VÌ SAO?

Donghanh

New member
<P><FONT color=#0000ff>Chào tất cả quý huynh tỷ, Đệ có một vấn đề muốn nhờ quý huynh tỷ, vấn đáp giúp đệ, để đệ được biết thêm.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>Vì sao nói Đạo Cao Đài là một Đạo lớn, bao gồm tất cả các Đạo từ xưa đến nay. Và nêu lên tôn  chỉ là  Tam Giáo Quy Nguyên , Ngũ Chi Phục Nhất  và mục đích là Thế Đạo Đại Đồng và Thiên Đạo thì Giải Thoát. Vậy tại sao một người khi đã n</FONT><FONT color=#0000ff>hập môn vào Đạo Cao Đài rồi thì không được nhập môn vào bất kỳ một Đạo nào khác vậy, đều này chứng minh bằng câu, <EM>trích < Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa Lục></EM> dẫn trong lời tuyên thệ khi nhập môn. Với việc không cho tín đồ nhập vào Đạo khác, thì há chẳng phải đi ngược với tinh thần chung của Đạo hay sao. Theo đệ nghỉ nếu Đạo Cao Đài cho phép tín đồ nhập môn vào Đạo khác, thì cũng chỉ  để dần dần cải thiện cái tâm tính, cái quan niệm của từng Đạo được xích gần lại với nhau hơn. Nhằm giúp cho tôn chỉ và mục đích của Đạo Cao Đài dễ thành công hơn chứ có sao. Hơn nữa các tôn giáo khác, không có thể nói là Đạo Cao Đài, còn kỳ  thị trong việc phân chia tín đồ giữa tôn giáo này với tôn giáo khác và vì thế sẽ ngày còn xa cách hơn. </FONT><FONT color=#ff0000>Rất mong nhận được nhiều câu trả lời từ phía quý huynh, tỷ. </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>Thân ái Chúc Đồng Hành !</FONT></P>   
 

Đạt Tường

New member
Trước hết huynh có lời khen hiền đệ mạnh dạn nêu thắc mắc của mình, chắc chắn cũng là thắc mắc của nhiều đạo hữu khác.<BR><BR>Câu hỏi này liên quan đến đề tài NHẬP MÔN, 1 trong những đề tài trong phần Giáo Lý Căn Bản. Sau này sẽ trao đổi thêm.<BR><BR>Hiền đệ có nghe người đời có tín ngưỡng xưng tụng Đức Thích Ca là Chí Tôn hay không? Chúng ta chỉ nghe tín đồ Phật Giáo xưng tụng Ngài là Đấng Thế Tôn mà thôi. Nghĩa là Đấng được thế gian tôn sùng.<BR><BR>Còn Chí  Tôn là cách gọi của Cao Đài Giáo dành cho Đức Thượng Đế. Chữ CHÍ có nghĩa là tột cùng.<BR><BR>Nói nôm na cho vui: <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Chí Tôn</SPAN> là Minh Chủ <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Hoàng Đế</SPAN>, còn các Giáo Chủ là Chư Hầu theo phò Minh Chủ. Vậy thì nếu đã "<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Hữu duyên hạnh ngộ Cao Đài</SPAN>" được kề bên phò Minh Chủ rồi thì có nên chuyển hướng đầu quân phò các Vị <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Vương-Chư Hầu</SPAN> hay không? Việc này thuộc lãnh vực "đức tin".<BR><BR>Cao Đài giáo không có điều luật nào "cấm" hay "kỷ luật" tín đồ chuyển hướng tín ngưỡng. Chúng ta chỉ "Ô hô" thương cảm cho đồng đạo thối bước mà thôi. Vì đã tự mình khước từ chế độ ưu đãi của ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA. <BR><BR>Cũng vì thế, trong TNHT còn lưu lời của Thầy: <SPAN style="FONT-STYLE: italic">"Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hàng ngày. Ấy là công quả đầu hết."</SPAN><BR><BR>Cao Đài là tôn giáo "Dung hòa, tổng hợp" còn các tôn giáo khác thích "Độc Tôn". <BR><BR>Cần hiểu từ "Đại Đạo" đúng với bản chất ý nghĩa của nó. Đại Đạo chứ không phải là tôn giáo. Đây lại là một đề tài khác nữa trong phần Giáo Lý Căn Bản cho tín đồ.<BR><BR>Nào, mời các đệ muội góp ý thêm.<BR><BR><BR> 
 

