[Thơ văn] Trường thi cao đài phần 1

tamnguyen

New member
Dựa vào sử Đạo,đệ viết thành bài thơ Trường Thi Cao Đài.Vì lý Đạo thì sâu kín,tư duy có hạn chế .Nên mong nhận được sự góp ý của quý huynh,Tỷ để bổ túc những sai sót.Xin chân thành cám ơn

1. Phương Nam gặp lúc an lành
2. Dùng Thơ diễn lại sử xanh Cao Đài
3. Nhớ từ thuổ ban mai dựng nước
4. Họ Hồng Bàng định ước về sau
5. Thiên thư đã diễn làu làu
6. Sáng soi kinh sử đời sau sẽ tường
7. Từng chịu nhiều tai ương nạn ách
8. Thêm những điều bức bách lắm thay
9. Vẫn chung giữ lấy lòng ngay
10. Dù cho thời thế đổi thay muôn điều.
11. Xưa đối ngoại không kiêu là thế
12. Luôn xét suy giữ kế lâu dài
13. Dù trải qua những nạn tai
14. Binh đao khói lửa đắng cay muôn phần
15. Những định ước lân bang giao hảo
16. Đã khắc ghi đảm bảo giữ gìn
17. Những thứ chứng thuộc công minh
18. Những thứ đã được hữu tình bang giao
19. Chữ Hòa ấy nói sao cho hết
20. Đã tạo thành mối kết nhân duyên
21. Tạo thành những nét sử huyền
22. Như là việc đã định tiền chẳng sai
23. Như dòng sử sơ khai đã viết
24. Dòng Thần Nông tên gọi Đế Minh
25. Thần nhân vốn sẵn hữu tình
26. Vốn dòng hiền thánh công bình đã mang
27. Mong cầu ước định an hậu thế
28. Giữ hòa an làm kế sinh tồn
29. Lời xưa còn mãi xa đồn
30. Sinh nên hiền thánh bảo tồn hậu sinh
31. Hiệu được gọi chữ Kinh là thế
32. Chữ Dương Vương lại để làm tên
33. Tinh anh hung đúc mà nên
34. Là dòng Thiên tử đứng trên muôn người
35. Thấy Sự thật phần mười đã rõ
36. Hãy xét suy cho tỏ nguồn căn
37. Để không còn những băn khoăn
38. Cội nguồn dân tộc đã hằng được nêu
39. Từ xưa nay ai đều cũng biết
40. Gốc Việt Nam oanh liệt anh hùng
41. Nhìn nhận trên đức Trung dung
42. Mới thấy được chỗ vững cùng thời gian
43. Đức từ cổ tam Hoàng vẫn giữ
44. Vu lan bồn tự tứ làm nền
45. Tổ tiên luôn mãi ghi tên
46. Công đức Thủy tổ không quên bao giờ
47. Ứng hiện những vần thơ là thế
48. Sáng mãi danh vạn thế thiên thu
49. Đời sau biết thế vận trù
50. Giữ gìn công nghiệp ,công phu bao đời
51. Luôn suy xét thiên thời vận nước
52. Để tạo nên khế ước định an
53. Tạo nên công nghiệp rỡ ràng
54. Lưu truyền hậu thế muôn ngàn đời sau
55. Đẹp rạng rỡ bảy màu lấp lánh
56. Cầu vồng kia cùng sánh nhơn duyên
57. Như là đạo đắc khải huyền
58. Nước Việt chứng ngộ văn tuyên đế truyền
59. Thuận theo lý tự nhiên là thế
60. Truyền bao đời vạn thế sư tôn
61. Như là định luật bảo tồn
62. Giữ gìn quốc túy quốc hồn biên niên
63. Thuận theo lý thánh hiền dạy bảo
64. Chịu bao lần khảo đảo mà nên
65. Việt Nam ứng hiện tuổi tên
66. Công nghiệp công quả ở trên cung trời
67. Đạo lý ấy ngàn đời tích tụ
68. Như nguồn căn trụ khí mà nên
69. Việt Nam dựng tổ xây nền
70. Sấm Trình Tuyền dạy vững bền thời gian
71. Nhịp cầu ấy vẫn đang nối bước
72. Cứ mỗi lần vận nước lâm nguy
73. Anh hùng nối tiếp trường thi
74. Viết nên thiên sử mỗi kỳ đổi thay
75. Đức Nguyễn Trãi từng bày rõ lý
76. Nước Việt ta vốn chí hùng anh
77. Hịch xưa đã chỉ rành rành
78. Văn hiến thuổ trước đã thành tuổi tên
79. Chí khí ấy vững bền muôn thuổ
80. Được lưu truyền từ thuổ Rồng Tiên
81. Lạc Long vốn gốc thánh hiền
82. Kết duyên cùng với mẹ Tiên nối dòng
83. Thần Long vốn là dòng của mẹ
84. Nét trâm anh văn vẽ huy hoàng
85. Truyền cho hậu duệ rỡ ràng
86. Tinh hoa phẩm cách muôn vàn điều hay
87. Nét trân quý từ ngày mở cõi
88. Tiếp truyền trao giọng nói ôn hòa
89. Bóng hình dáng dấp Tiên Nga
90. Nở thơm hương sắc một tòa thiên nhiên
91. Đức khiêm tốn lưu truyền mãi mãi
92. Ứng hiện trong con cái về sau
93. Truyền lưu hai chữ đồng bào
94. Là cùng chủng tộc nói sao cạn lời
95. Tôn quý ấy truyền đời mãi mãi
96. Chí đại hùng sảng khoái minh tâm
97. Thắng mình hơn hẳn thắng nhân
98. Như lời Phật dạy không nhầm vào đâu
99. Nước Việt vốn từ miền Âu Lạc
100. Một giang sơn bát ngát mênh mông
101. Nguồn sống từ bởi nghề nông
102. Văn minh lúa nước tổ tông truyền đời
103. Tính cần kiệm từ thời mở nước
