Vì Sao

HoaBangLang

New member
<P>       Kính Thưa quý Huynh ,đệ ,tỷ , muội  !</P>
<P>             Mỗi năm cứ đến 23 tháng chạp  âm lịch ,người ta thường Diễn kịch soạn vè ,nói về một Táo Quân mang sớ lên Thiên Đình tâu việc tội phúc thế gian với Ngọc Hoàng Thượng Đế.</P>
<P>     Vậy xin hỏi ,Ngọc Hoàng Thượng Đế theo kiểu 23 tháng chạp của nhân gian đó có phải là Đức Thượng Đế Chí Tôn trong Đức Tin của Cao Đài Giáo hay không?</P>
 

ThienThanh

New member
<P><strong><FONT size=3>Chào Bé Tiến nhé</FONT></strong></P>
<P><strong>Theo cảm nhận riêng tư của Thiên Thanh thì Thượng Đế tức là "Vua trên" , là vua của muôn loài, là đấng Sáng thế tạo ra vũ trũ vạn vật.Và Ngài cũng là Đấng cứu thế ban phát tình thương vô biên đến muôn loài.</strong></P>
<P><strong>Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế trong dân gian và Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Cao Đài có lẽ cũng đều chỉ về một đối tượng, một khái niệm trừu tượng.Nhưng đó là hai cách nhìn khác nhau về một đối tượng trừu tượng. Cần nhấn mạnh rằng Đấng Tối Cao trong Cao Đài Giáo "không có tên". Thầy từng dạy mọi danh từ để chỉ Thầy cũng là danh tạm, là "Tá danh" kia mà. Vì "Thầy" không phải là người, không có hình hài nên tất nhiên là không có tên, và không ai có thể đặt tên cho "Ngài" cả.</strong></P>
<P><strong>Việc dân gian "trần tục hóa" Thượng Đế chẳng qua là theo trí tưởng tượng của mình. Người ta tạo nên hình ảnh Thượng Đế giống như "hoàng thượng" ở trần gian, và Thượng Đế mặc nhiên trở thành "Ông Hoàng Thượng" tối cao trong tư duy mỗi người. Chúng ta là những người con của Cao Đài, có lẽ cũng phải nhìn Thượng Đế ở một góc cạnh khác chứ không thể giống người Đời, cũng thể giống như đạo diễn phim "Tây Du Kí". Ở đây hình ảnh Thượng Đế hiện lên có vẻ "trần tục" quá phải không nào?</strong></P>
<P><strong>Thiên Thanh nói vậy có đúng không nhỉ?</strong></P>
 

teutonic

New member
 Theo Thiên Thanh thì thượng đế là vua muôn loài ,là đấng sáng tạo ra mọi vật mà ,mà Thượng Đế không có hình hài ,không có tên.Vậy chẳng lẽ mọi vật được tạo ra từ cái hư không.Mong Thiên Thanh giải thích giúp để mình rõ thêm .
 

ThienThanh

New member
<P> Teutonic đã đúng đấy</P>
<P>Vạn vật đều được tạo ra từ Thượng Đế </P>
<P>Mà Thượng Đế được "sinh ra" từ Tiên Thiên Hư Vô Hạo Nhiên Chi Khí (Khí hư vô)</P>
<P>Vấn đề này được Thầy dạy khá rõ ràng, có thể tìm ở rất nhiều kinh sách Đại Đạo. Dễ tìm nhất có lẽ là trong <EM>Cao Đài Từ Điển</EM> (hiền tài Nguyễn Văn Hồng), Phần Võ Trụ Quan (hay Vũ trụ quan). Vì dài dòng quá nên TT không thể trích dẫn.</P>
<P>Thoạt tiên mà nói câu: "Vật chất được tạo thành từ cái "Không vật chất" là Khí Hư Vô"  thì có vẻ ngược với tư tưởng bảo toàn của Vật Lý. Thế nhưng tìm hiểu kĩ thì mới thấy được cái thậm thâm của Đạo, cái vi diệu của Trời Đất.</P>
<P>Thiên Thanh có mấy ý vậy, còn nhận định của Teutonic khi nghiên cứu tôn giáo thế nào thì tùy tâm mà thôi. "Chín người" mà tới "mười ý" mà. Phải không nào.</P>
<P>TT dừng ở đây</P>
<P>Chúc Huynh ngày càng tu tiến nhé.</P>
<P>Thân ái</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top