Ý nghĩa ngũ nguyện

Vinh Nguyen

New member
<font size="4">Kính quý HTĐM !
<br />Vừa rồi Vinh Nguyen có đọc đâu đây trên diễn đàn thấy có nói tại Thánh tịnh nào đó đã sữa câu nguyện thứ 5 thành " Ngũ nguyện <font color=RED>Thánh tịnh</font> an ninh"
<br />Theo thiễn nghĩ của Vinh Nguyen, nếu hiểu từ <font color=BLUE>"Thánh thất"</font> trong câu "Ngũ nguyện Thánh thất an ninh" là nơi <font color=GREEN> Thánh thất, điện thờ... mà chúng ta đến dâng lễ, đạo sự . v . v hàng ngày</font> là chưa đúng, chưa đủ và chưa hiểu ý nghĩa của câu nguyện này ? Và kéo theo là thực hành cũng chưa đúng.
<br />Chính thế, nên Vinh Nguyen mạo muội mở thêm bài viết mới này để quý vị Huynh tỷ đệ muội có kiến thức cao minh góp ý, giảng giải về các câu nguyện để lớp hậu bối như Vinh Nguyen và nhiều đệ muội khác được thông hiểu rõ nghĩa hơn về 5 câu ngũ nguyện mà ta tụng niệm hàng ngày.
<br />Kính mong!
 

thienngo

New member
<P> Chủ đề này hình như đã có bàn đến nhiều rồi ! bạn tìm và xem lại nhé !<BR>   Chịu khó vào lục D Đàn xem lại thử sao. Lâu quá không biết  chỗ nào.<BR>                                                                            Thân mến !</P>
<P><BR>                                         </P>
 

Đại Đồng

Administrator
<P>  Thân chào huynh Vinh Nguyen,</P>
<P>   Đề tài về Ngũ Nguyện đã xuất hiện trên diễn đàn "Vấn Đáp Học Đạo" với chủ đề "Xuất Xứ Bài Ngũ Nguyên". Huynh có thể tham khảo lại chủ đề này <A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1123&KW=%C4%90%E1%BA%A1i+%C4%90%E1%BB%93ng" target="_blank">tại đây </A>.</P>
<P>  Thân ái. </P>
<P>   </P>
 

