Lãng tử

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Sinh nhật
3/3/78 (Tuổi: 44)

Chữ ký

Lãng Tử.
Top