BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Tan Thường thế giới ... Hậu Kỳ !

Nghiệp > dời chưa Nổi ! > Rỗi ... Mồm > Ba Hoa ?

Chơn Tâm chưa Thấu đặng gì !

Lại thường ... Khoác lác ! > Hỏi rằng : Tu chi ?Tu chi ? mà ... Đá với Chì ?

Tình Trần chưa : Dứt ! > Thánh Tình ... khó Mong !
(Hiển lộ Thánh Tâm..)

Lôi thôi ! > Tâm Thức ... bãi bừa .

Chỉ toàn ... Luận, Thuyết trên Dòng : Tử - Sanh .


( Nói thì toàn Phật Môn : Chơn Như, Kiến Tánh, Giải Thoát , Bổn Thể , Diệu Tâm ... nhưng cũng chỉ toàn là Ngôn Từ mang Giá Trị tạm Giả Lập mang Giá Trị Ước Lệ của Thế Gian > Nếu ai đó > Luận ... Trật, Sai hoặc giả như Ai đó họ Thử Nguội > Họ bèn ... Nói Méo đi một Tí ! > Bèn ... Sân Si > Tranh Đấu và Dẫm Đạp đi trên Dòng Pháp : Đấu tranh – Sanh Diệt ! > mà chẳng hề hay Biết ? cho dù đó là những ... Mỹ Từ , Cao Siêu về Pháp về Đạo đi chăng nửa ...)


Giỏi Khoanh : Ngôn Thuyết > Kiếm , Tìm ... (Đào bới Ngôn từ ...)

Cho rằng ! > đã : Hiểu ? + cho rằng : Chứng Thông ?

Bởi ... Tay > lượm : ĐÁ ! > ngỡ : VÀNG ?

Nên ... Chàng với Hảng ! > ngỡ là : Tiên Đơn ?
( Tự mình > Gạt lấy Tâm mình mà không hề Hay, Biết ...)Bởi Cơn : Mê , Chấp ngàn Đời !

Làm gì có Chỗ > Mở bày : Chơn Tâm ?

Giỏi ... Băm, Nhai , Nuốt : Ngữ Lời .

NGHIỆP ! chưa ... Dời nổi > lại phần ... Ba Hoa ?Ựa Tuông ! > Cặn bã : Thức Tình

Lại còn ... Vênh váo ! > Dối lòng > ngỡ .... : THÔNG ?

Bởi Tu > Tâm Hú ... khó : Dừng !

Nên cần : Giới - Hạnh ! > để Rèn : Bước ChânNhững ai > Then Chốt tại : Lòng !

Thuần Quy : Tâm Giới ! > mới hòng : Tiến Tu

Tịnh Tâm > Súc Rữa : Trong - Ngoài .
( Thân , Tâm )

Ngày ngày , Tháng tháng ... > Giới tròn Nội Tâm .Tự nhiên ! > Thấu, tỏ ra rằng !

Ảnh Bào là thế ! + Tâm mình là sao ?

Tự nhiên ! như kẻ ... Chết rồi .
(Chết đi Phàm Ngã > Thánh Tâm Hiển Lộ)

Dứt , Dừng .... Chạy , Duổi ! > Rẽ dòng .... SINH LY .

( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 22/02/2021 )
 

1234

Active member
Chấm ... sơ Coi ! > Hạnh Tu ... chẳng có !

Đức Âm tàng ! thì chỉ là ... Mơ !

Thế mới nên ! ngày nay .... Hạ Giới ...

Sáo, Két, Nhồng ! > Hoạch hóa + Bội Thu
(Được Mùa, Trúng vụ mùa...)Chỉ ... lăng xăng > Bồi , Tô : Sở Kiến
(Cái Biết Giả tạm trước mắt...)

Nói ra toàn ... Rác rớm Phàm phu !

Muốn ... Tiến Tu ? mà ... Ngu > chẳng ... Bỏ ?

Cứ ... Ôm đồm ! > Mỏ : Gõ + Lòng : Khua ?Bởi thế nên dù ... Tu mòn Kiếp !

Cũng chỉ là ... Tu : Hú mà thôi !

Nói ! > Nghe xong ... Thật : Soi ! > sẽ : Rõ .

Nếu chưa ... Tường ! > cứ thế mà ... LĂN .


( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 06/02/2021 )
 

1234

Active member
Tân niên > Đúc kết : Hội kỳ .

Một mùa Xuân mới ! > Trải trùm : Nhân Sinh .

Dạo ... Xuân ! nhưng Đạo > Chốt Lòng .

Đạo Người ! > Đánh mất ... hỏi gì là : Xuân ? (Nhân Đạo)Nghĩa - Nhân ! Hai chữ > làm Đầu .

Lòng người Bạc bội ! như ... trời Lá khô ?

Ngỡ ... lòng ai cũng đồng Xuân ?

Thưa rằng Xuân có ! > mà ... Hồn chẳng : Xuân .Chẳng qua ... Thân > Vướng : Tướng Đời ...

Nên đành phải ... Thốt ! Kìa ... mùa Xuân sang .

Ủ ê ! nên gạn hỏi lòng ...

Đời ... Tàn ! Xuân đến > lấy gì làm ... Vui ?Ngữa nghiêng , nghiêng ngữa ... Méo - Cười !

Nửa Cười , nửa ... Méo ! Réo mời ai đây ?

Nghĩa - Nhân ! Hai chữ > Bất Hành .....

Thì dù ... Xuân đến ! > nhưng ... Tình gió Bay .Bởi nên ! Xuân có : Méo - Tròn .

Tùy người > Tròn - Méo ! > Đọc liền .... Rõ ngay !

( Cảnh thì Xuân mà ... Lòng trong chẳng Xuân thì hỏi Xuân là ở đâu ?)( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 19/02/2021 )
 

1234

Active member
Tiền ... chẳng Có ! mà hay Nhìn, Ngó ! (Tiền Căn, Căn Cơ chưa đủ Dầy)

Muốn .... Mua toàn những thứ Cao Sang ? (Tâm >Vọng vói, Leo trèo...)

Một vết Đứt ! cho ... Trăm : Vị Thuốc (một Bệnh nhưng có nhiều phương Dược)

Cuối cùng rồi ! > Vết ... Cắt > In sâu (Vết Cắt, vết thương Lòng...)Đứt trên DA ! > còn Thoa, còn Xức ...

Cắt nơi LÒNG ! > biết Thuốc nào ... THOA ?

Bởi Tâm con ! còn ... Găm, còn Tính
(Tính toán> So đo Hơn Thiệt ...)

Chẳng ... Giũ lòng ! > từ bỏ Hành Trang

(Tâm đầy dãy Mưu Cầu > Nội kết bên trong chưa thật sự : Buông, Xả, Ly, Lìa..)Thích ... Lang thang ! Trần gian > Gá Cảnh (Còn Chạy > Đuổi Bóng Nắng....)

Để > Bới , tìm Hạt Giống : Chơn Như ?

Bởi khư khư > Dò sâu , Đếm cạn ...