Nhan Nai

New member
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><U></U></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>   <strong> Thể theo lời yêu cầu của Bạn Vinhnguyen , Nhẫn Nại xin góp một phần sự hiểu  biết về 5 câu  NGỦ NGUYỆN , mong  quý Huynh Tỷ Đệ Muội bổ sung.</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>       Nguyên văn :</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong><FONT size=4>         Nam mô Nhất nguyện Đại Đạo hoằng khai</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong><FONT size=4>                         Nhị nguyện Phổ độ chúng sanh</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong><FONT size=4>                         Tam nguyên xá tội đệ tử</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong><FONT size=4>                         Tứ nguyện Thiên hạ thái bình</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>                          Ngủ nguyện Thánh Thất an ninh.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>      1.- Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai : Đức Khổng Tử dạy : <EM>Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân. </EM>Khi nguyện Đại Đạo hoằng khai , người tín đố Đại Đạo phải phổ thông chơn truyền giáo lý để hoằng khai Đại Đạo , và muốn hoằng khai Đại Đạo thì phải lo phổ độ chúng sanh. </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>     2.- Khi nguyện phổ độ chúng sanh ( độ tha ) thì cũng nên hiểu rằng mỗi cá thể chính là một tiểu tập hợp các chúng sanh . Vậy phổ độ chúng sanh cũng không quên điều cơ bản là phải cứu độ lấy chính mình ( tự độ ) . Bản thân mình chưa tự độ  nỗi thì làm sao độ được người khác. (</strong> Ngô  thân bất độ hà thân độ ? )</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4>    3.- Kh<strong>i nguyện Ơn Trên tha tội bản thân , người tín đồ cũng biết tha thứ lỗi lầm kẻ khác.  Tâm hỷ xả giúp cho cộng đồng đoàn kết, tránh cho nội bộ bất hòa, chung lo phổ độ chúng sanh, cũng là góp phần cho thiên hạ thái bình, Thánh Thất an ninh.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>      4,- Khi nguyện thiên hạ thái bình, người tín đồ còn ý <FONT face="Times New Roman, Times, serif">thức không làm tổn hại đến sự an bình của cộng đồng chung quanh mình , góp phần cho chúng sanh an vui , cũng là phương tiện phổ dộ chúng sanh.</FONT></strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>     5.- Khi nguyện Thánh Thất an ninh ,mỗi thành viên trong một tổ chức Cao Đài ý thức gìn giử cho cộng đồng mình không bị rạn nứt vì khảo đảo.          Là một phần tử " thiên hạ " , thánh thất an ninh sẽ góp phần cho thiên hạ thái bình. Hơn nữa , Thánh Thất là nơi thờ Đức Thượng Đế , nơi tín đồ về lễ bái, học tập giáo lý và hành đạo  ; theo đó, Thánh Thất hiểu sâu xa hơn còn là thân mạng mổi tín đồ , trong đó có Thượng Đế nội tại.   Khi nguyện Thánh Thất an ninh  người tín đố ý thức biết bảo trọng sinh mạng. Nếu khinh suẩt làm mất sự sống của người tu thì không còn xác thân làm phương tiện tu hành, lập công, bồi đức, cũng không thể phổ độ chúng sanh hay hoằng khai Đại Đạo.<FONT face="Times New Roman, Times, serif">  </FONT></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>  </strong>  <strong> </strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> </FONT>      </strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong> Câu Ngủ nguyện thứ 5  : Thánh Thất an ninh : là yên ổn và trật tự, các sinh họat đều hòa hợp tốt đẹp</strong>. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     <U>Thánh Thất</U> :  Nghĩa thông thường . Thánh Thất là cái nhà thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật.. Nếu chúng ta hiểu nghĩa chữ "Thánh Thất " vỏn vẹn như thì điều cầu nguyện thứ 5 của chúng ta có phần hẹp hòi ích kỷ. Vã lại, khi cúng Đức Phật Mẫu  nơi Điện Thờ Phật Mẫu , chúng ta vẫn đọc câu  Ngủ Nguyện là : " Ngủ Nguyện Thánh Thất an ninh " chớ Hội Thánh đâu có sửa đọc lại là :" Ngủ Nguyện Điện thờ an ninh " ! </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Điều  đó chứng tỏ rằng :   Chúng ta cần phải hiếu nghĩa chữ " Thánh Thất " một cách rộng rải bao quát hơn nữa.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Bởi vì , Thánh Thất gồm có 3 Đài: Bát Quái, Cửu Trùng và Hiệp Thiên Đài , trong đó bao gồm toàn cả Cán Khôn Vũ Trụ và Vạn linh. Do đó, chúng ta phải hiểu Thánh Thất là toàn cả, từ cái thật nhỏ cho đến cái thật lớn , cái nhỏ là bản thân con người , cái lớn là toàn thể Càn Khôn Vũ trụ, bao gồm Thượng Đế và Vạn Linh. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Bản  thân của mõi người chúng ta cần phải an nịnh Chúng ta đang tiến bước trên đường tu học , chúng ta hằng hòai vọng an ninh hơn ai hết . Nếu chúng sa vào tửu nhục thì lục phủ ngủ tạng ta đều mất an ninh, nếu mê đắm vào sắc dục thì thân thể mất an ninh.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Càn khôn vũ trụ cần phải được an ninh để vận chuyển điều hòa trất tự.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Đức Chí Tôn nắm Quyền Pháp để vận chuyển các quả địa cầu , Nhựt, Nguyệt, Tinh quay vòng tròn , lên xuống qua lại nhịp nhàng ăn khớp  nhau , không bao giờ va chạm. Nếu Vũ trụ mất  an ninh thì sẽ có một cuộc sụp đổ vĩ đại, một cuộc đại tận thế sẽ xảy đến cho Càn Khôn Vũ Trụ.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Vạn linh cũng cần được an ninh để tiến hóa điều hòa tốt đẹp trên con đường đi đến tận thiện tận mỹ, trở về hiệp nhập vào khối Đại Linh Quang của Chí Tôn Thượng Đế..</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       Hội Thánh cũng cần được an ninh, điều hòa trật tự thì mới có thể phát triển nền Đạo , thực hiện nhiệm vụ cao quý tận độ chúng sanh, chuyển đời Hạ ngươn điêu tàn sang đời Thượng ngươn Thánh Dức.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Như vậy, an ninh là nhu cầu thiết yếu cho mọi người, mọi giới, mọi lãnh vực..</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"> <strong>    Câu Ngủ nguyện thứ 3, con cầu xin cho tất cả , từ </strong><FONT face=Arial><strong>Cán</strong>  <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Khôn </FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> Vũ Trụ  đến con người , cầu xin cho Hội Thánh ,đều được an ninh, điều hòa trật tự, tiến hóa tốt dẹp..</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Nhận xét , 5 câu Ngủ Nguyện tuy năm mà chung quy vẫn một lý.  Nguyện ở đây không phải là cầu xin tha lực và đợi sự ban bố của Ơn Trên . Nguyện là tự nhắc nhở mình vào mỗi thời cúng trong ngày , tâm tâm niệm niệm  thực thi điều bản thân mong muốn . Trong tha lực có tự lực, đó là <strong>một giá trị nhân</strong> <strong>bản</strong> trong phương pháp tu hành của Đạo Cao Đài./-</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                     ____________</FONT></P><edited><editID>Nhan Nai</editID><editDate>39351.9334490741</editDate></edited>
 

