teutonic

(Cảm Tình Đại Đạo)
Sinh nhật
9/12/02 (Tuổi: 2019)
Địa chỉ
111 - PhamNhuXuong Street

Chữ ký

<IMG src="http://danangnet.com/upload/files_28.03.2008/CHUTIEU-1.gif" border=0><STRONG><FONT color=magenta size=4>Ngọc bất trác bất thần khí - Nhân bất học bất tri lý!</FONT></STRONG></FONT>
Top