Cái ... Nạn này ! > Chung của : Trần Gian
(Bệnh Chung,Bệnh Phổ Biến ...)Bởi ... Chân đi ! mà ... Tâm > Toan tính .

Đếm + So nhiều ! > Cạn ... Vốn nơi : Tâm

Chưa ... Sống : Tâm ! mà hay .... Gá : Cảnh !

Chảnh với Người ! > chưa ... Chảnh được : Tâm

(Chưa ... Thực Chứng, Tâm Chứng ! > để trở nên tự Câm, Im chìm mà đã tự Rõ, Tường > Thông Thấu tự bên Trong với Thánh Trí của người đã được Hoa Khai, Huệ Mở ... chỉ Giỏi Môi miếng, Hơn Thua, > Cao Thấp > Chảnh chọe với những Đối Tượng bên Ngoài mà thôi !)Áo ! vai Ta ... Đầy Gai : Sương Gió ! (Sương Gió mà cũng có Gai > Ghê quá!)

Gió, Sương làm ... Chắc , cứng : Bờ Vai .

Áo tuy .... thay ! mà Tâm > không Đổi .

Gió , Sương đời ! > chẳng ... Đổi : Lòng Ta .Áo TRINH SƠ ! ngày đi ... Hẹn ước !

Lúc Ta về ! Màu Áo .... TRINH NGUYÊN .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – Viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 07/04/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Không Tu ! cứ ngỡ ... Học : Rành ? (Chấp vào Kiến Thức : Vay Mượn...)

Học xong > đi Múa ! > cuối cùng ... Tu chi ? (có Học mà chẳng có Hành)

Sở Năng ! chỉ cỡ ... hột Mè . (chỉ như nhúm Muối nhỏ so với Đại Dương)

Hột Me, hột Mít ... > Rống mồm > Trưng Khoe ?
(Lực Tu, Tâm Lực, Trí Lực, Đạo Lực, Hạnh Đạo còn đầy ... Non kém ! nhưng lại Thích ... Trưng Khoe, Thể Hiện > Đấu Đá , Luận Giải > Phô Trương Thanh thế ... Bản Ngã ?)Trên Đe , dưới Búa ... Ỳ ầm ! (hàm nghĩa : Tính > Đập, Khua ...)

Ngày , đêm Tâm thức ... Nhộn, nhào ! > Tu chi ? (Tâm chưa An, Tĩnh...)

Nhận ra chưa nỗi được Mình ! (chưa Nhận ra được Chân Tánh, Chân Thể..)

Chỉ toàn ... Tưởng : Bậy + Luận : Xàm ... lăng xăng !Ngỡ đâu ... Môi > Thốt như vầy .... !
(Chấp ! và ... Cho là...)

Chắc rằng .... > Chứng Ngộ ? > Rõ : Thầy, Rõ : Tâm ? (Tự Dối,Gạt lấy Mình)

Ngỡ đâu ... Kinh Giáo đầy Đầu ?

Kinh Văn ... làu thuộc ! > Đã ... Tường : Lối đi ?


(Cứ Tưởng và Ngỡ rằng Tu > Đạt được chữ : HIỂU ! > Ắt là đã Xong rồi ? là đã là Tu Chứng rồi đấy nhe ? Đó chỉ là dạng Học của Bộ Óc > còn Kẹt, Dính nơi cái Phàm Thức sâu Nặng ! lâu dần Chúng Thành > Sở Tri Chướng ! > Kiến Chấp, Pháp Chấp , Ngã Chấp ... Kẹt , Dính vào những thứ Chấp này ! > Ngàn Đời, Kiếp ... khó ra ! )Ngỡ đâu ... Mấy chục năm Bường !

Đi trên Giáo Pháp ! > Tỏ , Tường : Chân Tâm ?
(Chấp mình đã ... Tu Lâu ?)

Ngỡ đâu ... Nhai : Chữ , Luận : Lời ... !

Của Thầy, của Tổ ! > chắc ... mình Giống Y ?

(Rất nhiều người tuy Tu ! nhưng cũng rất nhiều người Hằng luôn tự Nguyện và luôn tự Gạt, tự Dối lấy chính Mình ... Chưa Chứng, chưa Thông, chưa Tỏ , Tường ... > nhưng vẫn hằng luôn Ngạo Nhận rằng Mình đã Thông, đã Tỏ, đã Chứng Thông ?)Ngỡ rằng ... Tỏ lối : Đường đi !

Nhưng khi ... giờ Cuối ! > mắt rưng, Lệ trào !
(Cuối đời > mới Nhận ra Sai Lầm)

Bởi vì > Tự Gạt ... lâu năm ! (không Ai ngoài mình Gạt được > MÌNH)

TRỜI trong > chưa Tỏ ! > Mỏ lo ... GÕ ngoài !


( Chưa Nhận ra được , Sống được cùng với Thiên Tâm, Phật Tánh, Bổn Giác ! Nên cứ mãi .... > Ba Hoa Sáo Rỗng ! Gặp những Người Tu Chứng ! Bậc Chân Tu họ chỉ cần thoáng Liếc sơ qua vài Biểu Hiện ! > thì họ đã > Đủ Rõ : Đối Tượng rồi ! > Khỏi cần Khoác Lác + Thể Hiện ... Chỉ qua vài Nốt Nhạc là họ đã Đọc được hết Nguyên Bản của Đối Tượng rồi còn gì nữa ! > mà phải Che , Đậy > Dối , Xạo hoài ... )Ngỡ rằng ... ĐẠO ! cỡ ... nắp Vung ? (cái nắp Nồi be bé ...)

Ngồi trong miệng GIẾNG ! > Uềnh oang .... Luận Xàm ! (loài .. Cóc, Nhái)

Két , Nhồng ! > Ngạo Múa tung tăng ....

Ngày sau ... vỡ Lẽ ! > Biết ... Mình > là AI ?( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 08/04/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đong đưa ngàn dấu chân trần !

Cuộc Đời in dấu bước đường Phong Ba .

Ra Toa > Kê Thuốc > Tin Dùng !

Đem về ! Xắt Thuốc ! > Rõ liền : Thật - Hư .
(Ai Tu > nấy Chứng, nấy Biết)Coi trong ... Tâm thể con trò !

Có gì ... Bất Ổn , còn gì ... bất An ?

Có còn ... Ngày tháng lang thang ?

Có còn ... Chiêu , Khởi Ý tình lăn tăn ?Có còn ... Luận Pháp > Hung, Hăng ?

Mồm To , Miệng Lớn ! > Hơn - Thua với Người ?

Có còn ... Kết , Dính bời bời ?
(Rối Rắm, mịt mờ bên trong ...)

Ngữ ngôn tạm có ! > Ngỡ mình ... Tỏ Tri ?

(chỉ Ôm, Chấp nơi cái Thức Biết tạm Vay, Mượn rồi cho đó là : Chân Biết ?)Có còn ... Chân Đứng > Lòng ... Đi ?
(Tâm Khẩu > Bất Nhất chưa Tương Ưng)

Nhà Hoang ... vắng Chủ ! > Khơi, Chiêu : Ảnh Bào ?

Có còn ... Tâm vẫn Lào xào ?
(Tâm chưa An, Tĩnh...)

