VUI SỐNG ĐẠO CAO ĐÀI

5thanhcuchi

New member
 
<P><FONT size=4>VUI MÀ SỐNG , DÙ ĐỜI ĐẦY GIAN KHÓ </FONT></P>
<P><FONT size=4>BUỒN LÀM CHI , BẠN HỞI KHÓC THAN CHI </FONT></P>
<P><FONT size=4>VÀ PHIỀN LO , NGHỈ LẠI CÓ ÍCH GÌ?</FONT></P>
<P><FONT size=4>HẢY CAM ĐẢM , SỐNG những NGÀY HIỆN TẠI </FONT></P>
<P><FONT size=4>ĐỜI TAN VỞ , TA MAU XÂY DỰNG LẠI </FONT></P>
<P><FONT size=4>DÙ GIAN LAO , BẠN CHỚ CÓ THAN VAN </FONT></P>
<P><FONT size=4>TẬP KIÊN TÂM , BỀN CHÍ CHỊU NGHÈO NÀN </FONT></P>
<P><FONT size=4>NẾU BẠN MUỐN , MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG </FONT></P>
<P><FONT size=4>XUA Ý NGHỈ , VẨN VƠ VÀ CHÁN NẢN </FONT></P>
<P><FONT size=4>NÓ CHỈ LÀM , TÊ LIỆT BỘ THẦN KINH </FONT></P>
<P><FONT size=4>BẠN LÒNG ƠI ! HẢY VUI GIỬ LẤY MÌNH </FONT></P>
<P><FONT size=4>VUI MÀ SỐNG , SỐNG ĐỜI CHO ĐÁNG SỐNG </FONT></P>
<P><FONT size=4>TRONG CUỘC SỐNG , CÒN BAO NHIÊU ĐIỀU BỔ ÍCH </FONT></P>
<P><FONT size=4>CHUYỆN THẾ TÌNH , CÒN LẮM CHUYỆN TRÁI NGANG </FONT></P>
<P><FONT size=4>DÙ TRĂM CAY , NGHÌN ĐẮNG TÁI TÊ LÒNG </FONT></P>
<P><FONT size=4>BẠN BÌNH TỈNH , NỞ NỤ CƯỜI ĐẦY ÊM DỊU.</FONT></P>
<P><FONT size=4>BẠN BÌNH TỈNH , NHỦ LÒNG THÔI RÁNG CHỊU </FONT></P>
<P><FONT size=4>HƠN THUA CHI , CÂU NHỊN CHÍN CÂU LÀNH </FONT></P>
<P><FONT size=4>TRONG TRƯỜNG ĐỜI ,CÒN LẮM CHUYỆN ĐUA TRANH </FONT></P>
<P><FONT size=4>BẠN HẢY CHỌN , CUỘC ĐUA ĐẦY BỔ ÍCH </FONT></P>
<P><FONT size=4>ĐỪNG NHẠO BÁNG , ĐỪNG BAO GIỜ KHIÊU KHÍCH </FONT></P>
<P><FONT size=4>LÀM PHẬT LÒNG , BÈ BẠN ÍCH GÌ ĐÂU?</FONT></P>
<P><FONT size=4>KHEN NGƯỜI ĐI ! BẠN CÓ PHÉP MÀU </FONT></P>
<P><FONT size=4>GIÚP CHO BẠN , MỘT NGUỒN VUI THANH TÚ </FONT></P>
<P><FONT size=4>TÔI CÒN NHỚ , LỜI NGƯỜI XƯA KHUYÊN NHỦ </FONT></P>
<P><FONT size=4>HẢY SOI GƯƠNG , ĐỂ KIỂM THẢO LẤY MÌNH </FONT></P>
<P><FONT size=4>KHI MÌNH CƯỜI , THÌ GƯƠNG CỦNG ĐỒNG CƯỜI </FONT></P>
<P><FONT size=4>KHI MÌNH KHÓC , THÌ GƯƠNG CỦNG NHÒA LỆ KHÓC </FONT></P>
<P><FONT size=4>NON VÀ BIỂN , GIÚP TA THÊM BÀI HỌC </FONT></P>
<P><FONT size=4>NON MUỐN CAO , NÊN NON ĐỨNG MỘT MÌNH </FONT></P>
<P><FONT size=4>BIỂN BAO LA , NHƯNG BIỂN THẬT HỬU TÌNH </FONT></P>
<P><FONT size=4>ĐẢ THU HÚT , VÀO LÒNG NGHÌN SÔNG RẠCH </FONT></P>
<P><FONT size=4>NGƯỜI LUYỆN CHÍ , KHÔNG BAO GIỜ QUÊN BÁO SÁCH</FONT></P>
<P><FONT size=4>những MÓN ĂN, BỔ ÍCH CHO  TINH THẦN </FONT></P>
<P><FONT size=4>NHẠC THƠ CA , PHẢI AM HIỂU MỘT PHẦN </FONT></P>
<P><FONT size=4>ĐỂ HÒA HỢP , LÒNG MÌNH CÙNG Vũ Trụ </FONT></P>
<P><FONT size=4>VƯƠN MÌNH LÊN , VỚI CÁNH LÔNG ĐẦY ĐỦ </FONT></P>
<P><FONT size=4>NHƯ ĐẠI BÀNG , VỔ CÁNH TUNG TRỜI XANH </FONT></P>
<P><FONT size=4>BẠN LÒNG ƠI ! HẢY VUI GIỬ LẤY MÌNH </FONT></P>
<P><FONT size=4>VUI MÀ SỐNG , SỐNG CHO ĐỜI ĐÁNG SỐNG </FONT></P>
<P><FONT size=4>KỲ VÂN SƠN 16-7-2007</FONT></P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><strong>              Giờ đã khuya , Nhẫn nại ngồi Thiền định  và cúng Tý xong , mở máy xem thấy bài Thơ của 5thahcuchi về nội dung khá <FONT face=Arial size=2>đặc biệt cần lẽ sống để lập công hành đạo, dù cho mòn hơi kiệt sức nhưng tinh thần vẫn tươi tỉnh để hồi hướng về Thầy tìm về lẽ thật . NN. đề nghị lớp tuổi trẻ cần gẩm xem bài thơ của ban 5thanhcuchi mà tinh tiến dõng mãnh. Tự xét lại độ tuổi của NN. đáng lý giử phận "an chi " nhưng nghĩ buồn và uổng ! Phải tranh thủ dồn sức tùy khả năng để góp công vào đoạn cuối đời  cho được trọn thủy tron chung với THẦY..</FONT></strong></FONT></P>
