Thành viên mới giới thiệu

tiasang

New member
chào các bạn ,mình tên khiêm thuộc thánh thất trung hòa -quang ngãi
đang học tập ở đà nẵng,chào huynh thiênthach..... rất mong được quen huynh và
 

nguyenthanhtri

New member
Tiểu đệ xin chào quý huynh (tỷ), không biết có huynh (tỷ) nào ở tỉnh Bình Định không nhỉ?
Đệ xin tự giới thiệu
Tên: Nguyễn Thanh Trí
sn: 1996 (còn nhỏ quá phải không?).
Đang học lớp 11.
Chưa nhập môn ( nhưng đã tắm thánh và hiện đang giữ thập trai).
Các huynh tỷ nào có nhã ý kết bạn qua địa chỉ: nguyen_t_tri@yahoo.com.vn.
Đệ ở huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định, không biết có ai ở cùng quê với đệ không nhỉ? chắc là không quá! Vì đệ thấy số người ơ quê của đệ có đức tin về Đức Chí Tôn đang ngày càn ít.
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> Hi!
Chào b[FONT=&quot]ạn! vừa rồi mình có về chổ Quy Nhơn – Bình Định! ở đây ngủ một đêm! ấn tượng là dù vắng hay nhiều xe! Nhưng hễ đèn đỏ là dừng! đèn xanh là chạy! chứ kg giống một số nơi khác một số người hay làm ngược lại hi[/FONT]
[FONT=&quot]HQ rất có ấn tượng về lịch sử ở nơi này! Những cuộc chiến, những chiến thuật đánh trận rất hay của Quân Tây sơn và quân Nguyễn ánh như trận thủy chiến đầm thị nại! có một lần HQ có đăng trận chiến này trên caodaivn![/FONT] http://caodaivn.com/forum/showthread.php?t=4665
[FONT=&quot]Thời đó có một số tướng sĩ nay đã vào Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và hay giáng cơ dạy đạo khắp nơi! Như Ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt, Ngài Ngô Tùng Châu ….hay Ngài Võ Tánh ( Ngài Võ Tánh được nhân dân sếp vào Gia Định Tam Hùng)[/FONT]
[FONT=&quot]Từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được khai sáng bởi Đức Chí Tôn thì có nhiều bậc hướng Đạo ở Bình Định: như Ngài Huỳnh Thanh, [/FONT], H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Ki[FONT=&quot]ể[/FONT]n, Huỳnh Quang Bình, Huỳnh Quang Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, Phan Nghĩa…
Nếu đọc sâu vào lịch sử thì có nhiều điều thú vị
chúc bạn vui vẻ

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
 

nguyenthanhtri

New member
Huynh Hao Quang cũng biết Võ Tánh à. Lăng của Võ Tánh nằm cạnh bên Thánh Thất của Tộc Đạo An Nhơn đó. có dịp huynh ghé thăm lăng Võ Tánh tiện đường vào Thánh Thất luôn nha! :)
 

Hao Quang

New member
hi! cảm ơn bạn!
mình cũng có ước muốn một ngày nào đó lang thang khắp chiều dài đất nước cùng với cái máy ảnh! để ghi lại những danh lam thắng cảnh của đất nước! nhưng chưa thực hiện được! cái số mình hình như không có duyên với mấy tỉnh từ bắc trung bộ trở ra! cứ tới sông bến hải vĩ tuyến 17 là quay đầu lại! hi
nếu đi nhứt định sẽ ghé thành Bình Định một bửa!HI

chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
HQ đi chợ, nấu ăn tích mỡ để ngủ đông bốn ngày dài lê thê như con tê tê đây! hi

post lại bài mà HQ sưu tầm về Ngài Võ Tánh để bạn đọc cho zui!Có thể hỏi bất cứ người nào về sử liệu của Trung Quốc về Tam Quốc Chí, xích Bích, Thủy Hử, Phong Thần, ..thì kg ít có thể nói vanh vách!nhưng khi hỏi về sử của Việt Nam thì biết rất ít! Hôm nay HQ sưu tầm được một ít để nói thêm về Ngài Võ Tánh! Một danh tướng đóng góp rất nhiều công sức cho nhà Nguyễn và Ngài đã đắc vị trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Sử sách Việt Nam có rất nhiều vị anh hùng đã đắc vị trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và có rất nhiều bài giáng cơ như: Đức Trần Hưng Đạo giáng cơ rất nhiều ở Hội Thánh Truyền Gíao, hay Ngài Lê Văn Duyệt ( Lê Đại Tiên), Triệu thị trinh, Ngài Ngô Tùng Châu, hay Ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm, …Ngài Võ Tánh …