104. Được đời sau tiếp bước lưu truyền
105. Tinh anh từ nét chữ Điền
106. Là tâm bát quái đồ thiên đương thời
107. Rạng rỡ bởi ở nơi đã định
108. Nền văn minh được tính từ khi
109. Văn Lang lập quốc sánh bì
110. So Hán sử ấy là kì Trang Vương,
111. Dòng Bách Việt can trường thần thoại.
112. Vượt qua bao ngang trái truyền kỳ
113. Những khi gặp lúc gian nguy
114. Nổi lên hào kiệt sánh bì Bắc phương
115. Cùng Tống Đường một thời rạng rỡ
116. Gốc văn minh rực rỡ huy hoàng
117. Xứng danh tên tuổi Nam Bang
118. Đông Phương là gốc văn Lang là nguồn
119. Theo bộ sử China chỉ rõ
120. Trong thời kỳ chưa tỏ thiên văn
121. Vua Nghiêu muốn rõ nguồn căn
122. Thiên văn văn học không ngăn ngại gì
123. Sai sứ thần đến miền Giao Chỉ
124. Quyết tâm học quyền bí pháp môn
125. Mang về Trung Quốc bảo tồn
126. Dạy cho hậu thế sinh tồn hóa khai
127. Cũng để giúp phong hòa gió thuận
128. Đức Tử Khâu di huấn dạy rằng
129. Phong dao Việt Tộc là căn
130. Kinh thi soạn bổn ngày hằng sửa trao
131. Những trích dẫn nói sao cho hết
132. Những cơ duyên đúc kết mà nên
133. Tạo nên nguồn gốc vững bền
134. Văn minh Việt tôc tuổi tên sáng ngời
135. Tinh hoa ấy truyền đời mãi mãi
136. Mãi sáng danh con cái Tiên Rồng
137. Văn minh nguồn suối Phương Đông
138. Góp phần tạo dựng cộng đồng thế gian
139. Cùng góp nhặt muôn vàn đạo lý
140. Dựng nên câu chuyện ký trường kỳ
141. Sáng soi những áng sử thi
142. Để nhận thấy được những gì truyền trao
143. Bậc tiên tổ làm sao dựng nghiệp
144. Để hậu nhân nối tiếp thần uy
145. Tạo nên sự tích truyền kỳ
146. Dân tộc Lạc Việt chứng tri bao đời
147. Cũng lại nói những lời đạo lý
148. Lần bước theo dõi chí tiền nhân
149. Mới mong hiểu được đôi phần
150. Cao Đài Đại Đạo nguyên nhân hình thành
151. Những nét chữ tinh anh lưu lại
152. Áng văn chương sảng khoái tâm hồn
153. Bên trong sự học khổng môn
154. Đạo Nho trác tuyệt suy tôn người thầy
155. Nhớ những lúc rồng mây tụ hội
156. Chí hiền nhân tiếp nối truyền trao
157. Là nơi ra mặt anh hào
158. Giúp cho tổ quốc định vào càn khôn
159. Người Việt vốn suy tôn minh triết
160. Nên giữ câu tiết liệt chí trung
161. Nữ trung biết giữ phận tùng
162. Nối dòng oanh liệt vững cùng thời gian
163. Kể sao hết những hàng Quốc sĩ
164. Trong gian nguy chí khí làm nền
165. Ứng hiện trong những tuổi tên
166. Là hàng nho học đã nên danh đầu
167. Văn miếu ấy tìm đâu chẳng thấy
168. Khổng tiên sư thánh đế thờ đây
169. Dạy cho hậu thế hàng ngày
170. Noi theo nhân nghĩa hăng say học hành.
171. Tiếp với những tinh anh gom tụ
172. Những công phu Phật giáo lưu truyền
173. Tìm về tới bến chân nguyên
174. Thiền học tinh tuý vi huyền nhập nhanh
175. Những Đạo sư tinh anh lưu dấu
176. Vô Ngôn Thông đã cấu thành nên
177. Phật Đạo ứng với tuổi tên
178. Trúc Lâm tam tổ không quên bao giờ
179. Trong những dịp phất cờ giữ nước
180. Phật giáo luôn đi trước về sau
181. Nêu danh hai chữ anh hào
182. Bằng lý giác ngộ người sau học tìm
183. Xét từ cổ chí kim mới biết
184. Người học tu bí quyết thực hành
185. Tứ ân phải biết phụng hành
186. Tạo dựng công nghiệp mới thành chứng tri
187. Xét những tích trong kỳ lưu thế
188. Tam tông đường còn để lại đây
189. Huyền vi nghĩa lý sâu dày
190. Lão học uyên bác diễn bày càn khôn
191. Phép linh đan bảo tồn thận thuỷ
192. Tìm cho thông cốt chỉ bì phu
193. Nội tâm ngoại cảnh vận trù,
194. Thường hành nhật dụng công phu viên thành
195. Ngũ khí thanh diệt phần quả kiếp
196. Linh quang đầy đặng tiếp hồng ân
197. Xác tại thế đã nên thần
198. Ba mươi sáu cõi đặng gần linh thiêng
199. Phép huyền quang hiện tiền là thế
200. Giúp người tu bế được ngũ quan
201. Thông công với cõi thiên đàng
202. Nhận phần đạo lý vô vàn huyền vi
203. Trong những lúc trị vì triều Nguyễn
204. Đạo Giato theo chuyến hải trình
205. Vào nơi đất Việt lưu truyền
206. Đức tin thiên chúa khải huyền lắm thay
207. Vì vận nước đổi thay nghiêng ngửa
208. Những cưu mang chất chứa trong lòng