thienngo

New member
  <FONT color=#660000><FONT size=3><EM>Xin chào !<BR>  Người ta đến với một Tôn-giáo nào cũng vậy , phải xuất phát từ những tìm-hiểu của cá-nhân về Giáo-thuyết và quan-trọng hơn là niềm tin của mình ! có những sự-kiện xảy ra trong thực-tế đôi khi lại là những yếu-tố thúc đẩy để  quyết-định nhập môn một Tôn-giáo nào.<BR>    Nếu nói nhập môn theo một Tôn-giáo thờ THƯỢNG-ĐẾ ( Đức Chí-Tôn ) , thì THIÊN-CHÚA-GIÁO cũng thờ Đức Chúa-Trời ( Đức Chí-Tôn ) vậy !.......và   v..v..<BR>   Đã Nhập-môn vào Đạo rồi thì phải NHỨT TÂM lo tu học , lo phụng-sự giáo-pháp để tinh-tấn cho bản-thân mình ! Lời Thệ buộc chỉ vì sự tu-học của mình mà thôi., mà  lời thệ nhập môn ấy tự miệng mình nói ra để xác-định lòng tin trước thiêng liêng và cũng từ đó chính-thức gọi là một TÍN-ĐỒ.<BR>    Chúng ta không thể cùng một lúc nhập-môn nhiều Tôn-giáo khác nhau được ,  điều này có thể ví như  một người CON GÁI  không thể cùng có nhiều vị HÔN-PHU  được phép kết-hôn ! vì như vậy  sẽ không nói lên được  ý-nghĩa gì !<BR>   Cho nên ,  người ta vẫn nói rằng DUYÊN ở ĐÂU về ở ĐÓ.<BR>   Trong Cao-Đài chúng ta cũng vậy , duyên ở đâu còn ở đó ! chắc chi bạn là tín-đồ nhập môn thuộc Hội-Thánh khác , đến  Tòa-Thánh Tây Ninh được coi như là tín-đồ Cao-Đài dù  là bạn đã lập-Thệ rồi ! Họ đòi hỏi bạn nhập môn trở lại ! <BR> Cho nên , Tôn-giáo đã khác ,  mà trong  Một Tôn-giáo CAO-ĐÀI cũng còn khác nữa đó bạn ạ !  <BR>                                              Thân mến.</EM></FONT>    </FONT> 
 

ThienThanh

New member
Chào Donghanh
<br />Mình cũng từng có ý nghĩ tương tự như bạn vậy.
<br />Thế nhưng, sau này thì mình mới ngộ ra một điều trong kỳ ba phổ độ này chỉ có một cách duy nhất để về với Thầy mà thôi: đó là thực hành đúng theo pháp môn của Cao Đài. Còn các tôn giáo khác đã hết sứ mệnh cứu rỗi, tu theo cũng uổng công mà thôi chứ khi hồn lìa khỏi xác thì cũng chẳng hơn người không tu (nhưng có Đạo Đức) là bao nhiêu.
<br />Còn Nhập môn mà theo tôn giáo khác thì đúng như Huynh Đạt Tường nói:"Chúng ta chỉ "Ô hô" thương cảm cho đồng đạo thối bước mà thôi. vì đã tự mình khước từ chế độ ưu đãi của ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA". Nhưng ko phải là ko có kỷ luật đâu Huynh à. "Thiên tru địa lục"(tức Trời tru Đất diệt) là hình thức kỷ luật cao nhất rồi đó. Sẽ không được siêu sinh đâu. Vì vậy bỏ Đạo Thầy mà theo một Đạo khác là tội phản Thầy, vong hồn sau này sẽ bị Ngũ lôi đánh cho tiêu tán. Thầy vốn từ bi nhưng dẫu muốn, Thầy cũng ko thể tha đâu. Vậy việc bỏ Đạo Thầy để theo đạo khác không phải là chuyện đùa.
<br />Còn việc dung hoà thì trong danh hiệu Đại Đạo và giáo lý đã thể hiện rõ, khỏi bàn thêm. Dung hoà không có nghĩa là cho phép rời bỏ Đạo Cao mà phụng sự cho một lý tưởng khác. Donghanh nên biết kỳ ba này chỉ có Cao Đài là Chánh giáo mà thôi, còn các tôn giáo khác đã có công giáo hoá cho con người tới mấy nghìn năm,. Đến nay đã bị phàm tâm của con người làm cho mất hết Chân truyền rồi.
<br />
 

Đạt Tường

New member
Trong phần ý kiến của Thiên Thanh có 2 điểm cần  phải suy nghĩ thêm:<br><br>1. Vấn đề "Thiên tru địa lục". Em hãy dẫn chứng kinh sách nào diễn giải như ý em trình bày (nói phải có sách, đúng không?). Có nên "hù dọa" đạo hữu như thế không?<br><br>Đức Ngô dạy: "<span style="font-style: italic;">Người đạo CD luôn luôn tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng...</span>". Nơi đâu có tín hữu CD chuyển sang tôn giáo bạn thời chức sắc nơi đó phải "tự xét lại trách nhiệm" của mình. "<span style="font-style: italic;">Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ</span>", đừng có phê phán tín đồ mà hãy...<br><br>2. "Kỳ ba này chỉ có CD là chánh giáo". Ôi, cần "cẩn ngôn" hiền đệ ôi, tín đồ các tôn giáo bạn nghe vậy họ phản ứng chết! Bởi vì sau khi Khai Minh Đại Đạo, đức Lý GT nói: "Đây là thời kỳ trùng hưng Tam Giáo".<br><br>Thí dụ: Phật Giáo ở VN đầu thế kỷ 20 suy yếu trước sự phát triển của Ky Tô giáo (do chính quyền Pháp nâng đở) nhưng sau 1926 dần dần phục hồi và phát triển trở lại (tuy vẫn còn một vài điểm căn bản bị suy thóai). <br><br>Nói "mạnh miệng" như thế thì làm sao "Đại Đồng" với thiên hạ <br><br>Thực tế, chúng ta còn phải học hỏi kinh nghiệm của tôn giáo bạn trên nhiều khía cạnh. Thí dụ: "quản trị" một dòng tu như thế nào để có thể "tự lực" về kinh tế có thể giúp ích cho đời và vẫn tu tiến tốt? v.v...<br><br>Mùa KMDD, các em hãy suy nghĩ: vì sao ngày xưa các bậc tiền bối dám <span style="font-style: italic;">"Quên mình vì Đạo"</span>?  Từ  Minh  Sư, Ngài  Trần  Đạo Quang là "bậc tổ" mà qui về  CD, Ngài Phạm Công Tắc gia đình Thiên Chúa Giáo cũng vậy... <br><br>Rồi sau 1975, đa phần tín hữu vẫn kiên định mặc cho bão tố của dòng đời ! Bởi vì họ đã được nghe "tiên tri" về những gì phải trải qua. "Lửa đỏ để thử vàng mười". Nơi nào chức sắc, chức việc làm hết bổn phận của mình với nhơn sanh, với đạo hữu thì nơi ấy vẫn tồn tại và phát triển.<br><br><span style="font-style: italic;">"Nhớ câu thánh ngôn năm xưa: </span><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ</span><span style="font-style: italic;">". Ngày ấy nhất định sẽ đến. Đến với dân tộc trên phương diện đạo đức và đạo lý..." </span>(Cao Triều Phát 1966)<br>
 