<P><strong>      Nhân đây Nhẫn Nại cảm hứng thành bài thơ gởi tặng  Bạn 5thanhcuchi nói riêng, các Bạn Trẻ trong  gia đình  Đại Đạo nói chung gọi là món quà giữa mùa Hè 2007 nóng bức và cầu xin Ơn Trên cho một cơn mưa rào để rưới mát chúng sanh  !</strong></P>
<P><strong>                      <FONT color=#ff0000 size=4>TA THẮP ĐUỐC ĐI TIM..!<FONT size=2>( 1 )</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong>                           <FONT size=3><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Ta </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif">thắp đuốc đi tim...</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                         Trong bóng đêm nhân thế</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Khắp chân Trời góc bể,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Mấy chục năm rồi xiết kể gian lao !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Quyết tìm cho được vì sao CHÂN LÝ !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Mà ta trân trọng yêu quý Pháp Lành...</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Gió THUẦN CHƠN đồng thanh tương ứng,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Trời cao xanh cảm ứng lòng ta .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Thiên Nhân Hiệp Nhất sáng lòa ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Từ Bi vũ khúc vang ca đây rồi !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Các chư Huynh dâng lời chúc tụng ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Mở Kỳ Nguyên Thánh đức cao vời ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                      Á, Âu, Mỹ , Úc , nơi nơi,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                        Tình Thương, Lẽ Thật cứu đời lầm than  !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                         Đem Hồng Ân tưới tràn Nhân lọai ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                       Ánh Đạo vàng sáng chói mười phương.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                         Từ đây nhơn lọai chung đường ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                         Từ đây hết hận, phải nhường Tình Thương !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                          Từ đây nhơn lọai muôn phương ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                           Mở đường Chân Phúc quyết tâm xây đời,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>                           Từ đây  ngàn giọt lệ rơi...!</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3><strong>                            Hóa thành cam lộ lập đời Thuấn Nghiêu.                         </strong></FONT> </P>
<P>                                                         ____________</P>
<P>        <strong>(1) Đức Phật Tổ Như Lai dạy : " Chúng sanh hãy tự thắp đuốc mà đi..." và chính Đức Chí Tôn cũng đã ân cần chỉ dạy : "... các con hãy tự cứu chứ chẳng lẽ Thầy ra tay bồng ẵm... "</strong></P>
<P><strong>                                             _____________________________</strong></P>
<P> </P>
<P>              </P>                 
 

