TỤNG KINH&GỎ MÕ (sai và đúng)

LÂM-VIÊN

New member
TỤNG KINH&GỎ MÕ (sai và đúng)
thưa HTĐM DIỄN ĐÀN
đi cúng nhiều nơi mỗi nơi lại có cách đánh chuông và gỏ mõ hơi khác nhau một chút
vậy hiền huynh tỷ cùng thảo luận cho đệ thấu rõ nha...
vào khai kinh
1.nhứt chuông ..nam môphật,nam mô pháp,.nam mô tăng, nam mô cao đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát.
2.nhị chuông...nam mô quan thế âm bồ tát ma ha tát
3.tam chuông...nam mô lý đại tiên trưởng kim giáo tông đại đạo tam kỳ phổ độ
4.tứ chuông....nam mô hiệp thiên đại đế quan thánh đế quân.
5.ngũ chuông...nam mô chư phật chư tiền chư thánh chư thần
6.lục chuông....cầu nguyện.
7.lạy ....
8.lạy ....
9.lạy ........./
xin quý hiền khảo luận nhé
 

Thanh Thảo

New member
Muội xin chào VL! mong VL tìm đọc thêm quyển "Bước đầu học Đạo" để hiểu rõ hơn

cách lạy và xá:

Đứng thẳng người, mặt hướng vào Thiên bàn, tay bắt Ấn Tý, gõ ba tiếng chuông, xá sâu 3 xá (Khi đứng xá, hai tay bắt Ấn Tý, đưa lên trán, ý nghĩa là kỉnh Thiên (Trời), xá sâu xuống, ý nghĩa là kỉnh Địa (Đất), rồi rút Ấn Tý lên đặt nơi ngực, ý nghĩa là kỉnh Nhơn (Người). Xá như vậy nhắc chúng ta kính Tam Tài: Thiên, Địa, Nhơn. Chỉ xá trước khi lạy và sau khi lạy xong, phải xá sâu xuống. Lưu ý là giữa hai lạy, không có xá nhỏ xen vào), quì xuống (chân trái bước tới, chân phải quì xuống, chân trái quì theo), đặt ấn Tý trước ngực.
- Gõ 1 tiếng chuông. Lấy dấu Phật Pháp Tăng:
▪ Đưa ấn Tý lên giữa trán niệm: Nam mô Phật.
▪ Đưa qua màng tang trái, niệm: Nam mô Pháp.
▪ Đưa qua màng tang mặt, niệm: Nam mô Tăng.
(Khi đưa ấn Tý qua Pháp hay qua Tăng, nhớ giữ cái đầu luôn luôn thẳng đứng, đừng nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại)
- Đưa ấn Tý xuống đặt giữa ngực, cúi đầu và gõ 5 tiếng chuông mỗi tiếng niệm:
▪ Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
▪ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
▪ Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ
▪ Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
▪ Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần.
- Đưa ấn Tý lên giữa trán cầu nguyện Đức Chí Tôn.
- Lạy xuống lần thứ nhứt gõ 1 tiếng chuông, nhớ hai bàn tay mở ra úp xuống, hai ngón cái gác tréo nhau, đầu gật xuống:
▪ gật thứ 1 niệm: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
▪ gật thứ 2: cũng niệm y như vậy.
▪. gật thứ 3: cũng niệm y như vậy.
▪ gật thứ 4: cũng niệm y như vậy.
Xong rồi cất mình lên, vẫn quì.
- Lạy xuống lần thứ nhì gõ 1 tiếng chuông, lần lượt gật 4 gật, mỗi gật cũng niệm câu Chú của Thầy y như vậy.
- Lạy xuống lần thứ ba gõ 1 tiếng chuông, làm y như lần lạy thứ nhì.
Như vậy, có 3 lần lạy (tức là lạy 3 lạy), mỗi lạy gật đầu 4 gật, mỗi gật niệm Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Câu niệm đó gọi là câu Chú của Thầy. Tổng cộng lạy 3 lạy, 12 gật, 12 lần niệm.
Lạy xong, đứng dậy gõ 3 tiếng chuông, xá sâu xuống 3 xá.
Cầu xin Các Đấng ban hồng ân cho VL tinh thần mẫn huệ, vững bước trên con đường tu thân học Đạo!

 

nguyenthanhtri

New member
Đệ cũng cảm thấy nhiều người lạy hình như bị sai hay sao đó? Trong kinh nói rõ là: lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật (tùy phẩm vị mà gật, khi lạy ĐCT thì gật 4 gật) , mỗi gật niệm: "Nam Mô...".
Nhưng mà đệ thấy đa số mọi người mỗi lần lạy chỉ đủ thời gian để niệm có 1 lần ( vị chi tổng cộng 3 lạy, 9 gật mà có 3 lần niêm: "Nam Mô...".
không biết là lạy như vậy có đúng không?
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top