Đạt Tường

New member
<span style="font-style: italic;">"Đừng vì tại bị lắm nhe con,</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">Việc méo khéo lo cũng hóa tròn"</span><br>(Đức Mẹ)<br><br>Huynh cũng có được biết trường hợp một đạo hữu đã đạt đến trình độ viết được một số sách về đạo. Nhưng gần đây lại đi "tu thiền" theo Sư Thích Thanh Từ ! Qua đây cho chúng ta một kinh nghiệm sống động, học và hành đạo bằng trí thì với đời có thể "vang danh" nhưng phần hồn e rằng... <br><br>Vì vậy phải song hành: vừa học (đời + đạo) vừa học cả  "tâm pháp"<br><br>- học đời để có tri thức hầu "phụng sự" cho nhơn sanh<br>- học đạo để có nền tảng về giáo lý hầu định hình đức tin rồi "tu tập" hầu góp phần "cải tạo xã hội"<br>- học và hành "tâm pháp" cảm nhận được "diệu dụng" của pháp môn đại ân xá hầu gia tăng đức tin và mở rộng lòng "Đại Thừa" là cổ xe lớn phổ độ chúng sanh.<br><br>Nếu mỗi người tín hữu CĐ đều hiểu và làm được như thế thì làm sao có thể "nửa đường gảy gánh" hay "thối lui". <br><br>Hy vọng rằng thế hệ trẻ chúng ta góp được phần làm "sáng danh Thầy danh Đạo" trong những ngày tháng kỷ niệm KHAI MINH ĐĐ<br>
 

DangVo

New member
Donghanh nói:
<p> <font color="#0000ff">Chào tất cả quý huynh tỷ ,đệ có một vấn đề muốn nhờ quý huynh tỷ ,vấn đáp giúp đệ ,để đệ được biết thêm.</font></p>
<p><font color="#0000ff">Vì sao nói Đạo Cao Đài là một Đạo lớn ,bao gồm tất cả các Đạo từ xưa đến nay.Và nêu lên tôn  chỉ là  tam giáo quy nguyên ,ngủ chi phục nhứt  và mục đích là thế Đạo đại đồng và Thiên Đạo thì giải thoát.Vậy tại sao một người khi đã <!-- Display a message for RTE users with turned off --><no><span><br></span></no>nhập môn vào Đạo Cao Đài rồi ,thì không được nhập môn vào bất kỳ một Đạo nào  khác vậy ,đều này chứng minh bằng câu ,trích < Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa Ngục> dẫn trong lời tuyên thệ khi nhập môn. Với việc  không cho tin đồ nhập vào Đạo khác, thì há chẳng phải đi ngược với tinh thần chung của Đạo hay sao .Theo đệ nghỉ nếu Đạo Cao Đài cho phép tín đồ ,nhập môn vào Đạo khác , thì cũng chỉ  để dần dần cải thiện cái tâm tính ,cái quan niệm của từng Đạo được xích gần lại với nhau hơn.Nhằm giúp cho tôn chỉ và mục đích của Đạo Cao Đài ,dễ thành công hơn chứ có sao.Hơn nữa các tôn giáo khác ,không có thể nói là Đạo Cao Đài ,còn kỳ  thị trong việc phân chia tín đồ giữa tôn giáo này với tôn giáo khác và vì thế sẽ ngày còn xa cách hơn.</font><font color="#ff0000">Rất mong nhận được nhiều câu trả lời từ phía quý huynh ,tỷ .Thân ái Chúc Đồng Hành !</font></p>     
<br>các tôn giáo là các cánh cửa để bước vào tìm hiểu đạo.<br>Phật Giáo , Thiên Chúa Giáo cũng do Thầy lập ra tùy thời , tùy nơi .<br>Nên chẵng có cái nào cao hơn cái nào, cao thấp là do tại Tâm .<br>Cao Đài giáo cũng là 1 cánh cửa, khi qua khỏi được cánh cửa thì không còn phân biệt tôn giáo , mà trong Cao Đài gọi là Cao Đài Đại Đạo .<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Đó là sự khác biệt Cao Đài giáo ( tôn giáo ) và Cao Đài Đại Đạo</span> .</span><br>Nhập môn vào tôn giáo khác thì cũng được, cũng vậy thôi, cái nào cũng do Thầy lập ra , điều quan trọng là lúc nào cũng nghĩ đến Thầy ở trong lòng và  trong lòng được yên lành an tịnh, <br>nếu tâm không được yên lành an tịnh, tranh chấp, kiện tụng, cao thấp , chánh tà là không phải theo Thầy mà là theo Ma.<br>Góp chút ý kiến cùng các bạn <br><br>
 