THÂN CHỨNG MỚI VIẾT.
“Dưỡng sinh khai trí;
Đơn giản và hiệu quả”
.​

• Thọ nhận rồi Xin Kính Dâng.​
.

Thân chứng là bản thân mình đã làm rồi, đã trãi qua rồi mới biết.
Biết chắc rồi mới bày cho vài người thân làm thử cũng thấy kết quả tốt.
Từ chổ bản thân và một số người thân trãi qua mới dám viết những dòng dưới đây.

Là người còn mang xác phàm thì tất nhiên ai cũng phải trãi qua cảnh ăn không ngon, ngũ không yên, ốm đau, bệnh hoạn... còn vì sao đến cảnh đó thì ôi thôi nói sao cho hết.

Thời buổi khoa học kỷ thuật phát triễn nên công nghệ thông tin chiếm giử vai trò quan trọng trong quảng bá sản phẩm. Mở một tờ báo, một đài phát thanh, một kinh truyền hinh... ai cũng thấy quảng cáo các loại thuốc trị bệnh từ nặng đến nhẹ... tùy vào điều kiện sống của mổi người mà chọn lựa khi cần đến.

Văn chí cũng từng là bệnh nhân, và từng được chỉ dẫn để thực hành rồi qua khỏi, rồi thấy người thân, bằng hữu bị bệnh cũng bày ra thấy cũng khỏi nên không dám làm của riêng mà trình ra đây để cầu chứng với quí vị nào thấy tin được và thực hành thử cho biết.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH.​

1- Tư thế:
. Ngồi xếp bằng theo thói quen (hay còn gọi là kiết dưới).
. Ngồi bán kiết.
. Ngồi kiết dà.

Chú ý dù ngồi ở tư thế nào thì cũng nhớ là phải đổi chân. Có thể đổi chân trong một lần tập hay qua ngày hôm sau tùy ý mổi người.

Chổ ngồi phải thoáng khí và chắc chắn, đủ rộng để không bị rớt xuống nền nhà khi tập...

Ngồi chú ý cho lưng được thẳng theo sức mình.

Hai tay có thể bắt ấn tý (theo Đạo Cao Đài) để tăng hiệu quả hay để thế nào tùy ý vì trong lúc thực hành sẽ có lúc dùng tay để bổ trợ.

Hơi thở ra và thở vô thật bình thường (dưỡng sinh gọi thở 02 thì hay bão hòa) chú ý cho bụng (cơ hoành) phình ra khi hít vô hay thắt lại khi thở ra để tăng hiệu quả cho hệ tiêu hóa.

Ngồi ít nhất cũng phải 05 phút (cho khí tịnh, thần an) mới bắt đầu tập trung tư tưởng vào động tác xoay đầu theo cách hướng dẫn.
Tập vào giờ nào cũng được.
Song nếu có điều kiện thì tốt nhất là theo tứ thời để nhận được khí âm dương đều hòa tăng thêm hiệu quả.

Thời gian tập ít nhất là 15 phút.

2- Động tác xoay đầu (theo vòng tròn).

. 2.1- Khởi xoay.

Mắt nhắm lại tự nhiên cho khỏi chóng mặt. Khởi xoay chậm nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ (từ trái qua phải). Hình dung rằng đỉnh đầu đang vạch nên vòng tròn trên một tờ giấy (mặt phẳng) nên càng tròn càng tốt (nhỡ như không tròn cũng chẳng hại chi bởi từ từ nó sẽ tròn, đừng quá bận tâm).

. Đôi khi ta thấy như khuôn mặt đang vẽ nên vòng tròn (vuông góc với vòng tròn đỉnh đầu) cũng là tự nhiên. Đó là do cử động ở sương sống và cổ mà ra. Dù vòng tròn ở mặt hay đầu cũng phải để diễn ra tự nhiên không gò ép trái với tự nhiên không hay.

