Tu cứu độ cửu huyền thất tổ

dong tam

New member
Sau khi tuyên bố sự hiện diện của Cao Đài giáo theo luật định và tiến hành đăng ký hoạt động tôn giáo với nhà cầm quyền đương thời vào giữa quý 3 năm Bính Dần 1926, trong lần đầu tiên thực hiện việc Phổ Độ suốt một tháng theo lệnh của Đức Chí Tôn, chư vị Tiền Khai Đại Đạo đã phát hành Tờ Phổ cáo Chúng sanh có nội dung chánh yếu trình bày một số điểm căn bản theo quan điểm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ qua một số lời dạy của Đức Cao Đài Giáo Chủ.

Một trong những trọng điểm là “Tu là cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ”.

Chư vị Tiền Khai đã viết: “... Nay trống Lôi Âm đã giục, chung Bạch Ngọc đã rung, xin chư thiện nam tín nữ hồi tâm tỉnh ngộ, lo tu tâm dưỡng tánh mà chen bước vào đường đạo đức cho kịp thời Tam Kỳ Phổ Độ nầy. Gẫm xét cho cùng tột rồi, chẳng vinh diệu nào cho bằng chịu khổ hạnh nâu sòng, lập âm chất công quả hầu siêu rỗi cho tiền bối nơi chín suối. Chưởng đức lưu truyền lại cháu con, ráng công phổ độ, cứu vớt nhơn sanh khỏi nơi trầm luân khổ hải và chính mình đặng cải tà quy chánh, thoát kiếp luân hồi. Ấy là sở hành cao thượng vô cùng.”

Người tín hữu Cao Đài cần làm những gì và làm thế nào để việc“Lập âm chất công quả hầu siêu rỗi cho tiền bối” đạt được kết quả mỹ mãn? Tập sách mỏng này khởi đầu kết tập lại một số bài soạn, từ những lời giáo huấn Thiêng Liêng về chủ đề quan trọng này qua cơ bút cũng như những kinh nghiệm thực tế được kể lại của các chơn linh đã được siêu rỗi hay các vong linh đang mong chờ kết quả công đức từ thân nhân và bổn đạo, đã được trình bày trong mùa cầu siêu tháng bảy hàng năm từ những năm giữa thập niên 90 đến nay.

Một nguyên lý căn bản cần phải ý thức thực hành để mang lại hiệu quả cứu độ linh hồn những người đã khuất được Thiêng Liêng đúc kết trong tinh thần phổ độ của giáo lý Kỳ Ba là “Tu giả độ nhơn. Độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ thị chi hiếu dã.” (Tu ấy là độ kẻ khác. Độ kẻ khác là độ chính mình. Độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ. Đó chính là hiếu vậy.)

Hy vọng rằng qua nội dung những lời Thánh Ngôn và Thánh giáo của Ơn Trên về mảng đề tài này sẽ giúp định hướng cho các tín hữu Cao Đài chúng ta có được những bài học đạo lý căn bản để đức tin gia tăng và nổ lực thực hành trên đường tự độ gia quyến đồng thời góp phần siêu độ cho tha nhân.
Tháng 7 Canh Dần 2010
 

tamaaa

New member
Thân là tổng hợp hiện tại và quá khứ và có tạo mầm mống cho tương lai ,khi tu tập thì gột rửa hiện tại cũng là đồng thời tác động đến phần quá khứ trong thân . Thân có sự lan tỏa trong không gian nên làm góp phần cho phần cảm ứng với bản thân phát triển , dỉ nhiên phần gần nhất là cha . mẹ, ông bà ... cùng gốc ADN cảm ứng được nhiều nhất . Cho nên tu tập cũng góp phần cho cha , mẹ , ông bà....
 

dong tam

New member
Đức Lý Giáo Tông dạy:

“Này Thiên mạng chư hiền, ngày Trung Nguơn giải nghiệp, đại xá phong đô, xuất ư khổ hải, vạn linh phóng khởi phục vị bồng lai. Ngày Thắng Hội, khắp cả bán thế Thiên khai chung cổ, nửa bầu trời náo nhiệt. Ngày Trung Nguơn thắng hội nguyện cầu khải tấu, Phật pháp huệ ân, chuyển họa vi phúc, càn khôn định vị. (...).

