Không Cũng Như Không

1234

Active member
Trên trời có lắm vì Sao
Đời thì lắm vị tu ẩn mình
Thế nên con thấy trong đời
Có bao nhiêu kẻ - đi không biết ... dừng .

Dừng vào chốn chỗ đáng dừng
Dừng vào chốn chỗ thật tâm của mình
Dừng dừng dừng dứt tâm mê !
Dừng chân - dừng dứt tâm mê để tường

Bởi còn chạy đuổi lòng vòng
Tâm mê chưa dứt - tâm mê vẫn hoài .

- Dừng chân Ta đợi Tri Âm
Người xưa - Cảnh cũ - Dáng Hình Tri Âm ?
Ngày ngày Ta đợi Tri Âm
Người đi - kẻ đến Tri Âm chốn nào ?

- Tri Âm ơi hởi Tri Âm
Sao ta còn mãi đợi chờ ... Tri Âm ?
Tri Âm có thấu - có tường.
Có nghe thao thức lòng người đợi mong ! ?

- Tri Âm ơi hởi Tri Âm
Tri Âm bạn Lữ => Kịp Đò cùng Ta ?
Ra đi Ta có Hẹn Thề
Ngày về tương hội - trùng phùng Tri Âm

- Ra đi tuy Bóng thiếu Hình
Nhưng Hình với Bóng đều cùng bên nhau
Nhưng Ai cứ mãi ... lòng vòng .
Tri Âm => Than thở => Đợi chờ ... ngàn năm

- Sanh ly - cách biệt từ đây .
Tạo dây oan trái - ngàn năm trôi chìm .
Có khi con đứng trước mình .
Nhưng con chẳng biết được ... mình là Ai ?

- Bởi nên con => Chối bỏ mình .
Mặc cho trần thế - xác thân dập vùi ?
Bởi nên con ngó ... kỹ xem !
Tri Âm - Tri Kỷ của con ... ngày nào !

Tri Âm tao ngộ trùng phùng .
Đơm Hoa - Kết Trái => Ngày về .... không lâu .

( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui 19 / 7/ 2012 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ở đời con khéo biết rằng
Đời không là chốn để mình ... trông mong !
Bởi nên con thấy não lòng
Bởi nên con thấy lòng con ... u hoài .

Coi kìa trần tục đua tranh
Tạo thanh , tạo thế, tạo thời ... mà chi ?
Tạo nhiều - có biết => khổ nhiều ?
Cứ coi sự khổ => làm tuồng sướng - vui ?

Sướng - vui . Vui - sướng tại Tâm
Tâm không trì níu - tâm không buộc ràng .
Tâm bình thanh thản - an vui
Tâm không bận bịu - tâm không rộn ràng .

Tựa vừng Mây dạo Tiên Bồng .
Không chi trói buộc - không phiền , không lo !
Ngao du Tứ Hải tự do
Mây tan , rồi tụ thong dong nhẹ nhàng .

Buộc ràng bỡi tại Ý người
Chứ Mây nào có buộc ràng ... chi đâu ?
Buộc nhiều ắt phải gỡ nhiều .
Buộc sao cho hết Ý người trần gian ?

Bởi còn câu chấp Khôn - Ngu .
Bởi còn câu chấp là Ta hơn người !
Bởi còn sở kiến đa đoan .
Bởi còn phân định Ta hay hơn Người .

Bởi không chân thật với ... mình
Bởi không thấy rõ được Người ... ra sao ?
Bởi cho là có ... Đức Tin .
Nhưng còn chưa rõ ... Đức Tin là gì ?

Bởi còn dựa dẫm Yếu Nhân
Nhưng chưa tự lượng Yếu Nhân là gì ?
Bởi còn bản ngã To - Cao
Nên chưa hề biết Tâm Không là gì ?

Bởi còn ham muốn ... màu mè .
Nên chưa hề thấy giản đơn ... đường về ?
Bởi còn chạy đuổi lòng vòng .
Vòng qua - vòng lại , vòng hoài ... trôi lăn .

Ai ơi ! ai có ... như mình ?
Xin ai . Chớ có ... như mình Ai ơi !

( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui ) 29 / 07 / 2012
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Được nhiều người biết đến con .
Thì con cần phải khéo nên ẩn mình
Bởi vì thế đạo đa đoan .
Con người ... kẹt chấp - kẹt luôn lối về !
Bởi rằng ai cũng biết Tin .
Biết Tu - biết Biện - biết Phân : Ta - Người .
Bởi rằng tin thứ mình ... tin .
Nhưng chưa thông đặng niềm tin nơi mình .
Nhìn quanh con ngó - con xem .
Con truy - con nghiệm - con suy ... thấy gì ?
Thấy người Phân - Biện rẽ chia .
Thấy người còn mắc vô minh sâu dày .
Thấy người toan tính - tính toan .
Toan toan - tính tính ... tính toàn => Tình tan .