Đạo Đức Kinh viết: Nhơn Pháp Địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo, Đạo Pháp Tự Nhiên (Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự Nhiên). Thì càng bày vẽ ra càng không hay (dễ sa vào tả đạo).

(Nhớ rằng phải luân phiên khi xoay đầu.
Thí dụ ngày lẽ từ trái qua phải thì ngày chẳn khởi từ phải qua trái để máu đến đều với 02 bán cầu não trái và phải).

Lúc mới tập nên đợi lần tập sau hẳn đổi.

Trong thực tế không phải ngày nào cũng tập được (do lười hay do công việc) nên nhỡ như có lệch một vài lần cũng không hại chi. Còn như cứ một chiều xoay mãi thì chắc chắn là có hại.

Sau đã quen thì có thể đổi trong một buổi tập. Nhưng phải nhớ rằng nếu đổi trong một buổi tập thì phải có khoản thời gian chừng 05 phút cho máu ở các bán cầu não (và các cơ) về mức bình thường rồi mới đổi. Cơ thể chúng ta phải chịu chi phối bởi các qui luật vật lý bình thường, nếu vô tình hay cố ý làm trái qui luật vật lý bình thường cũng là phản khoa học và gây ra hậu quả không tốt.

.Đếm thầm để biết mình xoay được bao nhiêu vòng. Thường thì Văn Chí đếm đến số 120 thì xã bỏ trở về một. Chọn vậy vì thích câu thế kỷ 120 năm...và nó nhiều hơn số 108 xưa nay thường dùng (tham tập một chút)... mổi lần tập ít nhất cũng phải 03 vòng (360 lần xoay).

.2.2. Xoay nhanh dần đều thật tự nhiên.

. Hơi thở cũng cứ điều hòa không có ém hay gượng chi hết.

. Cứ đếm thầm để kiểm soát số vòng quay (vì mình hay lười tưởng đã quay nhiều nhưng thực ra chẳng được bao nhiêu).

. Hai tay có thể xoa nhẹ lên mặt đùi hay dần nhẹ lên phần chân để tăng thêm phần dễ chịu.

(Người nào có tập ngồi kiết dà đều biết rằng tùy công phu mổi người mà sau một thời gian ngồi thiền thì chân sẽ bị tê dần rồi đau nhức – khi đó dòng tư tưởng không còn tập trung cao được; nếu có tiếp tục cũng chỉ là gượng gạo. Và khi xã kiết các khớp xương ở bàn chân vẫn bị đau tê một ít lâu mới bình thường.
Khi tập động tác xoay đầu nầy bảo đảm việc đau, tê sẽ tan dần và thoải mái như lúc hưng phấn nhất của lần công phu; những công án khi thiền sẽ không bị chi phối - kể cả khi xã thiền các vị cũng không bị đau tê chi hết – Nhờ vậy quí vị có thể kéo dài buổi tập thiền theo ý muốn...
Dĩ nhiên với người tập kiết dà thì điều tiết hơi thở thế nào quí vị đã trãi qua, động tác xoay đầu nầy không chi phối mà hổ trợ khí huyết lưu thông để không bị tê hay đau trong buổi tập).

.2.3- Xoay chậm dần đều rồi ngưng.
Khi muốn kết thúc phải theo qui luật chậm dần đều rồi mới ngưng.
Ngưng đúng cách sẽ còn cảm giác hưng phấn, thoải mái kéo dài và an toàn; không có cảm giác e ngại cho buổi tập sau.

Đại kỵ việc ngưng đột ngột. Nếu ngưng đột ngột sẽ có hậu quả khó chịu thậm chí là chóng mặt (tẩu hỏa nhập ma).

KHI ngưng tập thì hai bàn tay xoa tự nhiên (lúc mạnh luc nhẹ) trên mặt từ càm lên trán...(bằng lòng bàn tay) hay trên đầu từ trán đến sau ót (bằng đầu ngón tay) để khí huyết sớm trở lại nhịp tuần hườn bình thường và tăng cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu.

Khi xoa như thế các cơ ở vai và các khớp xương cũng được cử động sẽ tăng thêm hiệu ứng của matxa.
Có khi hai tay xoa ở mắt để mắt được sáng hơn hay tinh anh hơn.