Lòng trong ... Rối rắm ! mà ngoài ... Miệng > Khua ?

(Ngược ngạo, Dối, Xạo với chính Mình ... )Có còn ... Nhiều khúc : Film tua ?

Tua đi , Chiếu lại ... Ái Hà > chơi vơi ?

Có còn ... Ngày, tháng chơi vơi ?

Chân đi một Hướng ! > Mắt nhìn ... lung tung ?Có còn ... Ngang, Dọc > Hoành - Tung ?
(Đông Tây > Xạo, Đía > Khoác lác...)

Đụng đâu > Múa đó ! > Mỏ, môi ... Làm xàm ?

Có còn ... Nói ! chẳng thấy ... Làm ?

Vì ... Môi THÍCH > NÓI ! Tay thì ... ở không ?

( Năng Thuyết > Bất Năng Hành là chỗ này đây vậy !)Có còn ... xách Đít ! > chạy rong ?

Lê la hàng quán ! > Luận suông Vỏ ngoài ?
(Thích Phô Trương, Thể Hiện..)

Có còn ... Lê lếch , Bò toài ... ?

Nhoài lên , Tuột xuống ! > Thức Phàm ... lăng xăng ?Có còn ... Môi giữ kín Răng ?
(Hàm nghĩa : Răng, Tóc là cái Gốc của mình...)

Giữ : Căn, Phần Gốc ! Thiêng Tâm thuở nào ?
(Căn Chủng Thiện Lành...)

Có còn ... Dừng, Dứt lào xào ?

Để Tâm > Thanh Tịnh ! > Nhẹ nhàng ... Tâm Thanh ?Có còn ... Dừng, Dứt ! Luận Tranh ?

Để Tâm > An Định ! để ... Thông > Cội Huyền ?

Có còn ... Lưu Tiếng : Thề Nguyền
(Nguyện Thề)

Ngàn sau vẫn mãi ... Giữ Nguyền nơi : Tâm ?

(Có Nhớ được và Giữ được những Phát Nguyện qua nhiều Đời Kiếp hay không ?)Thuốc Hay ! > Dùng ĐÚNG .... > nên Người .

Dùng ... không Đúng Lẽ ! > Coi chừng ... Tật Mang .
(Hành Trật Pháp ...)

Thuốc Than ! > Dùng Đúng ... chẳng : THAN
(Than thở, Hối Tiếc...)

Thở than - Than thở ! Vì chưa ... Khéo : DÙNG !Bởi ... Quơ > Gom Thuốc ... > Chật Nhà !
(Ôm Đồm, nhồi nhét > Chấp Sâu...)

Mà chưa .... Tỏ - Dụng ! > Cả đời .... > TOI CÔNG( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 27/11/2020 )
 

1234

Active member
Trong hơn các bước Thực Hành ...

Con thơ có biết ... Thực Hành > Nội Tâm ?

Giáo Truyền ! > Huyền Pháp nơi : TÂM

Chẳng qua : Văn Tự , chẳng lìa : Giáo Môn

( Không thông qua nơi Văn Tự ! nhưng ... Kỳ thực cũng chẳng Lìa nơi Giáo Môn)Chẳng rời ... nửa bước : Chân Kinh

Chẳng ... In : Đường Lối ! > Tô , Bôi bởi .... Mồm !

Chẳng còn ... Phàm thức > lăng xăng !

Chẳng ... Ham : Gõ , Múa ... lăng xăng với Đời !


(Những Bậc Chân Tu ! > Họ luôn Im chìm, Ẩn tàng ! mà luôn vẫn Hiện Hữu trong cõi Đời đây thôi !)Chẳng còn .... có Tướng : Tục - Tăng .... (Họ có vô số Tướng...)

Chẳng Tăng, chẳng Tục ! > Lục toàn ... Chân Kinh (Họ chỉ có Kinh : Vô Tự)

Chẳng ... In , Tô, Vẽ : Đường Trần .

Thẳng Đường > Hành hóa ! > Lập trình .... Bước Chân


(Họ đi theo Biểu Đồ, La Bàn Trực Hướng nơi Tâm mình đã Săng có đó rồi !)Chảng Bưng .... tiếng Khóc , câu Cười !

Đoạn, Lìa : Nhân - Quả ! Đất - Trời > Quy : Tâm
(Đất Trời nơi Tâm > Đủ đầy!)

Bởi ...Tâm > vang, cất .. Âm : HUYỀN (Huyền Tâm, Huyền Thể, Huyền Diệu ..)

Huyền Tâm , Cội Thể ! > để về : Tánh Không

( Hòa Quang , Huyền Đồng cùng Vạn Vật, Vũ Trụ ... trạng Thể Như nhiên...)Để ... Bông > nở ngát Nẻo về !

Ngày về ... Quy Cội ! > Tất Toàn : Phận Vai
(Hoàn Thành Nhiệm Vụ...)

Để ... Tai ! > Nghe tiếng : Hải Triều ! ( Hải Triều Âm, Mật Âm, Phạm Âm...)

Lôi Âm .... Sấm Động ! Rộng trùm ... Tam ThiênĐể ... Tâm > Nhứt nhứt Thừa Hành !

Y Hành Giáo Lịnh ! Công Đồng Phân Ban

Để trong : Tam Giáo Công Đồng .

Phân luồng thứ lớp ! > Sãy , Sàng ... Căn cơ !
(Sự Sàng Lọc của Pháp Giới...)Để Nguyên : Chân Tánh ngàn đời !

Của người : Mật Hạnh + Thượng Tuân : Giáo Tòa
(người có Vai Trò, Nhiệm Vụ ...)

Còn ... hàng : Tấn Hóa đêm qua ! (Mới Tấn Hóa, mới ở Tầng Dưới > Ngoi lên...)

Trình qua : Tam Giáo ! > Xét , Phân Rõ ràng !Giáo Tòa ! > Định Luật Nghiêm Minh .

Chẳng ... Kiêng, Vị Nể, chẳng vì Tình riêng
( Giáo Tòa Luật Lịnh Nghiêm Minh)

Cõi Trần ! vốn ... Trược, Sình, Tanh ... ! (Vũng Bùn > Đào Luyện nên > Sen)

Trược Linh ... Hành hóa ! Trược Âm ... Dãy đầy ...Cám nhìn ... Bức Vẽ Trần Gian !

Lòng ta Đau xót ! nhưng ta phải ... Đành .

Cõi Trần ... Ruỗng mục từ Chân .
( từ trong Gốc Mục ruỗng ra ngoài ...)

Làm sao ... Tiếp nối ? > Đăng trình Lối đi ?Tam Thiên > các Đấng > Dõi nhìn ...

Bước ChânTrần thế > Ngắn, Dài, Thấp , Cao ..
(Bước loạn xạ > Đủ Kiểu, Dáng...)

Ta nay ... cất tiếng, âm : Huyền .

Truyền Tai ... Trần thế ! > Chuẩn Hành : Bước Chân


(Chuẩn Hóa, Chỉnh đốn lại những Bước Chân > Sai, Trật ...)( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 24/12/2020 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Như nhiên ! Pháp vốn ... Vận Hành

Nhưng vì chưa ... Cảm > Nhận dòng Pháp lưu !

