TỰ DO

DangVo

New member
<P> <strong>TỰ DO <BR><BR></strong>Phần đông chúng ta thường bị ngoại cảnh chi phối, điều kiện hóa, vì những học thuyết tôn giáo, tín ngưỡng, và bởi chính từ đáy lòng mình đòi hỏi để tiến tới một cái gì, đạt được một điều gì, vì thế, rất khó cho chúng ta có cách nào mới mẻ hơn để mà nghĩ về vấn đề này mà không dính đến chuyện kỷ luật. Trước nhất, chúng ta hãy nhìn cho rõ ràng những cái gì có liên quan đến chuyện rèn luyện, kỷ luật. Kỷ luật tự bản thân, nó đã làm cho đầu óc hẹp hòi đi, đã hạn chế tư tưởng, thúc ép sự suy nghĩ chạy theo lòng ham muốn, vì bị ảnh hưởng và tất cả những thứ đại loại như vậy. Một cái đầu óc đã bị điều kiện hóa, đã rập khuôn, dù có được gọi là có lương tri, cũng không thể có được tự do, và như thế, không thể hội nhập được với thực tại. Thượng đế, thực tại, hay tùy ý bạn muốn gọi là gì thì gọi, từ ngữ không phải là chuyện quan trọng, chỉ có thể hiển lộ khi có tự do, và sẽ không thể có tự do khi mà chúng ta còn bị cưỡng bách, dù là tích cực hay tiêu cực, do sự sợ hãi. Không thể có tự do nếu bạn còn muốn đạt một mục tiêu cho bạn và bạn tự cột mình vào cái mục tiêu đó. Bạn có thể đã thoát khỏi quá khư, nhưng tương lai sẽ cột bạn lại, thế là hết tự do rồi. Chỉ có trong tự do người ta mới có thể khám phá ra mọi thứ mới mẻ, từ ý nghĩ, cảm giác, nhận thức. Bất cứ một loại gò bó nào đặt căn bản trên nền tảng của cưỡng bách đều chối bỏ tự do, dù là chính trị hay tôn giáo, khi mà đã bị gò ép, bị tuân theo một hành động có mục tiêu đặt ở đằng trước, đó là trói buộc, đầu óc hết tự do. <BR><BR>Khi đó, đời sống tinh thần sẽ chỉ hoạt động trên con đường mòn như một cái máy hát mà thôi. </P>
<P>J_Krishnamurti<BR>(Trích The First & Last Freedom)</P>
 

Thiện Quang

New member
<P> <FONT size=3>Kính cùng Đạo Huynh !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Bài này càng đọc , nghiệm được ra lý thì quả thật rất hay và cao thâm </FONT></P>
<P><FONT size=3> Rất cảm kính Đạo Huynh đã hoan hỷ đăng bài để cho đệ được có cơ hội học tập nhiều hơn</FONT></P>
<P><FONT size=3> Đa tạ ! Đa tạ ! </FONT></P>
 

truongtam

Administrator
 
Theo đệ nghĩ muốn tự do hay không tự do theo nghĩa Đạo thì gần tới chữ Không Không chứ không gò bó ở chính trị hay tôn giáo. Một khi buôn xã thì tâm hồn tự nhiên được tự do, đó mới là tự do. Khi phá chấp thì hết chấp và khi đó không còn bản ngã gì nữa. Phải chăng đó là Đạo?Là tự do...Xin cùng được học hỏi nơi quý huynh tỷ, đệ muội.<br>
 

DangVo

New member
<P>
<strong>Bất cứ một loại gò bó nào đặt căn bản trên nền tảng của cưỡng bách đều chối bỏ tự do, dù là chính trị hay tôn giáo, khi mà đã bị gò ép, bị tuân theo một hành động có mục tiêu đặt ở đằng trước, đó là trói buộc, đầu óc hết tự do.</strong>
</P>
<P>
</P>
<P><FONT color=#0000ff> Theo đệ nghĩ muốn tự do hay không tự do theo nghĩa Đạo thì gần tới chữ Không Không chứ không gò bó ở chính trị hay tôn giáo. Một khi buôn xã thì tâm hồn tự nhiên được tự do, đó mới là tự do. Khi phá chấp thì hết chấp và khi đó không còn bản ngã gì nữa. Phải chăng đó là Đạo?Là tự do...</FONT><FONT color=#000000>
</FONT></P>
<P><FONT color=#000000><strong>là tự do, là người theo <FONT color=#ff0000>Cao Đài Đại Đạo </FONT>không là <FONT color=#ff0000>Cao Đài Tôn giáo </FONT></strong><BR></FONT></P> 
 

Facebook Comment

Top