caodo

Cao Đài Tây Ninh- Thánh Thất Chợ Lớn

Đàm đạo
Địa chỉ
Tây Ninh
Thánh Thất (nếu có)
Cao Đài

Chữ ký

TRUNG DUNG DUYÊN PHẬN DO THIÊN ĐỊNH
TỪ ÁI ĐẠO TÂM TẠI CHÍ THÀNH.
------------------​
[FONT=&quot]Bốn bể năm châu cũng một nhà[/FONT]
[FONT=&quot]Vạn đường thiên lý cũng về Cha[/FONT]
[FONT=&quot]Nghĩa nhân xin vẹn đường tu bước
Cửu phẩm thần tiên, Nhơn gắng qua.
[/FONT]
TRUNG TỪ(23/4/Canh Dần)​

Following

Người theo dõi

Top