209. Tạo nên khế ước hoà đồng
210. Các nền tôn giáo bên trong Việt phần
211. Đó là lẽ nguyên nhân lập đạo
212. Để sửa canh cải tạo chủ quyền
213. Các nền tôn giáo Phật Tiên
214. Tạo ra thời thế định yên cõi bờ
215. Xem xét lại dòng thơ sử đạo
216. Nghĩa lý sâu ẩn áo bên trong
217. Kết tinh hai chữ Đại đồng
218. Là không phân biệt cũng không riêng mình
219. Vì những cơ hữu hình từ trước
220. Không hợp thời vững bước tiến tu
221. Cho nên tiên thánh vận trù
222. Chuyển tải Đạo lý công phu tam kỳ
223. Giải bày những huyền vi Đạo lý
224. Tạo niềm tin quyết chí tu hành
225. Cho toàn rộng khắp chúng sanh
226. Tạo tâm giác ngộ lương sanh hài hoà
227. Xem bốn biển là nhà từ trước
228. Biết người dân các nước anh em
229. Người trong nhân thế nhìn xem
230. Thiên Nhân hợp lại mới đem thái bình
231. Nhìn lại thuổ bình minh dựng đạo
232. Những Tinh vi nương náu thần nhân
233. Thông qua lớp áo cửa thần
234. Thi văn xướng hoạ muôn phần giải khuây
235. Của các vị văn hay chữ tốt
236. Để ghi tâm khắc cốt trong thơ
237. Mọi người đâu biết chữ ngờ
238. Thần linh máy động những giờ về khuy
239. Khiến các vị phân chia ba góc
240. Bàn nhịp chân lóc cóc dưới nền
241. Các ông gom lại ghi nên
242. Câu văn chữ nghĩa có tên có vần
243. Cứ như thế nhiều lần giao hảo
244. Vị thần linh mách bảo bằng thơ
245. Một ông hết sức bất ngờ
246. Vị thần linh ấy làm thơ về mình
247. Mọi người đang giật mình theo dõi
248. Biết được rằng dòng dõi tổ tiên
249. Thần linh đã đắc khải huyền
250. Nay mới quay lại để khuyên con mình
251. Tên ông gọi chữ Tuân là chính
252. Họ cao Quỳnh tôn kính mang theo
253. Như thuyền gặp bến thả neo
254. Cao xanh nối lại Cao Quỳnh trổ ra
255. Được diễn giải bằng ba câu chữ
256. Nhưng chứa chan những thứ chờ mong
257. Con ơi con biết nối dòng
258. Cao thượng là đức của dòng nho gia
259. Một lời nhắn bằng ba lần chúc
260. Viết nên câu thủ túc đồng giao
261. Cùng chung giọt máu anh hào
262. Lưu truyền tại thế đượm màu tình thân
263. Nhẫm tính trong xa gần là nghĩa
264. Tình phụ thân về phía trời xanh
265. Vẫn mong quay lại dỗ dành
266. Dạy con đạo nghĩa mới đành siêu thăng
267. Âm dương lìa cũng không ngăn cách
268. Đạo là duyên nối bắc nhịp cầu
269. Nối dòng hương hoả truyền trao
270. Lửa hương xin thắp ứng vào tâm linh
271. Xin gởi chút tâm tình con trẻ
272. Qua mâm cơm chia sẻ hiếu tâm
273. Muốn mong gởi chút tình thâm
274. Về nơi thiên giới vẫn ngầm độ nhân
275. Ba ông ấy cùng phần đồng đạo
276. Cùng đồng liêu áo mão xum xoe
277. Vào ra như những ông nghè
278. Đi vào công sở lộng che hai hàng
279. Ông lớn nhất họ Cao là gốc
280. Chữ Quỳnh Cư cùng dốc lòng mang
281. Ông em chẳng phải họ hàng
282. Chữ Cao chính họ Hoài Sang tên người
283. Thế mới biết được nơi huyền bí
284. Hai họ Cao cùng chí tang bồng
285. Dựng xây trên khắp non sông
286. Cao Đài thánh đức hội long đến kỳ.
287. Nơi xây đắp trường thi công quả
288. Cũng là nơi giúp cá hoá rồng
289. Là nơi thờ phượng tổ tông
290. Là nơi thờ đấng hoá công muôn đời
291. Lại còn nói sáng ngời tên tuổi
292. Bậc thánh nhân từ buổi dựng xây
293. Cơ Đạo cho đến hôm nay
294. Trải qua những lúc đổi thay muôn phần
295. Ông họ Phạm vốn dòng nho nhã
296. Tắc là tên gia phả còn ghi
297. Mấy người có thể sánh bì
298. Về tài thao lược, văn thi ứng vào
299. Sau những lúc đổi trao thi phú
300. Có những bài Đường cú rất hay
301. Nói lên tâm sự những ngày
302. Sống trên dương thế lắm thay đổi nhiều
303. Biết là phận tiêu diêu uổng thác
304. Nhưng uổng mình ngọc các đài khuê
305. Cho nên những lúc đêm về
306. Ngõ lời với những bộn bề sầu bi
307. Thổ lộ những vần thi lai láng
308. Nỗi bi thương hùng tráng đan xen
309. hắt Hiu như một ngọn đèn
310. Gởi vào dương thế đua chen phận người
311. Ôi thương xót một đời dang dỡ
312. Như Phạm Tăng vì Sở thác oan
313. Cũng là một kiếp hồng nhan
314. Đành cam bạc phận thở than ích gì
315. Nghe qua những tu mi nam tử
