Vũ Trụ Bao La,Thượng Đế cha muôn loài

NAMMÔ

New member
<p> Đệ vừa sưu tập được một số bức hình rất đẹp, cho ta thấy được cái thiên nhiên, vũ trụ là rộng lớn đẹp biết chừng nào, qua đó ta thấy yêu chúng hơn và từ đấy cuộc sống hoà bình hơn. Bởi tình thương yêu đó.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may1.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may2.jpg" border="1" height="280" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"> <img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may3.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may4.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"> </p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may5.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"> </p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may6.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may7.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may8.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may9.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/38/67/troi3.jpg" border="1" height="310" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/38/67/troi5.jpg" border="1" height="310" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/38/67/troi6.jpg" border="1" height="310" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/19/1D/may11.jpg" border="1" height="277" width="400" border="0"> </p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/38/67/troi2.jpg" border="1" height="310" width="400" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="SkyFlowers – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/flowers/SkyFlowers/Blue_Sky_Flowers_HM051_350A.jpg" border="0" height="500" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="SkyFlowers – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/flowers/SkyFlowers/Blue_Sky_Flowers_HM014_350A.jpg" border="0" height="500" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img src="http://i275.photobucket.com/albums/jj298/rocktrinh/chieuhavang_rocktrinh.jpg" border="0" height="589" width="785" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches_15.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches_1.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches_4.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches_10.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches_2.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches_16.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beaches – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Beaches/Beaches_19.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Beautiful Landscape" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/phong_canh49.jpg" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.xemanh.net/" target="_blank" target="_blank"><img alt="Beautiful Landscape" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/phong_canh13.jpg" border="0" height="556" width="839" border="0"></a></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Lakes – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Lakes/Lakes_12.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p><div style="text-align: center;">
</div><p style="text-align: center;"><img alt="Lakes – xemanh.net" src="http://www.xemanh.net/images/landscape/Lakes/Lakes_15.jpg" border="0" height="600" width="800" border="0"></p>
<p>Mời Huynh Tỷ đăng thêm đi ạ, chắc còn nhiều cảnh đẹp nữa. NAMMÔ rất thích những phong cảnh đẹp, lãng mạng này.</p>
 

NAMMÔ

New member
<P> </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong1.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Cầu vồng bắc qua con đường cao tốc Denali kéo dài 1.100 km ở Alaska. Cầu vồng là màn trình diễn đơn giản có trật tự của ánh sáng phản chiếu lại từ các giọt nước trong bầu khí quyển.</P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong2.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Thấu kính mắt cá chụp lại những vòng cung ánh sáng bao quanh một khu rừng tự nhiên ở Canada. Nước bẻ cong ánh sáng, phân tán nó thành các màu đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh lá và tím.</P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong3.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Chân cầu vồng chiếu sáng một chiếc ôtô trên con đường vắng ở Bắc Mỹ. Do cầu vồng là một ảo giác quang học, nên nó không có điểm cuối xác định. Thay vào đó, vị trí của cầu vồng liên tục luân chuyển tùy thuộc vào góc độ của người nhìn. </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong4.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Cầu vồng bắc qua bầu trời trên vùng Mombo thuộc đồng bằng Okavango ở Botswana, nơi có nhiều loài báo và linh cẩu quý hiếm. </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong5.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Giống như chiếc cổng mở đường vào vùng đất hoang sơ, chiếc cầu vồng kép treo mình trên đường cao tốc Alaska ở British Columbia, Canada. </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=400 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong6.jpg" width=267 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Cầu vồng kép tỏa sáng trên những ụ mối ở đồng cỏ thuộc Australia. Cầu vồng kép xảy ra khi ánh sáng phản chiếu nhiều hơn một lần từ các giọt nước trong khí quyển. </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong7.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Cầu vồng nằm trên khối đá nham thạch của núi lửa Ol Doinyo Lengai thuộc Tanzania. </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong8.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Cơn bão để lại dấu ấn sặc sỡ bắc qua bầu trời Pennsylvania, Mỹ. Những cánh đồng đỗ tương rất phổ biến ở bang này. </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong9.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Cầu vồng thắp sáng lãnh nguyên Alaska, nơi có nhiều tuần lộc caribu. </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center>
<T>
<TR>
<TD><IMG height=277 src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/44/54/cauvong10.jpg" width=400 border=1 border="0"></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Normal>Cầu vồng phản chiếu trên mặt băng Bắc cực ở lưu vực Foxe của Canada.</P>
<P =Normal>THẬT KHÔNG GÌ KHÔNG QUA TAY THƯỢNG ĐẾ</P>
 