Thanh Thảo

New member
<P> Nhân tiện đây Muội xin trích dẫn Kinh Tứ Thời Nhật Tụng:</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>(<I style="mso-bidi-font-style: normal">Tam Giaùo Qui Nguyeân – Nguõ Chi Hieäp Nhaát</I>)<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><O:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=5><FONT face=VNI-Times>TÖÙ THÔØI NHAÄT TUÏNG<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: Webdings; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: VNI-Times; mso-hansi-font-family: VNI-Times; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Webdings"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Webdings">N</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Daãn Giaûi<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><O:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Vari; mso-bidi-font-size: 14.0pt">NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Ñaïi La Thieân Ñeá, Thaùi Cöïc Thaùnh Hoaøng</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>D</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÒCH: Vua Trôøi treân coõi Ñaïi La,<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>Voán ngoâi Thaùi cöïc ngöï toøa Tieân Thieân<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>G</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">IAÛI: Vì Thöôïng Ñeá ñöùc cao roäng lôùn meânh moâng nhö gieàng löôùi lôùn, bao truøm caû voõ truï, laø moät ñaáng Thaùnh Hoaøng tröôùc ngoâi Thaùi Cöïc trong khi Trôøi ñaát chöa chia ñeán khi trôøi ñaát an ngoâi roài coù nhôn loaïi, thì vò Thieân Ñeá hoùa nuoâi nhöõng keû chuùng sanh. Ngaøi laïi phuù moãi ngöôøi ñeàu coù taùnh hö linh baát muoäi laø: Nhôn, Nghóa, Leã, Trí, Tín.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Hoùa Duïc Quaàn Sanh, Thoáng Ngöï Vaïn Vaät</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 3.6pt" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">D</B>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Sanh thaønh ngöôøi vaät voâ bieân<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Thoáng trò muoân loaøi moïi vieäc caàm tay<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Toùm trò caû muoân vaät, hoùa nuoâi nhöõng keû chuùng sanh</SPAN><FONT size=5>.</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>3.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Dieäu Dieäu Huyønh Kim Khuyeát, Nguy Nguy Baïch Ngoïc Kinh <BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH: Cöûa Huyønh Kim chaïm vaøng loäng laãy,<BR><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="mso-spacerun: yes">                    </SPAN></B>Thaønh Baïch Ngoïc caån ngoïc nguy nga<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: <SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN>Treân ngoâi Thieân Cung coù cöûa Huyønh Kim Khuyeát sôn pheát nhöõng vaøng roàng, cao lôùn muø muø dieäu vôïi. Thaønh Thaùnh Hoaøng caån nhöõng ngoïc traéng trong, voøi voïi cao lôùn. Hai choã aáy laø nôi Thieân Ñeá thöôøng ngöï<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>4.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Nhöôïc Thieät Nhöôïc Hö, Baát Ngoân Nhi Maïc Tuyeân Ñaïi Hoùa<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH: Coù ñaày nhö theá: troáng khoâng;<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>Maëc daàu khoâng ñoäng nhöng maø ñöùc cao.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hình trôøi xem nhö daày ñaëc thì laïi nhö troáng khoâng, laëng leõ khoâng tieáng noùi chi tieát maø hoùa ra roäng lôùn.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>5.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thò Khoâng Thò Saéc, Voâ Vi Nhi Dòch Söû Quaàn Linh<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH: <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Khoâng nhö coù, coù nhö khoâng,<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Khoâng thaáy baøy laøm nhöng khieán thaàn linh<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hình Trôøi xem thieät troáng khoâng maø trong khoâng laïi hoùa saéc, saéc laïi hoùa khoâng. Khoâng laøm maø xai caùc vò Thaàn Linh phaûi ñeán tuaân maïng, aáy laø <B style="mso-bidi-font-weight: normal">voâ vi</B>, trong saùch Luaän ngöõ coù caâu” Voâ Vi Nhi Trò”.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>6.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face=VNI-Times> </FONT></SPAN><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thôøi Thöøa Luïc Long, Du Haønh Baát Töùc<SPAN style="mso-tab-count: 1">         </SPAN><BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>D</B>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Vua trôøi ngöï coõi saùu roàng,<BR><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 3">                          </SPAN></B>Huyeàn huyeàn dieäu dieäu ngao du khoâng ngöøng<BR><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>G</B>IAÛI:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Haèng côûi saùu roàng ñi giaùp voøng trôøi khoâng heà nghæ <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>7.