316. Trạnh lòng thương phận nữ đài trang
317. Theo mây bay khắp non ngàn
318. Còn tình xin kết duyên đàn với thi
319. Cô thổ lộ những gì trăn trở
320. Cho quý ông được mở lòng ra
321. Hoạ bài ngâm khúc thi ca
322. Kết tình huynh muội mới là tâm cang
323. Tiếng đàn ấy còn vang xa mãi
324. Trải lòng theo ngang trái can qua
325. Trăm năm trong cõi người ta
326. Ai mà thấu được mới là tình thân
327. Mối duyên ấy là nhân gieo rắc
328. Cho quý ông quả gặt về sau
329. Có tình xin kết duyên nhau
330. Cho cau thắm lại cho trầu đẹp môi
331. Qua trao đổi sau rồi mới biết
332. Cô họ Vương đích thị trâm anh
333. Tên Lễ mới thật chỉ rành
334. Một nền Vương Đạo tinh anh ra đời
335. Lấy chữ Lễ làm nơi chăm chút
336. Cũng là nơi tạo nút toả ra
337. Chữ Nhân mới thật hài hoà
338. Chữ Nghĩa cùng dựng nên toà tháp cao
339. Trên thế gian nơi nào như thế
340. Vinh quang thay vạn tuế trời cao
341. Sáng soi muôn vạn ánh sao
342. Đượm thắm tuyệt tác Ly tao khách trần
343. Bậc đại căn có phần giữ đạo
344. Phúc lành luôn ẩn náu bên trong
345. Biết mà giữ để trong lòng
346. Để không xa cách cũng không ly trần
347. Rồi tiếp theo một lần như thế
348. Có một ông giáng để bài thơ
349. Ba vị hết sức bất ngờ
350. Bài thơ chữ nghĩa trước giờ thấy đâu
351. Ớt cay viết ở đầu là chữ
352. Muối mặn tiếp nối thứ đề theo
353. Đi chơi túng lúi là nghèo
354. Ăn bòn là chữ mang theo bao giờ
355. Lạ kỳ một vần thơ như thế
356. Khiến người nghe phải để lòng nghi
357. Phải chăng trong tuổi xuân thì
358. Hành theo chánh pháp mới đi đúng đường
359. Gởi gắm một tình thương như thế
360. Phải là bậc vạn thế sư tôn
361. Khiến người đồng đạo đồng môn
362. Tâm luôn suy xét ích tồn hậu lai
363. Hỏi thăm ra ai là người nhắn
364. Khỏi mông lung dù ngắn hay thưa
365. Ă A ông viết chưa vừa
366. Â là chữ cuối mới vừa là tên
367. Ba chữ ấy làm nên thiên vị
368. Hãy ngẫm suy chữ ví như trên
369. Ba ngôi đã tạo thành nên
370. Càn khôn thế giới ở trên tầng trời
371. Chỉ ngắn ngủi vài lời như thế
372. Tạo thành câu khế ước khế cơ
373. Vững vàng hơn mọi bài thơ
374. Dắt dìu con trẻ ban sơ về nguồn
375. Còn lại nói về hàng Thiên vị
376. Có một ông theo chí văn thơ
377. Thuần văn từ trước đến giờ
378. Muốn tìm chơn giả nên vờ đến xem
379. Nào đâu biết dõi kèm theo bước
380. Ông Ă A biết trước điều này
381. Độ người ông mới cho hay
382. Bài thơ tứ tuyệt đến nay vẫn còn
383. Thuần Văn hiệu của con từ trước
384. Chất đức còn vững bước về sau
385. Làng thi con đã đứng vào
386. Tuấn kiệt là chữ nói sao cho vừa
387. Ông nghe qua vẫn chưa kết luận
388. Những điều mang khúc uẩn trong tâm
389. Những câu chữ nghĩa cao thâm
390. Giúp ông tỉnh giác chẳng nhầm vào đâu.
391. Giữ đức tin ông mau tỉnh giấc
392. Nguyện giữ gìn một tấc lòng son
393. Trời cao đã chứng cho con
394. Về ngôi bảo pháp vẫn còn về sau
395. Những ẩn ý nói sao hết nghĩa
396. Những nguyên căn đã đúc nên duyên
397. Việc xưa đã trở lại tiền
398. Cờ Mao búa Việt lưu truyền đến nay
399. Bậc nguyên căn chung tay giữ đạo
400. Giữ cờ Mao làm chỗ náu thân
401. Nghiệp chung từng bước thấm nhuần
402. Giữ gìn cửa Đạo khỏi lầm bước tu
403. Búa Việt để thanh trừ loạn tặc
404. Cho đạo Cao vững chắc thiên thu
405. Tâm không sao lãng lờ lu
406. Để không đoạ cảnh diêm phù đấy thôi
407. Lại nói tiếp ở ngôi vị ấy
408. Phải chuyên tu mới thấy tương lai
409. Có lần một vị trong hai
410. Một là thế vĩnh nói hai Kiên là
411. Tìm hiểu ra những la liệt ấy
412. Thật hay hư chỉ bấy nhiêu thôi
413. Hai ông được chỉ chỗ ngồi
414. Yên vị một chỗ mới rồi đề thi
415. Ôi bài thi lạ kỳ đến thế
416. Chỉ rõ ra Tiếp thế là ai
417. Rõ ràng trong một đúng hai
418. Nguyên căn các vị không sai chút nào
419. Thế mới biết vào hàng Thiên phẩm
420. Phải dốc tâm thêu gấm dệt hoa
421. Tâm lành đức mới trổ ra
422. Nhìn ra mới biết đúng là thiện căn
423. Hàng Thiên phẩm phải chăm giữ đạo
424. Mới sáng danh con cháu chí Tôn
425. Trăm năm chung một tiếng thơm