Trong ngày đại xá, âm phong khai ngục, chư vong linh chưa tái thế được phục vị non bồng tu thân luyện mạng, còn những chơn hồn tái thế để giải nghiệp luân trầm.(...) Điều hạnh phúc là Kỳ Đại Xá ban rải cả vạn vật đồng tiến (...) Tâm mình khẩn nguyện đều được kết quả bởi lòng thành tự đáy lòng phát xuất


[Đức Thái Bạch, Tam Thanh Bửu Điện 15.7 Giáp Dần (01.09.1974)]
 

dong tam

New member
TU CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN THẤT TỔ

I. DẪN NHẬP
II. BÀI HỌC VỀ GƯƠNG CỨU ĐỘ CHTT CỦA CHƯ VỊ TIỀN BỐI ĐẠI ĐẠO
III. THÁNH GIÁO VỀ LÝ SIÊU ĐỘ
IV. KẾT LUẬN

I. DẪN NHẬP:

Tháng 7, kỷ niệm mùa Báo Hiếu theo sự tích của Đế Thuấn trong Nho Giáo vào thời Thượng Ngươn đồng thời cũng là mùa Vu Lan Xá Tội Vong Nhân kỷ niệm hiếu hạnh của Mục Kiền Liên Tôn Giả theo tinh thần văn hóa Phật giáo thời Trung Ngươn.

Ngày nay, thời kỳ Hạ Ngươn, Cao Đài giáo thiết lễ cầu nguyện siêu độ cho bá tánh và siêu thăng cho những chơn linh hữu phần nhờ vào công đức tu hành của con cháu. Một sự kế thừa và dung hòa truyền thống của Tam Giáo (Thánh, Tiên, Phật) trong Tam Kỳ phổ độ.

Người tu khi xưa hầu như chỉ có thể thực hiện được mỗi việc cứu vong linh Cửu Huyền ra khỏi cảnh Diêm Đài rồi sau đó vong linh phải đi đầu thai trở lại.
Kể từ Bính Dần 1926 đến nay, hơn tám mươi mùa Chơn Giác Đồng Đăng đã đi qua từ khi Đức Chí Tôn thực hiện Cơ Đại Ân Xá Kỳ Ba. Người tu trong Tam Kỳ Phổ Độ này hưởng qui chế mới với hệ số ít nhất gấp 3 lần bình thường, vì thế có khả năng không những cứu rỗi vong linh Cửu Huyền mà còn có thể trợ giúp được việc thăng cao phẩm vị thiêng liêng cho chư vị.

Giờ đây, tín hữu Cao Đài chúng ta hãy ôn lại một số gương sáng của người xưa, từ chư vị Tiền Khai cho đến chư tiền bối trong khoảng 10 năm đầu tiên của Cao Đài Giáo, hầu góp phần giữ vững và nâng cao hơn nữa lòng tin vào con đường Sứ Mạng Kỳ Ba với những kết quả tốt đẹp của nó.
 

mai_hanh

New member
Xin huynh dongtam vui lòng định nghĩa giùm: Chơn Giác Đồng Đăng có nghĩa là gì?
Kính
 

dong tam

New member
Mai_hanh cố suy nghĩ thêm thì tất sẽ hiểu thôi.

Còn không thì hãy tiếp tục theo dõi nhé.
 

dong tam

New member
II. BÀI HỌC VỀ GƯƠNG CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN THẤT TỔ CỦA CHƯ VỊ TIỀN BỐI ĐẠI ĐẠO

1. Lịch sử việc độ dẫn “Cứu Cửu Huyền Thất tổ”:

1.1. Lịch sử hình thành của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ theo ghi nhận của Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu, Đức Chí Tôn khởi sự hướng dẫn Đạo Lý cho chư vị Tiền Khai ngay từ những ngày đầu của năm 1926.

Thuở ấy khi Cao Đài Giáo vẫn còn trong giai đoạn phôi thai của thời kỳ tiềm ẩn, lời Thánh Ngôn dạy đạo lần đầu tiên có đề cập đến vấn đề “Tu cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ”, một khía cạnh tác dụng thể hiện tính “Đại Ân Xá Kỳ Ba” của Tân Pháp Cao Đài là lời của Thầy đã sớm dạy cho chính bà, Nguyễn Thị Hiếu-hiền nội của ngài Cao Quỳnh Cư trong một đàn cơ vào trung tuần tháng 11 năm Ất Sửu.