DangVo

New member
<FONT color=#0000ff>< Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa lục><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)">lòng</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)">hai thì Thiên tru, Địa lục đúng rồi , vì là theo Ma Quỷ thì Thiên tru, Địa lục.<BR>Lòng hai ở đây là theo Tà <BR><BR></SPAN></FONT><FONT size=+0><EM><strong><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Times New Roman">Thầy đã thả một lũ hổ lang ở  lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con,</SPAN></strong> <BR><BR></EM></FONT><FONT color=#0000ff><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)">donghanh suy nghĩ coi lũ hổ lang là sao? </SPAN></FONT><BR><FONT size=+0><EM><BR></EM></FONT><FONT color=#0000ff><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><BR></SPAN></FONT>      
 

vodanh

New member
<P> Xin chào quý huynh tỷ, chào DongHanh!</P>
<P>Về lời tiên thệ trước khi nhập môn:"...<FONT color=#0000ff>Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa Lục..."</FONT> Điều này không có gì là đi ngược lại tinh thần Đại Đồng như theo DongHanh nói cả vì:</P>
<P>- Khi đọc lời này là lần nữa khẳng định lại chính niềm tin của mình. </P>
<P>- Khi đọc lời này là tự hứa với chính mình và với đấng Vô Hình.</P>
<P>- Và lưu ý là khi đọc lời này không phải là hứa với Đồng Môn hay Chức Sắc gì đâu nhé (có lẽ bạn đã hiểu lầm)!</P>
<P>Hơn nữa, khi bạn đã nhập môn vào đạo Cao Đài tức là bạn đã có sẵn tinh thần Đại Đồng rồi. Khi đã có tinh thần Đại Đồng, tức bạn đã xem "Vạn Giáo Nhất Lý" thì bạn thật dễ dàng tiếp cận các tôn giáo bạn.<strong> Đi một đường mà đến được nhiều nơi...</strong> </P>
<P><FONT color=#ff0000><strong>Nếu bạn nghĩ rẵng: vì tinh thần Đại Đồng mà muốn nhập môn các tôn giáo khác thì khi đó bạn phải nhập môn rất nhiều Tôn Giáo (cả Vạn Giáo). Như vậy, có khác nào bạn tự hại lấy mình - Vì "Đa Thư Loạn Tâm", nhiều tôn giáo thì tức là bạn không có được một Tôn Giáo nào cả.</strong> Bạn nghĩ sao?</FONT></P>
<P>Xin góp ý cùng bạn!</P> 
 