( Vua Gia Long là vị Hoàng Đế đã thành lập Nhà Nguyễn - vương triều phong kiến cuối cùng! tên thật là Nguyễn Phúc Ánh gọi tắt là Nguyễn Ánh - vào năm 1777 cả gia tộc bị quân Tây Sơn bắt giết ông phải trốn chạy và chiêu tập hiền tài bắt đầu cuộc chiến với quân Tây Sơn kéo dài 25 năm để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc!)​
trong thời Chiến công và tội không dám bàn!
Có thể nói Dưới vua Gia Long là rất nhiều tướng tài

Tả Quân Lê Văn Duyệt: là một trong những công thần của nhà Nguyễn từ những ngày đầu tiên, ông tham gia rất nhiều trận chiến lẫy lừng cùng vua Gia Long mà một trong số đó là trận thủy chiến Thị Nại. Tả quân Lê Văn Duyệt có thời làm tổng trấn thành Gia Định và rất được lòng dân. Ông từng được in trên tờ tiền của Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, hiện nay lăng của ông nằm ở ngã ba Đinh Tiên Hoàng và Phan Đăng Lưu gần chợ Bà Chiểu rất đẹp.

Tướng Võ Tánh: một võ tướng thuộc hàng rường cột của nhà Nguyễn. Ông được người đời xưng tụng là Gia Định Tam Hùng gồm : Đỗ Thanh Nhơn, Châu Văn Tiếp, và Võ Tánh )

Tóm tắt diễn biến:

Năm 1771 Nhà Nguyễn lúc này không còn cảnh Thái Bình như trước nên quân Tây Sơn chiêu tập hiền tài .. nỗi dậy khởi nghĩa….và Nguyễn Huệ lên ngôi ở Phú Xuân lấy hiệu là Quang Trung, cùng một năm đó Nguyễn Nhạc lên ngôi ở Quy Nhơn lấy hiệu là Thái Đức, một nước hai vua nên xảy ra mâu thuẩn …nhưng sau đó mọi việc ổn thỏa

Khi quân của Nguyễn Nhạc bị quân Nhà Nguyễn đánh úp tại Thị Nại để chiếm thành Quy Nhơn, lúc bấy giờ Quang Trung sau khi đánh bại quân Thanh ở Bắc Hà thì nghe em mình bị Nhà Nguyễn đánh bại liền kêu gọi ba quân Nam Tiến để đánh bại nhà Nguyễn. tuy nhiên chiến dịch chưa bắt đầu thì Vua Quang Trung bị trọng bệnh băng hà, và con là Quang Toản lên ngôi lấy hiệu là cảnh thịnh! Nhà Tây Sơn rối ren từ đây

( cửa biển Thị Nại ngày nay - ảnh Ngọc Hiếu)​
Trở lại sự kiện Nhà Nguyễn đánh chiếm Thành Quy Nhơn của quân Ngyễn Nhạc như sau

Tiến đánh thành Quy Nhơn lần 1: (ảnh dưới)

Quân nhà nhà Nguyễn chia làm hai hướng: Thủy Binh và Bộ Binh!
Thủy binh do Ngài Võ Tánh và Nguyễn Văn Trương chỉ huy
Trận đánh được miêu tả rất lớn lúc này vua Thái Đức phải cầu viện Vua Cảnh Thịnh nên thủy binh của Ngài Võ Tánh và Nguyễn Văn Trương chiếm thành thất bại ( Bộ binh HQ kg nhắt tới! HTĐM có thể nghiên cứu thêm)


( cảnh dàn quân đánh chiếm lần một của Quân nhà Nguyễn - Ngài Võ Tánh lãnh đạo Thủy Binh)
Quân nhà Nguyễn tiến đánh thành Quy Nhơn lần 2: (ảnh dưới)
Lúc này Nguyễn Ánh đích thân lãnh đạo đội thủy binh và Ngài Võ Tánh và Nguyễn Văn Trương đổ bộ lên bờ , lúc này Ngài Võ Tánh lãnh đạo đội quân đánh ở phía Nam thành Quy Nhơn ……..với sự kết hợp tuyệt vời giữa Thủy binh và bộ binh nên Nhà Nguyễn chiếm được thành
Nguyễn ánh lập tức đổi tên thành Quy Nhơn thành Bình Định và giao cho Ngài Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn giữ!