NAMMÔ

New member
<P><FONT size=3><strong> TRÊN CÕI THẾ GIAN BẦU VŨ TRỤ NÀY KHÔNG GÌ QUA TAY CỦA ĐẤNG TẠO HOÁ</strong></FONT></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-08-07_150033_Phháºt1.JPG" border="0"></P>
<P><FONT size=3><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-08-07_145905_BBÃTat.JPG" border="0"></FONT></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/maiyeuem.net_102.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/JudeLe/sky_001.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/maiyeuem.net_104.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/maiyeuem.net_105.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/maiyeuem.net_106.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/maiyeuem.net_108.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/032.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/109.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/photocomp_ds.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://lrg.zorpia.com/0/821/5258545.40c3a2.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://lrg.zorpia.com/0/821/5258547.dc26d7.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://lrg.zorpia.com/0/821/5258553.7951ce.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/alias_02399/waterfall.jpg" border="0"></P>
<P><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=768 src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/alias_02399/grand%20waterfall.jpg" width=1024 border="0"></P>
<P><FONT size=3><IMG src="http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/maiyeuem.net_101.jpg" border="0"></FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
<P> Những cảnh đẹp đó,đến khi ta chết đi mới biết nó là đẹp như thế nào.</P>
<P>Đến cả những cây dừa,gốc ổi,...hằng ngày bên ta khi chết đi mới biết nó là quý là đẹp đẽ muôn vàn như thế nào.</P>
 

NAMMÔ

New member
<P> <IMG alt="Image for myheartmoscow.wordpress.com" hspace=5 src="http://smg.photobucket.com/albums/v291/hoai_nam/d23m04y2007/tn.jpg" align=bottom vspace=5 border="0"></P>
<P><IMG alt="Image for myheartmoscow.wordpress.com" hspace=5 src="http://smg.photobucket.com/albums/v291/hoai_nam/d23m04y2007/06_8statuy.jpg" align=bottom vspace=5 border="0"></P>
<P><IMG alt="Image for myheartmoscow.wordpress.com" hspace=5 src="http://smg.photobucket.com/albums/v291/hoai_nam/d23m04y2007/07_8statuy.jpg" align=bottom vspace=5 border="0"></P>
<P><IMG id=ncode_imageresizer_container_4 alt="" src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/hoanglong112002/thac-sapa.jpg" onload=NcodeImageResizerateOnthis; border=0 tries="1" border="0"></P>
<P><IMG id=ncode_imageresizer_container_8 alt="" src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/hoanglong112002/caumythuan.jpg" onload=NcodeImageResizerateOnthis; border=0 tries="1" border="0"></P>
<P><IMG id=ncode_imageresizer_container_9 height=607 alt="" src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/hoanglong112002/danang1.jpg" width=740 onload=NcodeImageResizerateOnthis; border=0 tries="1" border="0"></P>
<P><IMG id=ncode_imageresizer_container_11 alt="" src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/liutiu/normal_qui_nhon_2.jpg" onload=NcodeImageResizerateOnthis; border=0 tries="1" border="0"></P>
<P><IMG id=ncode_imageresizer_container_13 alt="" src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/hoanglong112002/dalat10.jpg" onload=NcodeImageResizerateOnthis; border=0 tries="1" border="0"></P>
<P><IMG id=ncode_imageresizer_container_15 alt="" src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/hoanglong112002/sapa2.jpg" onload=NcodeImageResizerateOnthis; border=0 tries="1" border="0"></P>
<P><IMG id=ncode_imageresizer_container_16 alt="" src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/hoanglong112002/nhatrang30.jpg" onload=NcodeImageResizerateOnthis; border=0 tries="1" border="0"></P>
 

dophin

New member
<br> công nhận đẹp thiệt đó. <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br> NAMMÔ đăng thêm nhiều nữa nha<br> à mà không biết yêu thiêng nhiên có dẫn đến yêu hoà bình không đây???<br>Hy vọng các dân tộc trên trái đất này sống hòa bình với nhau.<br>
 

