở hỗn độn sơ khai. Dẫu biết rằng, chấp tướng là một trở ngại trong tiến trình tu học, nhưng mỗi khi chúng ta gặp một nan đề  nào đó chúng ta lại bảo mọi người là hãy quay lại "diện bích"để phản tỉnh, để tự biết thì nan đề này vẫn cứ tồn đọng ở đó và rồi "Đạo"cứ bị "bất khả thuyết"mãi. Liệu cách thức giải quyết vấn đề như vậy có ổn không?
 

NAMMÔ

New member
<P> Huynh thanhy noi cũng đúng nhưng huynh thử nghỉ lại xem chúng ta bàn đến Thánh Thất nào là đầu tiên có phải như chúng ta đang mò kim dưới đáy biển ko? Nếu chúng ta ai ai cũng tự cho rằng mình đúng thì dẫu có nói đến Tận Thế cũng không tìm ra được kết quả </P>
<P> Còn nằm về khía cạnh nội tâm Huynh nói phải là Thánh Thất Kỳ Ba thì đệ cũng có câu trả lời nội tâm cho huynh biết : Ai sanh ra đầu tiên trên cõi đời thứ ba này thì người đó đem đến cõi đời ngôi Thánh Thất Đầu Tiên nhứt đó là Tâm. ( nói vậy thôi chứ Huynh đừng có hỏi ai sanh ra trước nhen )</P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>
police nói:
<FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">Nói như Nammo là ủng hộ đấy. Việc gì phải xem Thánh thất nào là đầu tiên? Mà Thánh thất chỉ là tên gọi nơi thờ phụng Thầy các Đấng thôi. Tâm ta luôn có Thượng Đế ngự trị, vậy Tâm ta là thánh thất đầu tiên.</SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,153)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">Nếu chỉ bàn danh từ "Thánh thất" ra đời năm nào, ở đâu, tên gì thì hóa ra ta đang bàn về ngoại tướng. Chứ nếu đúng ra, bản chất của Thánh thất là nơi thờ phụng, sinh hoạt thì cái đầu tiên cũng chẳng biết là cái nào! Đức Ngô Minh Chiêu đã lập đàn học đạo, thờ thiên nhãn ở Phú Quốc từ rất lâu trước khi Khai đạo. Từ Thánh thất cũng không phải là duy nhất, là một. Thiên chúa vẫn có Hội thánh, Tòa thánh. Các danh xưng Đàn, Thánh thất, Thánh tịnh... chỉ là hình thức thôi, tâm ta mới là cái nơi thờ Thượng đế thiêng liêng và vĩnh tồn.</SPAN></FONT>
 </P>
<P align=justify><FONT size=3>Chào các đệ,</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Chúng ta thử hình dung ở một ngày mai nào đó, vài thế kỷ nữa, Cao Đài Giáo đã truyền lan khắp năm châu. Khi đó, người tín hữu CD ở Mỹ châu, Âu châu, Phi châu v.v... chỉ biết lấy tâm làm trọng và không cần thiết phải biết về "Tổ đình Tây Ninh" về "Nam bang Thánh Địa" v.v... là nơi đầu tiên đã được Đức Cao Đài Giáo Chủ chọn lưa gieo hạt giống "Kỳ Ba" thì họ có hy vọng thể hiện được phẩm chất đạo đức của người môn đệ của Đức Chí Tôn hay không?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Đạo là Thái Cực phân âm dương, bởi vậy tinh thần và vật chất phải song hành (hay là Thế Đạo và Thiên Đạo phải hài hòa với nhau)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nếu chỉ chú trọng duy nhứt phần "tâm" khi nói về Thánh Thất (hay Tòa Thánh v.v...) thì Thầy đâu có khổ cực chi để dạy dỗ từng chi tiết của sắc tướng đạo phục, của trình tự công cử (qua Pháp Chánh Truyền) và nhạc lễ, v.v...</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Hiểu về thánh thất hạn chế như vậy thì chưa thể nào có thể hiểu đúng ý nghĩa câu kinh "<EM>Ngũ nguyện thánh thất an ninh</EM>" ! "<strong><EM>Đọc kinh cầu Lý</EM></strong>" </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><strong>Việc xác định "Thiền Lâm Tự" là thánh thất đầu tiên được Thầy ân ban vinh dự trong Tam Kỳ Phổ Độ nhưng nay với cảnh hoang sơ tiêu điều nó giúp cho chúng ta ý thức được sâu sắc bài học: "Dân Nam sứ mạng tiền phong này nếu không làm tròn sứ mạng thì Thầy sẽ chuyển giao cho dân tộc khác !"</strong></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Cũng chính hình ảnh "tiêu điều" của thánh thất đầu tiên này mới giúp thêm cho chúng ta thấy rõ: hình tướng chỉ là phương tiện tạm mượn để đạt đến cứu cánh (là Tâm)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Những vấn đề căn bản của Đạo sử có tầm mức ý nghĩa hết sức to lớn với ý thức tinh thần của toàn đao. Không nên mơ hồ, xem thường những vấn đề hệ trọng này nếu ai đó ý thức được vai trò "mình là đứa con tin yêu" của Đức Cao Đài Thượng Phụ</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thân ái</FONT></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Chào huynh Thanhy,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Huynh viết:<FONT color=#0000ff><FONT size=2> Y kiến của hai huynh HUYNHDEDAIDONG va NAMMO rat hay, đặc biệt là về khía cạnh nội tâm, nhưng câu hỏi mà huynh DatTuong đặt ra ở đây là về ngoại tướng. Như vậy liệu hai câu trả lời của hai huynh đã giải đáp thỏa đáng câu hỏi của huynh DatTuong chưa?</FONT> </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin huynh, cùng Nam Mo đọc lại dùm bài viết của HDDD, ở đây có lẽ HDDD viết hơi ngắn gọn quá, xin thứ lỗi cho. Ý của HDDD ở đây không ngoài một "phút thư giãn, tiếu lâm". Riêng HDDD vẫn rất trân trọng về chủ đề này mà huynh Đạt Tường đã đề ra. <EM><strong>Giúp cho chúng ta có cơ hội cũng cố kiến thức cơ bản về Sử Đạo. Và Ngoại Tướng cũng có một giá trị xứng đáng của nó bên cạnh Nội Tâm.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Thân,</FONT></P>
 