ThienThanh

New member
Huynh Đạt Tường nặng lời với tiểu đệ rồi <BR>Huynh nhận định rằng, hai vấn đề đệ đưa ra là không ổn. Đệ vốn không quen quanh co, rắc rối. Học tập, bàn luận thì cần đi trực vào vấn đề, và đệ biết Huynh cũng đồng quan điểm vậy.Sau đây mời Huynh cùng đệ trao đổi hai điểm huynh đưa ra: <BR>Thứ Nhất: về “Thiên tru địa lục”, Đây là lời thề của người tín đồ khi bước vào cửa Đạo (Cao Đài). Lời thề này không phải do Người phàm đặt ra mà từ khi mới lập Đạo, Đức Chí Tôn bắt các đệ tử đầu tiên của Ngài phải thề như vậy. Và có như vậy thì mới có thể bước vào con đường Đạo đức. huynh có thể đọc đoạn này ở “Thánh Ngôn Hiệp Tuyển”.Lời thề này hết sức Thiêng Liêng, trong bài viết trước, đệ không hề có ý "hù dọa" đạo hữu như huynh nghĩ. Huynh thử ngẫm lại luật thế gian, tội Phản Quốc sẽ bị xử tử hình. Vậy thì Phản Thầy, Phản Đạo theo ý Huynh là vô tội, có thể “ung dung tự tại” như không vậy sao? <BR>Huynh có dẫn lời Đức Ngô: “Đức Ngô dạy: "Người đạo Cao Đài luôn luôn tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng...". Nơi đâu có tín hữu CD chuyển sang tôn giáo bạn thời chức sắc nơi đó phải "tự xét lại trách nhiệm" của mình. "Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ", đừng có phê phán tín đồ mà hãy...” <BR>Nên hiểu lời dạy đó thế nào? <BR>Đức Ngô viết bài này cho ai ? > hẳn ai cũng cùng một ý kiến rằng, “Cho chức sắc hướng Đạo”. Ngài dạy thế là có ý muốn cho những bậc hướng Đạo xem lại trách nhiệm của mình đã làm tròn chưa? Vì sao tín đồ chán nản mà bỏ sang tôn giáo khác ?và trước tiên hãy từ trách mình . Những lời dạy này hoàn toàn không phải hướng đến những tín đồ Đại Đạo. Nếu cho rằng Đức Ngô dạy cho tín đồ Cao Đài thì có thể gây hiểu nhầm rằng: Nếu bậc hướng đạo ko tốt thì Đạo Hữu có quyền chạy sang tôn giáo khác. Hiểu vậy thì thật sai lầm. Từ Lời dạy của đức Ngô mà Huynh cho rằng việc bỏ Đạo là việc bình thường thì thật đáng tiếc. <BR>Thứ Hai, đệ viết "Kỳ ba này chỉ có Cao Đài là chánh giáo". Và hình như Huynh ko đồng tình. <BR>Thoạt tiên, những lời đệ viết hơi khó nghe, người trong các tôn giáo khác có thể khó chịu, nhưng kì thực, đó hoàn toàn là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể nhìn thấy. Huynh nghiên cứu giáo lý chắc hẳn cũng đã biết Phật Giáo Thất Chơn truyền như thế nào, Thiên Chúa Giáo Thất Chơn truyền như thế nào…. , Hồi giáo Thất Chơn truyền như thế nào?...và các tôn giáo Thất Chơn truyền như thế nào ? <BR>Chính vì vậy nên Thượng Đế mới đích thân hạ mình mà lập ra Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cứu vớt chúng sinh. Nếu Đạo Phật, như huynh nói còn có thể phổ độ được thì vì sao Đức Chí tôn phải nhọc lòng mở Đạo làm gì ? Thầy chẳng từng nói “Cuối hạ nguơn chơn truyền lạc lối đó thôi”. <BR>Đệ đồng ý với Huynh về 2 điểm: <BR>“Phật Giáo ở VN đầu thế kỷ 20 suy yếu trước sự phát triển của Ky Tô giáo (do chính quyền Pháp nâng đở) nhưng sau 1926 dần dần phục hồi và phát triển trở lại (tuy vẫn còn một vài điểm căn bản bị suy thóai).” <BR>Và “Thực tế, chúng ta còn phải học hỏi kinh nghiệm của tôn giáo bạn trên nhiều khía cạnh. Thí dụ: "quản trị" một dòng tu như thế nào để có thể "tự lực" về kinh tế có thể giúp ích cho đời và vẫn tu tiến tốt?” <BR>2 nhận định này đúng nhưng chỉ có thể khẳng định rằng : Các tôn giáo bạn hiện tại đang phát triển rộng rãi, có quy mô tổ chức lớn mạnh. Chúng ta có thể học tập về cách tổ chức. Thậm chí chúng ta có thể học tập đức tin ở họ về Đấng tối cao mãnh liệt đến thế nào, và nhìn lại ta đã tin thờ Thượng Đế ở mức độ nào Nhưng chúng ta lại ko nên học tập ở họ về phương pháp tu học vì chúng ta đã có một vị Thầy tối cao là Thượng Đế. Học một Thầy mãi không hết thì tìm thêm Thầy khác để làm gì? Theo đệ, để hợp thiên ý thì cần thiết phải xiển dương Đạo Thầy chứ không phải là theo 1 đạo khác rồi cho rằng Phật cũng là Thầy. Theo tôn khác, vận động để xiển dương một tôn giáo thất chơn truyềnlà có lỗi với đấng Tối cao. <BR>Một nguyên nhân nữa là chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà kết luận rằng các tôn giáo vẫn còn nguyên giá trị, vẫn thuần túy với cái nguyên sơ ban đầu của nó. Hay nói khác đi, trong Kỳ ba này, các tôn giáo trước đã hết sứ mệnh cứu thế, đạo Cao Đài tuy ra sau nhưng nó là “Nguồn” của mọi tôn giáo chính thống. mọi tôn giáo muốn về với Thầy thì chỉ có 1 đường là : “Quy Nguyên” mà thôi. Chính vì vậy mà nhiều vị tiền bối như Huynh kể ở trên đã từ các Đạo khác lần lượt hiệp nhất cùng Cao Đài. Vì sao? Một câu hỏi cũng dễ trả lời. <BR>Chúng ta không thể dựa vào tinh thần Đại Đồng ,Kết tinh-tổng hợp-Dung hòa, hay Vạn giáo nhất lý mà có thể theo Cao Đài, bỏ Cao Đài, rồi lại về với Cao Đài một cách tùy tiện. Tinh thần Đại Đồng của Cao Đài thể hiện ở chỗ có thể dung nạp được mọi người tín đồ thuộc các tôn giáo trước, dung nạp được mọi tầng lớp nhân dân lao động cho đến trí thức, mọi dân tộc từ mọi quốc gia trên thế giới. Cao đài nêu Cao tinh thần Đại Đồng để rồi hòa nhập các tôn giáo về một “con đường” duy nhất có tên gọi là “Đại Đạo”, để rồi nắm tay nhau cùng về với Thượng Đế. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc bỏ Đạo Thầy mà đi tôn thờ sư Thầy Thích Thanh Từ hay một sư Thầy nào khác được. <BR>Đệ hoàn toàn không có ý bàn tôn giáo thấp cao mà chỉ muốn bàn xem tôn giáo nào hợp thời nhất mà thôi. Vi sao? Mỗi tôn giáo ra đời đều gắn liền với điểm không gian và thời gian nhất định, và nền tân giáo Kỳ ba Cao Đài đã, đang và sẽ ngày càng vươn rộng trên phạm vi toàn thế giới. Thực tế đã chứng minh sức sống mãnh liệt của Đại Đạo trong hiên tại va tương lai.Đó là định luật tất yếu, và đệ tin tưởng vậy. Đệ cảm thấy mình có một may mắn lớn vì từ khi còn thơ bé đã được nghe kinh và biết đến hai chữ Cao Đài. Thiết nghĩ, chúng ta cần trân trọng hai chữ Cao Đài mà mỗi người đều đặt cẩn trọng nơi tâm của mình. Để rồi niềm tin ngày càng được củng cố , và rồi, sẽ chẳng có lý do gì để mình rời bỏ mối Đạo Cao. <BR>Vài “lời quê” đóng góp cho room này, mong quý huynh-tỷ-đệ-muội cho ý kiến <BR> 
 