( cảnh dàn quân đánh chiếm lần hai của Quân nhà Nguyễn - Ngài Võ Tánh lãnh đạo Thủy Binh)
Nhà Tây Sơn lúc này rối ren! Duy có tướng Trần Quang Diệu với sự lãnh đạo tài tình ….khi đó thành Quy nhơn bị quân Nguyễn chiếm thì Trần Quang Diệu lo Ngại quân Nguyễn ở sát Phú Xuân có thể gây an nguy cho Triều Đình

Vào thánh 1 năm 1800 Trần Quang Diệu dàn quân chiếm lại thành Quy Nhơn
Cảnh dàn quân của Trần Quang Diệu như sau:

( màu đỏ là cách dàn quân của Tây Sơn - màu vàng là cách dành quân của quân Nguyễn - Võ Tánh bị tướng Trần quang Diệu bao vây - Trần Quang Diệu cho tướng Võ Văn Dũng cố thủ ở cửa biển Thị Nại không cho Nguyễn Ánh và tướng Lê Văn Duyệt vào tiếp ứng - trên Bộ thì tướng Nguyễn Quang Huy chặn)​


( ta thấy hai bên cửa biển Thị Nại rất nhiều Đại Bác để Ngăn không cho Nguyễn Ánh và Lê Văn Duyệt vào ứng cứu)
(có sách nói: Võ Tánh đã lập đại công khi cầm chân Tướng Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng ở Thành Quy Nhơn để Nguyễn Ánh đem qua ra bắc chiếm Phú Xuân)​

đích thân tướng Trần Quang Diệu dẫn quân bao vây Thành Quy Nhơn
Lúc này Võ Tánh trấn giữ thành Quy Nhơn cho quân ra đánh nhưng binh lực của Trần Quang Diệu quá lớn nên Võ Tánh cố thủ trong thành!

Một số tướng lĩnh dưới trướng Võ Tánh khuyên Võ Tánh nên vượt vòng vây trốn thoát, nhưng ông cương quyết ở lại và nói:
"Không thể được. Ta phụng mạng giữ thành này, nên thề với thành cùng sống chết. Nếu bỏ thành mà hèn nhát trốn lấy một mình, thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng?".

Ông sau đó cho người trao cho tướng Trần Quang Diệu một bức thư, xin tha chết cho quân sĩ trong thành

Và Ngài và Ngô Tùng Châu tuẫn tiết ở thành Bình Định. Sau khi Ngài Võ Tánh mất, tướng Trần Quang Diệu tỏ ra xúc động trước hành động trung dũng của Ngài Võ Tánh và Ngô Tùng Châu nên sai người an táng tử tế và ra lệnh kg giết hại hàng binh của Nhà Nguyễn!
Tướng Trần Quang Diệu nói với hàng binh Nhà Nguyễn như sau:

“Các ngươi may mắn có được một chủ tướng kiên trung mà cả dân chúng lẫn đối thủ đều kính phục. Nay theo mong muốn tướng Võ Tánh. Các người có thể ở lại Quy Nhơn này lập nghiệp, trở lại quê nhà làm ăn, thậm chí có thể quay trở về với Nguyễn Ánh chống lại ta. Ta đảm bảo mạng sống cho các ngươi rời khỏi thành.”

( danh tướng Trần Quang Diệu của Quân Tây Sơn)​
Võ Tánh không phải người Bình Định nhưng được ngườidân nơi đây truyền tụng bằng câu ca dao:
Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên
Cảm thương quan Hậu thủ thành ba năm!
Sinh thời, vì nhiều công trạng vào sanh ra tử cùng nhà vua mà ông đã được Nguyễn Ánh gả em gái của mình là công chúa Ngọc Du. Khi được tin Võ Tánh hy sinh, công chúa Ngọc Du đã làm bài thơ khóc chồng đẫm nước mắt sau:
Những tưởng ra tay giúp nước nhà
Ai dè binh địa nỗi phong ba
Xót người vị quốc liều thân ngọc
Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa
Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ
Đài mây xiêu lạc phách hồn xa
Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt
Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa!
Gia Long trước sau vẫn nhớ về sự hy sinh kiên trung vì nghiệp lớn của Võ Tánh
Ngài Võ Tánh có vợ là công chúa Ngọc Du!
Võ Đông Sơ, người đã gợi cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật dựa trên mối tình Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà nổi tiếng, là con của ông và công chúa Ngọc Du)


( Mộ Ngài Võ Tánh bên phải - Ngô Tùng Châu bên trái trong thành Bình Định)

( một góc thành Bình Định ngày nay)
Một giai thoại về Ngài Võ Tánh như sau:

Có một câu chuyện kể lại rằng các binh sĩ vì quá đói nên đã trộm cắp lương thực của dân trong thành, Võ Tánh bắt được mang ra trước quân lính và dân chúng,
ông nói: “Chúng ta còn giữ thành được tới ngày hôm nay là do lòng dân vẫn còn ủng hộ, nếu trộm cắp của dân như vầy thì quân ta như phường giặc cướp hay sao? Mang ra chém!”