thanhy

New member
 Kính huynh HUYNHDEDAIDONG, cám ơn hiền huynh đã trả lời cho đệ rõ. Đệ cũng nghĩ như huynh vậy. Nội tâm và ngoại tướng có vai trò tương trợ nhau như giữa Đời và Đạo, giữa Thể Pháp và Bí Pháp, giữa Bát Quái Đài và Nhị Hữu Hình Đài, giữa Chơn Linh và Thể Xác vậy. Đệ cũng biết là huynh muốn tạo ra giây phút thư giãn hữu ích cho quý A C E. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một câu hỏi về vật chất hữu hình thì cần có một giải đáp hữu hình, nếu không thì đệ e rằng không được thỏa đáng lắm. Câu hỏi của huynh Đạt Tường đưa ra rất lý thú nên đệ rất quan tâm. Nếu đệ có gì thất lễ thì mong huynh miễn chấp. Thành kính.
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                          Kính chư Huynh, Tỷ,  Đệ, Muội</P>
<P>                        Có nội tâm, mới lộ ngoại tướng.</P>
<P>                        Có tinh thần, mới tạo ra vật chất.</P>
<P>        Không nội tâm, không tinh thần ...   ( Hoàn không  luận )</P>
<P>                                       Kính</P>
<P> </P> 
 

thanhy

New member
<P>Tặng chư huynh tỷ mấy câu thơ: </P>
<P><EM>Bề trong ngay thẳng tỏ bề ngoài,</EM></P>
<P><EM>Miệng chánh thì đời vốn trái tai.</EM></P>
<P><EM>Lừa lọc cho cùng rồi nhứt định,</EM></P>
<P><EM>Đừng quen tính một chẳng dè hai.</EM></P>
<P>(Nguồn: Thi Văn Dạy Đạo - Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1)</P>
 

NAMMÔ

New member
thanhy nói:
<P>Tặng chư huynh tỷ mấy câu thơ: </P>
<P><EM>Bề trong ngay thẳng tỏ bề ngoài,</EM></P>
<P><EM>Miệng chánh thì đời vốn trái tai.</EM></P>
<P><EM>Lừa lọc cho cùng rồi nhứt định,</EM></P>
<P><EM>Đừng quen tính một chẳng dè hai.</EM></P>
<P>(Nguồn: Thi Văn Dạy Đạo - Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1)</P>
<P>
 </P>
<P>Huynh ơi ! Lời tri âm chỉ có ngưòi tri âm hiểu uổng thay đàn gảy chổ không người</P>
 

thanhy

New member
<P>Cám ơn Nam Mô. Hiền đệ nói khiến tệ huynh nghĩ đến chuyện Bá Nha Tử Kỳ ngày xưa qua <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
 

NAMMÔ

New member
<P>hahahaaaaaaaa huynh cũng biết chuyện này nữa à !</P>
<P>Thật là  VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN mà ,phải không?</P>
<P>Trình !</P> 
 

Facebook Comment

Top