Đạt Tường

New member
Thật là "nhiệt thành tâm đạo". Hoan hô hiền đệ !<br><br>Nhưng mà huynh không biết đã có nặng lời với đệ hay huynh đệ tỷ muội nào nữa hay không? Lúc viết huynh không nhắm vào cá nhân nào cả. Dẫu sao nếu đệ cảm thấy bị nặng lời thì huynh cũng có lời xin lỗi nhe.<br><br>Những điều hiền đệ nêu ra rất đúng: "Chẳng có lý do gì để rời bỏ mối đạo Cao Đài".<br><br>Như đã nói, vấn đề được nêu có liên quan đến nhiều đề tài như: Nhập Môn, Đạo khác với tôn giáo, Thuyết Đại Đồng Cao Đài...<br><br>1. Chú ý câu văn trong lời thề là: "<span style="font-style: italic;">Thiên tru, địa lục</span>" chứ không phải là địa ngục<br><br>2. "<span style="font-style: italic;">Theo tôn giáo khác, vận động để xiển dương một tôn giáo thất chơn truyền là có lỗi với đấng Tối cao"</span>. Ôi, em ơi! Sẽ chẳng có bao giờ trên thế gian này chỉ tồn tại 1 tôn giáo vì sự đa dạng văn hóa là luật tự nhiên. Qua đây cũng cho chúng ta hiểu hơn nữa vì sao có câu "Chúng sanh căn trí vô lượng, pháp môn vô lượng" và "Tùy duyên hóa độ" v.v... (thực tế cho chúng ta bất cứ tôn giáo nào cũng có sự đa dạng trong nội bộ mỗi tôn giáo)<br><br>3. Cao Đài là "tá danh" của Thầy trong Kỳ Ba này. Là tên "tạm mựơn". Ở góc độ "truyền giáo" chúng ta chú trọng vào "bản thể = là Đạo" hơn là " tôn giáo = phương tiện = hình tướng". Nói thế nào để đạt được thế NHÂN HÒA, đạt được sự "dung hòa, tổng hợp" đó mới là phong cách Cao Đài.<br><br>Tóm lại ý chính là: "Thiên tru địa lục" chỉ để cho những ai "PHẢN ĐẠO" gây những điều tổn hại trầm trọng cho Đạo cho nhơn sanh. Còn việc thối bước, chuyển hướng sang tôn giáo khác (thực tế hiếm lắm) chưa đáng để bị khép vào tội phải chịu sự trừng phạt nặng nề như thế. Đương nhiên chúng ta không có ủng hộ hiện tượng "rẻ phải hay rẻ trái nửa đường".<br>
 

ThienThanh

New member
Xin cảm ơn nhận định của Huynh Đạt Tường.
<br />Về câu :"Theo tôn giáo khác, vận động để xiển dương một tôn giáo thất chơn truyền là có lỗi với đấng Tối cao".
<br />Có lẽ vì đệ viết qua ngắn gọn nên Huynh không hiểu ý đệ. Riêng câu này,Đệ muốn nói đến những đối tượng đang theo Đạo Cao Đài mà bỏ Đạo để chạy sang một tôn giáo nào khác thì "có lỗi với đấng Tối cao" chứ không có ý nhằm vào tất cả tín đồ của các tôn giáo bạn, bảo họ là "có lỗi với Thượng Đế". (Vì ở trên đệ đã đề cập nhiều về vấn đề "bỏ Đạo"). Xin lỗi vì đệ đã viết quá vắn tắt.
<br />Thân ái./.
 

DangVo

New member
<span style="font-weight: bold;">Cao Đài là cái đài cao vượt trên mọi đón rào ngăn che .</span><br>Theo mình nghĩ là không nên phân biệt khác tôn giáo hay chi này phái nọ , khi tâm hòa đồng được rồi thì không còn so sánh, mỗi nơi đều có cái hay và cái dở, không thể quơ đủa cả nắm , cái hay thì mình học , cái dở thì lấy đó là gương để tránh phạm lổi , trong đạo Cao Đài cũng vậy thôi.<br>Mọi sự việc xảy ra dù tốt hay xấu đều có giá trị của nó, chỉ có vấn đề là mình biết được đến mức nào giá trị của nó .<br><br>Về lời tiên thệ trước khi nhập môn:"..<span style="color: rgb(0, 0, 255);">.Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa Lục..</span>." <br>Con người có lúc lời nói hành động như Tiên Phật , có lúc lời nói hành động như ma quỷ, theo mình nghĩ <span style="font-weight: bold;">lòng hai</span> là mình thường có lời nói hành động như ma quỷ ( làm bậy mà không biết là mình làm bậy ) thì bị <span style="font-weight: bold;">Thiên tru , Địa lục</span> đúng rồi , chứ không hẳn là hoạt động với tôn giáo khác thì bị Thiên tru, Địa lục .<br><br>Như Đạt Tường đã nói :<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">3. Cao Đài là "tá danh" của Thầy trong Kỳ Ba này. Là tên "tạm mựơn". Ở góc độ "truyền giáo" chúng ta chú trọng vào "bản thể = là Đạo" hơn là " tôn giáo = phương tiện = hình tướng". </span><br><br>Vậy thì mục đích là tìm hiểu để đạt ĐẠO<br>Tôn giáo là phương tiện để đạt được mục đích .<br>Nếu mình chấp nhứt về phương tiện thì khó đạt được mục đích .<br><br>Biết rằng Cao Đài qui tựu các tinh hoa của các tôn giáo khác và thực hành, phát triển các tinh hoa đó, nhưng số người thực hành được trong đạo Cao Đài không được nhiều ( nói lên sự thật có lẽ mích lòng nhiều bạn, mình cũng buồn vì khó tìm những vị chơn tu đạo Cao Đài, xin lổi nhe ) .<br><br>Xin nêu vài điểm <br>Tín đồ Cao Đài lúc nào cũng cho là chánh giáo nhưng thật sự nhiều tín đồ chưa chạy theo kịp những lời Thầy dạy .<br>Tín đồ Cao Đài tự hào là Tam giáo qui nguyên, ngũ chi phục nhất nhưng nội bộ Cao Đài thì chia chi rẽ phái làm cho người ngoài cười chê .<br>Mình chỉ hy vọng thế hệ tuổi trẻ Cao Đài sau này sẽ không còn chia chi rẽ phái nữa , vì khi nhập môn đạo Cao Đài không ai nghĩ chia rẽ nhưng bị các vị chức sắc lôi cuốn.<br>Tuổi trẻ Cao Đài không còn phân biệt chi này phái nọ , sau này thành chức sắc thì chắc chắn những người nhập môn sau sẽ không có những tư tưởng chia chi rẽ phái , <br>Tuổi trẻ Cao Đài nhìn thẳng thực tế để giải quyết chớ không mơ mộng để bị người ngoài chê cười.<br>Mong ngày đó sẽ đến trong gần đây .<br><br>Thân mến .<br> <br>(nếu có đụng chạm xin vui lòng bỏ qua cho )<br>
 