426. Ngàn năm vẫn giữ cao sơn tình thầy
427. Ngồi xem lại những ngày mở đạo
428. Có biết bao huyên náo bên ngoài
429. Rộn ràng chờ buổi ban mai
430. Để hành đạo sự không ai chối từ
431. Nhớ một dịp cũng từ năm ấy
432. Ba ông mong được thấy tiên Nga
433. Hoạ vần những khúc thi ca
434. Thi văn trác tuyệt mới ra sự tình
435. Cô Lễ dặn giữ mình trong sạch
436. Phải tịnh chay và thắp áng hương
437. Thành tâm cúng vái mười phương
438. Mong nhận đạo lý cho tường thảo ngay
439. Rồi cũng đến một ngày khai nhuỵ
440. Vào ngày rằm giờ tý Nở hoa
441. Bốn tiên xông nức hương nhà
442. Giáng bài thơ tốt nói ra thế này
443. Cảnh đìu hiu chau mày mộng tưởng
444. Gởi hồn theo hồi hướng tâm lành
445. Đời người như lá trên cành
446. Thoảng qua mấy chốc thấy đành còn đâu
447. Những vần thơ mở đầu như thế
448. Dắt các ông tương tế thực thi
449. Dấn thân cho đến kịp kỳ
450. Rồng mây tụ hội vinh uy không lường
451. Vì những cảnh tang thương rũ bóng
452. Thậm thịt đưa những ngóng trông theo
453. Mặt trời lặn khuất nơi nào
454. Mặt trăng lại hiện ánh sao sáng ngời
455. Người quân tử không ngơi việc nước
456. Luôn mở đường cất bước cho mau
457. Dù cho trời đất đổi màu
458. Nắng mưa sớm tối cũng mau phụng hành
459. Dẫn dắt chí hùng anh tấn bước
460. Lo lắng cho vận nước về sau
461. Nêu gương tỏ mặt anh hào
462. Cho đàn hậu tấn xem vào noi theo
463. Trời toả bóng mây treo lơ lững
464. Người trông lên mong chứng lòng tu
465. Lung linh sắc biết trời thu
466. Con đường phía trước mịt mù lắm thay
467. Rồi lại nói những ngày tháng ấy
468. Trong các ông ai nấy đều mong
469. Lý giải uẩn khuất trong lòng
470. Lý sâu Đạo lý những mong được truyền
471. Để cho việc tiện bề đối đãi
472. Ông Ă A khuyên giải đôi điều
473. Biết ra chẳng thể nghĩ nhiều
474. Quý ông thành kính mà kêu bằng Thầy
475. Kể từ đây vận đời thay đổi
476. Người hiệp Thiên bắc nối nhịp cầu
477. Những đạo lý nghĩa thâm sâu
478. Được truyền trao lại bằng câu chân tình
479. Những sự tích tâm linh thầm kín
480. Được phô bày không tính được bao
481. Câu chuyện ở trên trời cao
482. Nay truyền dạy lại nói sao cạn lời
483. Những lễ hội xảy ra từ trước
484. Dạy cho người nối bước làm theo
485. Nổi trôi những cảnh bọt bèo
486. Băng sông lội suối vượt đèo cầu mong
487. Rồi may mắn ở trong lúc ấy
488. Diêu Trì Cung đã thấy lòng thành
489. Gồm thâu những nét tinh anh
490. Chuyển giao đạo lý hoá sanh loài người
491. Những điển tích phần mười sáng tỏ
492. Xưa cầu mong mới có hội này
493. Diêu Trì Kim Mẫu cho hay
494. Từ nay có Cửu Tiên bày Đạo cao
495. Những vì sao muôn vàn lấp lánh
496. Hội tụ vô cùng sánh công lao
497. Đẹp như hoa gấm trời cao
498. Ơn sâu nhuần thấm đức cao xa đồn
499. Phò tán đấng Chí Tôn gìn giữ
500. Xây thái bình thịnh trị muôn nơi
501. Phép trời nào dễ đổi dời
502. Âm dương chiếu rọi nơi nơi an hoà
503. Cửu Thiên đã nói ra diễn giải
504. Sự tích xưa truyền tải như sau
505. Hiên Viên Cửu kiếp thọ vào
506. Cao huyền cửu phẩm vì sao nên phần
507. Tác thế có phận thần tiên nữ
508. Thiện căn hảo Nữ đạt Cửu Thiên
509. Giống như nhân quả nhãn tiền
510. Làm lành tích đức ở hiền là tu
511. Những người có công phu giác ngộ
512. Có thiện căn diệt khổ sầu bi
513. Dấn thân trong buổi tam kỳ
514. Thực hành công quả trường thi đạo trời
515. Công phu ấy sáng ngời huệ đức
516. Sáng ngời danh những bực chân tu
517. DỐc tâm góp sức vận trù
518. Mở mang chân lý phương tu đạo hành
519. Lần ôn lại thánh danh chín vị
520. Để hiểu ra chân lý gởi trao
521. Anh Thư sánh với anh hào
522. Mỗi người một vẽ phương nào ai hơn
523. CÔ Hoa có cây đờn gẩy khúc
524. Vị Nhất Nương có phúc giữ coi
525. Đào viên ngạn uyển hoa trời
526. Là tầng thứ nhứt ở nơi cửu trùng
527. Cô Cẩm có mày nhung mắt biếc
528. Cầm lư hương bí quyết giữ gìn
529. Đào tiên là giống trái linh
530. Ngân kiều tiếp đón anh linh quay về
531. Cô Tuyến giúp giải mê về giác
532. Quạt Long Tu giữ gác Thanh Thiên
