Tưởng Nhớ Tam Vị Tiền Nhân Hiệp Thiên Đài

NHỚ ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP
Công lao Hộ Pháp rạng ngời thay
Xây cất Ngọc Kinh đẹp tuyệt này
Ba bốn niên trường vì nghiệp Đạo
Năm năm thọ khổ chịu lưu đày
Lòng son hết dạ dìu sanh chúng
Khí tiết một lòng độ thế say
Sứ mạng vẹn thành- Ngài thoát tục
Ngàn thu xin hộ Đạo Cao Đài
--------------
NHỚ ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM
Thượng Phẩm Cao Quân bậc đức tài
Phế đời hành đạo dạ không phai
Thủ cơ lập Luật nên hồn đạo
Chấp bút tuyển hiền tạo tướng oai
Thử thách vẫn vui lòng chịu đựng
Đau thương chấp nhận chẳng kêu nài
Ngàn thu sử sách còn ghi tạc
Bội Ngọc Quỳnh Cư hiệu của Ngài !
---------------
NHỚ ĐỨC CAO THƯỢNG SANH
Nhìn thấy Thánh Hài lệ chứa chan
Nhớ về Tiền Bối dạ tê nàn
Tiên Sinh Huệ Giác tròn nhân nghĩa
Đại Đức Hiệp Thiên chí vững vàng
Liêm khiết anh minh đời mến tặng
Thanh bần quảng đại thế tôn vang
Mười ba năm chẵn dìu sanh chúng
Đắc vị Triều Thiên tạc sử vàng
Kỷ niệm ngày 13 tháng 3 năm 2013
Hiền Hòa
 

Facebook Comment

Top