XIN GIẢI NGHĨA BÀI THI

TUONGVANDA

New member
Tệ đệ xin huynh tỷ khai thác cho đệ được hiểu báon câu thơ sau : <BR>     " NHẤT TU THỊ , NHỊ TU GIA <BR>      SẮP KẺ TU CHÙA ĐỨNG HẠNG BA <BR>      THỰC SỰ THIỂU DUYÊN ĐÂU CŨNG CÓ <BR>      TRONG CHÙA MA QUỶ CŨNG LÔI RA " <BR>     <BR>Đệ khó hiểu nhất là hai câu cuối, vậy xin chờ ý kiến từ các huynh . <BR>      Hiền đệ xin học hỏi ! <BR>              TIỂU NGÃ  
 

Facebook Comment

Top