Tâm ta vốn chẳng : Trong - Ngoài !

Chẳng ... Trên , chẳng Dưới + chẳng ... Rìa , chẳng Trong ...Chẳng nơi ... Câu Chữ > mà Thành !

Chẳng vì ... Lời nói người đời > mà ... Sanh .

Nếu ... Khen ! > “Nó” vẫn ... Im Chìm .

Còn ... Chê ! > thì “Nó” .... Ngó nhìn thế thôi !Bởi sao ... Đau Khổ , Ưu Sầu .... ?

Do ... Tâm > Nhảy nhót ! > Hót bài ... Vô Minh .

Bởi chưa ... Ung đúc : Căn Lành !

Lại Rành .... Vọng > Vói ! + Nhảy , Trèo , Đu , Bay ....Chữ : TU ! > trên ... Mỏ , nơi ... Mồm ?

Nhưng còn ... Nghiệp Quả ! > Chất đầy : Kho, Rương ?

TẠI SAO ? .... sao lại .... TẠO SAI ?

Hành > Sai ! mà Muốn .... Quả Lai > Tựu Thành ?TẠI SAO ? Bởi .... Tạo từ Sai

Hành ... SAI ! > lại Muốn cho ra : Quả Lành ?

Bóng - Hình ! > Hoạt hóa > Tương Giao

Hình sao > Bóng nấy ! > chẳng Sai : Lẽ Trời

( Thiên Lý , Chân Lý chẳng có Tình riêng với bất cứ một ai ! Công , Tư phân minh, rạch ròi , vô Kỷ, vô Công ! Ví như : Chúng ta Ngạo Mạn cho rằng Mình là Tay Nghề Thợ Điện lâu năm ... Nhưng chỉ vì một Niệm Khởi > trong Vô Minh Bất Giác > chúng ta làm sai một Thao Tác nào đó trong Tiến Trình Hoạt Dụng > do Tâm Ngã Mạn, Chấp Thủ đối với Pháp ! > Thì người Thợ Điện lâu năm kia hoặc người không có Kiến Thức về Điện kia cũng đều có KÉT QUẢ như nhau > cũng ĐỀU bị Dòng Điện Cao Áp kia Giật ĐEN người như nhau mà thôi ! Điện kia tức Pháp > chẳng hề Phân Biệt hay có Tình riêng với một Ai cả là vậy ! Hành Trật > Kết Quả : TRẬT ! Hành Đúng > Kết Quả : ĐÚNG ! chúng ta khỏi cần Phân vân hay thắc mắc chi cho mệt Tâm, mỏi Trí )Nếu đà ... Đúng Hạnh đường Tu !

Thì ... Tâm > Huệ Mở ! > Hoa Khai tại ... Lòng !

Chớ ... hòng ! Nghĩ , Tưởng lòng vòng ...

Thòng ra ... Dây trói ! > Gói mình .... Vô Minh
(Thòng ra = Lòi ra, Lú ra)Thật TU ! > thì ... Rõ : TẠI SAO ?

Tại Sao ... lại thế ? Tại Sao ... thế này ?

Chớ đừng ... quen Thói : Làm Xàm !

Chuyện chưa : Thông , Tỏ ! > Ngạo cho là ... Rành ?Bệnh này ! > Bệnh của Trần Gian

Còn ta .... Đui - Điếc - Câm > nên .... Viết bừa !

Nhớ ... chừa Chỗ, Khoảng mà ... Xem !

Đừng đem .... Ý Thích > Xen vô .... Uổng Lòng !

( Đừng Xen cái Thức Bị Biết vào ! cái Sở Kiến tạm : Vay, Mượn Ngôn Từ, Kiến Thức tạm Giả Lập với những Giá Trị tạm Mặc Định , Ước Lệ Tạm của Thế Gian ! Rồi > Phán phân và .... Cho là thế này, Luận, Biện > Cho là ... thế kia ! > Đúng , Sai, Hay, Dỡ , Cao , Thấp > Chiêu Khởi > Dấy lên chùm chùm trong Tâm Thức ...)Viết ! thì ... từng Chữ, từng Lời .

Mời ! > Ai muốn ... Rõ ! > Chuẩn Lòng .... Nghiệm Xem .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 10/04/2021 ) 

1234

Active member
Cõi Trần ! > Trược Chất đa Tâm .

Trược Linh hành hóa ! > Trược Tâm ... Kết Dầy .

Chốn này ! vốn chỗ ... tạp Cư .

Mượn nơi , tạm ... chỗ để hoàn Bước đi !Ra đi ! Nặng nhớ ngày về ....

Cõi Trần là thế ! > Thế mà phải : Tu

Tu Cao , Tu Thấp , Tu ... Vừa ...

Tu ... Bừa , Tu ... Thí ! Tu ... Mồm , Tu ... Chai .Tu Tai , Tu Mắt , Tu Mồm .... !

Tu luôn ... Giọng Nói ! ngày nào > Hơn - Thua !
(Tu > Thuần lại cái Tánh Ngã Mạn)

Tu luôn cả ... tiếng : Cười Đùa !

Cách : Thưa , Trình > Hỏi ! Tu luôn cùng ... Đời
( Học Ăn, Học Gói, Học ... Mở là như thế đấy !)Chớ đừng ... Ngạo Khí là : Tu .

Là ta có thể ... Phang ngang > Bổ bừa !
( Tánh Xấc Láo > Vô Lễ ,không Giới Hạnh...)

Những phường ... Láo , Hỗn + Ba Hoa ...

Làm sao Biết : Lễ ? mà đòi ... Tu lên ?


( Giới Hạnh không Có ! Thầy nào Dám Truyền trao những Yếu Chỉ Cao Siêu ?

Nếu có chăng nữa thì cũng Gặp những Thầy Mù ! chưa có Tâm Nhãn, Huệ Nhãn để Rõ Căn Cơ Học Trò ... > Rốt cục cũng chỉ là Thầy ... Mù ? > và Hàng Trao cho người Học Trò cũng chỉ là Hàng Dỏm mà thôi không Hơn !

Nếu là Bậc Minh Sư thì > Họ lại ...không “Trao” của Quý cho ! Vì người Học Trò không có Giới Hạnh, Đức Hạnh ! Trao cho đặng Học Trò ... đi > Múa, Lòe ... Thiên Hạ > cho Thầy > Gánh thêm Nghiệp chăng ? )
Thói Đời ! Ngang Dọc > Hơn - Thua .

Vào trong cửa Đạo ! như ... Cua > Bò càng ?
(Cua bò Ngang ngược ...)

Lựa Đồng > rồi mới > Đúc Chuông .

Chọn Người : Hiền Đức ! > để ... trao : Cơ Huyền .


(Thiêng Liêng không Mù Mắt, Tâm Đui như người đời hay ... Lầm, Tưởng)Nhớ về ... Tôn Tẫn , Bàng Quyên .