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Khí Phaân Töù Töôïng, Hoaùt Truyeàn Voâ Bieân<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ngoâi Voâ cöïc phaân chia töù töôïng<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Laïi vaän haønh nhaät nguyeät voâ bieân<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Moät khí Thaùi cöïc sanh Löôõng nghi (aâm döông), Löôõng nghi sanh ra Thieáu aâm, Thieáu döông: Ñoâng, <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:CITY w:st="on">Taây</ST1:CITY>, <ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE>,Baéc (töù töôïng) roäng truyeàn xaây vaàn khoân cuøng<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>8.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Caøn Kieän Cao Minh, Vaïn Loaïi Thieän Aùc Taát Kieán<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ngoâi Caøn cöùng maïnh saùng cao,</FONT><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><BR></B><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 3">                        </SPAN>Muoân loaøi laønh döõ saùng soi toû töôøng</FONT><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><BR><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>G</FONT></B><FONT face=VNI-Times>IAÛI:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ngoâi Caøn cöùng maïnh, saùng soi toät muoân loaøi laønh döõ ñeàu thaáy roõ<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>9.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Huyeàn Phaïm Quaûng Ñaïi, Nhöùt Toaùn Hoïa Phöôùc Laäp Phaân<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Phaïm vi dieäu dieäu huyeàn huyeàn<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Laønh döõ ñònh toäi phöôùc ban töø raèng<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Moät pheáp huyeàn dieäu roäng lôùn, döõ laønh hoïa phöôùc moät toaùn chia tröø, taêng giaûm raønh reû khoâng sai maûy toùc.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>10.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thöôïng Chöôûng Tam Thaäp Luïc Thieân, Tam Thieân Theá Giaùi<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Treân soi ba saùu (36) cung trôøi,<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Ba ngaøn theá giôùi cuõng caàm trong tay<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Treân thì chöôûng quaûn 36 vì thieân cung vaø ba ngaøn theá giôùi: Ñaïi Thieân theá giôùi, Trung Thieân theá giôùi, Tieåu Thieân theá giôùi; moãi coõi coù moät ngaøn. Ba möôi saùu Thieân cang laø ba möôi saùu coõi Thieân Taøo aáy laø caên baûn thieân nhieân, moãi coõi coù moät vò Tinh Quaân chöôûng quaûn. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>11.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Haï OÁc Thaát Thaäp Nhò Ñòa, Töù Ñaïi Boä Chaâu<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Döôùi cai quaûn baûy hai (72) taàng ñaát<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Laïi xem luoân boán höôùng lôùn lao<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Ñaáng Taïo Hoùa, döôùi theá Ngaøi toùm naém 72 ngoâi Ñòa Saùc vaø boán Boä Chaâu lôùn trong coõi Traàn Hoaøn Theá Giôùi. Baûy möôi hai ngoâi Ñòa Saùc aáy moãi ngoâi coù moät vò Tinh quaân chöôûng quaûn<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">           </SPAN>Baûy möôi hai ngoâi Ñia Saùc cuõng tuøng maïng lònh nôi Baéc Ñaåu maø thi haønh theo boån phaän trong Caøn khoân Voõ truï. Vaø boán Boä Chaâu keå sau ñaây: Ñoâng, Taây, Nam, Baéc; Ñoâng laø Ñoâng Thaéng Thaàn Chaâu, Taây laø Taây Ngöu Haï Chaâu, Nam laø Nam Thieäm Boä Chaâu, Baéc laø Baéc Cuø Lö Chaâu, aáy laø töù Ñaïi Boä Chaâu<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>12.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Tieân Thieân Haäu Thieân, Tònh Duïc Ñaïi Töø Phuï<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Chuû trôøi tröôùc, chuû trôøi sau<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Do luaät ñoäng tònh mang ôn cha laønh<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Ngoâi Tieân Thieân laø tröôùc ñôøi Hoàng Hoang, ngoâi Haäu Thieân khi trôøi ñaõ ñònh roài. Vì Thieân Ñeá laø cha caû trong Caøn Khoân Theá Giôùi hay thöông muoân vaät.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>13.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Kieâm Ngöôõng Coå Ngöôõng, Phoå Teå Toång Phaùp Toâng<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Xöa nay moät daï tín thaønh,<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Quy hoài caùc phaùp chôn sanh veà laønh.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Ñôøi nay tín ngöôõng, Ñôøi xöa tín ngöôõng, tin töôûng chaéc coù Vì Thöôïng Ñeá toùm thaâu heát taát caû phaùp toâng, laø roäng ñöùc haùo sanh maø teá ñoä caû chuùng sanh<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>14.