Có gì mới?

Bài viết hồ sơ mới nhất

Thời dịch covic Toàn dân ảnh hưởng cuộc sống lo phải phòng chống dịch bệnh - Tôn giáo cũng ảnh hưởng vậy- Mn o nên lên diễn đàn thị phi như vậy?? Đề nghị QTV xoá bài!
K
Không
Chột dạ đi kêu xóa bài hả anh bạn
K
Không
Anh xưng tên, vỗ ngực anh đi anh là ai mà kêu người khác xóa bài, anh có cần tôi nói chính xác cái địa chỉ chổ anh ngồi không?
Hoa Quang cho địa chỉ và số phone của Hoa Quang .
Cho ĐV xin email để liên lạc
Xin bạn gởi link đầy đủ cho mình về cách tải phần mềm tính tuần cửu , xin cảm ơn bạn rất nhiều

VL
Top