Tiên Sinh Quỷ Cốc lại ... phân rõ ràng ?
(Thầy nhìn Biết > Đứa... Lừa Thầy, Phản Bạn ngay)

Nhớ rằng ! > Đồng một chữ : Tu .

Nhưng ... không cùng Hướng ! cùng chung ... Nẻo về !


( Khác nhau về Đức - Hạnh, Mục Đích, Tâm Tánh ! tuy là chung cùng Bổn Môn ... > Đồng Sàn > Dị Mộng là như thế đấy ! )Bởi vì ... Quỷ Cốc Tiên Sinh .

Nhìn ra Tôn Tẫn ! Nhận ... lầm Bàng Quyên .

Chớ đừng ... Ngạo nghễ mình : Tu .

Mà Tâm chưa Xứng > Hạnh Tu ở ... Mồm !


(Hạnh Tu > Xứng nơi : Đức Hạnh, Giới Đức > chứ chẳng nơi Mồm hay sự Ngạo Nhận)Cúi Đầu ! chưa Biết ... sao Tu ? (Không Biết Khiêm Cung, Lễ Độ > sao Tu ? Tu gì ?)

Mặt Vênh , mày váo ... > Tu ra thứ Gì ?

Cúi Đầu ! > Cúi cả Hồn Thiêng (Cúi luôn cả cái Chơn Thân vô Hình Tướng bên trong)

Dạy cho ... Xác thúi ! > Biết đường .... TU MÔN .

(Cái Chơn Thân Giác Tánh Vô Hình, Tướng là cái Chân Tánh, là Chơn Linh, là Hồn Thiêng Sáng Láng Linh Minh ngời ngời bên trong > Dạy cho cái Xác Thúi > tức là cái Giả Thân Ngủ Uẩn đầy Trần Trược thô tháo này > Biết Lối , Đường mà ... Tiến Tu là như vậy đấy ! Cái “Đó” mà còn phải Biết Cúi Đầu ! thì cái Giả Thân Ngủ Uẩn này là chi ? Bởi “Nó” không Biết Cúi Đầu vì Tập Khí, Ngã Khí “Nó” Cao To, Cao Ngạo quá ! Nên cần phải Dạy cho “Nó” tập biết ... Cúi Đầu là vậy ! )


( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 11/04/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thôi con ! > Chớ khá ... bận lòng !

Trần Hồng hối hả ! > Tiếp đường ... Tương Sinh .

Bởi Đinh > Búa ... Đóng : Ỳ ầm !
(Có Đinh thì > Búa mới có cái Đặng > Đóng)

Ngày nào ... Đinh hết ! > Búa nằm Co ro !

( Lý Tương Sanh, Tương Diệt luôn là một Cặp phạm trù Tương Đãi nhau ! )Còn ... So ! > thì ... Sánh nối dài ....

Còn hoài : Phân Biện ! > còn Dài .... > So Đo !
(có So là còn có Phân Biệt...)

Chữ : Hành ! mà ... khéo > Tròn vo .

Thì nơi Tâm đã là Tu đó rồi !

( Tu ! cốt yếu là : Hành chẳng vì nơi Thuyết ! Tu > Hành, Uốn, Sửa từ Méo > nên Tròn ! )Ráng hành từ ... Gốc : Tâm Lành !

Đừng qua ... Dáng Vẻ ! > để rồi ... Phô Trương !
(Nội Lực hơn Ngoại Lực rất xa !)

Khi ... Rương con > Đủ ... Tiền xài ! (Nhận ra được Tiền Căn chính Mình !)

Thì ... Mài : Tâm Pháp ! > để Tiền ... Mới Nguyên

( Tiền Căn không Lem luốt ! vẫn Tinh Nguyên như thuở nào , như mới ra Lò !)Thuốc Tiên ! nếu biết > Dụng , Xài !

Thì ... Bài xưa cũ ! > Hôm nay ... Giải rồi !

Đừng ... Ngồi hóng hớt > Mồm ... Khua !

Mà ... Mua không nỗi ! được ... Khoai > Tạm ... dùng !


( Khoai là thứ Thực Phẩm Dễ Mua, Dễ Tìm và còn Rẻ Tiền mà còn không Mua nổi ? Thì phải cần xem , coi lại túi ... “ Tiền Căn” của mình > Tức là Căn Cơ và Phương Tu của mình vậy ! )Ráng ... Bòn chút ít từ Tâm .

Đừng nên Vội vả ! > Rã Bầy ... nha con !
(Mới đầu còn Háo hức > sau lại Nản Chí )

Con Tu ! > tự ... Rõ thì ... Ngon !

Con không tự Rõ ! thì ... bon cả Đời


(Còn phải Đi Tìm cả Đời ! mà cũng chưa chắc hẳn là đã Tìm và Gặp được ... !)Nghiệp ... Dời chưa nỗi ! > đừng ... Khua .

Càng ... Khua , càng ... Múa ! thì đời con ... Trôi !

Chớ , đừng ... Vội , nóng > Trèo leo !
(dưới Thấp mà cho rằng mình trên Cao...)

Ngày sau ... Dây : Đứt ! > con rơi xuống ... Sình !

(Tạo Ý Nghiệp, Khẩu Nghiệp ! > ngày sau phải > Đọa ! là điều Hẳn nhiên )Tịnh Lòng ! > Chuẩn Hóa đường đi .

Ngày sau ! > Sẽ Rõ ... lời Cùn HÔM NAY .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 12/04/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thầy Dặn con .... Huyền Cân con hỡi !

Cố gắng Gìn ! Tâm ước ... ngày xưa !

Vào ... chốn Thế ! Trần Gian ... Hành Pháp .

Khó cho trò ! > Chiếc bóng đơn côi .Ngày ... Trống vắng ! > Dụng ... Tâm yên ắng .
(Trời Mát > thì không Đội Nón)

Ngày ... Bão bùng ! > Tâm Dụng : Huyền Công . ( Trời Mưa thì > Mặc Áo Mưa)

Vì ... Giáo Pháp : Huyền Vi > Thật Pháp .

Chỉ ... Có người : Đức - Hạnh ! > Đạt - Thông .Ngày ... Xuống Thế ! Con thơ ... Hẹn Ước .

Gắng ... Lo tròn ! Giáo Lịnh Thiên Y .

Ngày ... Cất bước ! Quàng vai : Mật Pháp .

Xuống ... Thế Trần ! > Ẩn Mật ... Hành CôngĐời ... Bát nháo ! tựa như ... nồi Cháo ....

Cảnh ... Lụa lầy ! > Bát nháo .... Màn Ba

Cuộc ... Cơ Thế ! Trần Gian là thế .

Nhớ lời Thầy ! > Ẩn Mật ... Hành Công .Truyền : Tâm Pháp ! > Người ... Cao : Đạo - Đức .

Chẳng ... Truyền thừa ! > Đứa , Kẻ ... Lôi thôi .

Gìn ... Giống Tốt , Mầm Sâu ngày trước !
(Qua nhiều Đời Kiếp đã Huân Tu...)

Để ... An Hành ! > Đắc Dụng , Thi Công ....