533. Giúp cho biển lặng gió yên
534. Chèo thuyền Bát Nhã chở chuyên chơn hồn
535. Cô Gấm được suy tôn chủ khảo
536. Dùng quyền năng ban bảo chơn hồn
537. Văn tài ứng thí càn khôn
538. Bửu pháp Kim bảng bảo tồn hậu sinh
539. Cô Liễu thật anh linh là thế
540. Gậy Như Ý giữ Thể vô hình
541. Chơn hồn đến đài cảnh minh
542. Xem lại duyên quả của mình tiền khiên
543. Cô Huệ Giữ tầng Thiên thứ sáu
544. Vạn pháp xem nghiệp báo chơn hồn
545. Tiêu Diêu là phướn bảo tồn
546. Giữ cho chơn tánh vĩnh tồn hậu lai
547. Cô Lễ đủ đức tài Thiên phẩm
548. Ngồi Toà sen để chấm chơn thần
549. Âm Quang từng bước dạy lần
550. Tội hồn thức tỉnh giải phần quả căn
551. Hớn Liên Bạch là nàng Sen Trắng
552. Phi Tưởng Thiên cô gắng giữ gìn
553. Giáng cơ cô thích cho kinh
554. Bài kinh Phật Mẫu là kinh chân truyền
555. Cô Khiết vì chơn nguyên Đại Đạo
556. Đưa chơn hồn báo cáo Cửu Thiên
557. Chơn hồn được gặp Cửu Huyền
558. Ban bình ngự tửu rựu tiên hạnh đào.
559. Hạnh đức ấy làm sao tả hết
560. Những vần thi đúc kết mà nên
561. Giữ tâm cho thật vững bền
562. Lòng nương nhan khói theo lên cung trời
563. Theo gió bay từng nơi Hồn đến
564. Cửu trùng Thiên có bến sông Ngân
565. Nương theo tạo hoá giải căn
566. Cửu vị nữ phật mới năng bảo tồn
567. Những sự tích càn khôn diễn giải
568. Đâu chỉ là để giải sầu bi
569. Thả hồn theo áng sử thi
570. Hoà theo ngọn gió vận bì ý thiên.
571. Để thử ý người duyên với Đạo
572. Ông ĂA mới bảo dạy rằng
573. Quý ông dùng chút lương năng
574. Ngọc hư xá tội vì rằng lộ cơ
575. Quý ông chọn thì giờ luận giải
576. Cầu Cửu Nương xin đoái lòng thương
577. Cũng vì những lẽ vô thường
578. Nghĩ tình đồng đạo tình thương để là
579. Mượn Đạo lý ngẫm ra thi phú
580. Chuyển tâm tư khuyên nhủ thế nhân
581. Trăm năm có bấy nhiêu lần
582. May duyên gặp đạo muôn phần quý cao
583. Những nghiệp thức làm sao cho dứt
584. Làm sao gỡ tháo dứt nguyên căn
585. Lún sâu trong những tục trần
586. Để không còn vướng hồi luân quay vòng
587. Người phúc lớn ở trong cửa Đạo
588. Những hạnh lành ẩn áo bên trong
589. Người tu mới có thể trông
590. Dứt hết trần nghiệp mới mong quay về
591. Những lý giải thơ đề thuận ý
592. Diễn giải theo thiên lý thiên cơ
593. Trăm năm chung một ngọn cờ
594. Ngàn năm vẫn một vần thơ thánh truyền
595. Lần theo những lời khuyên như thế
596. Có một lần vạn tuế tôn sư
597. Nói ra bằng những ngôn từ
598. Vọng thiên cầu đạo ban sư hồi triều.
599. Dạy quý ông những điều thiên lý
600. Để quý ông vững chí tu hành
601. Thượng đế sẽ ban Phúc lành
602. Giúp cho nhân loại biết hành chánh Tông
603. Lòng ngưỡng vọng các ông cầu Đạo
604. Mong tỏ lòng cẩn cáo trời cao
605. Vang vọng đến muôn ánh sao
606. Cải tà quy chánh mới vào cửa Thiên
607. Những ân phúc tác nhiên như thế
608. Vận vào thi cũng để diễn bày
609. Thế gian từ trước đến nay
610. Ân hồng trao gởi đến ngày trổ ra
611. Phúc lành ấy chan hoà nhân thế
612. Mãi còn lưu thiên tuế Thiên thu
613. Truyền trao các bậc chân tu
614. Cuối ngươn tam chuyển vạn thù quy Tông
615. Cũng vào dịp mùa đông năm ấy
616. Ba quý ông được thấy nhân duyên
617. Giữ lòng thanh tịnh lặng yên
618. Giữa chốn đô hội thị triền phồn hoa
619. Thấy điển linh trong nhà toả sáng
620. Qua Ngọc cơ truyền áng văn thi
621. Quý ông nhận biết tức thì
622. Ngọc Hoàng Thượng đề thi xưng rằng
623. Cao Đài Viết tỏ rằng như thế
624. Tiên Ông đến là để độ duyên
625. Truyền trao giáo lý thất truyền
626. Đại Bồ Tát nói diệu huyền lắm thay
627. Ma Ha Tat mới hay Đạo Đế
628. Còn truyền lưu Đạo để độ hiền
629. Giáo Đạo người có căn duyên
630. Phương Nam danh bất hư truyền đến nay
631. Truyền trao thi dạy hay chân tướng
632. Phất ngọn cờ làm phướng tiêu diêu
633. Dạy cho người biết những điều
634. Thiên cơ màu nhiệm đã nêu thành bài
635. Muôn kiếp đã nói thay từ trước
636. Có ta đem ân phước tràn đầy
637. Nắm chủ quyền ở trong tay
638. Chuyển xoay thời thế đổi thay luân hồi