Bà Cư đã ghi lại trong quyển Đạo Sử Xây Bàn như sau:

Mme Cư bạch với Thầy rằng: Má con mắc ở xa làm sao con đi độ được.

Thầy: - Hiếu! Con biết một lòng tu niệm, đạo đức của con đủ cứu Cửu Huyền Thất Tổ rồi. Huống là mẹ con, để Thầy định đoạt. Con đừng lo buồn
.”

1.2. Ngay khi số tín đồ chỉ mới được vài chục người, Đức Chí Tôn có dạy một ông tên là Mắt trong đàn ngày 25 tháng giêng Bính Dần (09.3.1926) như sau:

Mắt, nghe dạy: (…) Ngươi muốn biết đặng cha ngươi thế nào, hỏi nơi ngươi. Hễ tu thì cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ. Ngươi là hiếu hạnh, chẳng lẽ để cha mẹ chịu đoạ A Tỳ.(…)

Ngươi phải ăn năn, khuyến thiện và tu tâm dưỡng tánh đặng độ nó và ngày sau qui vị mà đặng khỏi đọa luân hồi. Nghe và tuân lịnh dạy. Tâm thành của ngươi mới đặng mà thôi. Ngươi muốn vậy, làm lành lánh dữ. Ngày nào đặng vậy, Ta sẽ cho cha ngươi về nói lại cho ngươi biết
.”
 

tamnhanngo

New member
Xin kính chào các hiền huynh, hiền tỷ, tiểu đệ chỉ là thành viên mới nhưng cũng muốn góp một phần sức nhỏ vào việc phổ độ! Nay có sưu tầm được lịch tuần cửu của các năm 2011, 2012. Vậy nếu ai cần thì vào http://www.mediafire.com/?trds4849dqddcyw để tải lịch tuần cửu năm 2011 và trang này http://www.mediafire.com/?mehii30pf3ezg3i để tải lịch tuần cửu năm 2012.
Mong rằng với lịch tuần cửu này thì việc tìm ngày đi làm tuần cửu, tiểu tường và đại tường sẽ được dễ dàng hơn.
Thân, kính chào các Hiền Huynh - Hiền Tỷ!
 

dong tam

New member
1.3. Đến giữa tháng 7 Bính Dần, vào ngày 28.8.1926 khi thân mẫu của Ngài Nguyễn Trung Hậu tạ thế, chư Tiền Khai cầu Thầy hỏi về cách cử hành tang lễ. Hôm đó Thầy dạy:

Trung, con tức cấp xuống Cần Giuộc biểu Tương về và cả chư môn đệ Thầy hội lại cho đủ mặt. Phải nhớ biểu Lịch lên, nói với nó Thầy cần dùng 4 vị chức sắc Minh Đường cầu kinh cho mẹ Hậu. Phải có đủ mặt Lễ Sanh mà làm đại lễ cho mẹ nó.

Con Trung, con viết một lá sớ như vầy: “Lịnh Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hứa dữ Địa Tạng Vương Bồ Tát khả thâu chơn hồn thị … tử … nhựt … ngọat … niên, giam tại Vọng Thiên Cung. Chờ công quả Hậu mà thăng lần lên.” Đưa cho Tắc câu chú, nó đọc mà đốt sớ. Bốn thầy Minh Đường cứ tụng kinh cầu khẩn
.”

1.4. Trái lại, cho dầu thực hiện việc cầu siêu với lễ phẩm linh đình mà lại chưa ý thức được việc hành đạo giúp đời nên vẫn không có hiệu quả.
Ý đạo căn bản này có được từ lời của Đức Chí Tôn dạy cho bà Lâm Ngọc Thanh vào ngày 25 tháng 8 Bính Dần, hai ngày sau khi hơn 245 đạo hữu tập hợp soạn thảo Tờ Khai Tịch Đạo:

Lâm Thị con ôi ! (…) Kìa, Quan Âm Bồ Tát đang châu mày đổ lụy mà cầu nguyện cho con, cầm sẵn tờ hịch chiếu cầu rỗi cho mẹ con, (…) Con nên thật lòng trông cậy nơi Thầy.