( Bảo Nhậm những gì trước đây qua nhiều Đời Kiếp đã từng thâm Sâu > Mòn Gối theo Thầy > để Ẩn Mật > Hành Hóa, Hoạt Dụng , Thừa Hành ...)Gìn ... Tánh của Huyền Vi : Trời - Đất

Dẹp ... Tánh Phàm ! > Chuẩn Tác > Hành Y .

Tròn Giáo Lịnh ! > Triều Ca ... Phục khứ !
(Ngày xong Công tác > Quay Về)

Đáo ... Thiên Triều ! > Tấu Chuẩn – Hành Y .Tròn , Viên Mãn ! Hành thâm : Phận Tác
(Hành thâm Vai trò, Nhiệm Vụ ...)

Rốt cuộ rồi ! > Con trẻ ... Hồi Quy .

Nhớ ! Đứng Đi thường cho : Ngay Lối ( Chuẩn Mực ...)

Nhớ ! Nói Cười > Giống kẻ ... Ỳ Y .


( Khùng khùng, Điên điên > mà Tâm Tỉnh, > Rõ Nhìn, Rõ Biết nhưng... không Lộ Cơ )Giống ... Ỳ Y ! mà ... Y Đạo - Pháp .

Giống Tâm Lành ! > Hứng cả ... Càn - Khôn .
(Hứng trọn cả Trời Đất nơi Tâm)

Chớ ... Khua Môi ! > rồi lôi : Vọng Thể (Chớ Vọng theo Thói Đời Lầm Chấp)

Chớ ... Khua Mồm ! > Hành Tác : Vô Minh

( Chớ Đi trong Mê mờ > Lầm Chấp ... )Nhớ ... Thâm sâu ! Huyền Ngôn , Mật Lịnh

Nhớ ... Trọn Lòng ! Gắng nhớ .... Hành Y .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 11/03/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Vì có Gió ! mà ... Tâm con Có !

Gió đi rồi ! > Tâm ở nơi đâu ?

Gió ... không đi và chưa từng ... Đến !

Chỉ vì rằng .... Duyên > Diển : Hằng Tâm .Diễn qua ... Tâm ! vì ... Duyên mà > Diễn .

Diễn xong ... Tuồng ! mà chẳng ... Tuồng xong !

Thế mới nên ! > Hà sa ... Vạn Pháp .

Diễn trong Đời ! > Tuồng ... Diễn vì : DUYÊN .

( Lý Duyên > Sanh, Không Duyên sao có cái > Diễn ? không Diễn > sao Biết đó là Duyên ? )Lúc ... Diễn : ĐIÊN ! nhiều khi lại ... TỈNH !

Lúc Diễn KHÙNG ! > Tưng ... Tững ... Từng ... Tưng !

Lúc ... Rưng rưng > Dòng Châu ... rướm đượm !

Lúc ... Đượm Tình ! > Giải Nghĩa : TRI ÂM .Lúc ... Hâm hâm ! > Thọ - Quy : Thiên Điển .
(Hấp > Năng Lượng của Vũ Trụ )

Lúc ... Nhẹ nhàng ! > Tấu khúc ... Xuân Tâm . (Bội Trần > Hiệp Giác)

Lúc ... Phiêu diêu ! > Hồn Thiêng > Quy Cội !

Lúc ... Giả đò ! > Cất tiếng .... Bâng quơ !
(Cơ Ẩn Tàng > không Lộ !)Lúc ... Tâm Say ! > Ngật ngây ... Trời Đất .

Lúc ... Kiến Trình ! Đạo Giáo Tam Thanh
(Tam Thanh : Phật – Thánh - Tiên)

Lúc ... Chẳng Ta ! chẳng ... trong Trời Đất
(Ngoại Càn Khôn)

Lúc ... chẳng Người ! chẳng ... Ngoại Càn Khôn
(chẳng Rời, Lìa Càn Khôn)


Lúc ... Có Ta ! > Trời kia đã ... Có !

Lúc ... Ta về ! > Trời vẫn như xưa !

Đến ... Hôm nay ! > Thọ mang : Hình Sắc .

Cũng chỉ vì .... Vai > Diễn + Tuồng > Coi !Đến ... Hôm nay ! nhìn trông ... Trần Cảnh .

Tựa như ... Đời Khải Mặc sơ khai
(Cảnh cõi Hồng Hoang , sơ khai ...)

Nét : Sơ Khai ! > Nhìn nơi : Bổn Thể .

Chớ chẳng là ... cái Thấy trên DaNét ... Trinh Sơ ! Ngàn thu vẫn vậy !
(Nét Trinh Sơ = Nét Trinh Nguyên, Nguyên Bản)

Nét ... Tâm Tròn ! > Tròn ... Dấu chân đi .

Nét ... Xuân Tâm ! > Tròn câu Xuân Đạo .

Dạo ... cả Đời ! > Đạo > Gánh ... trên Vai .


( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 27/03/2021 )

 

1234

Active member
Ngày với Tháng ! lần trôi ... Bào Ảnh (Theo Năm tháng > Bào Ảnh lần Tua tới..)

Cảnh ! bên ngoài > Dời - Đổi > Lòng con ?
(Sau Dấu : Chấm Hỏi ? phải tự Biết)

Bởi ... Xa xưa ! là : Châu Linh Tử .
(Hột Giống Lành trên Thiên...)

Thọ : Sắc Hình ! > Nặng ... vác , Vai mang ...
(Lãnh Nhiệm Vụ, Vai Trò...)Bởi ... trên Vai ! > Nặng mang : Thiên Lịnh .

Phải ... Ẩn tàng ! > Giả Dại ... Ngu ngơ !

Bởi ... Chân đi ! > Lòng con Thượng Hướng

Chỉ ... Y Hành ! > Mật Lịnh Thiên Y .Mỗi .... Bước đi ! Từng ... Câu cười , nói ...

Cũng ... Chưa toàn ! Hàm Nghĩa : Cơ Phong

Bởi ... Tâm con ! > Thuần Quy – Thượng Hướng !

Tướng ... Ăn mày ! hoặc ... tướng Cao Sang ...
(Dù trong Tướng Trạng nào ...)Chỉ ... Chuyên Tâm ! > Hành xong : Phận Tác
(Hành theo Yếu chỉ Tâm Cơ)

Gát ... Treo : Mồm , Bàn Cãi > Hơn - Thua
(Bặt Dứt Tính : Hơn Thua, Cao Thấp)

Chỉ ... Trau tria : Nội Tâm , Nội Ý ...
(Gọt Rửa, Trau tria cái bên Trong ...)

Bỏ ... Bên ngoài ! Giả tạm ... Được - Thua !
(Bỏ ngoài Tai, ngoài Tâm Hơn Thua)Sống ! Chuyên Tâm > Mượn , nương : Giả Cảnh

Để ... Chu toàn ! Phận Tác Huyền Vi
(Những Điều ....không thể Lộ ra được ...)

Để ... Chân đi ! > Lòng không Vướng , Bận !
(Không Vương vấn, Lưu luyến...)