NAMMÔ

New member
<P>
dophin nói:
</P>
<P> à mà không biết yêu thiêng nhiên có dẫn đến yêu hoà bình không đây???</P>
<P>
<BR>Chào dophin !</P>
<P>Có chứ ta yêu thiên nhiên thì yêu hoà bình.</P>
<P>Nếu chúng ta yêu Thiên Nhiên thì chúng ta không sát hại chúng,vã dĩ nhiên là không sát hại sanh linh rồi.Vì mỗi lần sát hại sanh linh,hỏi dophin có ảnh hưởng gì đến thiên nhiên không?</P>
 

Forever

Administrator
huynh NAMMO hình như trong này có hình cầu Sông Hàn nữa phải ko đệ <IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0">thấy quen lắm
 

Forever

Administrator
 mà có đúng là có 1 cầu ở Đà Nẵng ko<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

Forever

Administrator
 hình này rất có ý nghĩa đấy nhĩ<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

thanhthanh92

Moderator
<P> <IMG alt="Nature. Beautiful Photos" src="http://pics2.picvi.com/media/pics/2008/09/08/Nature.BeautifulPhotos/19.jpg" border="0"></P>
<P><IMG alt="Nature. Beautiful Photos" src="http://pics1.picvi.com/media/pics/2008/09/08/Nature.BeautifulPhotos/22.jpg" border="0"></P>
<P><IMG alt="Nature. Beautiful Photos" src="http://pics2.picvi.com/media/pics/2008/09/08/Nature.BeautifulPhotos/07.jpg" border="0"></P>
<P><IMG alt="Wonderful desert landscape" src="http://www.lvye.info/uploads/newbb/22628_464881879f4c5.jpg" width=700 border="0"></P>
<P> Sự sống tìm ẩn đâu đó trong những khó khăn thử thách !</P>
<P><IMG alt="Wonderful desert landscape" src="http://www.lvye.info/uploads/newbb/22628_464b3ba56877a.jpg" width=700 border="0"></P>
<P><IMG alt="Wonderful desert landscape" src="http://www.lvye.info/uploads/newbb/22628_464b3bee02628.jpg" width=700 border="0"></P>
<P><IMG alt="Alaska Photos" src="http://pics4.picvi.com/media/pics/2008/10/07/AlaskaPhotos/09.jpg" border="0"></P>
<P><IMG alt="Beautiful winter photos" src="http://xemanhdep.com/gallery/winter_photos/winter_photos03.jpg" border="0"></P>
 

1234

Active member
<P><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>QUA NHỮNG HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP CỦA ĐẤT TRỜI TRONG TẠO </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>HOÁ ,NHỪNG CẢNH QUAN THẬT KỲ VỸ CỦA THIÊN NHIÊN TRÀN ĐẦY SỨC </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>SỐNG ,TRÀN ĐẦY SINH KHÍ ,ĐỨNG GIỬA TRỜI ĐẤT BAO LA TA BỔNG CẢM </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>NHẬN RA RẰNG :<FONT color=#ff0000> LINH THỂ CÀN KHÔN </FONT>BAO TRÙM VẠN HỮU.MẦM SỐNG </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>LUÔN VƯƠN TỚI, VÀ SỨC TÁI TẠO CỦA <FONT color=#ff0000>LINH THỂ CÀN KHÔN </FONT>TRONG ĐẤT </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>TRỜI KHÔNG NGỪNG LUÂN CHUYỂN VÀ TÁI TẠO,NGHE NHÌN DÒNG SUỐI </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>RÓC RÁCH ,NGHE NHÌN LÀN GIÓ CHIỀU NHẸ ĐƯA CÀNH LÁ RUNG </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>CÂY ,TA BỔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC MẦM SỐNG LUÔN ĐANG HIỆN </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>HỮU ,<FONT color=#ff0000> LINH THỂ CÀN KHÔN </FONT>LẨN KHUẤT ĐÂU ĐÂY ! <FONT color=#ff0000>LINH THỂ CÀN KHÔN </FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>THẮM ĐƯỢM VẠN HỮU TRONG TA ! </FONT></strong></P>
 

Facebook Comment

Top