Tên lính khóc van nói: “Xin chủ tướng tha mạng, cả đội lính dưới quyền vì quá đói nên thuộc hạ mới làm càn”.

Dân làng xung quanh cũng can ngăn, trước tình cảnh đó, Võ Tánh ngước mắt lên trời: “Để đến ngày hôm nay, tội lớn nhất là ta. Anh em yên tâm ta đã có cách, ngày mai tất cả sẽ thoát khỏi cảnh này”. Nói đoạn ông quay trở về lầu chỉ huy, nói với thượng thư Ngô Tùng Châu: “Sau khi ta đi rồi, huynh ở lại lo cho các anh em, cố gắng bảo toàn mạng sống của mình và các anh em”.

Ngô Tùng Châu gạt nước mắt nói: “Võ có trung can lẽ đâu Văn lại không nghĩa khí. Tôi xin vô phép đi trước ngài”.

Rồi Võ Tánh lên lầu bát giác, phóng hỏa tự thiêu để lại một lá thư tuyệt mệnh gửi cho tướng Trần Quang Diệu. Thượng thư Ngô Tùng Châu cũng uống thuốc độc tự vẫn.


( lầu Bát Giác nơi vị danh tướng VÕ TÁNH tự thiêu)​

Sau khi Võ Tánh và Ngô Tùng Châu chết, quân Nguyễn mở cửa thành đầu hàng. Trần Quang Diệu cưỡi ngựa đi chậm giữa quân lính 2 bên, ông đến đài chỉ huy tiếp nhận thư tuyệt mệnh của Võ Tánh. Trong thư Võ Tánh nói:

“Phận làm tướng, ta không giữ được thành lẽ hiển nhiên phải chết theo thành. Chỉ một mong muốn sau cùng, anh em binh sĩ không có tội tình gì, xin ngài hãy vì đức lớn mà đừng làm hại, cũng như ngày trước khi chiếm được thành Quy Nhơn, quân Nguyễn đã không giết hại những binh sĩ Tây Sơn giữ thành
Đọc xong không khỏi bùi ngùi cho một vị danh tướng tài ba! Không hổ danh Được người đời ca tụng là Gia Định tam hùng
( ảnh và nội dung phần lớn của Ngọc Hiếu - HQ st)

một đoạn bài giáng cơ của Ngài Võ Tánh thâu Ngài Huỳnh Thanh vào Đạo Cao Đài:

"Khi đó trong đàn, cụ Lê Kim Tỵ không biết Huỳnh Thanh là ai nên bạch hỏi Thiêng Liêng. Khi Ngài vào hầu đàn, cụ Chưởng Pháp bảo Ngài quỳ gần bên cơ để nghe dạy. Ngài run sợ vì nghĩ rằng: chắc vì lén trộm coi cầu cơ nên ơn trên bắt vô xử tội. Nhưng không! Ngài Võ Tánh dạy:
- “Huỳnh Thanh! Em có căn lành được thâu vào Đạo, em có vui lòng chăng?
Ngài Bạch thưa:
- “ Nếu ơn trên thương con, con vui lòng vào Đạo
Ngài Võ Tánh:
- “ Vậy Bần Đạo khá khen cho em
 

dong tam

New member
THÁNH GIÁO TỴ HỎA TAI

TRUNG THÀNH THÁNH THẤT - TOURANE - đàn đêm 10-3-ĐĐ13
(nguồn Đại Đạo Qui Nguyên số 11 trang 22 và 23)

Bạch Hạc đồng tử, chào chư vị nghiêm đàn. Có lịnh sắc tiếp giá Đức Chí Tôn. Ta lui.

Tiếp điển:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ tá danh CAO ĐÀI..................

Võ Tánh, con khá nghiêm đàn.

Carlos, con ra phía sau nhà này nơi rui, lấy mồi lửa và phong thơ kẻo cháy nhà đi con... ... ...

(xin góp một chút với HQ)
 

Facebook Comment

Top