Tận ... Son lòng ! > Phụng Mệnh Huyền Vi
( Phụng Mệnh Thiêng Liêng...)Mỗi Bước đi ! Huyền Thiên > Rõ , Biết !
(Đức Huyền Thiên Vô Cực Đại Thiên Tôn)

Bởi ... con là > Bổn gốc : Châu Linh
(Nguyên Căn xuống thế ! khác với Linh Căn)

Bởi ... Thương con ! > Ngày, Đêm ... Dõi bước !
(Dõi theo từng bước Chân đi )

Nhắc ... con Hiền ! Bổn Gốc Huyền Vi
( Chơn Gốc , Bổn Gốc vô Hình Tướng...)Để ... con không còn Ngơ , còn Ngác ...

Lác ... Cội Hồn ! Lác lở ... Đường Tu .
(Luôn Nhắc nhở để không > Trật Bước đi ...)

Nhắc ! cho con từ ... Tâm – Thân - Ý .

Lý : Siêu Huyền ! Chốt tận ... HUYỀN TÂM .
(Huyền là nơi Sâu Thâm, cùng tận)Lấy : Chơn Kinh Huyền Tâm > Dụng Ứng !
(Dùng Vô Tự Chơn Kinh > Dụng Ứng)

Sẽ .... Rõ lời Ta ... Dặn : HÔM NAY .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 14/04/2021 )
 

1234

Active member
Đang cơn ... Gió Lốc > Xoay chiều !

Nhìn Diều ... chới với ! > Gió Cuồng ... Đâm ngang .

Đang ... Rê khúc hát : Đạo - Đời .

Bổng ... lời Ba Xạo , Chích chòe ... Xen ngang .Phô phang ! > Ba mớ ... hột Mè .

Gân ... Mồm > Rống rít ! > Rõ gì : Cơ Phong ?

Kể > Đong ... Thành Tích cho nhiều !

Tối về ... Mất Hết ! bởi vì ... Ba Hoa .Ba Hoa ! > nên .... Mất : Vốn - Lời

Nên đành ... Im Tiếng ! > Bó người ... Ngó, Xem !

Ngỡ đâu ! có tí hột Mè !
(Có tí Khả Năng Đặc Dị hơn người...)

Hột Me, hột Mít ! > Phán ... Trời như : Vung ? (Tâm Tự Đắc > Ngã Mạn)Ngỡ đâu ! Nhai , Nuốt ... Tương nhiều ? (Chấp có quá trình Ăn Chay lâu năm ?)

Là ... Tâm đã có > Đủ đầy : Tánh Linh ? (Ắt rằng ta đây ... đã là Gì rồi sao ?)

Ngỡ đâu .... Rậm Đám > Giỏi, Tài ? (Đệ Tử nhiều, Thanh thế Lẫy lừng ...)

Chưa ... Mài : Tâm Pháp ! > Còn hoài ... Phô Trương .Ngỡ ... Tay mót tí hột Mè !

Ngạo Tâm , Ngạo Khí ! > Dựng mồm ... Phô phang !
(Cống Cao, Ngã Mạn...)

Thứ này ! Coi bộ ... Xài SANG .

Sang trên ... Nghiệp Khẩu ! > nhưng ... Nghèo : Tánh Linh


( Những Dạng, những hạng người này Tôi tiếp xúc và giao tiếp cũng không ít ,
Nhưng chỉ là ... Loi ngoi được chút đỉnh ... Gọi là mà thôi ! > Rồi Cống Cao, Ngã Mạn , Xưng Hùng > Thể Hiện ... một thời gian sau những gì Họ Khoe ... Tự nhiên Mất Hết ! Họ không Được Thiêng Liêng > Tâm Truyền Dạy dỗ , Căn Gìn, Nhắc nhở ! Họ chỉ Lành, Tốt trong khoảng thời gian đầu rồi sau đó thì cái Phàm Ngã của Họ > Trồi , Lú lên ... Lẫy lừng bên trong ! > Vì thế những Gì Họ được Ban, Tặng thì ThiÊng Liêng cũng ... Thâu lại được là chuyện thường ngày ở Huyện ! Họ khỏi cần Thắc Mắc , Họ chỉ cần Xét lại tâm mình thì sẽ ... Rõ , Biết vì sao và vì sao ?)
Thứ này ! > chắc sắp ... thành : Đinh (Hàm nghĩa là Hạng : Cứng Đầu...)

Cho Đinh gặp ... Búa ! thì ... Đinh > Hả Lòng ! (Nghiệp Báo tới Tìm thì sẽ tự Rõ)

Tánh Phàm ! > một Đống : Tanh Hôi (Tâm chưa Thanh, còn đầy Trược Khí...)

Còn chưa ... Nhận : Rõ ! > Mỏ ... hoài Ba Hoa !

(Những Vị này ! Họ còn nhiều Trược Khí , Trược Lực đầy dãy nơi Vi Tế Tâm ! làm sao có Thể Thấy, Biết hay Chấp Nhận được những điều đó còn Lưu Trú, Dính chặc trong Tâm mình, Họ đang Say Ngủ trên những Thành Qủa, Thành Tích từng có được mà thôi ! Nhưng sau đó thì họ sẽ... Mất hết : Vốn lẫn Lời )Liếc sơ ! > Đã ... Rõ, đã ... Tường !

Chớ hòng ... Gạt Dối ! > Chạy ... Trời chẳng qua !
(Chạy không Thoát Lưới Trời)

Ba Hoa ... Cho Sướng : Mỏ , Mồm !

Giờ sau .... Thút thít ! > Hỏi Trời ... TẠI SAO ?


(Luật : Nhân Quả > sẽ Trả Lời > Cho Biết ! Khỏi cần thắc mắc chi cho mệt Trí )Tại ... Thân > Vô Lối + Bãi Bừa !

Trời cho chút Ít ! Ngỡ ... Nhiều > Trưng Khoe !
(Thiêng Liêng Thử Lòng > Rớt)

ĐỨC trong ! chưa ... Đủ độ : DẦY .

Nên ... Dầy : Môi, Mỏ ! > Đợi ngày .... Trả > Thâu !


(Thiêng Liêng > Thâu lại hết những gì đã từng > Nhấp ... thử > Tặng, Ban, Cho > để học trò ,Thử Lòng người , Cho được thì tất nhiên sẽ Thâu lại được hết là tất nhiên !)Bởi chưa ... có Mắt > để : Nhìn (chưa mở được Huệ Nhãn bên trong)

Chỉ ... Nhìn được thứ Mắt Phàm > nhận thôi ! (chỉ Thấy được qua Căn Trần thôi)

Thế nên ! > Trước ... Mạnh > sau ... Tàn !

Hạng này ! Pháp Giới Cõi này ... Thiếu chi ?


(Hạng người này Tôi gặp ngoài đời cũng không phải là ít , nhan nhãn như Lá rơi..)Ngỡ đâu .... Thành Quả Đời này ! (Thành Tích mới chỉ trong một Hiện Kiếp này)

Chắc rằng ... Ta đã vào hàng .... Cổ Nhân ? (Những... Cổ Thụ > Già Căn Gốc)

Mắt ... Mù ! Phần lại .... Tâm Đui (Mắt đã Mù, bên trong Tâm lại còn thêm Đui)

Nên đâu ... Rõ , Thấu ! > Trước mình .... là chi ?Múa Rìu ! > Bán Thuốc ... nhiều chưa ?