thienngo

New member
<FONT color=#990000> </FONT><FONT color=#990000><FONT size=3>Xin chào,<BR><BR> Bạn Dang vo viết rất chính xác ! chưa tìm hiểu thực-trạng và đánh-giá đúng Tôn-giáo mình đang theo cả những ưu-việt cùng khuyết điểm của nó thì rất chủ-quan ! Đạo Cao-Đài chúng ta hiện-tại đang trong sự phân-hóa , các Hội Thánh  chưa thể có dịp ngồi với nhau được trong tình thương yêu thân ái để tìm cách tiến đến sự thống-nhất nội-bộ thì làm sao có thể tự-hào nói về  những QUY-NGUYÊN PHỤC-NHỨT !  Các bạn trẻ tuy là mới mẻ nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít thì nhiều quan-điểm của Hội Thánh của mình ! gặp gở ở Diễn-đàn này chúng ta  sẽ cố-gắng  đánh-giá lại chính minh, tìm những điểm chung nhứt hầu mong có thể thống-nhất khối tinh-thần  thì  mới vui lòng THẦY MẸ  đựoc !<BR>    Chúng ta cần phải xét lại nhiều !</FONT> </FONT>
 

ThachKhe

Member
<P>
ThienThanh nói:
Huynh nghiên cứu giáo lý chắc hẳn cũng đã biết Phật Giáo Thất Chơn truyền như thế nào, Thiên Chúa Giáo Thất Chơn truyền như thế nào…. , Hồi giáo Thất Chơn truyền như thế nào?...và các tôn giáo Thất Chơn truyền như thế nào ? <BR>
 </P>
<P>Vâng! Thạch Khê cũng đồng quan điểm với Thiên Thanh. Không có gì ngần ngại cả khi nói rằng: các tôn giáo khác đã thất chơn truyền (vì đây là lời của Thầy và cả các đấng giáo chủ trước đây)...Tuy nhiên, chúng ta chỉ nói...nhỏ với nhau mà thôi !</P>
<P>Để làm rõ vấn đề này, ta thử nhìn dưới góc độ "Biện chứng" xem sao...:</P>
<P><strong>Như chúng ta đã biết (?), tất cả sự vật hoặc hiện tượng đều tồn tại được nhờ vào hai mặt : <FONT color=#ff0000>Đối lập <FONT color=#990000>rồi sinh ra </FONT>Đấu tranh <FONT color=#990000>để mà </FONT>Phát triển</FONT>. Cái có sau là phủ định của cái có trước...Nghĩa là cái có sau sẽ phát triển dựa trên cái có trước và phát triển cao hơn cái có trước. Đây là quy luật tự nhiên. Thử dẫn chứng:</strong></P>
<P><strong>- Luân hồi: kiếp sau sẽ tiến bộ hơn kiếp trước. </strong></P>
<P><strong>- Vũ Trụ: con người là sinh vật cao hơn động vật, động vật cao hơn thảo mộc...</strong></P>
<P>Từ các dẫn chứng trên, ta có thể thấy rằng:</P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Tôn giáo Cao Đài ra đời là thuận với quy luật phát triển của tạo hóa (xin chưa đề cập đến Thiên ý). Là một Tôn giáo ra đời sau, thừa kế tinh hoa của các Tôn giáo trước đó và nâng lên một bậc cao hơn. Các Tôn giáo trước dù muốn dù không đều phải được thay thế. Vì "Hữu sinh - Hữu diệt" - Đức Thích Ca cũng có nói rằng Phật Giáo phát triển từ: Khai pháp => Tượng pháp => Mạt pháp.</FONT></strong></P>
<P>Đây là một vấn đề dài...xin tạm dừng và mời quý huynh tỷ tiếp ý kiến!</P>
 

