xin làm công quả

thanhtuan_kdd

New member
<P> đệ có quen một số anh chị em đinh di chặt cây thuốc nam cho các nhà thuốc từ thiện nhưng không có nơi tiêu thụ. không biết huynh tỷ ở diễn đàn có biết nơi nào cần không. xin chỉ giúp để chúng em là được một phần công quả </P>
<P>công đức vô lượng cho những ai hoan hỷ chỉ giúp </P>
<P>thay mặt chư huynh tỷ đó xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các vị</P>
<P>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát</P>
 

trung_thu123

New member
<P>       Xin chào thanh_tuan !</P>
<P>    Tôi thấy có vài nơi cần các loại cây cỏ thuốc Nam, mà thanh_ tuan chắc ở xa khong biết có thưc hiện được không?</P>
<P>Đó là Thánh Thất Binh Hòa ( quận Bình Thạnh tp HCM) đường Chu van An,nều có công chặt nhỏ phơi khô mang đến càng tốt ( nào là dâu tằm ăn,dây chùm bao,cây dàn xay,bông cúc, bông van thọ, cây mắc cỡ,...v..v) </P>
<P>         (Thánh thất) Lien Hoa Cửu Cung ở Linh Xuân Thủ Đức minh thầy cũng có phòng thuốc Nam nữa.</P>
<P>   Địa chỉ cụ thể thì mình quên ,để xem lại sạu, Chào thân ái!</P>
<P> </P>
 

thanhtuan_kdd

New member
<P> cám ơn huynh trung thu 123 nhiều </P>
<P>đệ sẽ cố gắn liên lạc với mấy anh chị ở đây</P>
<P>chúc huynh nhiều sức khoẻ</P>
<P> </P>
 

Phụng Thánh

New member
đệ có quen một số anh chị em đinh di chặt cây thuốc nam cho các nhà thuốc từ thiện nhưng không có nơi tiêu thụ. không biết huynh tỷ ở diễn đàn có biết nơi nào cần không. xin chỉ giúp để chúng em là được một phần công quả
--------------------
thanhtuan_kdd mến !
Không biết huynh ở đâu . Nếu huynh ơ Tây Ninh thì liên lạc với tớ : (066) 6293 599 .
Có bao nhiêu cũng không đủ, vì tớ biết nhiều nơi đang cần ! Quý lắm !!!
 

Phụng Thánh

New member
Công phu - Công quả - Công trình:
Nỗi vất vả làm nên công việc. làm việc vất vả. kết quả của việc làm có ảnh hưởng đến phẩm vị nơi cõi thiêng liêng. Trình cách thức làm việc.
Công phu, Công quả, Công trình, nhập lại gọi chung là Tam Công. Tam Công nằm trong phần Lập Công của Tam Lập. Tam Lập gồm: Lập Ðức, Lập Công và Lập Ngôn.

1. Công phu:phần Công phu gồm hai việc:

[*]Học tập kinh sách để thông hiểu Giáo lý và Luật pháp của Ðạo.
[*]Cúng Ðức Chí Tôn vào Tứ thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu.

a. Học tập kinh sách Ðạo:

[*]Kinh thì có Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo (Tân Kinh).
[*]Luật thì có Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Ðạo Nghị Ðịnh, Ðạo Luật năm Mậu Dần, Luật Hội Thánh.
[*]Giáo lý thì có các sách: TNHT, Thánh Ngôn Sưu tập, Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp, Giáo lý của Tiếp Pháp Trương Văn Tràng, Thiên Ðạo của Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, Chánh Trị Ðạo của Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, vv . . . .
Việc học tập kinh sách có mục đích mở mang thể Trí của tín đồ.

b. Cúng Ðức Chí Tôn vào tứ thời:
Chúng ta cố gắng cúng Ðức Chí Tôn nơi Thiên bàn tại nhà chúng ta vào Tứ thời: thời Tý lúc 12 giờ khuya, thời Mẹo lúc 6 giờ sáng, thời Ngọ lúc 12 giờ trưa, thời Dậu lúc 6 giờ tối.
Việc Tứ thời Công phu nầy rất quan trọng, vì lúc đó chơn thần chúng ta hấp thụ thanh điển của Trời.
Ðức Quan Âm Bồ Tát giáng cơ nói rằng:

"Các em phải lo cúng kiếng thường:
- Một là tập cho chơn thần gần gũi các Ðấng thiêng liêng cho đặng sáng lạn.
- Hai là cầu khẩn với Ðức Ðại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh.
- Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng là lẽ tự nhiên.
- Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à!"