Ngày sau .... Đổ nát ! > Lấy Rìu .... QUĂNG SÔNG .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 15/04/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đang đi mà ... bỗng nhớ Cội Nguồn !

Đang Hành ! bỗng thấy ... Tiếng người Sơn khê .

Đang đi trong chốn Ta Bà !

Nghe lòng đau đáu ! > Náu mình ... Hành Công .Đang đi mà bỗng ... Trở về !

Trở về ! mà lại .... đang trong Cõi Đời .

Đang ... Câm ! mà Trút ... tiếng Cười

Đang ... Cười > mà Nói ! Gói điều ... Thiêng Tâm .Ngỡ ... Câm ! > Lẩm cẩm chỉ ... Cười !

Cười ... Đời > Dối Xảo ! > khó ... tầm : Chơn Tâm

Ngỡ ... Câm ! > Liếc mắt ... nhìn Đời ....

Chẳng rời cửa miệng ! > Liệng bừa ... Cội Tâm .Bởi ... Câm ! > nên phải ... Viết nhiều !

Viết nhiều ! > nên phải ... giả Khùng , giả ... Câm .

Do ... Câm ! > phải ... Khép chặc lòng .

Ngăn , ngừa ... Nhân Quả > Lập trình ... Tánh KhôngNgày nào ... Tuyết > Trổ nên : Bông

Ngày sau sẽ ... rõ được : Vai > trong : Tuồng
(Nhận, Biết rõ Vai Trò, Nhiệm Vụ)

Diễn ... Tuồng ! > Nhuần nhuyễn ... Vai , Tuồng !

Tan Tuồng > Vỡ Lẽ ! > Dứt ... Tuồng > Trả ... Vai

( Diễn xong Vai, Tuồng > Cỡi Trả lại Áo Trần tạm Mượn, Mang > rồi về thôi !)Ngày sau ! > đã ... Biết từ nay .
(Đã được tự Rõ, tự Biết không cần Lộ ra chi ...)

Vào ... Vai ! > đã Biết : Tuồng , Vai .... Kép - Đào .

Kép ! không vì ... Kép mà .... đào !
(đào = đào bới, cùng Âm nhưng khác Nghĩa)

Kép - Đào , Đào - Kép .... Kép - Đào > Đẹp đôi !Đào ! không ... Tìm , bới để > đào .

Nhưng vì Đào - Kép ! > Phải ... đào cho Sâu
(vào Vai khi Đào, khi Kép phải Diễn cho Sâu)

Tuồng, Vai : Đào - Kép ... nhứt thời !
(Tạm trong nhứt thời > lúc Đóng Vai trò)

Khi ... Đào , khi ... Kép ! khi thì trống trơn ...
(Khi không Đóng Tuồng Nhập Vai)Ngày sau ... Trả , Dứt : Vai , Tuồng !

Là ngày ... Đào Kép ! Kép Đào .... HOÀN NGUYÊN

( Hoàn Nguyên = Trở về Cội, về Gốc xưa !)( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 04/08/2018 )

 

1234

Active member
Thầy khuyên con ... nhớ nằm lòng !

Đường Tu ... muôn lối ! > Nẻo về ... một thôi !

Ngày đi ! xưa có .... Trình Thầy .

Ngày về ! con cũng .... Trình Thầy con ôi .Mượn Đời ! > Tác Xác > Thừa Y .

Tròn Vai, Trọng Trách Công Đồng Phân Ban
(Công Đồng Tam Giáo Phật Thánh Tiên)

Mườn Đời ! Tá Xác làm ... Ai ?

Làm ai ? cũng nhớ .... Giáo Truyền , Lịnh CôngLàm ai ? Ai phải ... làm gì ?

Làm gì ! cũng phải nhớ ... Tròn : Mệnh Thiên

Mệnh Thiên ! > Gắng Kết , Tròn Duyên !

Chớ nên hờ hững ! > Mất nguồn : Tâm xưa !Qua Sông ! ắt phải ... Lụy Đò .
(Nương, Mượn nơi Pháp > Hành)

Nhưng Tâm hằng nhớ ... Cội Nguồn trong con !

Bao phen ... Giông Tố hãi hùng .

Bao lần ... Chìm Nổi > Xác này ... Tan Thương .


(Đã trôi lăn Tu Học, Tan thương qua nhiều Đời , Kiếp...)Qua Sông ! cố nhớ lời Thầy

Tịnh Tâm , Mật Hạnh ! > để ... Tròn : Lịnh Công

Chớ Bàn ... Đứa, Kẻ ... Long nhong !

Ngàn năm ... Quanh quẩn ! Sáu đường : Đọa Luân .Chớ Bàn ... Trần Cảnh > Hôi Tâm .

Dụng Tâm : Huyền Thể ! > để ... Hoàn : Phận Vai

Cõi Trần ! tiếng hát Bi Ai .

Miệng ... Nhai , Tay ... Múa ! > ra sân > Đóng Tuồng !Một khi ... Tạm Tá > Xác này !

Là con đã Rõ ! Tiến Trình Hoàn Nguyên
(Hoàn Nguyên = Quay về Bổn Gốc)

Nên con nhớ Gắng ... Cân , Gìn !

Dụng Tâm : Huyền Thể ! > để về ... Ngôi xưa .Thầy trao ! chút Ý giữ gìn .

Con nên Lưu nhớ ! > để .... Hoàn : TRỌN CÔNG .


( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 12/12/2019 )
 

1234

Active member
CHỮ của BÚT - LỜI của MÂY – Ý của GIÓ !Nhìn trời ! có đám ... Mây trôi ....

Thong dong, tự tại ! một ... Đời vô lo !

Mĩn Cười ! Mây thốt cùng ta .

Ông ơi , ông ấy , ông à , ông em .........Ông em , ông ấy , ông à ............

Ông nào là ... Ấy ! , Ông nào là ... Em ?

Mây trôi ! Bay ... khắp phương trời

Tôi còn ... chưa Rõ ! Tôi là ... Mây chi ?Tuy ... Tôi > Hiển khắp : Bầu Trời .

Nhưng nào ... ai rõ ! Mây nào là ... Tôi ?

Tôi đây ! Tôi ... đó ! > Tôi .... kìa !

Tôi về , Tôi đến , Tôi nằm , Tôi Bay ................Tôi ... Bay ! mà chẳng ai hay .

Tôi ... Bay ! mà lại ... Dạo Chơi : Bầu Trời .

Tôi ... Về ! lại thấy Tôi đi

Tôi ... Đi ! mà lại ... thấy Tôi trở về .Tôi nào ? > mới .... Thật là : TÔI ?

Tôi ... muôn : Tướng Trạng ! > Tôi nào mới ... TÔI ?

Ai người .... Rõ , Thấu được Tôi .

Ai đây Rõ Thấu ! > Tôi xin .... CÚI CHÀO .


( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 16/04/2021 )

 

Facebook Comment

Top