Đạt Tường

New member
<P> A, hiền đệ vận dụng được "duy vật biện chứng pháp" như vậy rất hay.</P>
<P>Nhưng về lý luận còn sơ hở chỗ này: Luân hồi đâu phải chỉ có tiến hoá, mà có cả thoái hoá nữa. (Hôm nào có em nào thích xem thì huynh gởi cho xem vài chuyện "luân hồi thoái hóa" trích qua Thánh giáo).</P>
<P>Vậy thì chi tiết này làm cho lý luận của đệ chưa chặt chẽ. Mà như vậy thì sẽ có phản biện tiếp rồi đó.</P>
<P>Chờ xem nhé.</P> 
 

my trung

New member
<P> <FONT size=3>Kính chào <FONT face="Times New Roman">Quy Huynh</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Da doc qua cac y kien quy huynh em day cung da thong tu tuong tai sao phai mot Dao Cao Dai vi loi tuyen the.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Em xin co may y kien nhu sau:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Truoc day em khong biet Dao Cao Dai la gi? nhung no the hien truoc mat la nguoi dao Cao Dai khong co muc dich nao khac la phuc vu nhan sanh, lo cho xa hoi nhon quan nhu lo phan hon cho nguoi quy lieu, lam cong tac tu thien xa hoi tat ca chi mot dieu duy nhat bat vu loi, Nhu Anh cong nhan chay xe loi kiem songhang ngay khi ong CHANH TRI SU bao co nguoi quy lieu Anh ta lien ngung cuoc xe de den tan liem, va an tang co khi mat ca ngay troi ma khong co mot dong bac nao cho ban than, roi thi may em dong nhi, nhac le, ngay dem lo tap luyen de duoc hanh le, qua nhung cu chi do va con nhieu nua.v.v.v... buoc toi phai co suynghi ve Dao Cao Dai, khi toi quyet dinh vao dao de dong gop mot phan cong suc cua minh voi xa hoi. va voi quan niem tu minh nhan xet va tu minh vao Dao,  TU MINH HOC kINH, HOC LUAT CHO THAU DAO thi hau qua ra sao minh phai chiu, do la quyet dinh.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Con ve tuyen the truoc THIEN BAN thi do chi la loi minh chung cho su thanh that cua minh voi THIENG  LIENG cho tron ven, Em xin co cau nay de hoi huynh. Thí du nhu nguoi nao do hua voi Huynh viec gì do ma khong thuc hien thi Huynh nghi the nao??</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Huynh se cho la That tín, ma nguoi that tín thi the nao Huynh cung hieu. Huong chi la That tín voi Thieng Lieng.</FONT></P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P> Bời vì là Chí Tôn - Đại Từ Phụ cho nên chưa bao giờ chúng ta thấy Thầy trách phạt ai cả ! </P>
<P>Nếu bạn nào có thể đưa ra được bản Thánh giáo nào cho thấy Thầy ra lệnh phạt một vị nào đó xin rất cảm ơn !</P>
<P>Nếu phải dụng "Quyền Pháp" thì Đức Giáo Tông sẽ hành sử</P>
<P>Cần nhớ rằng: "chính sự yêu thương cao độ là hình phạt thâm thúy nhứt với người có lỗi ". </P>
<P>Chỗ này cho thấy chúng ta cần học thêm để hiểu thế nào là "Tam nguyện Xá tội đệ tử"</P>
<P>Người "chối đạo" khi đối diện với đồng đạo thì mắc cở. Như thế cũng đủ là hành phạt với họ lắm rồi ! Họ không dám nhìn thẳng vào những bạn đồng môn xưa</P>
 

Donghanh

New member
<P> <FONT color=#0000ff>Chào tất cả ,đã nữa tháng đonghanh không tham gia vào diễn đàn.Hôm nay có thể vào lại diễn đàn ,rất vui khi thấy diễn đàn có rất nhiều tin tức mới và vấn đề của đệ ,nhận được nhiều ý kiến .Giờ đệ trả lời dần dần những vấn đề của quý huynh !</FONT></P>
<P> </P>
 

ThachKhe

Member
<P>
ThienThanh nói:
<FONT size=3>Mỗi tôn giáo ra đời đều gắn liền với điểm không gian và thời gian nhất định, và nền tân giáo Kỳ ba Cao Đài đã, đang và sẽ ngày càng vươn rộng trên phạm vi toàn thế giới. Thực tế đã chứng minh sức sống mãnh liệt của Đại Đạo trong hiên tại va tương lai. Đó là định luật tất yếu, <strong><FONT color=#ff0000>và đệ tin tưởng vậy.</FONT></strong></FONT> 
 </P>
<P><FONT size=3>Vâng! Thạch Khê cũng tin tưởng như vậy. Rồi đây, Đạo Cao Đài sẽ ngày một pháp triển, phát triển như một lẽ tất yếu. <strong><FONT color=#0000ff>Rồi nhân loại sẽ ngày càng gần nhau, năm châu ngày càng chung chợ, bốn biển ngày càng chung nhà. Đạo Cao Đài với tinh thần "Dung Hoà Tổng Hợp" sẽ ngày càng đi sâu vào nhận thức, đi sâu vào cách sống, và đi rộng ra trên toàn thế giới.</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nói không phải theo cách mơ mộng, không phải nói suông. Có thể Đạo Cao Đài hôm nay thật sự gặp khó khăn, gặp khảo đảo...nhưng đến một ngày nào đó không xa - sẽ hoàn toàn mới. <strong>Vì Yếu là bắt đầu của Mạnh.</strong></FONT></P>
 

Facebook Comment

Top