Xin Thánh giáo !

newdigimon

New member
Quý HTĐM nào có bài Thánh giáo của Đức Chí Tôn điểm danh 72 Thánh Tịnh tại Thánh Tịnh Hắc Long Môn thì hoan hỷ cho đệ xin với ạh !
Một đoạn trong Thánh giáo đó như sau:

“… Các con đại tịnh, thành tâm nghe Thầy ghi kỷ niệm trong các Thánh Tịnh chi Tiên Thiên.
Thi Bài:
Thiên Thai lập công tào phán định,
Chiếu sắc phê chấn chỉnh hậu tiền;
Minh Khai chờ hội quy nguyên,
Lập thành Quốc Đạo nơi miền Việt Nam.
Bồng Lai cảnh Kỳ Tam chói rạng,
Luật thiên nhiên dạy hản huyền cơ;
Ẩn vi chánh pháp thế cờ,
Quần Tiên phó hội thiên thơ tỏ bày…”

Nguồn: http://www.nhipcautamgiao.net/tintuc/3960-lich-su-dao-cao-dai-phai-dao-cao-dai-tien-thien-3.html
 

dong tam

New member
Hãy thử tìm trong quyển Minh Giáo Thánh Truyền của Tiên Thiên xem sao?
 

newdigimon

New member
Thưa Huynh dong tam !
Đệ không có quyển Minh Giáo Thánh Truyền ạh, nên việc tham khảo bài Thánh giáo trên rất khó :(
 

dong tam

New member
Tôi đã xem lại.

Trong MGTT chỉ có đăng danh sách 72 Thánh tịnh, ở địa phương nào và người chịu trách nhiệm lúc đó là ai.

Để hỏi thăm quý vị bên Tiên Thiên xem sao
 

Facebook Comment

Top