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Naõi Nhöït Nguyeät Tinh Thaàn Chi Quaân, <BR><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">           </SPAN>Vi Thaùnh Thaàn Tieân Phaät Chi Chuû<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Cha trôøi sanh Tam quang Tam böûu<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hieäp Nguõ chi thoáng nhaát ñaïo maàu.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Vì Thieân Ñeá laø chuùa cuûa maët Nhaät, maët Nguyeät, Sao, Tinh thaàn vaø laø Chuû teå caùc vì Thaùnh, Thaàn, Tieân, Phaät vaäy<SPAN style="mso-tab-count: 1">           </SPAN><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>15.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Traïm Tòch Chôn Ñaïo, Khoâi Mòch Toân Nghieâm<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Ñaïo trôøi mòt mòt cao saâu<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Ngoâi Thaày, Cha daïy con veà neûo chôn.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Môû neàn Chôn Ñaïo roäng lôùn minh moâng vaø Ñaáng Toân Nghieâm laø cha caû<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>16.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Bieán Hoaù Voâ Cuøng, Luõ Truyeàn Böûu Kinh Dó Giaùc Theá<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Chôn thaàn Thaày hoùa muoân muoân<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Laïi truyeàn kinh baùu quyù hôn ngoïc ngaø.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Ñaïo trôøi bieán hoùa voâ cuøng haèng duøng phaùp taù phaøm vaø giaùng linh cô truyeàn phaùp Kinh Caùo ñeå thöùc tænh ngöôøi ñôøi giaác meâ muoäi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>17.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Linh Oai Maïc Traéc, Thöôøng Thi Thaàn Giaùo Dó Lôïi Sanh</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><BR><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">D</B>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Chuoâng giaùc ngoä voïng keâu huyeàn dieäu <BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Giaùo daãn ñôøi höõu ích quaàn sanh.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Vì Thieân Ñeá oai linh chaúng löôøng, thöôøng ra lôøi thaùnh ngoân, laøm thi vaên, Thaùnh Giaùo giuùp lôïi cho chuùng sanh<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>18.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Hoàng Oai Hoàng Töø, Voâ Cöïc Voâ Thöôïng<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Oai linh töø thieän ôn Trôøi <BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN>Bao la cao roäng khoâng ranh khoâng bôø.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Oai linh lôùn, töø bi lôùn, khoâng cuøng khoâng roät khoâng böïc naøo treân vì Thieân Ñeá nöõa vaäy.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>19.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñaïi Thaùnh Ñaïi Nguyeän, Ñaïi Taïo Ñaïi Bi<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ñöùc Thaùnh roäng theä nguyeàn ôn lôùn<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>AÂn taïo trôøi bí aån bí quan<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Thaùnh ñöùc lôùn, lôøi nguyeän lôùn. Ñöùc taïo hoùa lôùn, Ñöùc töø bi lôùn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 3.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 7.2pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Book; mso-fareast-font-family: VNI-Book; mso-bidi-font-family: VNI-Book"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=5>20.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>Huyeàn Khung Cao Thöôïng Ñeá, Ngoïc Hoaøng Tích Phöôùc, <BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>Höïu Toäi Ñaïi Thieân Toân<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>D</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face=VNI-Times>ÒCH:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Thöôïng Thieân treân caùi khung ñen,<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ngoïc Hoaøng xaù toäi ban ôn caàm quyeàn <BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">G</B>IAÛI: Ñöùc Ngoïc Hoaøng ban phöôùc tha toäi, bao truøm caû Theá giôùi coøn cao lôùn khoâng cuøng khoâng toät, khoâng chi treân heát nöõa cho neân goïi laø “ Cao Thöôïng Ñeá Ñaïi Thieân Toân” <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><O:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: center 354.0pt" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">                                                                            </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Trích löôïc saùch <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Töù Thôøi Nhöït Tuïng</B> – daãn giaûi</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: center 354.0pt" ="Msonormal"><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">                                                                                                               </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">cuûa nhaø saùch MINH TAÂM<O:p></O:p></SPAN></FONT></P><!-- Message ''"" -->
 

Facebook Comment

Top