Thường thì văn bút hay tả các nhà tu hành có đôi mắt sáng và hiền từ hay các nhà thông thái đôi mắt tinh anh.... quí vị ở vào diện nào??? Dù ở diện nào (kể cả không thuộc hai diện trên) bảo đảm khi tập thử sẽ biết mình khác với chính mình ra sao...

Người bị lãng tai (hay đề phòng lãng tai) thì chú ý kéo bàn tay xoa đến vùng cơ phía sau tai để tăng sự tuần hườn của khí huyết ở vùng tai.

Da mặt mịn màn và hồng hào là điều các vị sẽ tự kiểm tra (bằng cách sờ nhẹ vào da mặt chính mình sẽ thấy) hay soi gương để nhận ra so với trước khi tập (khoản 15 ngày). Dĩ nhiên các nếp nhăn trên mặt sẽ mờ dần so với trước đó và nếp nhăn mới sẽ chậm có hơn.

3- Lời tạm kết.

Như đã trình chánh là phương pháp trên đây khi tập các vị sẽ thấy:

. Ăn ngon miệng hơn và tiêu hóa tốt hơn nên sẽ bớt thèm ăn. Bớt thèm ăn thì không đồng hành với bệnh béo phì là đầu nguồn của nhiều loại bệnh khác. Tục ngữ có câu: Ăn để sống.

Kinh dạy:
Con cầu xin mảnh hình tráng kiện,
Giúp nên công xây chuyển cơ Đời.
Trên theo pháp-luật Đạo Trời,
Dưới thương sanh chúng một lời đinh-ninh.

. Ngủ ngon hơn bao hàm dễ ngủ hơn và ngủ sâu hơn; mà giấc ngũ với đời sống quan trọng thế nào hẳn ta đã biết.

Giáo lý ĐĐTKPĐ; Đức Hộ Pháp dạy rõ trong Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống:
Thức là sống với cửu thiên khai hóa.
Ngủ là sống với cực lạc thế giới.


Giấc ngủ sâu chắc chắn sẽ là điều kiện thuận lợi để:
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo giùm.
Bồng-Lai Cực-Lạc chỉ chừng,
Đẩy đưa xác-tục dựa gần cõi linh.

. Những bệnh thông thường như cảm ho, nhức đầu sổ mủi, viêm họng.... các vị sẽ thấy hiệu nghiệm liền ngay khi tập.

Một cảm giác dễ chịu lan tỏa và thấm dần ở vòm họng khi ta bắt đầu xoay. Nước cam lồ trong chính người quí vị đã tuôn chảy để thắm vào vòm họng (là tiền đồn chống vi trùng) mang đến cảm giác dễ chịu cho chính bạn đấy.

Những bệnh dai dẵn (mãn tính) như nhức mỏi (ở lưng và ống xương), viêm xoang, đau khớp, bướu cổ (không phải ung thư) tập sẽ thấy bớt dần theo mổi lần tập (tùy vào mức độ mà lâu hay mau sẽ khỏi hẳn).

Người quen nằm gối cao sẽ hạ lần độ cao và tiến tới nằm thẳng (lót một khăn mền trên đầu cho khỏi cấn) mà vẫn ngủ ngon.

Thậm chí bệnh ngáy khi ngủ cũng sẽ giảm khi tập đều và có bạn đã dứt hẳn sau thời gian tập khoản 03 tháng.

Với viêm xoang quí vị sẽ thấy mùi trứng ung bay ra từ mủi và nhớt từ hóc mủi chảy ra (mang theo vi trùng ra khỏi cơ thể) nên cần có một khăn tay để ngay vị trí nhắm mắt cũng lấy được hầu không bị gián đoạn khi tập.

Còn về tinh thần?

Dĩ nhiên khi thân thể khỏe mạnh thì tinh thần cũng vui tươi.

Một tinh thần minh mẫn một thân thể tráng kiện là điều mà mọi người chúc nhau trong cuộc sống.

Tóm lại bài viết trên đây không phải là lý thuyết suông mà là ghi lại kết quả khi bản thân và bằng hữu đã thực hành.
Chúng tôi đã thọ nhận, đã thân chứng và có cầu chứng với một số thân hữu giờ xin kính dâng để quí vị tùy nghi sử dụng.

Nay kính.

 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top