Con ôi! Bao nhiêu của thế gian con đã đổ, đặng cầu siêu rỗi cho mẹ con mà chẳng đặng! Duy nhờ từ ngày con biết thờ phượng Thầy mà mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án. Con đâu thấy điều ấy cho đặng. Tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi.

Con phải hiểu biết, vì hiếu của con mà Thầy càng thêm luyến ái. Thầy khuyên con một điều là phải bỏ phận vinh hoa mà cam nâu sồng khổ hạnh. Ngày vinh hiển thiệt của con chẳng phải nơi chốn hồng trần vô vị nầy. Con thương Thầy, con tưởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái.

Thầy trông cậy nơi con, cũng như con trông cậy nơi Thầy. Cha con hiệp đồng thì đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh thức, con hiểu à! Con an tâm. Thầy đủ quyền hành đặng làm cho con đắc thành chánh quả đặng độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ con, con tưởng chắc vậy chăng?

Thầy đã nói nó vào Bạch Thiên Cung án mà còn tội lỗi gì con
.”
 

dong tam

New member
1.5. Sau khi Khai Tịch Đạo, chư vị Tiền Khai được lệnh của Đức Chí Tôn thực hiện việc phổ độ lần thứ nhứt nơi Nam Kỳ lục tỉnh và miền Đông nam bộ. Để góp phần cho công cuộc trọng đại này, quý vị tiền bối đã in ấn cho ra “Tờ Phổ Cáo chúng sanh” phát cho những ai tìm hiểu cầu đạo.

Một trong những trọng điểm nội dung được nhấn mạnh trong tờ phổ cáo là “Tu cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ”.

- Chư vị đã viết: “... Nay trống Lôi Âm đã giục, chung Bạch Ngọc đã rung, xin chư thiện nam tín nữ hồi tâm tỉnh ngộ, lo tu tâm dưỡng tánh mà chen bước vào đường đạo đức cho kịp thời Tam Kỳ Phổ Độ nầy. Gẫm xét cho cùng tột rồi, chẳng vinh diệu nào cho bằng chịu khổ hạnh nâu sòng, lập âm chất công quả hầu siêu rỗi cho tiền bối nơi chín suối. Chưởng đức lưu truyền lại cháu con, ráng công phổ độ, cứu vớt nhơn sanh khỏi nơi trầm luân khổ hải và chính mình đặng cải tà quy chánh, thoát kiếp luân hồi. Ấy là sở hành cao thượng vô cùng.”

- Gần một tháng rưỡi sau, Đức Chí Tôn có dạy thêm giúp cho nhơn sanh hiểu Đạo tránh sự mê tín trong việc cầu siêu:

Thánh xưa có nói rằng: Thiên Địa vô tư, Thần minh ám sát. Bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Cái cách cầu siêu là thế lo lót. Mà Đấng Chí Tôn đâu thọ hưởng của lo lót bao giờ. Chánh Đạo vì cớ mà phân biệt giả Đạo. Chư chúng sanh cứ lấy chơn lý mà phân biệt.”

Nhiều người lầm tưởng phải lập trai đàn cho to, nhờ các vị chức sắc cúng cầu nguyện và chỉ cần làm như thế thôi thì vong linh người thân sẽ được siêu thoát! Đức Chí Tôn chỉ cho chúng ta thấy cách làm cầu siêu như vậy là lo lót, chẳng hề có hiệu quả vì Thiêng Liêng có bao giờ hưởng dụng của lo lót bao giờ!
 

Hao Quang

New member
Kính Tỷ Mai Hạnh! Hôm nay đi cúng rất đông đếm thầm khoản trên dưới 100 người! HQ có nghe 1 bài kinh nghe thấy chữ Chơn Gia1c Đồng Đăng như sau:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Trong bài Lễ Chơn Giac Đồng Đăng Thăng Hoa ĐàiVị ( đàn ngày 15/6/1966 âm lịch) có đoạn:

Cha Thượng Đế ngôi Thầy Chúa cả
Mẹ Diêu cung chuyển hóa chơn thần
Hiệp cùng Tiên Phật xá ân
Trường chơn khai mở con cần hiệp chung
Thoàn bát nhã cửu cung tinh khiết
Phướn chiêu an đại kiết chơn hồn
Rước đưa về cảnh thiền môn
Con hiền trở lại hườn hồn hồn khôn
Siêu thất tổ lành tồn dữ đọa
Hóa cửu huyền Đạt Mạ Tổ Sư
Đồng Đăng tháng bảy thiện từ
Xá ân chơn giác tăng sư ngày rằm
Thiên hoa đài vị lâm ngự giá
………..
HQ thử nêu si nghĩ:
Chơn: chơn thật, chơn chánh không biến đổi, là chơn lý
Giác: giác ngộ
Đồng: cùng
Đăng: thăng, lên
Chơn giác đồng đăng: ngộ ra chơn lý và cùng thăng lên, trong tháng bảy thì các linh hồn ăn năn hối cải, ngộ ra thì cùng thăng lên -à kg biet đúng kg?
cảm ơn Huynh DT bài viết bổ ích
<o:p></o:p>
 

mai_hanh

New member
Rằm tháng bảy là ngày đại ân xá. MH không giận hờn, buồn bực chi ai nên chỉ tự xá tội cho mình, cái tội ganh tỵ lặt vặt đó mà!
Hào Quang ơi!
Vậy là quan điểm của HQ và MH khác nhau rồi, này nhé
Chơn là người
Giác là giác linh
Đồng là cùng (đồng hành)
Đăng là đi lên
MH si nghĩ vậy đó!
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Cho hh nói với !
Chơn: Là không ghét Chánh hay ghét Tà.
Giác: Là hiểu biết.
Đồng: Là cùng nhau.
Đăng: Là làm.
Có nghĩa là :Không gét Chánh,Tà là hiểu biết và cùng nhau việc ai nấy làm./.
 

dong tam

New member
1.6. Sau ngày Lễ Khánh Thành thánh thất đầu tiên - Thiên Lâm Tự được hơn một tuần, trong khi cuộc lễ ra mắt của tân tôn giáo Cao Đài đang diễn ra ở Gò Kén – Tây Ninh, Đức Chí Tôn một lần nữa lại dạy ông Mắt:

Mắt! Thầy dặn con cứ nghe lời Thầy. Con nghe, Thầy giúp con. Làm công quả đặng chuộc tội cho cha con và cứu Cửu Huyền Thất Tổ con. Song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công bình.”

Nơi đây chúng ta thấy Đức Chí Tôn dùng đến từ công quả theo ý nghĩa kết quả có thể cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Nhưng cần làm gì và làm như thế nào mới cứu độ được Cửu Huyền Thất Tổ? Thầy dạy tiếp:

“… Chừng nào con làm đủ âm chất, Thầy sẽ cho cha con nhập cơ mà hội diện với con. Nghe à… Cười.”

Cũng cần để ý tới câu “Song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công bình” và nhớ lại lời Thầy dạy bà Lâm Hương Thanh “Tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗiđể ý thức rằng kết quả siêu độ có hay không, nhanh hay chậm là tùy thuộc vào phần lớn vào công đức của con cháu, còn việc cầu siêu chỉ góp phần mang lại hiệu quả chứ không phải là yếu tố quyết định.
 

dong tam

New member
- Sau đó, Đức Chí Tôn cho Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn là cha của Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt về dạy mối liên quan của việc làm công quả độ chúng sanh với kết quả độ Cửu Huyền Thất Tổ:

Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương.

Hỉ Chư Môn Đệ. Lịch, Ngã nhậm ngôn: Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn nhập cơ, Lê Văn Tiểng.

Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ. Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chúng đẳng thính ngã.

Đạo bất vị tế hưởng, vi hiếu giả. (…) Ngã vấn hà tất dĩ vi công quả hồ?”(Đạo chẳng phải để cúng tế, mà là hiếu vậy... Ta hỏi vì sao phải làm công quả?)

Cửu thập nhị ức nguyên nhân kiêm triêu đọa lạc tại thế, bất thoát mê đồ, bất tri chơn đạo. Đẳng chúng bất độ, hà thế thành Đạo hồ?” (Chín mươi hai ức nguyên nhân ngày nay đoạ lạc tại thế gian, không thoát khỏi đường mê, chẳng hiểu biết Chơn Đạo. Không độ hết những kẻ đó thì làm sao thành Đạo tại thế?)

Ngã vấn (…) nhơn nhơn bất tu bất thành Đạo, tu giả hà vi? (Ta hỏi đây? … Người mà không tu thì không thành đạo. Người tu làm gì?). “Tu giả độ nhơn. Độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ thị chi hiếu dã.” (Tu ấy là độ kẻ khác. Độ kẻ khác là độ chính mình. Độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ. Đó chính là hiếu vậy.)