639. Vui lòng tiếp rước rồi cung kính
640. Tu niệm đừng toan tính lợi hơn
641. Hưởng ân thiên đặng tu chơn
642. Phụng sự trời đất cao sơn sánh bằng
643. Đạo màu tưới là rằng ban rải
644. Khắp mọi nơi chan trải ơn lành
645. Trần thế không thể sánh bằng
646. Thiên đàng địa cửu đất lành nào hơn
647. Nghìn tuổi biết phụng ơn ban bổ
648. Muôn tên còn có chỗ để thờ
649. Giữ chọn những áng văn thơ
650. Biên vào thanh sử để thờ tổ tông
651. Điều chân lý vốn không sai sót
652. Những vần thơ thánh thót bên tai
653. Giúp người tỉnh ngộ hiểu ngay
654. Thế gian rồi sẽ đến ngày vinh quang
655. Người được chọn vào hàng thiên phẩm
656. Sáng ngời như tú cẩm hoa thêu
657. Biết tạo ân phước cho nhiều
658. Khiêm nhường là đức bao nhiêu phúc lành
659. Bao nhiêu bậc đã thành ngôi vị
660. Đã trải qua cái chí khiêm cung
661. Xưa nay các bậc đại hùng
662. Thắng mình là chính tình chung xá gì
663. Ngẫm lại những vần thi thuổ ấy
664. Bao nhiêu ý là bấy nhiêu tình
665. Thương thay trong kiếp lai sinh
666. Cũng từng trọn lý trọn tình thuỷ chung
667. Có một vị anh hùng thời Hán
668. Đã dựng nên những áng hùng anh
669. Nêu danh trung dũng đã thành
670. Nhưng Hán vận bỉ phải đành sa chân
671. Những nguyện ước có phần dang dỡ
672. Ý tại Thiên than thở ích chi
673. Rạng danh trong trận Hạ Phì
674. Đình Hầu Hán Thọ là vì tôi trung
675. Nhớ những lúc ở cùng Tào THáo
676. Vẫn giữ nguyên tiết tháo trung cang
677. Giúp cho Nhị tẩu được an
678. Thân này có kể chẳng màng chi đâu
679. Nhớ có lúc đơn đao phó hội
680. Dù sông to gió nổi can qua
681. Đến đi như lúc ở nhà
682. Chẳng vì nghĩa lớn cũng là thần anh
683. Hoa dung đạo nổi danh kim cổ
684. Trên lưng ngựa xích thố hét vang
685. Tào quân hết sức bàng hoàng
686. Tha cho Tào Tháo để mang danh hùng
687. Vào những lúc mệnh cùng lực hết
688. Khí hùng anh dù chết chẳng màng
689. Hồn bay lên cõi thiên đàng
690. Khí còn ở lại rỡ ràng về sau
691. Rồi đến lúc bước đầu mở đạo
692. Ông lại mang lớp áo Thần nhân
693. Giữ quyền nhị trấn là phần
694. Bảo tồn cửa Đạo báo ân Thiên đình
695. Ông có chí quang minh lẫm liệt
696. Bền với danh khí tiết trung cang
697. Xuân thu ông vẫn thường mang
698. Hiệp thiên Đại Đế thuộc hàng phẩm cao
699. Rồi lại nói làm sao hết nghĩa
700. Những ước mong về phía trời cao
701. Lấp lánh có một ánh sao
702. Sáng soi đêm tối toả vào tâm nhơn
703. Tánh đức sáng là chơn thi phú
704. Động Đình Hồ là thú tiêu dao
705. Bồng Lai là chỗ ra vào
706. Tên là Thái Bạch ứng vào Kim Tinh
707. Vì tinh tú trọn tình với Đạo
708. Xem nhẹ danh áo mão xum xoe
709. Chổng trơ với những ngựa xe
710. Rựu tiên hưởng lạc lộng che chẳng màng
711. Đức Lý ứng vào hàng cẩm tú
712. Trường Canh bày thi phú chứa chan
713. Ta đi từng bước thi đàn
714. Nhớ ơn Đức Lý vào hàng Đại Tiên
715. Ánh Thái Cực biến thiên Thái Bạch
716. Là nguyên căn mà sách đã nêu
717. Đường thi ai nấy cũng đều
718. Biết tên Lý Bạch sáng chiều thi ngâm.
719. Quyền Nhứt Trấn là phần nắm giữ
720. Cho Oai Nghiêm được giữ vững bền
721. Đạo Cao sẽ mãi sáng tên
722. Giáo Tông Đại Đạo vững bền thời gian
723. Có một Đấng vào hàng Phật vị
724. Từ thiên thu giữ chí độ nhân
725. Đại Bi thần chú giải phần
726. Công Đức Vô lượng công ân của người
727. Đại Danh ấy sáng ngời muôn thuổ
728. Quán Thế Âm từ thuổ hồng hoang
729. Từ Bi Bồ Tát đã mang
730. Nước cam lồ rãi chứa chan phù đồ
731. Tội hồn ở Phong đô thức tỉnh
732. Giải nghiệp căn đã dính từ lâu
733. Tâm kinh bát nhã mở đầu
734. Bằng câu chú nguyện in sâu danh người
735. Bồ Tát đã phần mười chỉ rõ
736. Bát Nhã hành mới có nhân duyên
737. Diệt tan hết mọi ưu phiền
738. Giai không ngũ uẩn hiện tiền thế nhân
739. Duyên đến chỗ tìm chân tự tại
740. Không còn lưu ngang trái can qua
741. Ở trong thế giới ta bà
742. Độ hết nạn ách mới là Phật duyên
743. Nhớ những lúc tại tiền hiện kiếp
744. Bà chịu nhiều ức hiếp lắm thay
745. Quan Âm Thị Kính từng ngày
746. Trải nhiều bức bách đắng cay muôn phần
