VẠN DẬM SƠN KHÊ

1234

Active member
<P> </P>
<P align=center><strong><FONT size=5>NGỰA THÌ PHÓNG CHẠY, BAY NHANH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>GẶP CON TUẤN MÃ ĐÁO ĐẦU QUY CUNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>YÊN,CƯƠNG MÓNG SẮT ĐỦ ĐẦY</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CHỜ ÔNG CHỦ TỚI,NGỰA THÌ PHI BAY!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>ĐƯỜNG XA VÓ NGỰA TUNG BAY!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>MONG SAO! NGỰA SỚM ĐÁO HỒI TRIỀU CA</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CHẬP CHÙNG ĐỒI NÚI SƯƠNG MÂY</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>VÓ CÂU CẤT BƯỚC DỌ ĐƯỜNG ĐÀI QUY</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CHIỀU TÀN , XẾ BÓNG ĐIỂM HỒI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>DÒ THEO DẤU TÍCH, LẦN MÀN SƯƠNG ĐÊM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TỚ, THẤY ẨN BÓNG ĐÊM TÀN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CHỜ CHO HỪNG SÁNG,TRỜI ĐÀ HỪNG ĐÔNG!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>DÒ ĐƯỜNG RẢO BƯỚC SƠN KHÊ!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CHÔNG GAI, VỰC HỐ TRÈO ĐÈO ĐÊM ĐÔNG!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>ĐI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG ĐỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>THẤM MÙI SƯƠNG GIÓ, DẠN DÀY XÁC THÂN!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CẦN CHUYÊN, KHÓ NHỌC CHỚ NAO!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>GIAN NAN CHỚ NẢN ĐỂ NGÀY ĐÀI QUY</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TRIỀU CA TRƯỚC MẮT ĐÓ RỒI!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>ANH TÀI HÀO SĨ RỘN RÀNG TRIỀU CA!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TRIỀU CA ĐÓN RƯỚC KẺ HIỀN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>ANH TÀI HÀO SĨ TỪ MIỀN ĐÔNG ĐÔ</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TỪ MIỀN SƠN CƯỚC XA XÔI!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TỪ MIỀN ĐỒNG HẠ HAY MIỀN CAO NGUYÊN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>HÙNG ANH,HỘI TỤ TƯƠNG PHÙNG!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TRIỀU CA SẮC CHỈ ĐỊNH ĐÀ THUỞNG PHONG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>NGỰA KIA! CHỈ BIẾT TÌM THẦY</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=6>CHỜ! ÔNG CHỦ CẢ,CHỜ! NGÀY ĐÀI QUY.</FONT></strong></P> 
 

Facebook Comment

Top