Qua lời của Đức Như Ý, Đức Chí Tôn thêm một lần nữa muốn dạy cho chư môn đệ phải ý thức đến việc công quả độ dẫn nhơn sanh. Nếu mỗi người tín hữu có ý thức làm được như vậy, kết quả đó chính là vừa độ mình vừa độ được Cửu Huyền Thất Tổ.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính ! Những lời dạy trên của Thánh-Giáo chí lý lắm !
Vì Cửu Huyền Thất Tổ khi xuống thế cũng là chúng sanh. Nên mỗi người chúng ta tu là Công Quả Phổ Độ Chúng Sanh thì là cứu Cửu Huyền Thất Tổ vậy./.
 

dong tam

New member
2. Vài thí dụ kết quả siêu độ:

2.1. Hạ tuần tháng 7 năm Bính Dần, thân mẫu Ngài Bảo Nguyễn Trung Hậu tạ thế! Nhờ vào công đức của Ngài có được, qua công quả làm Đồng Tử, đám tang của bà được Đức Chí Tôn dạy chư chức sắc chung lo cầu nguyện. Bà tuy không phải bị luân hồi tái kiếp nhưng vẫn còn phải tu học ở cõi vô vi để chờ công đức của con hồi hướng hầu được siêu thăng.

- Gần 2 năm rưỡi sau, chơn linh mẹ Ngài được Thầy cho phép về đàn thăm con:

Ngày 10.01 Kỷ Tỵ (19.02.1929)

Phò loan: Nguyễn Trung Hậu - Trần Duy Nghĩa

Mẹ mừng con.

Mẹ cám ơn con đó. Con đâu rõ đặng, ngày nay mẹ nhờ công con mà đặng thăng cấp. Nay mẹ đặng vào Đông Đại Bộ Châu. Ấy cũng nhờ ơn của Chí Tôn rất thương mà cho mẹ vào phẩm ấy. Mẹ chẳng biết lấy chi mà thông công cho hai con và các cháu, nên mới dụng huyền diệu mà mẹ đã cầu xin Chí Tôn ban cho mẹ đặng cho con cùng cháu hay rằng: Đức Chí Tôn đã giữ lời hứa cùng con.

Nay mẹ đến khuyên con khá lo sao cho tròn phận sự, ngày thêm vun đắp nền Đạo đặng báo đáp Ơn Trên đã hết lòng vì cả nhà ta. Nếu con có lòng ấy thì mẹ rất vui lòng đó, con hiểu ... ...
Mẹ rất vui thấy lòng con nên mẹ mới xin phép Chí Tôn đến đây tỏ ít lời cho con hiểu. Vậy con khá an lòng mà lo Đạo, chớ nên vì việc nhỏ mà nao chí nghe
.
 

dong tam

New member
2.2. Ngài Lê Văn Trung Cùng lúc độ thăng cho cha và mẹ

Trong một buổi đàn có Đức Bát Nương giáng, hôm đó Ngài Thượng Đầu Sư hỏi:

“- Thân phụ và thân mẫu của qua có được siêu không? Giờ đây đang ở đâu?

Bát Nương đáp:
- Em chỉ nói bằng thơ, nếu anh giảng trúng thì nói nữa, trật thì lui.
- Nếu qua nói trật thì em thương tình mà chỉ dẫn để qua học hỏi thêm với.
Bát Nương nói:

“Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc,
Bá phụ cùng bá mẫu đặng an.”

- Như vậy là thân phụ và thân mẫu trước ở Bạch Y Quan nay đã sang ở nơi Cực Lạc?
- Đúng đó. Ấy là nhờ công tu luyện của anh nên bá phụ và bá mẫu mới được siêu thăng nơi Cực Lạc
.”

Dầu khi đó đang ở phẩm Đầu Sư chứ chưa được thăng phong làm Quyền Giáo Tông nhưng công đức của Ngài Thượng Trung Nhựt cũng đã đủ để giúp siêu thăng cho vong linh cả cha và mẹ!