Ẩn tu là ẩn Hạnh tu .
Ẩn không có nghĩa con => đi trốn đời
Ẩn là con lộn trong đời .
Ẩn là con nguyện - con hành tâm cơ
Ẩn không có nghĩa chối từ
Ẩn không là cái đem đi Phô bày
Ẩn không có nghĩa : Cao xa
Ẩn đây là ẩn tại đời tan thương
Ẩn là con : Trở về Nhà
Nhà con chẳng ở mà con ... ra Đường ?
Ngoài Đường có lắm ... tuồng phường
Người ngoài ngao ngán => Tìm phương về Nhà
Ẩn không có nghĩa là Hèn !
Là con vị kỷ hay con ... chối người .
Bởi đời còn thứ đua tranh
Bởi đời có lắm vị tu ẩn mình
Nói sao cho cạn Ý - Lời .
Nói sao cho hết lòng người trần gian ?

Nói sao ? sao nói ? nói sao ?
Nói sau - nói trước ... nói sao đây người ?
Tu là cốt lõi về Nhà .
Tu không có nghĩa là ... đi Ta Bà .
Con bàn - con luận ... rất Hay !
Ta nghe thánh thót - Ta nghe ... bùi ngùi .
Con phân - con biện cũng Tài !
Cũng vì Phân - Biện mà con .... chưa Về ?
Mãi lo Phân - Biện Ta Bà
Đông - Tây - Nam - Bắc ... Nhà con chỗ nào ?
Nhà con ở tận chốn nao ?
Mà con lo mải Biện - Phân Ta Bà .?

Ta Bà là chốn ... người Già !
Già môi- Già miệng - Già đời Biện - Phân .
Ta Bà lắm kẻ ... Mất Nhà .
Mải lo Phân - Biện Nhà mình ... quên Trông !

Nhà người dù nhỏ cũng ... => Nhà .
Nhà ta to lớn mà như ... => Không Nhà ?
Bởi nên ai có Nhà rồi !
Thì nên cố gắng => Về Nhà An Vui .

( Vui Vui vắng vẻ viết vần .... vu vơ ) 15 / 6/ 2012
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi coi trong chốn hồng trần
Ai người thông lãm - ai thông hậu kỳ ?
Bởi vì thế sự đa đoan
Phân cao rẽ thấp - phân mà chi con ?
Phân nhiều rồi ... tự rối nhiều
Để tâm kẹt chấp - quên đi lối về !
Ngày nào con thấy trong đời
Không còn biện biệt - biện phần là gì !
Ngày nào con thấy lòng người .
Chung lo xây đắp - chung tình đổi - trau .
Ngày nào con thấy ấm lòng .
Ngày nào con thấy tình thương vạn loài .
Ngày nào trời hết gió - mưa
Ngày nào con thấy Mùa Xuân dạt dào ?
Ngày nào đời hết bâng khuâng
Ngày nào con thấy Mùa Xuân Đại Đồng ?
Ngày nào con tự hỏi lòng
Ngay nay có thể ... hay là ... thiên thu ?
Đại Đồng - hai chữ Đại Đồng .
Nói ra nghe dễ - làm thì ... chẳng xong !
Đại Đồng là chốn Quy Nguyên
Tâm chưa Đồng đặng => làm sao => Đại Đồng ?
Nước sôi ... châm nước => bớt sôi
Hay con dùng Lửa => bỏ ra bên ngoài ?
Nước châm là cách ... tạm thời .
Cách con bỏ Lửa là điều ... rất nên !
Lửa làm tiêu tán Công Năng .
Lửa thiêu đốt rụi Công Phu - Công Trình .
Công Trình còn đó ... chình ình !
Không lo vun vén , mãi lo luận bàn ?
Nhen lên ngọn lửa cắt chia .
Rồi ngồi đợi đó ! => Chờ mai => Đại Đồng ?
Ngày Mai nắng đã lên cao .
Đại Đồng hai chữ Thiêng Liêng tại lòng .
Lòng con kỉnh bái Thiêng Liêng .
Thì con cũng phải trọng tôn Đại Đồng .

Đại Đồng Quy tại lòng con
Nhìn ra Thế Giới => Thấy Xuân Đại Đồng .

( Vui vui vắng vẻ viết vần vu vơ 8 / 8 / 2012 )
 

Facebook Comment

Top