Thông báo về kết quả TRÒ CHƠI LỚN.

admin

Administrator
Thành viên BQT
<P><strong><FONT color=#990000 size=3>Kết Quả Trò Chơi Lớn Online với chủ đề:</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3>                                             <FONT color=#ff0000><strong> -<FONT size=4>Mừng Hội Diêu Trì-</FONT></strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Thưa tất cả các bạn tham gia trò chơi lớn,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Cùng trưởng BTC Trò Chơi Lớn lần 1 - muội CaCao!</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo như dự kiến ban đầu, đến ngày 10/08 sẽ kết thúc TRÒ CHƠI LỚN ONLINE. Và như vậy, kể từ lúc bắt đầu trò chơi cho đến nay đã gần 2 tháng, và kết quả như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>Về Tổng Quan thì trò chơi chưa thành công như mong muốn của tất cả mọi người quan tâm. Trò chơi chỉ tiến hành đến mật thư thứ tư và chưa vượt qua giai đoạn thứ hai: "Tăng Tốc".</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trò Chơi Lớn chưa kết quả,... vì sao? Xin các bạn cho biết!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo admin thì có lẽ là vì các lý do sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>1> Thông báo về trò chơi chưa được rộng rãi,</FONT></P>
<P><FONT size=3>2> Số bạn biết chơi trò chơi lớn còn ít,</FONT></P>
<P><FONT size=3>3> Không quen và chưa hiểu cách chơi online,</FONT></P>
<P><FONT size=3>4> BTC chưa kinh nghiệm, người tham gia trò chơi chưa hứng thú.</FONT></P>
<P><FONT size=3>                                   ...(?)</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Tuy vậy, cảm nhận của admin thì Trò Chơi Lớn là sự thành công, thành công không phải ở kết quả mà là ở những lời Tự Giới Thiệu của tất cả quý huynh tỷ và các bạn. Những lời giới thiệu này đang & sẽ là cầu nối cho tình hoà ái, đoàn kết. Từ đó, tình đồng đạo ngày càng bền chặt - vượt qua không gian và thời gian để cùng đến với nhau trên một thế giới ảo. Trò chơi lớn cũng một phần thể hiện được nếp sống và đặc trưng nơi mỗi tín đồ trẻ Cao Đài.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính chúc Hoan Hỷ trong ngày Thánh Lễ Đức Phật Mẫu .</FONT></P>
<P><FONT size=3>------------------------------------------------------</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>Lưu ý: Quà tặng Trò Chơi Lớn sẽ có thông báo kế sau...</FONT></P> 
 

Facebook Comment

Top