Chúng ta hãy lưu ý các chi tiết trong câu “Ấy là nhờ công tu luyện của anh nên bá phụ và bá mẫu mới được siêu thăng nơi Cực Lạc”:

- công đức có được của Ngài Lê Văn Trung nhờ vào việc phổ độ và tịnh luyện Đạo Pháp.
- nhờ công đức này mà Ngài độ thăng được cho cả thân phụ và thân mẫu! Đây là trường hợp rất hiếm gặp. Thông thường chúng ta chỉ được biết các trường hợp độ thăng hoặc cha hay mẹ mà thôi.

Qua vài nguồn Thánh ngôn của Tòa Thánh Tây Ninh, chúng ta thấy con đường tu của chư vị Tiền Khai Đại Đạo như Lê Văn Trung, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Nguyễn Trung Hậu, Hương Thanh, Hương Hiếu, v.v… đã có kết quả cứu độ siêu rỗi và siêu thăng được vong linh cha hay mẹ của quý Ngài.
 

dong tam

New member
III. THÁNH GIÁO VỀ LÝ SIÊU ĐỘ và SIÊU THĂNG:

Những năm sau đó, với sự phát triển công cuộc cứu độ của Đức Chí Tôn qua các chi phái, ý nghĩa và giá trị của việc cầu siêu độ chúng nói chung và đặc biệt cho mùa Trung Ngươn nói riêng, nhiều lần các đấng Thiêng Liêng đã nhắc nhở:

1. Đức Lê Đại Tiên dạy:

Hỡi nầy chư hiền đệ hiền muội!

Trên việc tu hành học đạo, chư hiền đệ hiền muội có hiểu chăng? Ở trong lý siêu hình vạn vật, ví như ngày nay, giờ nầy, theo lịch sử Phật gọi Lễ Vu Lan Bồn, đúng nguyên lý cũng là Trung Nguơn xá tội. Từ nơi cõi địa ngục sang qua cõi hồng trần, đến thượng giới. Nghe thì chỉ có thượng, trung, hạ, nhưng phải hiểu là tam thập lục Thiên. Trong các tầng giai đoạn ấy, cũng như sự tu học của chư hiền đệ hiền muội nơi thế gian.

Vì vậy cho nên có lời rằng: “Tu cứu Cửu huyền Thất tổ”, hay “Nhứt nhơn hành đạo Cửu huyền thăng” là thế ấy.

Lão rất mừng, trong Cơ Quan đã có nhiều nhiệt tâm hành đạo, không vụ lợi, không giả danh, nên cũng đã được một vài thân nhơn thoát qua bến phạt trở về bến thưởng
.”
 

dong tam

New member
2. Đức Lý Giáo Tông:

Ngày Lễ Trung Nguơn biểu tượng cho sự siêu thoát những chơn linh đọa lạc, ban thưởng những phần nguyên căn Phật cốt đã thức tỉnh về đường đạo đức.”

3. Với ý nghĩa như thế nên trong Tam Kỳ Phổ độ này mùa Trung Ngươn còn có tên gọi khác là “Chơn Giác Đồng Đăng Thiên Hoa Đài Vị”.

Mẹ linh hồn ban ân hồng cho các con nam nữ đồng các nơi về dự Lễ Chơn Giác Trung Nguơn ân xá, các oan hồn đồng thính lịnh Chí Tôn ban rải (…)

Chứng đại lễ quang huy Chơn Giác,
Đàn cầu siêu chói tạc Đồng Đăng;
Mẹ mừng nam nữ trung đàn,
Các nơi Thánh Tịnh dặm ngàn bước sang.
Đồng để tâm cầu an bá tánh,
Độ chư vong thoát cảnh siêu phàm;
Hồn oan trở lại cảnh nhàn,
Các con lấy đức bủa tràn độ nhơn.(…)
Nay đến buổi ân thâm cứu cả,
Lễ Trung Nguơn ân xá trần oan;
Mong chờ đại đức cứu nàn,
Tam kỳ ân xá lập đàn độ thăng.
Khai Chơn Giác Đồng Đăng Đại Hội,
Cầu siêu hồn trôi nỗi vật vờ;
Đem về đường chánh hưởng nhờ,
Nghe kinh sám hối thoát bờ sông mê
…”
[Đức Mẹ, Thánh tịnh Tam Thanh, Tý thời 16 -7 Quý Tỵ (1953)]
 

Facebook Comment

Top