747. Nàng muốn kiếm tìm chân lánh nạn
748. Cửa Phật môn tối sáng tụng kinh
749. Cũng không tránh được tội tình
750. Thế gian mang lại cho mình đấy thôi
751. Biết được luật luân hồi quả báo
752. Gieo nhân duyên qua áo người tu
753. Giữ tâm thanh tịnh công phu
754. Phật từ gia hộ bù người thành tâm
755. Những tác phước chẳng nhầm thiện phước
756. Sư Kỉnh Tâm được rước về trời
757. Cho nên nhân quả ở đời
758. Đừng nên xem nhẹ là lời khuyên răn
759. Bà vốn họ Từ Hàng Bồ Tát
760. Do nhân duyên phúc tác mà nên
761. Giữ cho Đạo nghiệp vững bền
762. Hàng ngày tụng niệm không quên danh Bà
763. Chờ đến lúc Đạo ra chân tướng
764. Thuận theo chiều đến hướng Phương Nam
765. Quan Âm Nam Hải giữ hàng
766. Oai nghiêm tam chấn giữ an Đạo trời
767. Bà từng thuyết những lời về Đạo
768. Giúp người tu biết tạo phước duyên
769. Xưa nay nhân quả nhãn tiền
770. Tin mà thành tín lánh phiền đến không
771. Nhìn phù sinh nhứt không là thế
772. Trên trần đời mọi thể giai không
773. Thê nhi phụ tử cũng không
774. Ly biệt phù thế là không còn gì
775. Công danh đó có chi để giữ
776. Phú quý là một chữ hoàn không
777. Công danh phú quý tương đồng
778. Mọi thứ đã có cũng không còn gì
779. Lời xưa nói không gì là có
780. Thời nay mọi thứ có rồi không
781. Tiền tài thân khổ cùng đồng
782. Huỳnh tuyền khi đến cũng không còn gì
783. Người thiện căn sánh bì Phật tánh
784. Biết Chân Như xa lánh phàm tâm
785. Làm lành là tạo phước âm
786. Lánh dữ là chỗ tạo căn nghiệp lành
787. Chuyên tu chuyển nghiệp sanh thành mất
788. Không tạo nghiệp là bậc đức cao
789. Đức cao mới biết ra vào
790. Phật môn thiền định khác nào chân tu
791. Thiền định đạt công phu viên mãn
792. Chứng thánh nhân là quán bất thân
793. Công phu giác ngộ chuyên cần
794. Không còn phước báo chuyển phần nhân duyên
795. Người đạt mức nhất thiền sơ định
796. Ái biệt ly đã chín phần xa
797. Trong tâm an tịnh nhìn ra
798. Xa lìa ái dục nhưng mà còn sinh
799. Những ẩn ý vô tình bí mật
800. Vẫn còn lưu ẩn khuất nơi tâm
801. Khiến cho hành giả dễ lầm
802. Với tâm viên mãn là phần nguy nan
803. Nhị thiền đạt vào hàng công đức
804. Thức vô biên định xứ hỷ sanh
805. Toàn thân như quả trái lành
806. Thấu biết mọi lẽ hoá sanh kiếp người
807. Đường giải thoát phần mười đạt chín
808. Nếu kiến tà không dính vào tâm
809. Hành giả sẽ đạt được phần
810. Chứng ngộ huyền lý mười phân bảy phần
811. Tam thiền chứng những phần công đức
812. Phi tưởng như một bực nguyên căn
813. Chân như giống lúc thường hằng
814. Thấu triệt mọi lẽ công năng vô bờ
815. Những năng lực không ngờ khai triển
816. Những công năng quyền biến nhất thông
817. Trong tâm hành giả trống không
818. Vô sở xứ định đã mong đạt thành
819. Vượt qua tới tinh anh hành ấm
820. Phi Phi tưởng là tấm màn che
821. Hành giả diệt hết thấy nghe
822. Khi nhập xứ định ngăn che không còn
823. Lần theo lối đường mòn thiền định
824. Bậc chân tu khả kính nương theo
825. Phước lành của các tỷ kheo
826. Đã chứng ngộ được mang theo bên mình
827. Thiên nhãn minh là phần định thật
828. Thiên nhĩ minh mới thật huyền vi
829. Thấu thông những lẽ bất kỳ
830. Đạt sự màu nhiệm vô vi không lường
831. Lậu tận minh là đường hiển thánh
832. Cho chúng sanh vượt hẳn trần lao
833. Vô vi là chỗ ra vào
834. Thấu triệt mọi lẽ nói sao cho vừa
835. Tứ thiền chứng Đại thừa Phật Đạo
836. Xoá vô minh ẩn náu trong thân
837. Diệt thọ tưởng định là phần
838. Chứng đắc thánh quả hiền nhân bao đời
839. Chánh đẳng chính là nơi an trụ
840. Chánh giác luôn đồn trú trong tâm
841. Đạo quả sẽ luôn là phần
842. Dẫn dắt hành giả vào phần cửa thiên
843. A nậu đa la hiện tiền trước
844. Tam diệu luôn cùng bước đi theo
845. Ngưỡng vọng đến các Tỷ Kheo
846. Đạt thành chánh quả danh nêu cho đời.
847. Vầng hào quang trên trời toả sáng
848. Mọi nguy nan cùng biến tan theo
849. Nhân gian hữu phúc mừng reo
850. Thánh nhân xuất thế danh nêu sáng ngời.
 

Facebook Comment

Top