Thất Nương DTC cũng có viết:
"Lễ bái thường hành tâm Ðạo khởi."
Như vậy, việc công phu hằng ngày giúp cho người tín đồ mở được Trí huệ, tức là cái trí càng ngày càng thêm sáng suốt

Công quả:
Tất cả những việc làm giúp người giúp đời, phụng sự Ðạo, phụng sự nhơn sanh, dù phạm vi nhỏ hay lớn, đều gọi là công quả, vì những công việc nầy tạo ra một kết quả tốt đẹp nơi cõi thiêng liêng.
Công quả muốn được chánh danh và đúng ý nghĩa của nó thì phải là công quả phát xuất từ lòng tự nguyện tự giác, thiết tha với nó, xem nó là mục đích của đời mình.
Muốn lập Công quả được mỹ mãn thì tự bản thân của người tín đồ phải rèn luyện hai điều sau đây:

- Thứ nhứt là phải lo học hỏi đạo lý cho thông suốt để có đủ khả năng dẫn dắt người chưa hiểu Ðạo vào đường đạo đức như mình. Ðó là tự giác nhi giác tha, tức là mình tự giác ngộ trước rồi sau mới giác ngộ người.
- Thứ nhì là phải giữ gìn sức khỏe cho cường tráng để làm điều thiện, phụng sự nhơn sanh. Nếu sức khỏe mình không tốt, đau ốm liên miên thì mong chi phụng sự người khác, mà trái lại người khác phụng sự lại mình, mình mất hết công quả mà lại còn mang nợ nữa là đàng khác.
Mỗi người tùy theo khả năng chuyên môn mà làm công quả. Trong Ðạo, biết bao nhiêu công việc, đủ mọi ngành nghề, từ việc làm bằng sức lao động đến việc làm bằng trí não.
Ðức Chí Tôn hằng dạy rằng: "Vậy Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao nhiêu, khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt sè theo thói nữ nhi, vậy cũng uổng cái điểm linh quang của Thầy ban cho các con lắm."
Ðức Chí Tôn cũng đã hứa: "Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. Ðức Chí Tôn đại khai ân xá, mở Ðạo kỳ ba nầy là lập một trường thi công quả cho nhơn sanh đắc đạo.

Thầy nói cho các con biết, nếu công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu mà mong, Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao."

Làm công quả phụng sự nhơn sanh là thể hiện đức tánh Từ Bi Bác Ái. Càng làm công quả thì thể Bi trong mỗi người chúng ta càng phát triển, và phải tiếp tục làm cho nó phát triển mãi, để cuối cùng hòa nhập được vào khối thương yêu vô tận của Ðức Chí Tôn.

3. Công trình:
Công trình là việc lập hạnh tu hành, bao gồm việc gìn giữ giới luật như: Ngũ Giới Cấm, Tứ Ðại Ðiều Qui, Thế Luật, việc ăn chay kỳ hay ăn chay trường.
Việc lập hạnh đòi hỏi người tu phải có ý chí mạnh mẽ, hùng dũng mới thắng nỗi những sự yếu hèn và ham muốn của thể xác, do lục dục và thất tình xúi giục gây ra. Thể xác lúc nào cũng muốn tự tung tự tác, sung sướng thoải mái, chớ đâu chịu bó mình trong Giới luật.
Do đó, việc lập hạnh tu hành là thể hiện cái Dũng của con người. Cần phải dũng cảm chiến thắng sự đòi hỏi buông lung của thể xác. Không có chiến thắng nào vẻ vang hơn chiến thắng được dục vọng của mình.
Tóm lại:

[*]Công quả là thể hiện đức BI,
[*]Công phu là thể hiện đức TRÍ,
[*]Công trình là thể hiện đức DŨNG.

Tam Công: Công phu, Công quả, Công trình, liên hệ mật thiết nhau, quan trọng như nhau, giống như Bi, Trí, Dũng, không thể tách rời, không thể bỏ sót phần nào được, mà phải phát triển song song nhau thì sự tiến hóa tâm linh mới nhanh chóng và mau đắc quả.

PT s/t theo NVH.
 

Facebook Comment

Top