hien hoa

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Sinh nhật
5/12/07 (Tuổi: 2015)
Địa chỉ
không cho biết
Thánh Thất (nếu có)
Thanh That Hoa Thanh- Tay Ninh

Chữ ký

Hiền hiếu Chí Tôn, xả phú cầu bần tuân theo nền Đại Đạo
<br />
<br /> Hòa trung Hội Thánh ,lập đức bồi công nương dựa bóng Tam Kỳ
<br />
Top