Nội dung mới nhất bởi ksc10

  1. K

    Mật thư mới!

    1/ NW: UCOCB - OAMHN - HOGUA - ULAOI - DOC - AR OTT: DC/K: DC - RLC/RLC - AR. 2/ NW: POWOJ - THGJC - CBORG - QJCWY - CCXZT - AR OTT: Bao giờ cho đến tháng ba Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn. 3/ NW: AKCVR - JTSUZ - MICON - URP - AR OTT: for i=1 to 5 do ...for j=1 to 5 do...
Top